2023 m. liepos 9 d., sekmadienis

Įvykiai Prancūzijoje ir jos kaimynėse rodo, kad "Suvienytos Europos" projektas yra finišo tiesiojoje

 


Dešimtmečius trukusi masinė "kolonizuojanti imigracija" gali privesti prie "žlugimo", sako buvęs Prancūzijos kontržvalgybos agentūros vadovas Pierre'as Brochand'a, 2002-2008 m. vadovavęs Prancūzijos kontržvalgybos agentūrai DGSE. Nuo 2019 m. jis ne kartą ragino radikaliai keisti savo šalies imigracijos politiką dėl gresiančio pilietinio karo pavojaus. Jo nuomone, pagrindinė tragiškos padėties jo šalyje priežastis visų pirma yra "vyraujanti ideologija, kuri pateisino ir net šlovino pastarąjį pusšimtį metų vykusią masinę kolonizuojančią imigraciją".

Praėjusių metų balandį visuomeninės radijo stoties "France Culture" diskusijoje apie imigraciją Brochand'as pasakė: 

"Jei nieko nedarysime arba darysime nedaug, tai arba eisime link laipsniško socialinio pasitikėjimo Prancūzijoje žlugimo, t. y. link visuomenės, kurioje žlugs gyvenimo kokybė ir kurioje bus vis mažiau malonu gyventi, arba, vienas po kito vykstant sprogimams, link konfrontacijų, kurios pavers Prancūziją šalimi, kurioje apskritai nebus galima gyventi."

Š.m. liepos 6 d. dienraščio "Le Figaro" interneto svetainėje paskelbtame interviu Brochand'as kalba apie "mirtiną kokteilį tarp atvirumu ir demokratija grindžiamos individų visuomenės ir ištisų diasporų, turinčių visiškai kitokią kultūrinę aplinką, atvykimo".

"Mūsų šalyje niekada nebuvo rimtai svarstomas sienų uždarymas atsargumo principo vardan, kaip tai daro Lenkija", - sakė P. Brochand'as laikraščiui "Le Figaro" po pastarųjų riaušių, per kurias buvo sužeista daugiau kaip 700 saugumo pajėgų narių, apie 4 000 suimtųjų ir nuniokota daugybė miestų ir miestelių. Brochand'o manymu, priežastis yra humanizmo ir ekonominių interesų, t. y. poreikio importuoti pigią darbo jėgą, mišinys.

Brochand'as sako, kad pokyčiai, lėmę dabartinį Prancūzijos visuomenės irimą, įvyko XX a. septintajame dešimtmetyje, kai Prancūzija iš modernios nacionalinės valstybės perėjo į individų visuomenę.

Pierre'as Brochand'as pasakojo, kad prisimena, kaip 1989-1993 m., vos žlugus komunizmui šioje Europos dalyje, būdamas Prancūzijos ambasadoriumi Vengrijoje, jis dažnai girdėdavo iš savo vengrų pašnekovų: "Mums pasisekė, kad galime iš arti matyti, kokią žalą jūsų šalyje daro neeuropiečių imigracija, ir tikrai nenorime jūsų mėgdžioti".


Kiti, pavyzdžiui, kaimyninėje Italijoje, kur masinė imigracija prasidėjo 2010-ųjų pradžioje, kai padedant Briuseliui, Berlynui ir Paryžiui buvo nuversta S. Berlusconi dešiniojo sparno vyriausybė, puikiai žino, kad tai, kas dabar vyksta Prancūzijoje, po dešimtmečio ar dviejų greičiausiai įvyks ir jų šalyje, jei nieko nebus daroma.

Buvęs Prancūzijos žvalgybos vadovas įspėja, kad dėl masinės imigracijos gali kilti pilietinis karas
"Visa mano sukaupta patirtis verčia mane numatyti tamsią ir net labai tamsią ateitį mūsų vaikams ir anūkams."

Didžioji dauguma prancūzų griežtai priešinasi liberaliojo elito socialinės inžinerijos eksperimentui.
Iš tiesų 74 proc. prancūzų dabar mano, kad jų šalyje yra per daug imigrantų, o 62 proc. norėtų, kad Prancūzija, norėdama sustabdyti imigraciją, nesilaikytų ES sutarčių ir ES teisės aktų.

Pastarasis klausimas yra svarbus, ypač atsižvelgiant į vos prieš kelias dienas paskelbtą Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimą prieš Šveicariją, kuriuo teisė į šeimos susijungimą išplečiama net ir pabėgėliams, gavusiems tik laikiną leidimą gyventi, o ne prieglobstį. Nepamirškime, kad pagal ES sutartis ES valstybės narės privalo laikytis EŽTT sprendimų.

