2023 m. birželio 30 d., penktadienis

"ES atsidūrė ant bankroto ribos", - ES aukščiausiojo lygio susitikime pareiškė Vengrijos premjeras V. Orbanas


Pinigai, kuriuos buvo patvirtinta išleisti ir kurie turėjo būti skirti ateinantiems penkeriems metams, jau išleisti, sako Vengrijos premjeras.

Pirmasis klausimas, kurį savo "Facebook" įraše uždavė ministras pirmininkas Viktoras Orbanas, yra toks: "Vienintelis klausimas, kurį visi užduoda čia, Briuselyje: Kur dingo pinigai?"

Šiuo metu V. Orbanas dalyvauja Briuselyje vykstančiame dvi dienas truksiančiame ES vadovų susitikime, o viena karščiausių temų - klausimas, kur dingo ES biudžeto pinigai. Vengrijos premjeras sakė, kad Europos Komisija pateikė biudžeto pakeitimo pasiūlymą, kuriame valstybių narių prašoma sumokėti dešimtis milijardų eurų.


"Kyla klausimas, kaip susidarė tokia padėtis ir kaip jie privedė Europos Sąjungą prie bankroto slenksčio?"- klausė V. Orbanas.

V. Orbanas taip pat pažymėjo, kad ES iš valstybių narių reikalauja daugiau lėšų, nors septynerių metų biudžetas sudarytas tik dvejiems metams. Kitaip tariant, pinigai, kuriuos buvo patvirtinta išleisti ir kurie turėjo būti skirti ateinantiems penkeriems metams, jau išleisti.

Ministras Pirmininkas išvardijo, ko Briuselis reikalauja dėl biudžeto.

"Jie nori iš valstybių narių gauti 50 mlrd. eurų, kuriuos galėtų skirti Ukrainai, nors jie net negali atsiskaityti už pinigus, kuriuos iki šiol jiems davėme. Jie nori daugiau pinigų iš valstybių narių, kad galėtų sumokėti palūkanas už anksčiau paimtas Europos Sąjungos paskolas. Tai paskolos, iš kurių Lenkija ir Vengrija iki šiol nėra gavusios nė cento", - sakė V. Orbanas.

V. Orbanas sakė, kad ES Komisija prašo valstybių narių daugiau pinigų migracijai - ne sienų apsaugai, o nelegaliems imigrantams įvežti.

"Žinoma, jie nepamiršo ir savo kišenės. Jie prašo milijardų eurų Briuselio biurokratų algoms padidinti", - sakė jis.

"Vengrijos pozicija yra aiški", - sakė jis. "Pirmiausia norime žinoti, kam buvo išleista didžiulė pinigų suma, kurią iki šiol jiems skyrėme. Po to norime žinoti, kas atsakingas už tai, kad Europos Sąjunga atsidūrė ant bankroto ribos."

V. Orbanas ketvirtadienį ir penktadienį dalyvauja ES vadovų tarybos aukščiausiojo lygio susitikime, kurio darbotvarkėje svarbiausi klausimai yra papildomos finansinės paramos Ukrainai klausimas, privalomos migrantų kvotos ir ES politikos Kinijos atžvilgiu formavimas.

https://rmx.news/hungary/the-eu-is-on-the-brink-of-bankruptcy-says-hungarys-orban-at-eu-summit/


„LRT eteryje – Lietuvos valstybės vėliavos paniekinimas“ (video)2023-06-30 Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija. Signataras dr. Zigmas Vaišvila ir generolas Valdas Tutkus supažindino žiūrovus su savo pareiškimais Respublikos Prezidentui ir Gen.Prokurorei dėl Jono Ohmano įvykdyto Valstybės vėliavos ir Lietuvos patriotų viešo paniekinimo LRT eteryje.


