2023 m. liepos 6 d., ketvirtadienis

LRT ir jos šaika Valstybės dieną pažymi su Lese ukrainka ir Ukrainos dvispalve

 


LRT vadovybė ir jos šaika, galimai padedanti gen.direktorei vogti valstybės lėšas ir reziduojanti Petro Vileišio gatvėje, toliau tyčiojasi iš Lietuvos valstybės ir iš jos simbolių.

LRT Šventinės transliacijos vedančioji, aprengta ukrainietiškais tautiniais rūbais, su ant galvos suriesta kasa, priminė Ukrainos poetę Lesę Ukrainką ar Ukrainos buvusią premjerę Juliją Timošenko (žiūr.nuotrauką).

Julija Timošenko

Į tai, kad Šventinės laidos, skirtos Valstybės dienai, vedančioji aprengta ne lietuviškais tautiniais rūbais, kad tai ne lietuviški ornamentai, marškiniai, nėra gintaro karolių, keista šukuosena, atkreipė dėmesį giliai įžeistas mano dėdė, paskambinęs telefonu iš Kauno 9 val. Jis abejojo, "ar Vilniuje yra likę sveiko proto lietuvių"?

"Mažai belikę, o LRT, panašu, vien biudžeto grobstytojai, spjaudantys į juos maitinančią ranką" - atsakiau jam.


Petro Vileišio gatvėje, kurioje aš gyvenu, yra įsikūręs LRT prielipas, per kurį galimai plaunami biudžeto asignavimai LRT. Valstybės švenčių metu čia reziduojantys morkūnai, šeškai ir jakeliūnai nesivargina iškelti Valstybės vėliavos. Šie gyviai ir šiandien vietoj Valstybės vėliavos buvo iškėlę išblukusią Ukrainos vėliavą.

Skaudu ir liūdna matyti niekinant valstybės simbolius! Apie tai kalba daugelis ištikimų Lietuvos vaikų:Konfucijus sakė: "Ženklai ir simboliai valdo pasaulį, o ne žodis ir įstatymas."


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Jie žengia Muravjovo koriko pėdomis ir naikina lietuvišką mokyklą

  Vyksta lietuviškos mokyklos naikinimas, prisidengiant mokinių skaičiaus klasėje optimizavimu. Mokykla - bendras gėris, jai negali būti tai...