"Kai diasporos neproporcingai išsipučia - nuo 2005 m. atvyko mažiausiai 5 mln. žmonių - ir pasiekia kritinę masę, dėl kurios jos sumišusios suvokia savo nenugalimą jėgą, kai kompromisai ir vienašališkos nuolaidos tampa silpnumo pripažinimu, reikalaujančiu peržengti ribas, kai šios priešingos visuomenės išdrįsta save laikyti konkuruojančiomis suvereniomis valstybėmis toje pačioje "vienoje ir nedalomoje" erdvėje, spaudimo viryklės dangtis išsiskleidžia, kai tik pasitaiko proga", - aiškina Brochand'as liepos 6 d. Le Figaro išspausdintame interviu.

"Dabartinę katastrofą apibūdinčiau kaip sukilimą ar maištą prieš Prancūzijos nacionalinę valstybę, kurį sukėlė didelė dalis jos teritorijoje esančio neeuropietiškos kilmės jaunimo", - sako Brochand'as.

"Ar iš to padarysime teisingas išvadas, nes ant kortos pastatyta šalies gyvybinė prognozė? Ar apsvarstysime kitokias priemones nei dar vienas "priemiesčių planas"? Abejoju, ar tai įvyks", - pesimistiškai užbaigia jis.
Migrantų iš Eritrėjos riaušės Vokietijoje


Vokietijos policija pranešė, kad šeštadienį per neramumus, kilusius per Eritrėjos kultūros renginį vakariniame Gyseno mieste, buvo sužeisti mažiausiai 22 pareigūnai ir sulaikytos dešimtys žmonių.

Policija pranešė, kad buvo mėtomi buteliai ir padegami dūminiai užtaisai, kai grupės Eritrėjos gyventojų, nepritariančių Afrikos valstybės autokratiniam valdovui, bandė prasibrauti į renginio vietą.

Mieste, esančiame maždaug už 50 km į šiaurę nuo Frankfurto, dislokuota apie 1 000 pareigūnų, vandens patranka ir sraigtasparniai. Policijos atstovas Kristoferis Pfafas (Christopher Pfaff) paragino visuomenę vengti Gyseno centro, kol vyksta operacija.

Europa per kelis pastaruosius dešimtmečius priėmė šimtus tūkstančių pabėgėlių iš Eritrėjos, o dabar šie žmonės atsilygina europiečiams už vaišingumą. Aškenazis iš Šveicarijos dr. Anatolijus Livri apie pilietinį karą Prancūzijoje: "Ko tikisi Makronas? // Apie pilietinį karą, oligarchus ir neapykantos mokymus."

Sorbonos daktaras A.Livry sako: "Prancūzijoje matome pilietinį karą, kurį vakarų oligarchatas kovoja su savo tautomis".


Visuomenininkas Kęstutis Tamašauskas prieš dvejus metus dienraštyje „Respublika“ aprašė savo įspūdžius iš kelionės į „Pabradę“, kur buvo pagrindinė atėjūnų stovykla. Straipsnio pavadinimas - daugumos lietuvių klausimas: „Kodėl jais taip rūpinamasi?“ Šiame straipsnyje aš atsakau į šį klausimą.

Tamašauskas rašė:

„Noriu viešai pasipiktinti mūsų Vyriausybės veiksmais ir paklausti - kodėl ji išvis priima nelegalus ir suteikia jiems pagerintas gyvenimo sąlygas - išskiria kondicionieriais aprūpintus būstus, maitina juos, rūpinasi medicinine priežiūra ir pan. Ir visa tai vyksta tuo pat metu, kai dalis Lietuvos piliečių gyvena žemiau skurdo ribos ar net turi valkatauti. Kažkaip neteko pastebėti, kad mūsų benamiams kas nors namus įrenginėtų ar jų sveikata rūpintųsi“.


Straipsnyje autorius pastebi, kad juodaodžiai afrikiečiai „demonstravo savo raumenis rodydami, kokie jie stiprūs“:

„Dar vienas momentas - atvykus į Pabradę ir pakalbinus ten poilsiaujančius afrikiečius, netrukome pastebėti, kad visi jie - jauni, sveiki, trisdešimties neturintys vyrai. Jie mums teigė esantys iš skirtingų Afrikos kampelių ir vis demonstravo savo raumenis rodydami, kokie jie stiprūs. Tiesa, ko jie tokiais savo poelgiais siekė, paaiškinti taip ir nesiteikė...“

Aš pamėginsiu atsakyti į gerb.Kęstučio Tamašausko klausimus dėl išskirtinio Lietuvos valdžios dėmesio Afrikos juodaodžiams straipsnio 1 dalyje, o 2 straipsnio dalyje į klausimą „ko jie siekė, demonstruodami savo raumenis“.