Mano publikacijos apie Jono Ohmano provokacijas prieš Lietuvą:

https://viesulas22.blogspot.com/2023/06/lietuvos-seimu-sajudis-pareiskimas-del.html

https://viesulas22.blogspot.com/2023/06/ohmanas-issimoka-is-auku-prezidentine.html

https://viesulas22.blogspot.com/2023/06/ohmanas-ir-vel-apderge-lietuvos.html

https://viesulas22.blogspot.com/2023/06/svedisko-kretinizmo-veidas.html

2023 m. birželio 29 d., ketvirtadienis

Lietuvos šeimų sąjūdis: Pareiškimas dėl tautinių ir valstybės simbolių niekinimo


Lietuvos šeimų sąjūdis

Pareiškimas dėl tautinių ir valstybės simbolių niekinimo
2023 m. birželio 28 d.
______________________
Lietuvos teritoriją laikinai administruojantys asmenys nuolankiai vykdo globalizmo centrų politinį užsakymą ir tęsia Lietuvos valstybingumo ir tautiškumo naikinimo darbus. Kalbos konstitucinio įstatymo projekte faktiškai atsisakoma Konstitucijoje įtvirtinto lietuvių valstybinės kalbos statuso, sudarant sąlygas daugiakalbystei Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijose. Įvedami nauji diakritiniai ženklai ir prieštaraujanti lietuvių kalbos tradicijoms ir raidynui pavardžių rašyba. Tautinės mokyklos idėja numarinta, masiškai naikinamos mokyklos regionuose, globalizmo dvasia perrašomos švietimo programos.
Naudojantis esama karo situacija, bandoma įvesti totalią visuomenės kontrolę ir nuomonių cenzūrą, persekiojami valdžios veiksmų kritikai, ribojamos susirinkimų, žodžio ir kitos konstitucines teisės ir laisvės. Nepaisant žmonių valios, priimti ir planuojami priimti įstatyminiai aktai, kuriems nepritarė ir nepritaria didžioji dauguma piliečių. Valstybės institucijos, pareigūnai ir provaldiškų NVO atstovai masiškai vykdo patyčias, priešų paieškas ir panieką tautiškumui ir pilietinei visuomenei, skleidžiamą visuomeninio transliuotojo ir sisteminės žiniasklaidos.
Savo antitautinę ir antivalstybinę politiką, visišką nekompetenciją užsienio ir vidaus politikoje, iškilusius pedofilijos konservatorių partijoje ir visuotinio sukčiavimo savivaldybių tarybose skandalus, nevykėliškus Vyriausybės bandymus atsistatydinti valdantieji ciniškai bando dangstyti karu Ukrainoje. Pradėta ir toliau stiprinama masinė isterija, keičiant valstybės institucijų viešąją simboliką Ukrainos ženklais ir spalvomis. Pažeidžiamas Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų, Lietuvos herbo įstatymai, o piliečiai, bandantys į tai atkreipti dėmesį, niekinami valdžios atstovų ir masinės informacijos priemonių. Iš Lietuvos heraldikos komisijos, vykdančios šio įstatymo priežiūrą ir pareiškusios rekomendacijas šiuo klausimu, viešai išsityčiota.
Ši kampanija supriešina, skaldo visuomenę ir silpnina valstybę galimų grėsmių akivaizdoje, o taip pat diskredituoja siekius padėti Ukrainos tautai. Rengiantis NATO susitikimui Vilniuje VšĮ "Mėlyna geltona" organizuoja akciją už žmonių suaukotus pinigus ne nupirkti Ukrainos kariuomenei kritiškai reikalingos įrangos, bet išleisti apie 600 000 € teatrališkai akcijai ir pirkti bei iškelti 33 000 vėliavų. Jos vadovas Jonas Ohmanas išdrįso viešai pareikšti, kad vienintelis patriotas yra jis pats, o visi Lietuvos Respublikos piliečiai, raginantys kelti Lietuvos vėliavas, yra vatnikai, dirbantys Rusijai marginalai.
Lietuvos šeimų sąjūdis:
1. Pareiškia, kad tokiais veiksmais prieita ir peržengta moralinė ir juridinė riba. Nepagarba valstybės simboliams bei juos ginantiems piliečiams yra nepagarba Lietuvos valstybei ir lietuvių tautai.
2. Smerkia "profesionalių patriotų", valdžios atstovų ir žiniasklaidos organizuotą patyčių ir piliečių niekinimo kampaniją bei reikalauja nedelsiant nutraukti visuomenę supriešinančius ir skaldančius veiksmus.
3. Kreipiasi į Generalinę prokuratūrą su prašymu ištirti, ar LRT 2023-06-25 laidoje "Savaitė" piliečio Jono Ohmano pasisakyme nėra Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 str.2 dalyje numatytos veikos - viešo tyčiojimosi ir niekinimo dėl įsitikinimų ir pažiūrų - bei imtis įstatymo nustatytų procedūrų viešajam interesui apginti.
4. Kreipiasi į Generalinę prokuratūrą atkreipdamas dėmesį, kad kitų valstybių vėliavų nuolatinis iškėlimas virš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei kitų valstybinių institucijų pastatų pažeidžia Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 12 str. 2 dalį ir reikalauja pagal Administracinių nusižengimų kodekso 519 straipsnį už Vėliavų iškėlimo tvarkos pažeidimus patraukti atsakomybėn šių institucijų vadovus.
4. Pritaria piliečių iniciatyvai ir ragina šiomis dienomis iškelti virš savo namų Lietuvos Respublikos valstybinę vėliavą.
Lietuvos šeimų sąjūdis


