2024 m. vasario 3 d., šeštadienis

„Vakarų demokratija“? Susidorojimas su Vokietijos partija „AfD“Weidel pasisakymo vertimas į rusų kalbą: https://youtu.be/BJfpHzGjhVY?si

Sisteminė MIP mums nuolatos seka pasakas apie apie "Vakarų demokratiją", o ES Vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai J.Borelis pernai pasakė, kad ES yra "Rojaus sodas", kurį supa "džiunglės". 

Tai kaip gi šiame "Rojaus sode" reikalai su "Vakarų demokratija"? Ne kokiose "džiunglėse", o pačiame "Rojaus sodo" viduryje - Vokietijoje.

Demokratijos lakmuso popierėliu šioje valstybėje tapo parlamentinės partijos "Alternatyva Vokietijai" (AfD) negirdėtas persekiojimas iš valdančiųjų pusės. Reikia prisiminti, kad ir ankstesniais metais prieš šios partijos narius "Antifa" organizavo išpuolius (1), fizinį susidorojimą su šios partijos nariais.

Vienintelė AfD nuodėmė - meilė Vokietijai. Ši partija pasisako prieš neteisėtą imigraciją, prieš vokiečių tautos naikinimą, už Vokietijos suverenitetą. Didžiausio populiarumo partija sulaukė, kai kanclerė Angela Merkel, viršydama savo įgaliojimus ir pažeisdama Konstituciją, 2015 metais į šalį įsileido milijonus nelegalių migrantų. Suskaičiuota, kad migrantai Vokietijai kainuos apie 6 trilijonus eurų (2).

Šiuo metu Vokietijos politinė valdžia imasi vis griežtesnių veiksmų prieš AfD partiją. Akivaizdu, siekiama, kad ši partija turi būti visais būdais marginalizuota, o jos nariai ir rėmėjai - socialiai ištremti. Valdančioji "Šviesoforo koalicija" sausio 20-21 d. organizavo keliuose Vokietijos miestuose, panaudodama valdžios resursą, daugiatūkstantines demonstracijas prieš "AfD". Jose, valdžios skaičiavimu, dalyvavo 1,4 milijono žmonių (3). 


Protesto akcija prieš AfD Miunchene š.m. sausio 21 d.

Valdžios represijos

Šiuo metu CDU apygardos susivienijimas Potsdame inicijuoja savo nario Wilhelmo Wilderinko išsiuntimo iš šalies procedūrą. Apie tai praneša "B.Z." (4). Šis vyras yra Lehnitzsee esančių svečių namų, kuriuose 2023 m. lapkritį įvyko vadinamasis slaptas AfD ir CDU narių susitikimas su kitais liberalių politinių organizacijų atstovais, apie kurį plačiai pranešė žiniasklaida, savininkas.

Susitikime dalyvavo ir pats Wilderinkas. Į spaudos klausimus (5), kodėl jis "suteikė nakvynę neonaciams", jis atsakė komentaru: "Aš nepažįstu jokių neonacių". To tikriausiai buvo per daug Potsdamo CDU, kuri dabar nori nuo jo atsikratyti.

Kelno miestas nutraukė darbo sutartį su administracijos darbuotoju, kuris dalyvavo Potsdamo susitikime kaip CDU ir Vertybių sąjungos narys. Be įspėjimo. Remiantis žiniasklaidos pranešimais (6), minėta darbuotoja yra Šiaurės Reino-Vestfalijos Werteunion pirmininkė. Ji imasi teisinių veiksmų dėl atleidimo iš darbo.

Akivaizdu, kad administracinė veikla visoje šalyje derinama prie partijos politikos. Kiekvienas, kuris net savo noru sėdi vienoje patalpoje su AfD nariais, turi tikėtis būti atleistas iš valstybės tarnybos. Valstybė naikina bet kokį politinio neutralumo požymį. Todėl "Messe Essen" taip pat nutraukė sutartį su AfD dėl jos nacionalinės partijos konferencijos organizavimo šių metų birželio mėn. "Pastarosiomis savaitėmis labai pasikeitė AfD nacionalinės partijos konferencijos organizavimo veiklos sąlygos", - žurnalas "Der Spiegel" cituoja (7) "Messe Essen" generalinį direktorių Oliverį P. Kuhrtą. Tai taip pat siejama su žiniasklaidos triukšmu dėl susitikimo Potsdame.

