2022 m. spalio 31 d., pirmadienis

HELOVINAS YRA TAMSIŲJŲ JĖGŲ GARBINIMO ŠVENTĖ


Nesu tikintis, tačiau Helovino šventimas P.Korėjoje, kurio metu buvo sutrypta 150 žmonių, man kelia klausimą: Ar tai nėra Dievo pirštas?

Lietuvoje Helovinas - svetimkūnis, komercinis šėlas, atėjęs iš JAV ir globalistinės žiniasklaidos aktyviai diegiamas. Žemiau pateikiu kai ką plačiau apie šitą satanistų šabašą iš rusų stačiatikių portalo "Trejybės Šventovė".
Helovinas (dar vadinamas Hallow Evening) - tai šventė, kurios ištakos siekia senąsias keltų tradicijas Airijoje ir Škotijoje. Ji švenčiama spalio 31 d., Visų šventųjų dienos išvakarėse, ir tradiciškai švenčiama angliškai kalbančiose šalyse. Tačiau nuo XX a. pabaigos, vykstant amerikanizacijos ir globalizacijos procesams, Helovino atributų mada atsirado ir daugumoje angliškai nekalbančių šalių.

Helovinas atsirado ikikrikščioniškais laikais tarp keltų genčių Škotijoje, Airijoje ir Šiaurės Prancūzijoje. Ši šventė kilo iš keltų šventės Samhain. Manoma, kad pagonybės laikais ši šventė neturėjo jokios ypatingos reikšmės, išskyrus žemės ūkio ir sezoninę. Tačiau tai nėra visiška tiesa. Samhain (arba Sawhain, Samhain) yra keltų mirties dievas. Kai kurie mokslininkai mano, kad žodis "Samhain" kilęs iš Šėtono vardo.

Keltų gentys gyveno senosiose dabartinės Anglijos žemėse ir šaltuosiuose Prancūzijos regionuose. Šios gentys buvo pagonys ir, kaip ir visi pagonys, garbino gamtos stichijas, o jų garbingiausias dievas buvo saulė. Senovės keltai kalendorinius metus skirstė į dvi dalis: vasaros ir žiemos. Kiekviena metų dalis turėjo savo dievą. Atėjus žiemai, lapkričio 1 d. Saulės dievą pagrobė Samheinas - mirusiųjų valdovas ir tamsos kunigaikštis. Taip pat keltai tikėjo, kad diena prasideda saulėlydžiu, o tą naktį atsiveria paslaptingos durys į tamsųjį pasaulį, pašalinamos visos kliūtys tarp mūsų materialaus pasaulio ir pomirtinio pasaulio, o tamsiojo pragaro gyventojai atkeliauja į žemę - durys tarp pasaulių atsiveria tik vienai nakčiai.

Svarbi pagoniškojo kulto dalis buvo aukojimas tamsos jėgoms per Samhaino šventę. Buvo sakoma, kad mirusiųjų sielos, įsitaisiusios tamsos, šalčio ir mirties pasaulyje, tą dieną, kai apsilankė gyvųjų pasaulyje, pajuto nepasotinamą alkį. Dėl šios priežasties keltų pagonys ruošdavo užkandžius nakties tamsybėse klaidžiojančioms dvasioms, nes tikėjo, kad jei jos nebus nuramintos aukomis, ant žmonių kris Samhaino rūstybė ir prakeiksmai.

Devintajame amžiuje, krikščionybei plintant Britanijoje, šios pagoniškos tradicijos susimaišė su krikščioniška švente - katalikiška Visų šventųjų diena (Visų šventųjų vakaras). Katalikų Bažnyčia ilgą laiką kovojo su pagonišku papročiu gąsdinti ir vilioti piktąsias dvasias, todėl Visų šventųjų dieną iš gegužės 1 d. perkėlė į lapkričio 1 d. Idėją sujungti krikščionišką šventųjų garbinimą ir pagonišką piktųjų dvasių garbinimą sugalvojo popiežius Grigalius III, tikėdamasis tokiu būdu sukrikščioninti šventę ir išnaikinti pagonybę. Tačiau reikia pažymėti, kad pagoniškos Samhaino šventės krikščionizuoti nepavyko. Po kelių šimtmečių viduramžių Anglijoje ši šventė bus vadinama Visų šventųjų išvakarėmis. Vėliau šis pavadinimas buvo pakeistas į Hallowe'en, o galiausiai jis tapo žinomas kaip Helovinas. Taigi pagoniška šventė ne tik išliko, bet ir žmonių sąmonėje tiesiog susiliejo su bažnytine švente.

Taigi Helovino šventimas yra šventvagiškas pasityčiojimas iš šventųjų, nes jis nepropaguoja Viešpaties Jėzaus Kristaus, kaip tai daro Kalėdos ir Velykos. Priešingai, Helovino metu šlovinamas asmuo yra velnias.


Atributai ir papročiai

Naktį iš spalio 31 d. į lapkričio 1 d. druidai - senovės keltų šventikai - susirinkdavo ąžuolų giraitėse kalvų viršūnėse (keltai ąžuolus laikė šventais medžiais), uždegdavo ugnis ir atnešdavo aukas piktosioms dvasioms nuraminti. Rytais druidai duodavo žmonėms žarijų iš savo ugniaviečių, kad šie įžiebtų ugnį savo namuose. Druidų ugnis šildė namus ilgą žiemą ir atbaidė piktąsias dvasias.

Labai svarbus šios šventės atributas yra moliūgas, būtent moliūgo galva - "Džeko lempa". Tai iš moliūgo išpjauta galva su šviesa viduje. Kokia yra Jack the Lantern tradicijos prasmė? "Pasaulio enciklopedijoje" (1977 m. 9 tomas, p. 24-26) rašoma: "nekenksmingai atrodantis šviečiantis moliūgas, vaizduojantis Džeko Žibinto veidą, yra seniausias prakeiktos sielos simbolis. Yra įvairių versijų, iš kur atsirado šis Samhaino šventės simbolis.  Iš vienos pusės, runkelinis moliūgas simbolizuoja derliaus nuėmimą iš laukų, iš kitos - piktąją dvasią ir ją atbaidančią ugnį. Tačiau tikroji moliūgų tradicijos kilmė - legenda apie girtuoklį Džeką, kuris pasirašė sutartį su pačiu velniu. Po to Džekas negalėjo patekti nei į dangų, nei į pragarą ir buvo prakeiktas klajoti po žemę iki Paskutiniojo teismo.


Šventės metu taip pat vyksta "Trick-or-Treat" - ritualinis aukojimas tamsos jėgoms. Šį vakarą pagal senovinius keltų papročius dvasėms siūlomi skanėstai, kad jos neįsiveržtų į namus. Naktį aukojami gyvuliai ir uždegama šventa ugnis, kuria apšviečiamas žiemos namų židinys.


Pagrindinės Helovino temos - mirtis, blogis, okultizmas ir pabaisos. Tradicinės spalvos yra juoda ir oranžinė.

Šventiniame meniu turi būti velniškų patiekalų ir šiurpių kokteilių. Visi kviestiniai svečiai turėtų būti vaišinami, kad jie neišvargintų vakarėlio šeimininko. Tai gali būti "nupjautos rankos ir pirštai", sriubos iš "akių", "ausų ir nosies" senojo mirusio Džo, įvairūs gėrimai ir desertai iš "kruvinų širdžių ir nuodingų musių".

Helovino esmė

Senovinė Helovino prasmė - užmegzti ryšį tarp anapusinio ir mūsų pasaulio. Šią naktį atveriami vartai į praeitį ir ateitį. Šių vartų sargai yra raganos ir demonai. Buvo tikima, kad šią naktį atgyja ir puotą rengia visos piktosios dvasios - goblinai, raganos, piktosios dvasios ir vilkolakiai.