Buvęs ES komisaras, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą, Vytenis Andriukaitis, interviu dienraščiui "Respublika“ 2016 metais kalbėjo apie lietuvių tautos vietą užimsiančius „įvairių genetiškų kompozicijų žmones“, apie „didžiulį uždavinį suklijuoti lietuvybę iš įvairių kompozicijų“. Jis džiaugėsi į Lietuvą vežamais „pabėgėliais“, norėtų, kad jų būtų ne tūkstantis (kvota buvo 1150), o kokie 3 tūkstančiai: „Kaip būtų miela, jei Lietuva pasakytų: taip, mes priimsim tris tūkstančius pabėgėlių, nes mes turime ir laukų, ir trobų, ir vandenų...“

Manau, kad tai, greičiausiai, nebuvo išprotėjusio eugeniko kliedesiai. Andriukaitis persakė Briuselio satanistų poziciją.

ES „tėvas“ Kudenhove-Kalergi (Coudenhove Kalergi) savo sampratą apie Europos pertvarkymo baigtinius rezultatus išdėstė knygoje „Praktinis idealizmas“ (1925). Pagrindine šio veikalo idėja tapo judaizmo dvasinės lyderystės pagrindimas europinėje civilizacijoje ir būtinybė paversti žydus „Europai vadovaujančia dvasine rase“. Tai išplaukė iš savotiško, Kudenhove-Kalergi visuomenės hierarchijos supratimo, kuris kaip du vandens lašai sutampa su vėlesne nacistų hitlerininkų „untermensche“ (atžmogio) teorija. Sunku pasakyti iš kur Vokietijos nacistai sėmėsi idėjų, bet negalima atmesti, kad juos galėjo įkvėpti būtent Kudenhove-Kalergi veikalas.

Visą europiečių masę Kudenhove-Kalergi suskirsto į dvi grupes: „kiekybės žmones“ ir „kokybės žmones“ (pas fašistus „undermensche“). „Kokybės žmones“ autorius klasifikuoja į dvi rases – kilmingą dvarininkiją ir žydus, kurie kartu sudaro, jo nuomone, branduolį būsimos Europos aristokratijos. Pirmenybė, vis tiktai, atiduodama žydams: dėka „ypatingo etinio santykio su pasauliu“ ir, neva esančio jų proto pranašumo, jie sudaro taip vadinamą „smegenų dvarininkiją“ arba „dvasinę aristokratiją“, užimančią lyderių pozicijas kovoje už kovą dėl žmonijos valdymo.

„Kas gi liečia kitus – „kiekybės žmones“, tai apie juos suvienytos Europos ideologas rašo: „Tolimos ateities žmogus bus sumaišyto kraujo. Rasės ir klasės išnyks pasekoje įveikimo erdvės, laiko, prietarų. Būsima eurazijos-negroidinė rasė, išoriškai panaši į senovės egiptiečių, pakeis tautų įvairovę asmenybių įvairove“. T.y. Europos vystymasis Kudenhove-Kalergi atrodė tokiu būdu: europiečiai susimaišo su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyksta kaip skirtingos nacijos, o jų elitas pakeičiamos žydų dvasine vadų kasta“, – rašo O.Četverikova.

Šiandien ES „tėvai“ įgyvendina Kudenhove-Kalergi idėjas. Sorošo organizacijos, kitos globalistinės struktūros, ir net ECB, finansuoja afrikiečių vežimą į ES. Sąmoningai kuriamas afro-europietiškos šeimos įvaizdis, kurioje būtinai balta yra moteris, tai paaiškinama tuo, kad tai tiesus kelias sunaikinti baltosios rasės žmones. Iš marksizmo išaugo Frankfurto mokykla, o iš jos išaugo baltosios rasės naikinimo ideologija – kritinė rasinė teorija.