Ohmanas išsimoka iš aukų prezidentinę algą ir dergia ant aukotojų, Lietuvos

 


Ostapo Benderio-Ohmano Všį "Mėlyna ir geltona" kontoros žulikų išsimokama mėnesinė vidutinė alga - 5029 eurų. Visa ši sukčių šaikos gerovė atsiranda iš lietuvių aukų. Mainais už tai, niekšas Ohmanas dergia mums ant galvų, tyčiojasi iš nacionalinių simbolių. Apie niekšą iš Švedijos pasakojama naujoje OP TV laidoje.


Reikia pripažinti, kad Ostapas Benderis tik labai sąlyginai lygintinas su Ohmanu. Benderis buvo genialus sukčius, kaip ir Ohmanas, bet, skirtingai nuo pastarojo, niekada nesityčiojo iš jo durninamų Vasiukų gyventojų.


Daug dėmesio Lietuvių Tautos niekintojui ir labdaros grobstytojui Jonui Ohmanui skiria ir prof. Povilas Gylys "Komentaras TV" laidoje.


Prof.Povilo Gylio nuomone, po skandalingos N.Pumprickaitės laidos (žiūr. žemiau), kurios metu Johnas Ohmanas dergė ant Lietuvos patriotų, Lietuvos simbolių, turėtų būti  pašalinta iš pareigų ir laidos autorė ir Lietuvos TV generalinė direktorė, nesugebančios užimti atsakingų pareigų.

Sekmadieninėje Nemiros Pumprickaitės laidoje (2023.06.25) "Savaitė" Ohmanas pasakė:

Šitie mūsų vatnikai savickai ir panašiai, kokie jie bebūtų "reikšmingi", nuo šiol yra nulis, nori padaryti sau piarą ir tuo pačiu būti naudingi Rusijai. Čia tai jau labai negražiai sakau, bet patriotai, atsiprašau, šioje vietoje aš esu patriotas. Bet čia ai... marginalai.


Apie ankstesnius Ohmano antilietuviškus pasisakymus rašiau straipsnyje "Švediško kretinizmo veidas".

Takeris Karlsonas apie demokratiją (video)

 


https://youtu.be/oIZGIWoGTqs

Naujame Twitter epizode žinomas JAV žurnalistas įtaigiai paaiškina, kaip šiandieniniai Vakarai supranta demokratiją.


2023 m. birželio 27 d., antradienis

Ohmanas ir vėl apdergė Lietuvos valstybę ir lietuvius-patriotus


Lietuvos visuomenė eilinį kartą buvo įžeista galimai protiškai nesveiko veikėjo iš Švedijos Jono Ohmano ir tai sukėlė pasipiktinimo laviną socialiniuose tinkluose.

Sekmadieninėje Nemiros Pumprickaitės laidoje (2023.06.25) "Savaitė" Ohmanas pasakė:

Šitie mūsų vatnikai savickai ir panašiai, kokie jie bebūtų "reikšmingi", nuo šiol yra nulis, nori padaryti sau piarą ir tuo pačiu būti naudingi Rusijai. Čia tai jau labai negražiai sakau, bet patriotai, atsiprašau, šioje vietoje aš esu patriotas. Bet čia ai... marginalai.
Seimo narys Mindaugas Puidokas FB rašo:

Kas vyksta mūsų šalyje? Valstybinę vėliavą, pasak ,,vienintelio tikro patrioto" Jono Ohmano, kelti gali tik vatnikai ir marginalai??? Trispalvė Lietuvoje reiškia paramą Rusijai? 