Šios šventės kūrimas buvo ne be tamsiųjų jėgų įtakos, kitaip kodėl tiek daug mirties, blogio ir baimės atributų. Deja, daugelis žmonių linksminasi su sudėtingais šventės kostiumais, pamiršdami arba net nežinodami pagrindinės Helovino prasmės. Helovino dvasios yra tie patys demonai, kurie vilioja žmonių sielas iš jų teisingo kelio. Ši šventė siejama su aukojimais ir garbinimu tamsiųjų jėgų akivaizdoje, nes Helovino renginiuose garbinami velniai, demonai, raganos, piktosios dvasios ir t. t., sudarantys religinio kulto, tarnaujančio šėtonui kaip Dievo priešininkui, pagrindą. Beje, satanistams Helovinas yra svarbiausia mirties šventė, tiesiogiai šlovinanti šėtoną.


Taigi švęsdami blogio dieną, patys to nežinodami ir nežiūrėdami į tai rimtai, švenčiame ją kartu su satanistais, nes ryšys tarp jų kultų ir laukinių Helovino "ritualų" yra akivaizdus. Juk druidams Dvasių naktis yra Saulės dievo mirties metas.

Daugelis žmonių švenčia šią šventę daug nesusimąstydami apie jos prasmę ar turinį. Kai kuriems žmonėms Helovinas yra tik dar viena dingstis susirinkti ir linksmintis. Tačiau flirtas su nešvariomis jėgomis, net jei į jas nežiūrima rimtai, atitolina nuo tikėjimo į vienintelį Dievą. Jaunimas klaidinamas, kad tokios šventės yra tik linksmybės.

Helovinas - tai bandymas susidraugauti su piktosiomis dvasiomis. Tai okultizmo apraiška, kuria gudriai naudojasi velnias, įteigdamas žmonėms, kad tai nuostabi nekenksminga šventė, kuri yra tiesiog linksma ir įdomi. Dažniausia žmonių, kuriems Helovinas yra šventė, reakcija yra raginimas laikyti šį reiškinį neutraliu.

Tačiau Helovinas - tai ne pasakų karnavalas, o aiškiai apibrėžtas kvazi-ritualinis veiksmas, tiesiogiai susijęs su religiniu satanizmu. Helovino šventimas yra slapta dvasinio ir kultūrinio genocido forma. Įtikinėdama mus, kad Helovinas ir panašios šventės, nepaisant jų akivaizdžios pagoniškos kilmės ir stabmeldiškos prigimties, yra nekenksmingos, nekaltos ir nesvarbios, visuomenė pakerta mūsų dvasinius pagrindus ir skleidžia menką tikėjimą bei ateizmą.


Reikėtų nepamiršti, kad satanizmo religinė kultūra daugiausia remiasi primityviuoju magizmu. Pagal magines sampratas tikima, kad žmogaus dalyvavimas tam tikrame ritualiniame veiksme taip pakeičia jo esmę (dvasinę ir kūnišką), kad šio pokyčio nebegalima pašalinti, "ištrinti". Su tuo susijęs ir Helovino, kaip "šventės visiems šventiesiems", "triukas". Manoma, kad žmogus, net ir apgautas į religinį šėtono garbinimą (net ir "žaisminga" forma), taip pakeičia savo dvasinę esmę, kad niekada nebegali tarnauti Dievui, net jei vėliau netampa "sąmoningu" satanistu. Taip bet kuriuo atveju pasiekiamas religinis satanizmo tikslas - neleisti žmogui pasiekti religinio išganymo, amžinojo gyvenimo su Dievu (sugriauti sielą). Žmogus demonstratyviai išsižada Dievo (užsidėdamas "demonišką veidą"), todėl negali tarnauti Dievui ir tikėtis gyvenimo po mirties, net jei vėliau netaps "įšventintu" šėtono religinio kulto pasekėju, neatliks šėtoniškų apeigų, nedalyvaus šėtoniškuose ritualuose ir pan. Jo siela vis tiek "pražus", Dievas jos "nepriims".

Atkreipkime dėmesį, kad krikščionių supratimu tai taip pat laikoma "šėtono gudrybe", dar vienu melu - bet kuris žmogus bet kokiomis aplinkybėmis gali atgailauti už bet kokias nuodėmes, įskaitant tyčinį ar netyčinį nusilenkimą piktosioms dvasioms, ir tikėtis Dievo gailestingumo bei atleidimo.

Šventės kultivavimas Rusijoje

Vakaruose jau seniai atvirai propaguojama satanizmo ideologija, todėl šventė "Helovinas" Vakaruose tapo "gera" tradicija... Blogiausia, kad ši šventė vis aktyviau kultivuojama Rusijoje. Be abejo, tokia tendencija liudija, kad visur stiprėja satanizmo propaganda.


Šios šventės puoselėjimas jaunimo tarpe yra vienas iš būdų atitolinti juos nuo Bažnyčios. Religinio turinio elementai (mirties kultas arba pasityčiojimas iš mirties, mirties ir piktųjų dvasių personifikavimas ir t. t.) Helovino švenčių metu prieštarauja stačiatikybei ir daro žalingą poveikį jaunų žmonių psichinei, dvasinei ir moralinei sveikatai.Ortodoksai krikščionys turi suprasti, kad dalyvaudami tokiuose veiksmuose jie išduoda mūsų Viešpatį ir mūsų šventąjį tikėjimą. Be to, dalydami skanėstus mes ne dalijame saldumynus nekaltiems vaikams, bet aukojame auką mirties dievui Sowinui, kurio tarnais jie tampa, nes klaidžioja tamsoje mėgdžiodami mirusiuosius.

Helovinas simbolizuoja Kristaus pralaimėjimą ir, kaip ir kiti šiuolaikinės roko ir popkultūros aspektai, skelbia patologinę agresiją.

Poveikis vaikams

Daugelis amžininkų mano, kad šventė yra linksma veikla vaikams. Tačiau žaidžiant demonišką pasaulėžiūrą, kaip ir žaidžiant bet kokį žaidimą vaikui, tenka išbandyti herojaus įvaizdį. Vaikai mėgdžioja satanistų žmonių aukas, tyčiojasi iš žmogaus kančios ir mirties - tai negali likti nepastebėta nei dėl jų psichinės būklės, nei dėl jų asmeninio tobulėjimo.


Daugelio mokslininkų - psichologų ir psichiatrų - teigimu, Helovinas yra labai pavojingas vaikams. Tokiuose renginiuose dalyvaujantys vaikai dažnai patiria baimę, depresiją, agresiją ir polinkį į savižudybę. Visi Helovino renginiai yra psichologiškai, pedagogiškai ir socialiai žalingi vaikams ir suaugusiesiems.

Helovino rengėjai spėja, kad vaikai trokšta pasakiškų, stebuklingų ir neįprastų dalykų. Joks sveiko proto vaikas nenorėtų dalyvauti rituale, susijusiame su satanizmu, o bet kuris vaikas mielai dalyvautų spalvingame Helovino kostiumų vakarėlyje su žaismingu magijos prieskoniu, kaip vaikams jį pristato renginio organizatoriai ir propagandistai. Ar žmonės, persirengę gobšuoliais ir šmėklomis, galvoja, ką ir kam moka?

Su šia diena susiję ritualai nuo vaikystės moko žmones, kad jie turėtų atiduoti tam tikrą duoklę blogiui, susitaikyti su juo, netgi bendradarbiauti su juo, užuot kovoję su blogiu ir ryžtingai jį atmetę.

Bažnyčios požiūris į Helovino šventimą

Nepaisant vis didėjančio šventės populiarumo Rusijoje, Rusijos stačiatikių bažnyčia ir Rusijos muftijų taryba neigiamai vertina Heloviną ir laiko jį "blogio karnavalu".

Rytų Europoje daugelis Stačiatikių bažnyčios narių griežtai priešinasi Helovino šventimui, manydami, kad tai "vidinės tuštumos šventė ir šalutinis globalizacijos produktas".

Tačiau kai kurios anglikonų parapijos palaiko šią šventę, laikydamos ją krikščioniškos Visų šventųjų dienos tradicijos dalimi. To priežastis - Anglikonų Bažnyčios liberalizmo klaidos.