Gerai organizuotas juodaodžių vežimas į Europą


Il Giornale 2020 m. aprašytas
 į viešumą iškilęs „simbolinis epizodas, įvykęs per Velykas: advokatas padavė skundą į Europos žmogaus teisių teismą Strasbūre tuomet, kai pareiškėjas buvo dar pripučiamame laive.“ Dar tada, „kai laivas plaukė Viduržemio jūroje, dviem migrantams pavyko kreiptis į teisininką ir paduoti skundą žmogaus teisų teismą. Kuomet net nebuvo iškilę klausimo dėl prieglobsčio prašymo, teismo ofise dėl šios bylos buvo pateikti dokumentai.“

Ši dokumentais pagrįsta migracijos istorija tapo akivaizdžiu įrodymu, kad į Europą migrantai vežami organizuotai, o šis „migracijos“ procesas yra gerai finansuojamas „giluminės vyriausybės“.

2018 metais buvo gauti įrodymai, kad Sorošo organizacijos ir ECB dalina nelegaliems imigrantams apmokėtas debetines mokėjimo korteles.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pasakė: „Išdavimas migrantams debeto kortelių tapo siurprizu net tokiems vėjo nugairintiems veteranams, kaip aš“. Jo nuomone, „dalinimas anoniminių debeto kortelių“ žmonėms, apie kuriuos mes nieko nežinom“, yra tiesioginė grėsmė europiečių gyvybėms“.

Afrikos gyventojų apklausos parodė, kad baltosios Europos sunaikinimas, jeigu ES migracijos politika nesikeis, yra labai realus. Iš Afrikos į pietus nuo Sacharos, kur gyvena 1,1 milijardo žmonių, emigruoti į Europą arba į JAV per artimiausius 5 metus nori 2/3 gyventojų. Emigruoti nori ir 42 procentai Magribo jaunimo. Iš Libijos 69 procentai jaunimo, Jemeno – 69, Irako – 65.Baltosios Europos naikintojai skleidžia melą apie afrikiečių reikšmę Europai

Europos Parlamentas 2019 m. kovo 26 d. priėmė rezoliuciją dėl pagrindinių teisių afrikiečių kilmės asmenų Europoje, kurioje europiečiams diagnozuojamas giliai įsišaknijęs rasizmas, kurie nesant jokios priežasties yra ksenofobai, laikosi prietarų. Vietoj to jie turi būti dėkingi afrikiečiams už šių pasiekimus.

Skelbiama, kad europiečiai turi ištaisyti praeities ir dabarties neteisybę, grąžinti išvežtus artefaktus ir kviesti kuo daugiau afrikiečių atvykti „saugiais ir legaliais keliais“ į Europą gyventi, o čia jie turi būti atstovaujami visose gyvenimo sferose, nuo mokyklos iki politikos. Afrikai skiriamos dienos: „Tarptautinė vergovės atminties ir transatlantinės prekybos vergais diena“, „Juodi istorijos mėnesiai“, „JTO Afrikos kilmės asmenų dešimtmetis“.

Dokumente kalbama, kad Europoje gyvena ne mažiau 15 milijonų išeivių iš Afrikos, ir yra ES valstybėms narėms adresuojamas kvietimas rengti saugius maršrutus migracijai. Šį veiksmą turi lydėti platus spektras priemonių, skirtų palengvinti juodaodžiams kolonizuoti europiečių teritorijas, palaužti pasipriešinimą kolonizacijai. Tuo tikslu išgalvotas naujas terminas „Afrofobija“, homofobijos pavyzdžiu, dar vienas viena politkorektiškumo bažnyčios nuodėmė.

Šioje EP rezoliucijoje, kuri yra rekomendacinio pobūdžio, yra sakoma, žmones, perkeltus iš Afrikos, reikia vadinti afrikiečių kilmės žmonėmis, tarytum žmogaus organizmą lemtų ne jo genai, evoliucija. Siūloma alternatyva – afroeuropiečiai, analogija su afroamerikiečiais, arba juodieji europiečiai. Gefira nuomone, pastarieji du pavadinimai ypač klaidinantys, nes afroeuropiečius gali reikšti tik mulatai, o juodas europietis neegzistuoja.

Afrofobija, kaip sakoma dokumente, yra išraiška tvirtų negatyvių ir diskriminacinių stereotipų. Ir čia autoriai klysta, pažymi Gefira. Stereotipizcija-tai ypatinga žmogaus psichikos funkcija, kuri klasifikuoja daiktus, žmones ir patirtį, kad palengvinti navigaciją sudėtingame pasaulyje ir supaprastinti greitą sprendimų priėmimą. Stereotipizacja formuojasi iš sukauptos kolektyvinės patirties ir perduodama iš tėvų vaikams. Kaip ir ksenofobija, reiškinys, žinomas visoms gyvūnų rūšims. Nepažįstamas, svetimtautis, nekviestas svečias, visada sutinkamas su atsargumu: tai pats pagrindinis apsaugos mechanizmas.