Ar Jums nekyla klausimų apie tai, kas čia vyksta? Ar taip veriamas dar vienas Overtono langas ir Lietuva tyliai, daugumai sutinkant bei pritariant braukiama iš pasaulio žemėlapių? Ar taip naikinama mūsų valstybė ir valstybingumas!??

LR Konstitucijos 15 straipsnis vis dar nepakeistas! 

,,Valstybės vėliavos spalvos – geltona, žalia, raudona.

Valstybės herbas – baltas Vytis raudoname lauke.

Valstybės herbą, vėliavą ir jų naudojimą nustato įstatymai."

Ar tikrai Lietuvoje vis dar galioje mūsų Konstitucija ir įstatymai? Ar dabar jie jau nuolat taikomi selektyviai kaip kam reikia siekiant politinių ar finansinių tikslų bei kaip patogu tam tikriems veikėjams sorošinių globalistų stovykloje!???

Dalinkitės šiuo trumpu video - LRT televizija tikrai mus šviečia ir parodo kas yra kas Lietuvoje.
Žinima visuomenininkė poetė Astra Astrauskaitė FB taip sureagavo į Ohmano išpuolį prieš Lietuvą:

Šitas valkata skleidžia neapykantą mūsų Tėvynėje lietuviams ir Lietuvos valstybinei vėliavai, tuo pačiu - Lietuvos valstybei!
Ką LRT veikia: kiršina Lietuvos žmones, tyčiojasi iš mūsų? 
Rašykime masiškai skundus per epoliciją, tegul užsiima juo Lietuvos tvarkdariai.
Vyti švedvaką lauk, o LRT - atsiimti iš neokomunistinių litvakų po artimiausių Seimo rinkimų! 
*
P.S. Kas galit, parašykit, kada vyko ši laida? Reikalinga tiksli data, valanda, laidos pavadinimas. AČIŪ, Mielieji!

Pasaulio galiūnas Žydrūnas Savickas FB šiandien rašo:

Per LRT ponas Jonas Ohman pasakė, kad Lietuvos trispalvę kelia marginalai... Ir jei keli Lietuvos trispalvę tai tarnauji Rusijai ...
Pridurti nėra ko...

----

Aš pridursiu. Labai blogai, kad svieto perėjūną ohmaną mūsų valdžia kelia ant trispalvės koto, o mes žiūrime ir užuodžiame, kad tai eilinė smirdanti fekalija, dergianti ant mūsų valstybės, lietuvių Tautos.

84% apklaustų Komentaras TV žiūrovų balsavo už tai, kad Jonas Ohmanas Lietuvoje būtų paskelbtas "Persona non grata". Balsavimo rezultatai paskelbti laidos pabaigoje.
2023 m. birželio 25 d., sekmadienis

Nustatyta nauja vėžio priežastis


Mokslininkai nustatė, kad vėžys ne visada susijęs su paveldimumu ar išoriniais veiksniais. Pasirodo, kad sveikos ląstelės gali išsigimti dėl žiedinių RNR, neseniai atrastos genetinių molekulių šeimos, prijungimo prie DNR.

Programos sutrikimas

Genetinė informacija, kurią organizmas naudoja kaip funkcionavimo ir vystymosi instrukciją, yra įrašyta į DNR struktūrą. Jos fragmentai, genai - kodas įvairių baltymų sintezei,  kiekvienas atlieka tam tikrą darbą.

Genų siunčiami signalai lemia ląstelių augimo, dalijimosi greitį ir jų gyvenimo trukmę. Vėžys - tai nenormalus, nekontroliuojamas ląstelių augimas, kuris prasideda, kai atskiri genai pasikeičia ir gamina neteisingus baltymus.


Dažniausia vėžio priežastis yra įgytos mutacijos, kurios neperduodamos iš tėvų vaikams, o atsiranda gyvenimo eigoje. Procesas prasideda pasikeitus genams vienoje konkretaus organo, pavyzdžiui, krūties ar storosios žarnos, ląstelėje. Pakitę genai siunčia signalą ląstelei pradėti pagreitintą daugybinį dalijimąsi. Dėl to susiformuoja navikas.