Reikėtų pabrėžti, kad Bažnyčia visada labai griežtai smerkė net formalų dalyvavimą pagonybėje ir prilygino jį tikėjimo išdavystei.

Krikščionys neturėtų švęsti tokių švenčių, nes jos atitolina mus nuo Dievo ir priartina prie tamsos. Helovino "šventė" griauna pačius Šventosios Bažnyčios, įkurtos kankinių, kurie atsisakė bet kokiu būdu garbinti stabus ar jiems tarnauti, krauju, pamatus. Šventoji Bažnyčia turėtų griežtai pasisakyti prieš tokius reiškinius, nes Gelbėtojas Kristus mums pasakė, kad Viešpats Dievas yra mūsų teisėjas visuose mūsų veiksmuose ir įsitikinimuose ir kad mūsų darbai gali būti "už Dievą" arba "prieš Dievą". Vidutinio "neutralaus" kelio nėra.

Biblija prieš Heloviną

Ką sako Biblija: "Susilaikykite nuo bet kokio blogio ir nedalyvaukite tamsos negailestinguose darbuose, bet priekaištaukite, blaiviai mąstykite, budėkite, nes jūsų priešininkas velnias vaikšto kaip riaumojantis liūtas ir ieško, ką praryti."

Perkeltine prasme žodis "tamsa" Biblijoje reiškia jėgas, priešiškas Dievui, kuris dėl savo šventumo ir tobulumo yra šviesa (1 Jn 1, 5). Tamsa simbolizuoja pagonių pasaulį, kuris nepažįsta ir netiki Viešpačiu (Iz 9, 2; 60, 2). Tamsa yra nuodėmės ir bedievybės pasaulis (Izaijo 5:20; Mato 6:23). Todėl nuodėmės yra tamsos darbai (Rom 13, 12; Ef 6, 12). Nuodėmės pasaulį valdo šėtonas, o "piktosios dvasios" atstovauja tamsos galiai (Lk 22, 53; Apd 26, 18; Ef 6, 12). Tačiau krikščionis, būdamas Kristaus sūnus, nepriklauso tamsai (Ef 5, 4-13).

Išvados tikintiesiems

Šėtonas stengiasi įtraukti žmogų į tamsos pasaulį ir jį ten išlaikyti. Jis bando žmogų suklaidinti ir atitraukti nuo Dievo (Pr 3, 5). Jei šėtonui tai pavyksta, žmogaus protas aptemsta, o jo protas, siela ir kūnas aptemsta (Mt 6, 23).

Pasaulis (turimas omenyje šis amžius) yra krikščionių priešas, o tarp draugystės su pasauliu ir draugystės su Kristumi yra gili praraja. Niekas taip nekenkia krikščioniui kaip pasaulio įtaka. Ne tik akivaizdžios nuodėmės ir atviras netikėjimas atima iš Kristaus Jo ištikimus tarnus, bet ir meilė pasauliui bei žemiškiems malonumams. Tūkstančiai jaunų žmonių nuolat skęsta šioje uoloje, nes nori visko, ką jiems siūlo "šis pasaulis".

Jaunimas, jaunos šeimos ir visi krikščionys turi žinoti, kad žodis "pasaulis" plačiąja prasme yra sugedęs ir blogas. Dėl pasaulio priešiškumo Dievui jame viešpatauja sugedimas (2 Pt 1, 4). Neįmanoma draugauti su pasauliu ir kartu mylėti Dievą (Jokūbo 4:4; 1 Jono 2:15-17).

Palikti pasaulį nėra lengva. Išsivaduoti iš šio pasaulio nuodėmių yra sunki užduotis, kol žmogaus prigimtis išlieka tokia pati. Be to, velnias, užsiėmęs savo juoduoju darbu, visada yra šalia. Pasitraukimas iš žemiškojo gyvenimo reikalauja nuolatinės kovos ir įtampos; jis susijęs su nuolatiniu vidiniu savęs išsižadėjimu.

Kalbant apie pasaulietiškumą ir pasaulėjautą, krikščionys turi žinoti ir atsiminti, kad jie privalo laikytis tam tikros elgesio linijos; jie turi tvirtai ir nuolat atsisakyti vadovautis pasaulietiškais gėrio ir blogio standartais. Krikščionis neturi pasiduoti srautui, elgtis "kaip visi", sekti dauguma, mėgdžioti blogį.

"Šis pasaulis praeina", ir tie, kurie jo laikosi ir galvoja tik apie jį, išnyks kartu su juo ir bus nubausti amžina pražūtimi. Šėtonas suvedžiojo visą visatą. Paaugliai ir jaunuoliai "valgo uždrausto medžio vaisių" be baimės ir gėdos. Pagrindinė jaunimo problema yra apgaulė ir klasta, iš vienos pusės, ir neišmanymas, iš kitos pusės. Tačiau nuodėmės nežinojimas neatleidžia trapios žmogaus sielos nuo žalingų jos padarinių. "Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės" - nei šiame, nei aname pasaulyje.


Vokietija: prieš koronę neveikia ir naujausios vakcinos


Vokiečių "Bild am Sonntag" rašoma, kad net ir naujos vakcinos nepadeda apsisaugoti nuo Corona infekcijos. Virusologas Hendrikas Streeckas savaitraščiui pasakė: "Du tyrimai parodė, kad vakcina, pritaikyta BA.5 variantui, neapsaugo nuo Corona infekcijos geriau nei kitos vakcinos. Tai reiškia, kad stiprinančioji vakcina turi galutinį poveikį, nepriklausomai nuo to, kokia vakcina buvo paskiepyta."

Vokietijos Sveikatos apsaugos ministras Karlas Lauterbachas (SPD), priešingai, nuolat giria naujas vakcinas. Jis ir vėl užsakė daugybę neveikiančių vakcinų ir skatina skiepytis. Vokietijoje milijonams dozių galiojimo laikas jau baigėsi ir jos likviduotoas. 

Lygiai tas pats vyksta Lietuvoje. Bukaprotis Sveikatos ministras su savo bukapročiais pavaldiniais likvidavo milijonus vakcinų, tačiau šiais metais biudžete ir vėl skirta pirkti neveikiančių vakcinų už 65 milijonus eurų.

Virusologas Streeckas tikisi, kad rudenį infekcijų skaičius padidės, tačiau jis aiškiai nepritaria naujoms "Corona" taisyklėms: "Corona" kodai nebeturėtų vaidinti jokio vaidmens viešojoje diskusijoje." Virusologas pridūrė: "Mūsų tikslas nebegali būti išvengti kiekvienos infekcijos." Pasak jo, vasaros banga "kilo ir atslūgo savaime, be priemonių poveikio".


Streeckas taip pat pasisakė prieš privalomas kaukes. Virusologas nepataria apskritai įpareigoti dėvėti kaukes - net ir patalpose. "Dauguma žmonių užsikrečia ne ten, kur kaukės būtų privalomos, t. y. apsipirkdami ar skrisdami lėktuvu, bet privačiuose kambariuose, su šeima ar draugais. Tai situacijos, kai yra rimta priežastis, dėl kurios kaukės reikalavimas netaikomas." Jis sakė, kad kaukės pristatymas kaip "nuostabaus prevencinio metodo" nuo infekcijų yra klaidingas. Vietoj to "žmonėms, kuriems gresia ypatinga rizika, turėtų būti paaiškinta, kokiais atvejais kaukė yra svarbi ir kaip ją tinkamai dėvėti".

Virusologas Streeckas taip pat reikalauja, kad pagaliau būtų užfiksuota, kas iš tikrųjų hospitalizuotas dėl "Covid": "Reikia sistemos, kuri mums pasakytų, kiek žmonių, apie kuriuos pranešama kaip apie "Corona" pacientus, iš tikrųjų hospitalizuoti dėl "Corona", o kiek - tik dėl "Corona". Deja, Vokietijoje to vis dar nėra." Iki šiol kiekvienas ligoninės pacientas, gydomas dėl visiškai kitokių ligų ar nelaimingų atsitikimų, yra laikomas "Corona" pacientu, kai tik jo testas būna teigiamas.