Lenkijos valdančiosios partijos pirmininko Jaroslavo Kačinskio žodžiais, juodaodžių gausėja nepaprastai greitai: Suomija priėmė 100 migrantų iš Afrikos, o šiandien jų jau 180000.“ Jis pasakė: „Jeigu mes norėsime sustabdyti šitą agresijos bangą iš migrantų pusės - nors ir moterų atžvilgiu - teks imtis kokių nors represijų. Jeigu mes imsimės represijų, tai tuojau pat paaiškėtų, kad mes jiems - nacistai. Uždaras ratas. Mes tiesiog negalim į tai įsivelti“, - pasakė Jaroslavas Kačinskis.“ Jis pažymėjo: „Mums tektų tuomet pilnai pakeisti mūsų kultūrą, radikaliai sumažinti saugumo lygį mūsų šalyje, kalba eina ne tik apie terorizmą, šie pavojai žinoma didesni ir reiškia tam tikrą socialinę katastrofą.“

Europiečiai, priėmę į savo šalis šituos „pabėgėlius“- užkariautojus dabar jau savo namuose padaryti ir „nacistais“, ir „rasistais“. Kačinskis 2017 metais buvo teisus. Šiandien EK visus europiečius jau vadina rasistais.

Tarprasinių lytinių santykių ir juodaodžių propaganda

Šiai temai esu skyręs šiuos straipsnius:

Mišrių santykių propaganda: Kodėl tik vyriškos lyties partneris gali būti juodaodis?

https://lebionka.blogspot.com/2021/05/misriu-santykiu-propaganda-kodel-tik.html

Lidl tinklas Lietuvai piešia juodą ateitį

https://lebionka.blogspot.com/2021/05/lidl-tinklas-lietuvai-piesia-juoda.html

Lietuvės santuoka su juodaodžiu, sužavėjusi Šimašių, Nausėdą ir LRT

https://lebionka.blogspot.com/2020/12/lietuves-santuoka-su-juodaodziui.html

Vizualinis europiečių sąmonės performatavimas. 1 dalis.

http://lebionka.blogspot.com/2020/11/vizualinis-europieciu-samones.html

Vizualinis europiečių sąmonės performatavimas. 2 dalis. 

http://lebionka.blogspot.com/2020/11/vizualinis-europieciu-samones_26.html

Pastaba: mano portalas pasiekiamas pakeitus VPN.


Lenkija neįsileis atėjūnų iš Afrikos ir AzijosBirželio mėnesį PiS pirmininkas Jarosławas Kaczyńskis pareiškė, kad migrantų perkėlimo į Europos Sąjungą klausimas turėtų būti sprendžiamas referendume. Ketinimą surengti referendumą kartu su rudenį vyksiančiais parlamento rinkimais patvirtino Ministras Pirmininkas Mateuszas Morawieckis.

"...mes nenorime, kad kas nors verstų mus keisti gyvenimo modelį, mažinti mūsų saugumą ir keisti mūsų sukurtą ekonominį modelį, kuris net ir sunkmečiu duoda gerų rezultatų" - sakė Ministro Pirmininko pavaduotojas Jarosławas Kaczyńskis, valdančiosios "PiS" partijos pirmininkas.

Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis Twitter parašė:


Tikiu, kad mus vienija Lenkija, kad Europoje galime kalbėti vienu balsu. Priverstinio perkėlimo mechanizmas kelia grėsmę Lenkijos saugumui. Vakar apie dėl jo atsirandančias finansines sankcijas kalbėjo Komisijos narys. Efektyvūs veiksmai išgelbėjo mus nuo Paryžiaus įvykių Varšuvoje. Aiškią poziciją šiuo klausimu turėtų išreikšti visos politinės jėgos. Todėl kviečiu visus parlamentinius klubus ir ratelius į diskusiją. Lenkija yra mūsų turtas, kurį turime saugoti.

Nuorodos:

https://rmx.news/france/former-head-of-french-counter-intelligence-agency-blasts-decades-of-mass-colonizing-immigration/

https://www.breitbart.com/europe/2023/07/08/over-20-police-officers-injured-at-eritrean-cultural-event-in-germany/

https://wpolityce.pl/polityka/653837-jakie-pytanie-referendalne-prezes-kaczynski-odpowiada


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Jie žengia Muravjovo koriko pėdomis ir naikina lietuvišką mokyklą

  Vyksta lietuviškos mokyklos naikinimas, prisidengiant mokinių skaičiaus klasėje optimizavimu. Mokykla - bendras gėris, jai negali būti tai...