"Vėžiniai" genai

Genų mutacijos yra paplitusios. Biologai apskaičiavo, kad vien oksiduojantys junginiai kasdien pažeidžia apie 500 bazių kiekvienos žmogaus ląstelės DNR grandinėje. Ne visi pokyčiai yra kritiniai; dauguma jų neturi jokios įtakos sveikatai.

Apskaičiuota, kad nuo penkių iki dvidešimties procentų visų vėžinių susirgimų atsiranda dėl paveldėtų genų pokyčių. Daugeliu atvejų vėžinės ląstelės susiformuoja dėl įgytų (arba somatinių) mutacijų. Senstant organizmas prasčiau sugeba jas ištaisyti, todėl vyresnio amžiaus žmonės, kurių DNR pokyčiai susikaupė per daugelį metų, dažniau serga vėžiu nei jaunesni.

Be senėjimo, virusai, tabako vartojimas, tam tikrų hormonų ir toksinų poveikis, ultravioletinė ir radioaktyvioji spinduliuotė - visi šie veiksniai gali būti veiksniai, sukeliantys genetinius sutrikimus.

Rizikos laipsnis taip pat priklauso nuo genų specializacijos. Tarp jų yra vadinamųjų onkogenų, kurių mutacijos sveiką ląstelę gali greitai paversti vėžine. Du geriausiai žinomi - HER2, aptinkamas krūties ir kiaušidžių navikuose, ir RAS, atsakingas už baltymų, padedančių ląstelėms bendrauti tarpusavyje, normaliai augti ir prireikus mirti, gamybą.

Ląstelių augimą ribojantys genai vadinami supresoriais. Jų sutrikimai taip pat lemia nekontroliuojamą ląstelių augimą, dėl kurio galiausiai gali susiformuoti navikas. Labiausiai paplitęs slopinantis genas yra p53 arba TP53. Daugiau nei pusei vėžiu sergančių pacientų jo trūksta arba jis yra pažeistas.

Paveldimos p53 geno mutacijos pasitaiko retai, priešingai nei kitų dviejų supresorinių genų - BRCA1 ir BRCA2. Šių genų pokyčiai yra paveldimi ir gali sukelti krūties, kiaušidžių, kasos ir prostatos vėžį.

DNR reparacijos genai taip pat laikomi rizikos grupe. Šie genai skirti taisyti genetinės informacijos kopijavimo klaidas, kurios atsiranda dalijimosi proceso metu. Dėl šių genų mutacijų DNR kaupiasi klaidos, kurios taip pat gali sukelti vėžį.

Neteisingas surinkimas

Ne taip seniai žmogaus ląstelėse biologai atrado naują šeimą makromolekulių, dalyvaujančių genų veiklos reguliacijoje ir ekspresijoje - žiedines RNR. Mokslininkai pastebėjo, kad didelio šių junginių kiekio atsiradimas kraujo plazmoje dažnai siejamas su onkologinių ligų išsivystymu. Šiuo metu daugiau kaip dvidešimt žiedinių RNR yra naudojami kaip onkomarkeriai ankstyvai įvairių vėžio rūšių: storosios žarnos, kiaušidžių, šlapimo pūslės, krūties, kepenų, skrandžio, inkstų ir prostatos, diagnostikai. Tačiau iki šiol buvo nežinoma, kokį vaidmenį jos atlieka naviko formavimuisi.

Australijos mokslininkai iš Flinderso universiteto Adelaidėje išsprendė šią paslaptį, nustatę, kad tam tikros žiedinės RNR gali prisijungti prie DNR ir sukelti vėžį sukeliančias mutacijas. Autoriai šį procesą pavadino "endogeninės RNR nukreiptu DNR pažeidimu".


"Išoriniai aplinkos ir genetiniai veiksniai ilgą laiką buvo laikomi pagrindinėmis vėžio priežastimis", - pranešime spaudai cituojamas profesorius Simonas Konnas (Simon Conn), vadovaujantis RNR žiedų laboratorijai Flinderso universiteto Medicininių tyrimų institute. - Tai pirmas pavyzdys makromolekulės, esančios daugelio iš mūsų organizme, kuri gali keisti DNR ir sukelti vėžį iš vidaus."