"Turime iš naujo įvertinti pandemiją, kad galėtume geriau pasiruošti būsimoms pandemijoms", - reikalavo Streeckas. "Norint padaryti teisingas išvadas, būtina sąžiningai ir sąžiningai iš naujo įvertinti klaidas ir aplaidumą, taip pat ir iš politinės pusės." 

Lygiai tas pats vyksta Lietuvoje. Bukaprotis Sveikatos ministras su savo bukapročiais pavaldiniais likvidavo milijonus vakcinų, tačiau šiais metais biudžete ir vėl skirta pirkti neveikiančių vakcinų už 65 milijonus eurų. 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-ausland/corona-top-virologe-streeck-politik-muss-corona-fehler-aufarbeiten-81777048.bild.html

 

 2022 m. spalio 30 d., sekmadienis

Wochenblick: Prieglobsčio prašytojų banga didesnė nei 2015 m.

Austrų dienraštis Wochenblick.at rašo, kad šių metų prieglobsčio prašytojų banga į ES didesnė nei 2015 m. Tai primena "bomba su uždelstu laiku" ir gali ES "susprogdinti per siūles". 

Vokietijos Federacinė Respublika yra daugybės laimės ieškotojų ir ekonominių migrantų kelionės tikslas ir ilgesio vieta. Vien vasario-rugpjūčio mėnesiais į Vokietiją persikėlė daugiau kaip 1,8 mln. žmonių. Apie 952 000 atvyko iš Ukrainos, tačiau tikslus jų skaičius nežinomas, nes jie nėra išsamiai registruojami. 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) daro prielaidą, kad iki metų pabaigos bus viršytas rekordinis 2015 m. imigrantų skaičius - 2,1 mln. Iš tokių šalių kaip Sirija, Afganistanas ar Irakas, iš kur atvykstančiųjų srautai nemažėja, o didėja.


Austrijoje padėtis taip pat dramatiška. Imigracijos skaičiai čia taip pat beveik pasiekė 2015 m. lygį, o Turkijos vidaus reikalų ministras Gerhardas Karneris jau planuoja steigti palapinių miestus.

Wochenblick pažymi, kad Austrijos Burgenlando pasienis dabar laikomas "karštuoju tarptautinės kontrabandos tašku". Vien tik į šią sritį jau kelis mėnesius plūsta 3000-4000 nelegalių migrantų. Beveik 8 000 prieglobsčio prašymų pateikę indai dabar sudaro trečią pagal dydį grupę po sirų ir afganistaniečių. Niekas neturi nė menkiausio supratimo, kas apskritai atvyksta į Europą. 

Serbiją šiuo metu taip pat užplūdo tokia masė migrantų, kai kurie iš jų yra gerai ginkluoti, kad šios šalies vidaus reikalų ministras Aleksandaras Vulinas kalbėjo apie "invaziją". Niekas negali rimtai pasakyti, kiek teroristų, islamistų ir kitų nusikaltėlių yra tarp daugybės imigrantų. Vokietijos savivaldybės, kurios dar visai neseniai skelbė: "Turime vietos" ir pasiskelbė "saugiomis prieglaudomis." 

Viduržemio jūros regiono stovyklos pabėgėliams jau žlunga nuo migrantų antplūdžio. Visos pirminio priėmimo įstaigos jau yra perpildytos. Jau kelias savaites jie reikalauja federalinės vyriausybės paramos. Daug kur gimnazijos vėl naudojamos imigrantams apgyvendinti. Tai nesibaigs.

Turto ekspropriacijos Vokietijoje

Fiurstenfeldbruko (Bavarija) apylinkės administratorius jau svarsto galimybę areštuoti valstybinį ar privatų turtą. Štutgarte 100 nuomininkų buvo įspėti apie išvykimą, kad pastato savininkas galėtų pasiūlyti jį vyriausybei apgyvendinti pabėgėlius. Netoli Miuncheno esančiuose senelių namuose 15 gyventojų buvo perkelti į viršutinius aukštus gyventi kartu su sunkia demencija sergančiais pacientais, nes apatinėje pastato dalyje turėjo būti apgyvendinti ukrainiečių pabėgėliai.

Austrijoje taip pat jau įvyko valstybės išpuolių prieš privačią nuosavybę: kairiųjų pažiūrų Insbruko miesto valdžia neseniai paskelbė "būsto krizę" ir planuoja rekvizuoti ar net nusavinti žemės sklypus gyvenamiesiems namams statyti. Tokių ekspropriacijų daugės, nes vis naujiems imigrantų srautams nėra jokių kitų būsto galimybių.

Ekonomikos krizės įkarštyje

Kitaip nei 2015 m., dabar nekontroliuojama imigracija vyksta ekonomikos krizės ir infliacijos sąlygomis. Be to, paskutinės migracijos krizės pasekmės dar beveik neįveiktos. Daugelio tuo metu žadėtas darbo vietų stebuklas dėl masinės imigracijos nepasiteisino, nes daugelis migrantų neturėjo reikiamos kvalifikacijos. Jie ir jų šeimos, kurios dažnai seka paskui juos, praleidžia savo gyvenimą socialinėje sistemoje, kuri yra beviltiškai perkrauta ir dabar, kai dėl ekonomikos krizės dar nenuspėjamam skaičiui žmonių gresia nedarbas, gali galutinai žlugti. Visuomenę labai suskaldė pastaroji migracijos krizė, "Corona" politika ir karas Ukrainoje. Kelios stovyklos nesutaikomai priešinasi viena kitai, vidaus taikai kyla kaip niekada didelė grėsmė. Ne tik finansiniu, bet ir kultūriniu bei socialiniu požiūriu šios masinės imigracijos nebeįmanoma valdyti. Tačiau tai netrukdo Vokietijos vyriausybei per mėnesį į Vokietiją nuskraidinti 1 000 afganų. Pretekstai, kuriais pritraukiami vis nauji migracijos srautai, niekada neišsenka. Federalinė vidaus reikalų ministrė Nancy Faeser vis kuria naujas teisines spragas, kad prieglobsčio prašytojams, kuriems jau seniai buvo atsisakyta suteikti prieglobstį, būtų suteikta teisė likti Vokietijoje iki gyvos galvos.

Žalieji svarsto idėją suteikti balsavimo teisę kiekvienam užsieniečiui, kuris Vokietijoje gyvena ne mažiau kaip penkerius metus. Dalis partijos narių nori, kad visi Viduržemio jūroje išgelbėti migrantai, jei įmanoma, būtų skraidinami tiesiai į Vokietiją. Žaliasis jaunimas jau norėjo į Vokietiją atvežti 200 milijonų klimato pabėgėlių (!). Dar kovo mėnesį užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock paskelbė, kad Europa ir JAV priims 8-10 mln. ukrainiečių pabėgėlių.

Afrikos gyventojų skaičiaus sprogimas

Europą sąmoningai užtvindys vis naujos migrantų masės. Nuo 1950 m. Afrikos gyventojų skaičius išaugo nuo 250 mln. iki 1,3 mlrd. Apytikriais skaičiavimais, iki šio šimtmečio pabaigos jų bus apie 4,5 mlrd. Net jei Europa kiekvieną savaitę priimtų po milijoną jų, tai neturėtų nė menkiausio poveikio, nes tuo pat metu augtų toks pat potencialių pabėgėlių skaičius. Nors beveik visose Europos šalyse gimstamumas yra per mažas, kad būtų užtikrintas gyventojų skaičiaus tęstinumas, ir tai skatinama atsižvelgiant į tariamai artėjančią klimato katastrofą, milijonai ir milijonai žmonių atvyksta iš visiškai kitokių kultūrinių sluoksnių, tačiau tuo pat metu jie tyčiojasi iš gyventojų skaičiaus mažėjimo Rusijoje.

https://www.wochenblick.at/migrationskrise/zeitbombe-migration-wir-platzen-endgueltig-aus-allen-naehten/


2022 m. spalio 29 d., šeštadienis

Rusija kaltina Didžiosios Britanijos karinį jūrų laivyną "teroristiniu išpuoliu" prieš "Nord Stream"

 

Rusijos gynybos ministerija šeštadienį paskelbė pareiškimą, kuriame kaltina Didžiosios Britanijos karinį jūrų laivyną praėjusį mėnesį susprogdinus "Nord Stream" dujotiekį - tai pirmas oficialus ir tiesioginis kaltinimas Jungtinei Karalystei dėl didelio incidento, sukėlusio abejonių dėl energijos tiekimo Europai. Apie tai šiandien rašoma JAV portale "Zerohedge".