Tačiau "Messe Essen" teisiškai neišsisuks. AfD negali būti laikoma atsakinga už savo oponentų riaušes. Konstitucinėje valstybėje teisingumas neturi nusileisti neteisingumui - bent jau teoriškai ... Teigia publicistas Manfred Rauhs (8). Jo nuomone, Valdžia prieš AfD vykdo totalų karą.


JAV interesams tarnaujančios Vokietijos valdžios represijos prieš AfD nesumažino jos populiarumo

"Welt" atlikta apklausa parodė (9), kad  60 proc. apklaustųjų nerimauja, kad jie bus "nustumti į šalį, jei išsakys savo nuomonę tam tikrais klausimais". Manoma, kad "Jei du trečdaliai vokiečių mano, kad jiems neleidžiama sakyti, ką jie iš tikrųjų galvoja, tokių apklausų vertė lygi nuliui."

Portale "Reitschyster. de" išsakoma nuomonė (10), kad "Die Welt" turėtų atkreipti dėmesį, kad šią apklausą užsakė "Infratest Dimap" (Springerio leidyklos laikraštis) kartu su ARD programa "Tagesschau" (iš abonentinių mokesčių finansuojamas transliuotojas). 

Ši šališka apklausa parodė, kad po visų nedemokrašiškų valdžios pastangų, organizuotų mitingų, AfD populiarumas smuko per metus tik trimis procentiniais punktais. Nuo 22 iki 19 proc. Tai tiksliai atitinka apklausos paklaidą. Taigi reikšmė labai nedidelė.

Taip pat reikėtų pridurti, kad 60 proc. nedrįsta pasakyti, ką galvoja. Ir kad po pastarųjų kelių savaičių masinės agitacijos dar daugiau žmonių nei anksčiau tikriausiai bijo prisistatyti apklausos institutui kaip AfD rinkėjai. 

Įdomus ir antrasis apklausos metu paaiškėjęs veiksnys. Citata iš "Die Welt": "AfD praranda paramą. Tačiau poreikis iš esmės diskutuoti jos klausimais didėja".

Tai reiškia, kad politinio ir žiniasklaidos komplekso kampanija prieš partiją buvo didžiulis savitikslis. Nes ji padėjo paviešinti ir sutelkti dėmesį į jų problemas, pavyzdžiui, deportacijų temą.

"Welt" teiginys, kad AfD "dalyvauja" "dešiniųjų ekstremistų planuose dėl milijoninės remigracijos", kuri paliestų ir Vokietijos piliečius, turinčius migracijos šaknų - gryna manipuliacija. Ji pasiekė tikslą.  Apklausos duomenimis, šiuo metu 39 proc. vokiečių mano, kad dešinysis ekstremizmas ir dešinysis populizmas kelia didžiausią grėsmę šios šalies demokratijai - 19 proc. daugiau negu spalį.

Apklausos duomenimis, maždaug trys ketvirtadaliai respondentų pritaria visoje šalyje vykstančioms demonstracijoms ir mano, kad tai geras ženklas, jog tiek daug žmonių išeina į gatves kovoti su dešiniuoju ekstremizmu. Tuo pat metu 44 proc. mano, kad demonstracijos atitraukia dėmesį nuo tikrųjų šalies problemų.

Įdomu ir tai, kad kampanija, nukreipta prieš AfD, sukelia solidarumo efektą tarp pagrindinių jos rėmėjų, rašo "Die Welt": 51 proc. AfD šalininkų neįsivaizduoja, kad "per artimiausius kelerius metus vėl balsuotų už vieną iš kitų Bundestago partijų". Tai dvylika procentinių punktų daugiau nei 2023 m. rugsėjį.