Autoriai nustatė, kad žiedinės RNR gali prisijungti prie DNR įvairiose vietose, tam naudodamos keturis skirtingus mechanizmus. Dėl to genetinėje grandinėje įvyksta pokyčių, kurie baigiasi jos plyšimu. Kad išgyventų, ląstelė įjungia DNR taisymo mechanizmą, tačiau šis procesas ne visada vyksta tobulai.

GRAPHICAL ABSTRACT

"Kadangi RNR žiedai gali pakeisti fizinį suskaidytos DNR fragmentų išsidėstymą ląstelės branduolyje, sujungus juos gali atsirasti puslapių numeracijos klaidų, panašiai kaip sujungus suplėšytos knygos dalis", - aiškina profesorius Connas.

Yra žinoma, kad toks neteisingo genetinės medžiagos surinkimo procesas, vadinamas chromosomine translokacija, gali normalią ląstelę paversti vėžine ląstele.

Šiuo metu medicininėje literatūroje yra apie 500 chromosomų pertvarkymų, atsirandančių dėl translokacijos genų susiliejimo, būdingų įvairiems vėžiniams susirgimams, aprašymų. Gydytojai visame pasaulyje jais naudojasi nustatydami vėžio tipą ir stadiją bei parinkdami gydymo būdus. Kaip šios mutacijos atsiranda, sužinota tik dabar.

Nuorodos:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1535610823001691

https://ria.ru/20230625/rak-1880032008.html


Lukašenka padėjo išspręsti situaciją su "Vagner". Įtemptos derybos


Birželio 24 d. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka sėkmingai padėjo įveikti aštriausią situacijos Rusijoje etapą, susijusį su "Vagnerio" vadovu Jevgenijaus Prigožino mėginimu sukelti karinį maištą, praneša BelTA.

Baltarusijos valstybės vadovas šeštadienio popietę kontaktavo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir privačios karinės grupuotės "Vagner" vadovu Jevgenijumi Prigožinu. Derybos truko visą dieną, o galiausiai buvo rastas sprendimas.
Kaip klostėsi situacija

Anksčiau buvo pranešta, kad Rusijos federalinė saugumo tarnyba iškėlė baudžiamąją bylą privačios karinės bendrovės "Vagner" vadovui ir įkūrėjui Jevgenijui Prigožinui dėl raginimo surengti ginkluotą sukilimą. Sprendimas priimtas dėl anksčiau socialiniuose tinkluose išplatintų pranešimų ir vaizdo įrašų, kuriuose Jevgenijus Prigožinas teigia, kad Rusijos gynybos ministerija smogė smūgius "Vagner" užnugario stovykloms. Gynybos ministerija paskelbė šios informacijos paneigimą. Rusijos karinė ministerija taip pat pažymėjo, kad tai nesąmonė, kuri yra provokacija. Rusijos federalinė saugumo tarnyba pareikalavo nutraukti neteisėtus veiksmus iškėlus baudžiamąją bylą.

Apie įvykius, susijusius su Jevgenijumi Prigožinu, buvo informuotas Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Rusijos vadovo spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas patikslino, kad imtasi visų reikiamų priemonių. Vėliau D. Peskovas sakė, kad Gynybos ministerija, Federalinė saugumo tarnyba, Vidaus reikalų ministerija ir "Rosgvardija" 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę informuoja V. Putiną apie priemones, kurių imtasi vykdant valstybės vadovo nurodymus, susijusius su bandymu surengti ginkluotą maištą. 

Rusijos gynybos ministerija situaciją dėl Prigožino pavadino ginkluotu maištu. Ministerija paragino "Vagner" atstovus elgtis apdairiai ir susisiekti su teisėsaugos institucijų atstovais. 

Sergejus Surovikinas, jungtinės Rusijos karinių pajėgų grupuotės specialiosios karinės operacijos rajone vado pavaduotojas, paragino privačią karinę bendrovę "agVner" paklusti Rusijos prezidento įsakymui ir taikiai išspręsti visas problemas.