"Remiantis turima informacija, šio britų karinio jūrų laivyno padalinio atstovai dalyvavo planuojant, parūpinant ir įgyvendinant teroristinį išpuolį Baltijos jūroje šių metų rugsėjo 26 d. - susprogdinant dujotiekius "Nord Stream 1" ir "Nord Stream 2", - teigė ministerija, tačiau nenurodė jokių įrodymų.


Anksčiau Kremlius pateikė platesnio masto kaltinimus NATO šalims, įskaitant Didžiąją Britaniją, teigdamas, kad NATO pajėgos vykdė karines pratybas būtent toje vietoje, kur įvyko povandeniniai sprogimai. Šis kaltinimas buvo pateiktas po Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškimo, kad NATO vasarą vykdė karines pratybas netoli tos vietos, kur įvyko povandeniniai sprogimai.

"Liepos mėnesį Bornholmo salos rajone vyko NATO pratybos, kuriose buvo naudojama giliavandenė įranga", - sakoma Užsienio reikalų ministerijos pranešime, paskelbtame praėjus kelioms dienoms po rugsėjo 26 d. sprogimų. Atstovė spaudai Marija Zacharovskaitė sakė, kad sabotažo išpuolio metu regionas "buvo perpildytas NATO infrastruktūros". 


Tiek Rusija, tiek Vakarai sutaria dėl vieno dalyko: tai buvo sąmoningas veiksmas, o ne paprastas atsitiktinumas. Pavyzdžiui, netrukus po incidento Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen jį pavadino sabotažu ir įspėjo, kad "sąmoningas Europos energetikos infrastruktūros ardymas yra nepriimtinas, todėl bus imtasi griežčiausių įmanomų atsakomųjų priemonių".

Švedijos ginkluotosios pajėgos visą praėjusią savaitę atliko tyrimą įvykio vietoje ir patvirtino, kad galingi sprogimai sukėlė didelę žalą vamzdynams, o tai sukėlė dujų nuotėkį įvairiose vietose; dabar Švedija ragina atlikti papildomus tyrimus - galbūt tam, kad galiausiai būtų nustatyta kaltė.

Praėjus kelioms valandoms po Rusijos šeštadienio kaltinimų, Jungtinės Karalystės gynybos ministerija naująjį kaltinimą pavadino "epinio masto melagingais teiginiais". Didžiosios Britanijos kariuomenės atstovas spaudai sakė: "Rusijos gynybos ministerija, siekdama atitraukti dėmesį nuo savo baisių veiksmų, susijusių su neteisėta invazija į Ukrainą, griebiasi epinio masto melagingų teiginių."

Moszkva brit haditengerészeket vádol az Északi Áramlat elleni szabotázsakcióvalKaip pažymi vengrų dienraštis "Magyar Hyrlap", Rusija anksčiau pavadino "nesąmone" prielaidas, kad ji prisidėjo prie dujotiekio užpuolimo, ir teigė, kad vamzdynų sunaikinimu suinteresuotos JAV, nes jos nori parduoti suskystintas gamtines dujas Europoje. Jungtinės Valstijos neigia bet kokį savo dalyvavimą.

Maskva teigia, kad Londonas ir Kijevas stovi už dronų atakos prieš Rusijos laivyną Juodojoje jūroje

Rusijos gynybos ministerija teigia, kad Ukraina ir Didžioji Britanija prisidėjo prie šeštadienio dronų atakos prieš Rusijos Juodosios jūros laivyną prie Krymo.

"Britanijos ekspertai, dislokuoti Ukrainos Mikolajevo srities Očakovo mieste, rengė šį teroro aktą ir mokė ukrainiečių karius, vykdančius specialiąsias jūrų operacijas", - savo "Telegram" kanale pranešė Rusijos gynybos ministerija.

Remiantis informacija, Sevastopolio įlankoje buvo šiek tiek apgadintas Rusijos laivas.

Maskva teigia, kad dronų taikiniais tapę laivai taip pat saugo grūdus eksportuojančius konvojus.

Sevastopolio gubernatorius Michailas Razvozajevas sakė, kad šeštadienį įvykdyta dronų ataka Kryme buvo pati smarkiausia iki šiol, praneša Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.


Rusija sustabdo grūdų tiekimo susitarimo galiojimą


Po Sevastopolyje dislokuotų Rusijos laivų užpuolimo Rusija sustabdo savo dalyvavimą Jungtinių Tautų tarpininkaujamame susitarime dėl grūdų gabenimo Ukrainoje, sakoma šeštadienį paskelbtame Rusijos gynybos ministerijos pareiškime, apie kurį pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS/TRANS.

"Atsižvelgdama į tai, kad spalio 29 d. Kijevo režimas, dalyvaujant Didžiajai Britanijai, įvykdė teroro aktą prieš Juodosios jūros laivyno laivus ir civilinius laivus, dalyvaujančius užtikrinant grūdų gabenimo koridoriaus saugumą, Rusijos pusė nutraukia savo dalyvavimą įgyvendinant sutartį dėl žemės ūkio produktų eksporto iš Ukrainos uostų", - sakoma pareiškime.


Kijevas kaltina Maskvą šantažu


Savo ruožtu Ukrainos prezidento administracijos vadovas apkaltino Rusiją šantažu ir pareiškė, kad teroristinius išpuolius Kryme įvykdė pati Rusija.2022 m. spalio 28 d., penktadienis

Prof.G. V. Bossche: Didžiausias pandemijos kontrolės priešas yra mūsų pirmaujančių mokslo, visuomenės sveikatos ir reguliavimo ekspertų imunologinis neišprusimas

 

Retais atvejais perskaitau kai kurias pagrindinių žurnalistų parengtas kalbas apie vakcinas. Įdomu stebėti, kaip jie, atsižvelgdami į nuviliančius vakcinų eksperimentus su žmonėmis, atsargiai pradeda derinti savo likusius kritinio mąstymo gebėjimus su pagrindiniu pasakojimu, kuris taip ilgai dominavo jų nuomonėse. Naujausias straipsnis: Atnaujintos Kovid-19 vakcinos padidina apsaugą, bet negali pranokti originalios formulės nuo BA.4 ir BA.5, rodo pirmieji tyrimai" yra vienas iš tokių nuostabių pavyzdžių (https://edition.cnn.com/2022/10/26/health/updated-boosters-omicron-imprint/index.html).

Kadangi man kur kas geriau sekasi įvaldyti mokslą nei kalbą, ketinu pateikti mokslu pagrįstą kritiką dėl didelių imunologinio duomenų, pateiktų apie pirmuosius dvivalentės stiprinamosios vakcinos tyrimus, interpretavimo spragų. Pasidalysiu savo komentarais cituojamoms pirmaujančių mokslininkų ir ekspertų interpretacijoms, tačiau susilaikysiu nuo jų vardų ir pavardžių citavimo, nes neketinu tyčiotis iš šių asmenų - ketinu tik atkreipti dėmesį į imunologinį neišmanymą tų, kurie vis dar oficialiai vadinami pripažintais pagrindiniais nuomonės lyderiais ir sprendimų priėmėjais šioje srityje. Jų imunologinis neišmanymas dabar įkvepia tolesnes pastangas kovoti su blogiu (masiniu skiepijimu) dar didesniu blogiu (masiniu skiepijimu atnaujintomis vakcinomis) - tai katastrofos receptas, kuris neabejotinai užbaigs pandemiją "sunkiu" būdu. Galiausiai gamta juos išmokys, kaip veikia imunologija, deja, ne anksčiau, nei masinio skiepijimo eksperimentas padarys didžiulę žalą. Prieš pereidamas prie konkrečių komentarų, kuriuos išsakė mūsų pagrindiniai "ekspertai" ir kurie cituojami šiame straipsnyje, pradėsiu nuo protu nesuvokiamo žurnalistės pareiškimo, kad pirmiausia tiems patiems pagrindiniams "ekspertams" surengtų imunologijos "meistriškumo kursą":


"Tačiau buvo tikimasi, kad, patobulinus vakcinos receptą ir įtraukus į ją šiuo metu cirkuliuojančias Omicron varianto padermes, tai padės išplėsti imunitetą prieš šiuos variantus ir galbūt užtikrins geresnę ir ilgesnę apsaugą".