66 proc. AfD šalininkų teigia, kad jiems nerūpi, "kad AfD iš dalies laikoma kraštutine dešiniąja, jei tik sprendžia teisingus klausimus", nors, pasak laikraščio, šis skaičius sumažėjo 14 proc.

43 proc. respondentų mano, kad gerai, jog "AfD labiau nei kitos partijos nori apriboti užsieniečių ir pabėgėlių antplūdį", rašo "Die Welt". Taip pat įdomu pastebėti, kad tik 37 proc. mano, jog AfD draudimas yra "tinkamas". 

Šiek tiek mažiau nei pusė, 48 proc., pasisako už valstybinio partijų finansavimo panaikinimą. Beveik trečdalis (65 proc.) mano, kad būtų tikslinga, jei kitos Bundestago partijos siektų "aktyvesnių dalykinių diskusijų su AfD".

Manoma, kad kampanija prieš AfD apskritai žlugo ir iš dalies pasiekė priešingų rezultatų, nei buvo siekiama. Abejojama, kiek realu, kad klimato kaita tariamai yra numeris vienas susirūpinimą keliančių klausimų skalėje - 61 proc. Ypač kai tik 53 proc. nerimauja dėl pragyvenimo lygio, tik 52 proc. baiminasi, kad "į Vokietiją atvyksta per daug užsieniečių", ir tik 50 proc. nerimauja dėl galimo "vokiečių kultūros ir kalbos" praradimo.

Pasak "Welt", 2024 m. sausio 29-31 d. Vokietijoje iš viso buvo apklausti 1303 rinkimų teisę turintys rinkėjai, kurie buvo apklausti 776 interviu telefonu ir 527 interviu internetu 2024 m. sausio 29-31 d. "Deutschlandtrend". Paklaida yra nuo dviejų iki trijų procentinių punktų. Kitaip tariant, lygiai trys procentiniai punktai, kuriais AfD populiarumas neva sumažėjo. 

Straipsnio pradžioje pateikiamas video parodo priežastį, kodėl  valdantieji nekenčia AfD. Valdančiųjų populiarumas - vos 38 procentai (11). 

AfD reikalauja laikytis Konstitucijos ir Vokietijos įstatymų, reglamentuojančių sienų kontrolę ir migraciją. Tai nusikaltimas? Tai "vakarų demokratija"?

Nuorodos:

1.https://lebionka.blogspot.com/2019/01/lietuvoje-dar-nesprogdina-populistu.html

2.https://viesulas22.blogspot.com/2024/01/imigracija-vokietijai-kainuos-58.html

3.https://www.golosameriki.com/a/hundreds-of-thousands-protest-against-far-right-in-germany/7449197.html

4. https://www.golosameriki.com/a/hundreds-of-thousands-protest-against-far-right-in-germany/7449197.html

5. https://www.pi-news.net/2024/02/ausschluesse-und-kuendigungen-totaler-krieg-gegen-die-afd/

6. https://www.express.de/koeln/rechtes-geheimtreffen-stadt-koeln-entlaesst-mitarbeiterin-die-klagt-730023

7. https://www.spiegel.de/politik/deutschland/messe-essen-will-afd-parteitag-mit-allen-rechtlichen-mitteln-verhindern-a-8995dec9-3ab3-4236-b77a-6009192b5c9f

8. https://www.pi-news.net/2024/02/ausschluesse-und-kuendigungen-totaler-krieg-gegen-die-afd/ 

9.https://www.welt.de/politik/deutschland/article249861428/Deutschlandtrend-AfD-sackt-ab-aber-weniger-Deutsche-halten-sie-fuer-rechtsextrem.html

10.https://reitschuster.de/post/umfrage-belegt-dass-kampagne-gegen-afd-nach-hinten-los-ging/ 

11.https://www.dw.com/ru/rejting-pravasej-v-frg-koalicii-samyj-nizkij-so-vremeni-vyborov/a-66706417


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Viktoras Orbanas: Europoje mums gresia pavojus

  Briuselyje, vadovaujant Manfredui Weberiui, susiformavo promaskvietiška, proimigracinė ir prieš ekonomiką nukreipta koalicija, penktadienį...