Dėl bandymo surengti karinį sukilimą keliuose Rusijos regionuose, įskaitant Maskvą ir Maskvos sritį, įvesta antiteroristinė operacija.

Birželio 24 d. rytą Rusijos prezidentas paskambino Baltarusijos prezidentui ir kalbėjosi telefonu.

Vladimiras Putinas informavo Baltarusijos kolegą apie padėtį Rusijos pietuose su privačia karine bendrove "Vagner". Valstybių vadovai susitarė dėl bendrų veiksmų.

Aleksandras Lukašenka surengė du susitikimus įvykių Rusijoje fone. Susitikimai vyko ryte ir po pietų. Į juos buvo pakviesti saugumo bloko ir kariuomenės vadovai.

Rusijos prezidento kalba

Tuo tarpu Vladimiras Putinas per televiziją pasakė kalbą, kurioje teigė, kad Rusijos vadovybė neleis pasikartoti pilietiniam karui šalyje. "Mes neleisime, kad tai pasikartotų, mes apsaugosime ir savo žmones, ir savo valstybingumą nuo bet kokių grėsmių, įskaitant vidaus išdavystę", - sakė Rusijos prezidentas.

Vladimiras Putinas "Vagner" vadovybės veiksmus pavadino išdavyste ir išdavyste. "Bet kokia vidinė suirutė kelia mirtiną grėsmę mūsų valstybingumui", - pabrėžė jis. - Veiksmai prieš tokią grėsmę bus griežti. Visi, kurie sąmoningai pasirinko išdavystės kelią, rengė ginkluotą maištą, pasirinko šantažo ir teroristinių metodų kelią, bus neišvengiamai nubausti. Jie atsakys prieš įstatymą ir mūsų žmones.

Vladimiras Putinas taip pat patikino, kad kaip prezidentas, vyriausiasis vadas ir kaip Rusijos pilietis padarys viską, kad apgintų šalį, konstitucinę santvarką, jos piliečių gyvybę ir saugumą bei laisvę.

Lukašenkos derybos su Prigožinu

Po susitarimo su Rusijos vadovu Baltarusijos prezidentas, toliau aiškindamasis situaciją savo kanalais, susitaręs su Rusijos prezidentu, surengė derybas su "Vagnerio" vadovu Jevgenijumi Prigožinu.

Derybos truko visą dieną. Jų rezultatas - pasiektas susitarimas dėl neleistinumo paleisti kraujo liejimo Rusijos teritorijoje. Jevgenijus Prigožinas pritarė prezidento Aleksandro Lukašenkos pasiūlymui sustabdyti ginkluotų "Vagnerio" vyrų judėjimą Rusijoje ir imtis tolesnių veiksmų įtampai mažinti.


"Šiuo metu ant stalo yra visiškai naudingas ir priimtinas situacijos deeskalacijos variantas su saugumo garantijomis "Vagnerio" kovotojams", - informavo Baltarusijos prezidento spaudos tarnyba.

Netrukus po sensacingos žinios apie A. Lukašenkos dalyvavimą sprendžiant situaciją pasirodė žinia, kad PMC "Wagner" kolonos apsisuko ir pasuko priešinga kryptimi. Tai pranešė "RIA Novosti", cituodama patį Jevgenijų Prigožiną.

"Suprasdami visą atsakomybę, kad abiejose pusėse bus pralietas rusų kraujas, mes apsisukame ir išvykstame priešinga kryptimi į lauko stovyklas, kaip ir buvo planuota", - sakė jis.

Taip pat buvo teigiama, kad "Vagnerio" kovotojai ketina palikti Rostovą prie Dono.

Vakaro pokalbis su Putinu

Birželio 24 d. 21 val. Baltarusijos ir Rusijos prezidentai vėl kalbėjosi telefonu. Aleksandras Lukašenka išsamiai informavo Vladimirą Putiną apie derybų su Vagnoriaus čekistų vadovybe rezultatus.


Rusijos prezidentas palaikė ir padėkojo Baltarusijos kolegai už jo darbą.

Socialiniuose tinkluose juokaujama, kad Lukašenka išgelbėjo Rusiją.


Kas žinoma apie padėtį frontuose birželio 25 d. naktį, taip pat apie pirmuosius Vagnerio dalinių maišto rezultatus.