Geertas (G): Kaip galima atlikti eksperimentus su žmonėmis, remiantis tik naivia "viltimi"? Kodėl mokslininkai pateikia daug duomenų apie giluminį mutacijų nuskaitymą, netyrinėdami imunologinio veiksnio, kuris lemia tokių praneštų mutacijų dėsningumus? Jei tik jie tai padarytų, iš karto suprastų, kokia gausybė mokslinių pagrindimų galėtų pakeisti visas viltis, kurias jie deda į empirinius tyrimus su žmonėmis.

Moksliniai įrodymai aiškiai rodo, kad joks atnaujintas ir (arba) pritaikytas vakcinos stiprintuvas nepagerins laikino apsauginio poveikio, kurį suteikia Wuhan-Hu S pagrindu sukurtos C-19 vakcinos, o tik pagreitins imuninės sistemos pabėgimą.

Kodėl?

Tuo tarpu gausybė pranešimų, kuriuose užfiksuotos nuolat evoliucionuojančių SARS-CoV-2(SC-2) variantų konvergentinės mutacijos, vienareikšmiškai rodo, kad tiek produktyvios vakcinos proveržio infekcijos, tiek mRNA vakcinos pagrindu sukurtos stiprinamosios vakcinos sukelia imuninį spaudimą labiau konservatyviems, imunologiškai subdominuojantiems su smaigaliu (S) susijusiems epitopams, prikeldamos nesubrendusias atminties B ląsteles, gaminančias mažo afiniteto antikūnus (Abs). Be abejo, šių Abs daromas suboptimalus spaudimas šiems konservatyvesniems antigeniniams domenams lemia imuninės sistemos pabėgimą, pirmiausia nuo atšauktų plačiai neutralizuojančių (t. y, nespecifinių) Abs, o vėliau - nuo plačiai infekciją slopinančių Abs. Taip yra dėl "imuninio perorientavimo" - reiškinio, kuris atsiranda, kai anksčiau egzistuojantys Abs su savo su patogenu susijusiais tiksliniais epitopais jungiasi su mažu afinitetu (t. y. neleidžia neutralizuoti viruso, pavyzdžiui, SC-2 atveju): žr. apačioje pridėtą pav. Tokiu būdu anksčiau laisvai cirkuliuojančiame antigene (pvz., SC-2 atveju - smaigalio baltyme) išreikšti imunodominantiniai epitopai nebegali būti atpažįstami šeimininko imuninės sistemos, tuo tarpu anksčiau išstumti antigeniniai determinantai, esantys tame pačiame antigene, bet išreikšti infekuotose arba transfekuotose taikinio ląstelėse, pasinaudos maskuojančiu poveikiu ir primins atitinkamus anksčiau užkrėstus absorbentus.

Anksčiau užkrėstų "nesutampančių" Abs egzistavimas yra gana akivaizdus proveržio infekcijų atveju, tačiau kaip tai vyksta mRNA stiprinamųjų vakcinų atveju?

Pakanka suprasti, kad in vivo sintetinamo S baltymo internalizacija į antigeną pateikiančias ląsteles (APC) suteiks atpažįstamą ir neatpažįstamą T pagalbą imunodominuojantiems epitopams, esantiems ant laisvai cirkuliuojančio S baltymo ir S baltymo, išreikšto atitinkamai ant mRNA transfekuotų tikslinių ląstelių paviršiaus. Todėl Abs prie pastarųjų turi daug mažesnį giminingumą ir yra pirmieji, kurie atšaukiami suleidus mRNA vakcinos stiprinamąsias dozes. Kadangi jie vėliau (su mažu giminingumu) jungiasi su imunodominantiniais determinantais ant laisvo cirkuliuojančio S baltymo (t. y. kai pastarasis išsilaisvina iš mRNR transfekuotos ląstelės), subdominuojantys antigeniniai determinantai galės konkuruoti su imunodominantiniais epitopais dėl atminties T pagalbinių ląstelių (atšauktų dėl S baltymo internalizacijos į APC) pagalbos, kad būtų atšauktos atitinkamos, plačiai kryžminio veikimo atminties B ląstelės. Neutralizuojantys anti-S absorbentai (NAbs), kurie atsimenami dėl pradinės Wuhan-Hu spyglių atminties (t. y. "paslėptos" pradinės antigeninės nuodėmės), įspaustos mRNA vakcinos, turi mažą afinitetą ir yra nukreipti į konservatyvius, bet mažiau imunogeniškus su S susijusius domenus. Taigi, pakartotinis stiprinimas mRNA pagrindu sukurtomis vakcinomis tik paskatins imuninę sistemą pakartotinai įsipareigoti "paslėptai" antigeninei nuodėmei. Vadinasi, mRNA stiprinamosios injekcijos pagreitins imuninį pabėgimą, nes leis pakartotinai perorientuoti imuninę sistemą. Kaip parodyta apačioje pridėtame paveikslėlyje, imuninis perorientavimas vėliau sukelia mažo giminingumo infekciją slopinančių Abs, nukreiptų į labiau konservatyvius domenus. Taigi, nepriklausomai nuo mRNA vakcinose esančios S versijos, mRNA stiprinamosios vakcinos dozės palengvina humoralinį imuninį spaudimą bendriems (t. y. variantui nespecifiniams) antigeniniams domenams, kurie prisideda prie viruso neutralizavimo ir užkrečiamumo. Todėl masinės mRNA stiprinimo kampanijos pagreitins imuninį pabėgimą gerokai anksčiau, nei germinaliuose centruose vyks sustiprintas prisimintų, prastai subrendusių atminties B ląstelių brendimas (kaip vienodai aprašyta keliose naujausiose publikacijose).

Kadangi mRNA stiprinimo kampanijos (taip pat vakcinų proveržio infekcijos) palengvina imuninį spaudimą variantui nespecifiniams domenams, jų netiesiogiai skatinamo imuninio pabėgimo tipo nebelemia specifinės dominuojančio cirkuliuojančio SC-2 varianto savybės. Tai paaiškina, kodėl dabar stebime vis daugiau NAb atsparių, labai užkrečiamų variantų, kartu cirkuliuojančių populiacijoje. galiausiai, kadangi imuninis perorientavimas perkelia imuninį atsaką į konservatyvius domenus su labai skirtingomis antigeninėmis savybėmis, nenuostabu, kad "mutacijų stebėtojai" mano, jog mutacijos atspindi "didelio masto" imuninį pabėgimą.

Meistriškumo pamokos pabaiga...

Štai ir ekspertų interpretacijos arba cituojami komentarai, po kurių seka mano kritika:

"Imunologai teigia, kad vakcina nuo dviejų padermių gali būti ne ką geresnė už skiepą nuo vienos padermės dėl reiškinio, vadinamo imuniniu imprintingu".

G: Šie imunologai painioja "imuninį imprintingą" arba "antigeninę nuodėmę" su "imuniniu perorientavimu". Jei imuninis imprintingas būtų atsakingas už pastebėtą apsauginį poveikį, būtų galima tikėtis geresnės apsaugos (net jei ji būtų trumpalaikė) po sustiprinamosios dozės. Taip nėra, nes kiekviena nauja papildoma stiprinamoji dozė buvo vis mažiau veiksminga.

