2024 m. vasario 16 d., penktadienis

Apdovanojimas ir piliečių reakcija (papildyta)

 


Vasario 16 d. Prezidentūroje vyko apdovanojimų ceremonija. Tarp apdovanotųjų buvo ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETAS DĖL APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS  (2024 m. vasario 15 d. Nr. 1K-1551, Vilnius) skelbia:

8. A p d o v a n o j u ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi:

2) Fainą Kukliansky – advokatę, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkę už ilgametes pastangas telkti ir stiprinti žydų tautinės mažumos bendruomenę, ne tik išsaugoti, bet ir skleisti jos kultūrinį paveldą, garsinti pasiekimus, už atkaklumą ginant Lietuvos žydų interesus tiek mūsų šalyje, tiek už jos ribų;

Ponios Fainos Kukliansky, kurios veiklą Lietuvos visuomenė ne visada vertina palankiai, apdovanojimas sukėlė visuomenės kritiką.

Visuomenininkas Raimondas Šimaitis savo FB paskyroje rašė:

Sveikiname!

Už nuolatinį atisemitizmo kurstymą, provokacijų rengimą, tyčiojimąsi iš Lietuvos patriotų, nuolatinį kiršinimą ir raginimą pašalinti paminklus, atminimo lentas, skirtus už Lietuvą kovojusiems lietuviams „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi apdovanota advokatė, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky.

Gitanas mūsų prezidentas! Job-tvaju-mat nesikeiksiu!

Galvojau, kai Grybauskaitė apdovanojo išgamą Brancovskają, tai buvo dugnas, bet tada išrinkome Gitaną ir jis pasibeldė iš apačios...

Dabar jau viską mačiau.

P.s. čia tas pats, jei Izraelis apdovanotų buvusį SS karininką, ar Aušvico prižiūrėtoją, už nuopelnus Izraeliui ?

Už nuopelnus Izraeliui, Karininko žvaigžde apdovanojamas K. Jägeris, buvęs Vokietijos saugumo policijos A operatyvinės grupės 3-iojo operatyvinio būrio vadas. Valio, valio, valio ?

Įrašas sulaukė skaitlingų komentarų, kuriuose reiškiamas nepritarimas šiam apdovanojimui. Pvz. Edita Edita komentuoja: "Cirkai be pinigų. Kokius nuopelnus Lietuvai padarė? Ką garsino už LT ribų? Man nei girdėta nei matyta?"

Aušra Ju: KGB karininkei - karininko kryžius. Viskas kaip priklauso ?


"Laisvas laikraštis" šį įvykį pažymėjo vedamuoju straipsniu "Už prisipažinimą, kad „žydai nekenčia lietuvių labiau, nei lietuviai žydų” Nausėda apdovanojo Fainą Kukliansky ordinu."

Straipsnyje cituojamas Antanas Algimantas Miškinis, kuris savo bloge rašė:

"Šią įžūlią sionistę, viešai pareiškusią kad „žydai labiau nekenčia lietuvių, nei lietuviai žydų, už atkaklumą ginant Lietuvos žydų interesus tiek mūsų šalyje, tiek už jos ribų, turėtų apdovanoti Gazos geto žudikas, Stalinas ir Hitleris viename asmenyje – esamas Izraelio premjeras.

O kad tai padarė mūsų šalies vadovas n kartų sulaužęs duotą priesaiką, įžūliai piktnaudžiavęs savo galia, kas yra korupcija ir už tai baudžiamoji atsakomybė, rodo, kad, kaip liaudis sako, žuvies galva yra visiškai supuvusi ir bjauriai smirda ….

O gal kas mano kitaip ???"

Skandalingasis F.Kukliansky pasisakymas.https://www.youtube.com/watch?v=sXtCAnSoS3U

P.S.

Buvau FB draugo paklaustas, o “kokia yra mano nuomonė šiuo klausimu?”

Nenorėdamas ko nors įžeisti, o ypač mane dėl “antisemitizmo” 2021 m. nesėkmingai skundusio, bet FB paskyrą sunaikinusio “tautininko” M.K. (1, 2), atsakau jums į šį klausimą sovietinių laikų žydišku anekdotu.

Vienoje įstaigoje vyko kolektyvo susirinkimas, kuriame svarstė komunistinės moralės normas pažeidusio draugo I.Sidorovo elgesį. Dauguma pasisakė ir pasmerkė Sidorovą, o draugas Ch.Rabinovičius vis tylėjo. Susirinkimui pirmininkaujantis galop paklausė: “O kokia, draugas Rabinovičiau, jūsų nuomonė šiuo klausimu?” Į tai Rabinovičius atsakė: "Aš turiu nuomonę šiuo klausimu, bet su ja nesutinku."


(1.) https://lebionka.blogspot.com/2021/06/politine-ir-dvasine-sizofrenija.html

(2.) https://lebionka.blogspot.com/2021/06/politine-sizofrenija-tautininkas.html


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Viktoras Orbanas: Europoje mums gresia pavojus

  Briuselyje, vadovaujant Manfredui Weberiui, susiformavo promaskvietiška, proimigracinė ir prieš ekonomiką nukreipta koalicija, penktadienį...