Vladimiro Putino spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Jevgenijus Prigožinas galės palikti Rusijos teritoriją ir išvykti į Baltarusiją. Kartu bus nutraukta jam iškelta baudžiamoji byla.

Prigožinas anksčiau reikalavo pertvarkyti Gynybos ministeriją, įskaitant Sergejaus Šoigu atsistatydinimą, tačiau nepranešama, ar šie punktai bus įgyvendinti. Vis dėlto šaltiniai pažymi, kad "Vagnerio" įkūrėją, atrodo, tenkina pasiektų susitarimų sąlygos. 

Padėtis frontuose


Ukrainos 35-ajai jūrų pėstininkų brigadai nepavyko pasiekti pagrindinio dienos tikslo. Tris kartus AFU puolė Rusijos kariuomenės pozicijas Bachmute, ir visus tris kartus jiems teko trauktis ne be nuostolių.

Solidaro kryptimi priešas toliau atakuoja, tačiau ir čia rusų kovotojai sėkmingai išlaiko pozicijas.

Svatovo-Kremennoje kryptis. Čia Rusijos ginkluotosios pajėgos tęsia puolimą Serebriansko girininkijoje netoli Kreminnos, vyksta kovotojų įtvirtinimų prie Belogorovkos šturmas.

Donecko kryptis. Avdijivkos sektoriuje tęsiamos pozicijos kovos. Priešas kelis kartus bandė pulti Rusijos kariuomenės pozicijas ties Marinka, visi bandymai buvo nesėkmingi. Rusų kovotojai negaišta laiko ir žengia Novomichailovkos kryptimi.

Zaporožės kryptis. Aršiausi mūšiai vyksta prie Piatichatkos. Orechovsko sektoriuje palyginti ramu, ukrainiečiai nevykdė jokių aktyvių veiksmų, rusų kovotojai tvirtai laikosi savo pozicijų. Vremievskio atraminiame punkte vyksta mūšiai su aktyviu artilerijos palaikymu. 

Į šiaurę nuo Žerebiankos gyvenvietės bandymai priartinti ginklus prie Rusijos kariuomenės fronto linijos taip pat baigėsi nesėkme. Be to, nepatvirtintais duomenimis, prasidėjo kovos dėl Russkaja Lozovaja ir Volčansko.

Prigožino ir Lukašenkos susitarimų rezultatas. 

1. Vagnerio kovotojai, norintys toliau kovoti, pasirašys sutartį su Gynybos ministerija ir bus pavaldūs jų pasirinktiems vadams.

2. Vagnerio  kovotojai, atsižvelgiant į jų nuopelnus fronte, nebus persekiojami. 

3. Prigožinas persikelia į Baltarusiją su Lukašenkos garantijomis, byla prieš jį Rusijoje baigta. 

4. Rosgvardija jau atblokavo kelius Rusijoje, o Vagnerio grupuotė atitraukė savo kolonas į nuolatinės dislokacijos vietas.

5. Išorės jėgos, tikėdamosi karinio sukilimo, sumaišties ir pilietinio karo Rusijoje, nesugebėjo pasinaudoti susidariusia padėtimi. 

6. Tai, kas įvyko, aukščiausiu lygiu atskleidė nemažai Gynybos ministerijos darbo trūkumų, kurie artimiausiu metu bus ištaisyti. 

7. Buvo atskleista nemažai jėgų, kurias NATO šalys rengė perversmui Rusijoje, ir jos pasirodė informaciniu požiūriu. 

8. Rusijos kariuomenėje buvo surengtas ištikimybės priesaikai "visuotinis testas", kurį sėkmingai išlaikė absoliučiai visi kariškiai.

Nuorodos:

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-pomog-uregulirovat-situatsiju-s-chvk-vagner-podrobnosti-naprjazhennogo-peregovornogo-dnja-573644-2023/

https://tsargrad.tv/news/mjatezh-vagnera-ostanovili-vsu-bezuspeshno-atakujut-bahmut-svodki-svo-k-jetomu-chasu_812102


Viktoras Orbanas: Europoje mums gresia pavojus

  Briuselyje, vadovaujant Manfredui Weberiui, susiformavo promaskvietiška, proimigracinė ir prieš ekonomiką nukreipta koalicija, penktadienį...