"Mokslininkai teigia, kad imprintingas gali apsunkinti pastangas užbėgti už akių naujiems variantams, nes koronavirusas toliau evoliucionuoja, ir dėl to reikia skubiai kurti naujas vakcinų technologijas kovai su virusu" arba: "Mums gali prireikti kitokių vakcinų technologijų, jei virusas kada nors pasikeis tiek, kad visiškai pralenks mūsų imunitetą".

G: Atrodo, kad šie mokslininkai nesuvokia, jog virusui užtenka maždaug 12 valandų, kad pasaulyje atsirastų nauja karta (taigi ir nauji imuninės apsaugos variantai, iš kurių galima rinktis). Apie kokias naujas technologijas jie užsimena? Jie dar nepateikė jokio moksliškai pagrįsto požiūrio į universalią vakciną nuo koronaviruso (CoV) ar sarbecoviruso. Ar taip sunku suprasti, kad pandemijos metu atlikus masinį skiepijimą bet kokia CoV vakcina, imunitetas pabėgs? Adaptyviosios imuninės sistemos efektorinėms ląstelėms (paprastai toms, kuriomis tikimasi apsaugoti vakcinomis) reikia laiko subręsti ir pasiekti pakankamą giminingumą, kad jos turėtų optimalų neutralizavimo pajėgumą. Galbūt jie galvojo apie "gleivinės" imunizaciją? Nepriklausomai nuo to, pastarieji skiepai niekada neišspręs imuninio pabėgimo klausimo, jei bus naudojami pandemijos metu.

"Pfizer" ir "Moderna" kompanijų naujoms dvivalentėms vakcinoms "Covid-19" JAV Maisto ir vaistų administracija rugpjūčio pabaigoje išdavė leidimus naudoti skubos tvarka, remdamasi tyrimais su pelėmis ir ankstesniais bandymais su žmonėmis, kai buvo naudojama kitokia dviejų padermių stiprinamoji formulė. Buvo mažai žinoma apie tai, kaip šie skiepai gali apsaugoti žmones; išsamūs klinikinių tyrimų, kurių metu su žmonėmis buvo išbandytos BA.4 ir BA.5 bivalentinės vakcinos, duomenys dar nebuvo paskelbti. Tačiau modeliavimo duomenys leidžia manyti, kad rugsėjo mėn. pradėjus naudoti stiprinamuosius skiepus būtų galima išgelbėti dešimtis tūkstančių gyvybių....".

G: Tiesiog neįtikėtina, kad ekspertai ir priežiūros institucijų darbuotojai, norėdami atlikti naujus eksperimentus su žmonėmis, naudodami dar vieną RNR vakciną, daugiausia remiasi pelių duomenimis! Ar dešimtmečius šioje srityje dirbantys žmonės dar nesužinojo, kad pelės meluoja, ypač kai reikia imunizuoti gyvūnus, kurių imunologinis fonas nepanašus į tikslinės žmonių populiacijos imunologinį foną? Ir kada gi visi šie mokslininkai ir matematikai, užsiimantys skaičiavimais, pagaliau sužinos, kad modelis yra tik tiek geras, kiek geros jo prielaidos? Kadangi jie akivaizdžiai nesupranta su tuo susijusios imunologijos, jų prielaidos visada klaidingos, todėl klaidingi ir jų modeliavimo rezultatai.

"Negalime sakyti, kad po kelių mėnesių nebus jokio skirtumo", - sakė jis. "To nesužinosime, kol šie asmenys nebus stebimi ilgesnį laiką".

"Pfizer" ir "Moderna" vakcinų gamintojų atliekamuose klinikiniuose tyrimuose dalyvauja šimtai žmonių, kurie gavo atnaujintus stiprinamuosius skiepus ir yra stebimi ilgesnį laiką. Šių tyrimų duomenys vis dar gaunami".

G: Akivaizdu, kad šis mokslininkas ir (arba) gydytojas užsimena apie sukeltos atminties B ląstelių brendimą, apie kurį dabar jau ne kartą pranešta, kad jis atsiranda dėl proveržio infekcijų arba stiprinamųjų skiepų. Tačiau buvo įtikinamai užfiksuota, kad šis brendimo procesas užtrunka keletą mėnesių (4-6 mėnesius), kol visiškai subręsta afinitetas. Vėlgi, virusas nelaukia, kol tai įvyks. Kol tai įvyks, virusas jau seniai bus atlikęs papildomas imuninės apsaugos operacijas, ypač kai imuninis spaudimas daromas populiacijos lygmeniu.

"...tyrėjai nustatė, kad neutralizuojančių antikūnų kiekis po abiejų injekcijų pakilo iki maždaug tokio pat aukšto lygio, o tai buvo gera žinia"

G: O iš tikrųjų? Kodėl tai turėtų būti gera žinia, žinant, kad vienintelis šių Abs poveikis yra imuninės sistemos perorientavimas, kuris sukelia didelio masto imuninį pabėgimą? Kiek kartų turiu sakyti, kad jei imunologijoje ir galioja kokia nors taisyklė, tai ta, kad daugiau ne visada yra geriau (iš tikrųjų dažniausiai būna priešingai).

"Deja, nė vienas iš jų labai nepadidino T ląstelių atsako, o mes manome, kad T ląstelių atsakas, be antikūnų atsako, yra svarbus apsaugai nuo sunkių ligų,"

G: Kai kurie geriausi tyrėjai atkakliai toliau skelbia kryžminio reaktyvumo T ląstelių galią kontroliuojant virusą ir sutramdant pandemiją. Atrodo, kad jie menkai supranta patobiologiją ir imunologiją, susijusią su ūmiomis SULAIKOMOSIOMIS virusinėmis infekcijomis. Galbūt kai kuriuos iš jų suklaidino per daug ŽIV vakcinų tyrimų?

Dar kartą cituoju tik keletą iš daugelio mano parašytų straipsnių, kuriuose paneigiamas lemiamas T ląstelių vaidmuo apsisaugant nuo SC-2 infekcijos ir (arba) ligos:

# Kai antikūnai prieš Omikroną nebegali palaikyti pasakojimo, kodėl gi nepasitelkus T ląstelių?

https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/scientific-blog/when-anti-s-pike-antibodies-against-omicron-can-no-longer-sustain-the-narrative-why-not-resort-to-t-cells

# Klausimai ir atsakymai #09: Ar kryžmiškai reaguojančios T ląstelės paaiškina lengvą Omicron infekcijos eigą?

https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/scientific-blog/q-a-09-do-cross-reactive-t-cells-explain-mild-course-of-omicron-infection

# Visiems, kurie ir toliau SARS-CoV-2 infekcijos panaikinimą sieja su anksčiau egzistavusiomis kryžmiškai reaguojančiomis T ląstelėmis, o ne su įgimtu imunitetu. Velnias slypi išsamiai recenzuotose publikacijose.

https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/scientific-blog/to-those-who-continue-attribute-abrogation-sars-cov-2-infection-pre-existing-cross-reactive-t-cells-rather-innate-immunity-the-devil-is-the-detail

# Kryžminės reaktyvios atminties T ląstelės yra susijusios su apsauga nuoSARS-CoV-2 infekcijos COVID-19 kontaktų metu (bet ne atsakingos už ją).

https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/scientific-blog/cross-reactive-memory-t-cells-are-associated-with-but-not-responsible-for-protection-against-sars-cov-2-infection-in-covid-19-contacts

# "Žudikiškos" imuninės ląstelės vis dar atpažįsta Omicron variantą.... o tikrai?

https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/scientific-blog/killer-immune-cells-still-recognize-omicron-variant-oh-really

"Stiprintuvas yra stiprintuvas, kol neįrodyta priešingai, ir mums labai reikia, kad JAV jų būtų daugiau."

G: Taip, o vakcina yra vakcina, kol neįrodyta priešingai, tiesa??! Atrodo, kad šis mokslininkas ir (arba) gydytojas yra fanatikas, besivadovaujantis koncepcija: kuo daugiau, tuo geriau (t. y. kuo didesnis Ab titras ir kuo daugiau stiprintojų, tuo geriau), tačiau nesigilina į imunologinį mechanizmą, kurį sukelia sustiprintas Abs, ir jo ilgalaikį poveikį.

"Meluočiau, jei sakyčiau, kad man neduoda miegoti naktimis nerimaujant, jog yra tam tikra tikimybė, kad iki kitų metų rugsėjo, spalio mėnesio mums gali tekti panaudoti dar vieną stiprinančią priemonę - bent jau daliai populiacijos, galbūt vyresnio amžiaus žmonėms".

G: Man atrodo, kad daugeliui reguliuotojų būtų geriau praleisti bemieges naktis bandant sudėlioti imunologinės dėlionės dalis (arba klausantis kitų?!), o ne skųstis dėl nesugebėjimo atsakyti į akivaizdžius klausimus, dėl kurių jie nemiega naktimis....

"Abu nauji tyrimai turi trūkumų, tačiau manau, kad juos sudėjus į visumą, susidaro gana aiškus vaizdas, kad antigeninis imprintingas tikrai kelia problemų." "Dėl šios priežasties kai kurios gripo atmainos tam tikroms amžiaus grupėms gali smogti labiau nei kitoms. Kai virusai panašesni į pirmąją infekciją ar vakciną, kuria buvote paskiepyti, jūsų organizmas linkęs geriau su jais kovoti."

"Tikriausiai būtų buvę geriau atnaujinti vakciną, įtraukiant į ją tik komponentus, nukreiptus priešBA.4 ir BA.5." arba: "Man išvada tokia: jei norite sustiprinti ir užtikrinti apsaugą nuo "Omicron", originalaus varianto į vakciną neįtraukite." Arba: "Imprintingas apsunkins pastangas neatsilikti nuo viruso".

G: Atsižvelgiant į tai, kad "imuninis imprintingas" arba "originali antigeninė nuodėmė" yra viena seniausių ir nepaneigiamų imunologijos paradigmų, kodėl protėvių S variantas apskritai buvo įtrauktas į dvivalentės stiprinamosios vakcinos sudėtį? Bet, kaip jau aiškinau anksčiau, tai nebūtų turėję jokios reikšmės, nes bet kuri S baltymo, kurio pagrindas yra mRNA, versija lemia imuninės sistemos persiorientavimą į kitus (t. y. subdominuojančius) epitopus.Imuninis persiorientavimas reiškia imuninį imprintingą (t. y. "paslėptą" antigeninę nuodėmę), bet ne atvirkščiai.

"Įmanoma pralaužti imuninį imprintingą. Tai gali padaryti tam tikros vakcinų sudedamosios dalys arba adjuvantai - dalykai, kurie tiesiog pažadina imuninę sistemą."

G: Šis kolega pamiršo vieną svarbiausią vakcinologijos principą: Vakcina yra tiek gera, kiek geras yra antigenas! Žinoma, adjuvantai gali padidinti imuninio atsako mastą ir mastą, bet tai neturės įtakos ne nuo Th priklausomam mažo giminingumo Abs primingui prie spike baltymo, nes pastarieji yra nukreipti prieš membranoje esantį spike baltymą, kuris de facto nėra internalizuotas į APC, o tai yra conditio sine qua non, kad adjuvantai pradėtų veikti!

Išvada: Atsižvelgiant į gilų mūsų pirmaujančių mokslo, visuomenės sveikatos ir reguliavimo ekspertų imunologinį nekompetentingumą, galima nesunkiai nuspėti, kad empirizmo ir dar kitų eksperimentinių preparatų švirkštimo planų bus kur kas daugiau nei blaivių smegenų. Tačiau neturėtume pamiršti, kad žmonija niekada nekontroliavo šios pandemijos ir kad tai dar labiau mažėja, nes jų racionalūs eksperimentai tęsiasi. Iš tiesų, kuo labiau žmogus blogai valdo pandemiją moksliškai neracionaliais imuniniais įsikišimais, tuo labiau (ir tuo greičiau) virusas evoliucionuoja imunologijos pamokos link, kurią, tikėkimės, prisimins ateinanti mokslininkų karta. tačiau istorija nebus tokia švelni, kaip aš, su citatomis tų, kurie manė pasimokyti iš neapgalvotų ir pavojingų eksperimentų, atliekamų su žmonėmis.


Pieš.: Imuninis perfokusavimas (IR) įvyksta, kai anksčiau egzistuojantys Abs prisijungia prie tikslinių epitopų su mažu afinitetu (pvz., vakcinos proveržio ligos atveju arba anksčiau mRNA vakcinomis skiepytų asmenų skiepijimo sustiprinimo atveju). Imunodominuojančių su S(pike) susijusių epitopų maskavimas sudaro sąlygas subdominuojantiems epitopams nukonkuruoti pirmuosius dėl T ląstelių pagalbininkių atminties pagalbos. Dėl to subdominuojantys S asocijuoti epitopai galės prisiminti į šiuos epitopus nukreiptus mažo afiniteto Abs. Sukeldami neoptimalų imuninį spaudimą šiems konservatyvesniems antigeniniams domenams, prisiminti Abs skatina plataus masto imuninį pabėgimą. Tai lemia natūralią atranką ir dominuojantį daugybės NAb atsparių, labai užkrečiamų imuninio pabėgimo SC-2 variantų plitimą.


Geertas Vanden Bossche'as Gento universitete (Belgija) įgijo daktaro laipsnį, o Hohenheimo universitete (Vokietija) - virusologijos daktaro laipsnį. Jis dirbo papildomu dėstytoju Belgijos ir Vokietijos universitetuose. Po karjeros akademinėje srityje Geertas pradėjo dirbti keliose vakcinų bendrovėse ("GSK Biologicals", "Novartis Vaccines", "Solvay Biologicals") ir ėjo įvairias pareigas vakcinų mokslinių tyrimų ir plėtros srityje bei vėlyvojo vakcinų kūrimo srityje.

Po to Geertas prisijungė prie Bilo ir Melindos Geitsų fondo (Bill & Melinda Gates Foundation) Pasaulinės sveikatos atradimų grupės Sietle (JAV), kur ėjo vyresniojo programų pareigūno pareigas; vėliau jis dirbo Pasauliniame vakcinų ir imunizacijos aljanse (GAVI) Ženevoje vyresniuoju Ebolos programos vadovu. GAVI jis stebėjo pastangas sukurti vakciną nuo Ebolos. Jis taip pat atstovavo GAVI forumuose su kitais partneriais, įskaitant PSO, kuriuose buvo apžvelgiama kovos su Ebolos virusu pažanga ir kuriami pasaulinės pasirengimo pandemijai planai.

Dar 2015 m. Geertas atidžiai išnagrinėjo ir suabejojo Ebolos vakcinos, kuri buvo naudojama PSO Gvinėjoje vykdytuose žiedinės vakcinacijos bandymuose, saugumu. Jo kritiška mokslinė analizė ir ataskaita apie PSO 2015 m. žurnale "Lancet" paskelbtus duomenis buvo išsiųsta visoms tarptautinėms sveikatos priežiūros ir reguliavimo institucijoms, dalyvaujančioms Ebolos vakcinacijos programoje. Po darbo GAVI Geertas pradėjo dirbti Vokietijos infekcijų tyrimų centre Kelne vakcinų kūrimo biuro vadovu. Šiuo metu jis daugiausia dirba biotechnologijų ir (arba) vakcinų konsultantu, taip pat atlieka savo tyrimus, susijusius su natūraliomis ląstelėmis žudikėmis pagrįstomis vakcinomis.

El. paštas: info@voiceforscienceandsolidarity.org

https://www.deepl.com/translator

Šaltinis: 

https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/scientific-blog/the-greatest-enemy-in-the-control-of-the-pandemic-is-the-immunological-ignorance-of-our-leading-scientific-public-health-and-regulatory-experts


Viktoras Orbanas: Europoje mums gresia pavojus

  Briuselyje, vadovaujant Manfredui Weberiui, susiformavo promaskvietiška, proimigracinė ir prieš ekonomiką nukreipta koalicija, penktadienį...