2022 m. vasario 21 d., pirmadienis

Astra Astrauskaitė: KALTINU LANDSBERGIŲ REŽIMĄ DĖL POLITINIO PERSEKIOJIMO IR BANDYMO SUSIDOROTI (1 ir 2 dalys)

 


1 dalis. Kaltinu landsbergių režimą dėl:

- Lietuvos Respublikos konstitucijos sutrypimo,

- dėl POLITINIO PERSEKIOJIMO, nes savo veikloje protestavau prieš režimo dalyvavimą nusikalstamame, globaliame PEF, PSO, JTO, PB, ES projekte „Kovid19: Great Reset“,

- prieš įvestą psichologiniu smurtu, patyčiomis pagrįstą privalomą žmonių skiepijimą bandomaisiais preparatais,

- prieš žmonių segregavimą „Galimybių pasais“, Lietuvos žmonių supriešinimą,

- prieš vaikų dusinimą mokyklose kaukėmis.

Labai svarbūs buvo ir lieka mano politiniai, protestuose išsakyti, kaltinimai landsbergių režimui DĖL:

- LRT nusisavinimo;

- Lietuvos nepriklausomybės, valstybiškumo sugriovimo,

- tautiškumo naikinimo,

- moralinių, tradicinių vertybių normų trypimo,

- lietuvių kalbos ir mūsų abėcėlės trypimo, naikinimo,

- nemokamo, lygiaverčio švietimo vaikams panaikinimo,

- kultūros, papročių paniekinimo ir griovimo;

- ekonomikos ir ekonominių ryšių su kaimyninėmis valstybėmis sugriovimo.

Dėl visų šių Lietuvos Respublikos suvereniteto pažeidimų, įvykdytų ir vykdomų landsbergių klano režimo, dabar Generalinė LR prokuratūra kelia ne klanui, bet man net dvi baudžiamąsias bylas:

1-oji dėl suderinto RUGPJŪČIO 10 PROTESTO MITINGO organizavimo, į kurį, būdama pagrindine organizatore, kviečiau Lietuvos žmones ir savo kalboje pasmerkiau nusikalstamą landsbergių klano įstatymo leidžiamąją ir vykdomąją valdžią;

2-oji dėl mano suderinto PROTESTO MITINGO SPALIO 16 dieną PRIEŠ VYRIAUSYBĖS nusikalstamus veiksmus ir už šiame protesto mitinge mano pasakytą kaltinamąją kritiką kalbą LR Vyriausybei.


JEIGU ŠIOS DVI BYLOS NĖRA OPONENTŲ POLITINIS PERSEKIOJIMAS IR SUSIDOROJIMAS SU POLITINIAIS OPONENTAIS

(man abiejose BK pareikšti kaltinimai ir uždėtos sankcijos nedalyvauti jokiuose renginiuose, žmonių susibūrimo vietose, neišvykti iš gyvenamosios vietos, atliktos namų, automobilio kratos, išimtos ryšio priemonės),

TAI VISI PAMĄSTYKITE IR ATSAKYKITE PONUI EUROPARLAMENTARUI PETRUI AUŠTREVIČIUI:

KODĖL p. AUŠTREVIČIUS ES PARLAMENTE GINA RUSIJOS OPOZICIONIERIŲ NAVALNĄ, BET NEMATO POLITINIŲ PERSEKIOJIMŲ IR SUSIDOROJIMŲ SU SAVAIS TAUTIEČIAIS LIETUVOJE?

2 dalis.

KALTINU LANDSBERGIŲ REŽIMĄ DĖL POLITINIO PERSEKIOJIMO IR BANDYMO SUSIDOROTI 

Kai valdžioje buvo valstiečiai, taip pat organizavau protestus prieš Vilniaus m. mero ir jo „Laisvės“ partijos vykdomus nusikaltimus mūsų Tėvynės Didvyrių atžvilgiu: jie šmeižė ir nebūtais dalykais kaltino plk., Lietuvos kariuomenės kūrėją, Karo mokyklos steigėją, diplomatą ir LAF vieną iš organizatorių, 1945 m. Birželio 21 SUKILIMO prieš okupacinę SSSR Rusijos armiją vadą Kazį Škirpą. Taip pat organizavau protestus prieš Vykdomą nusikalstamą Šimašiaus veiklą, išniekinant Partizaninio karo prieš okupaciją vieno iš vadovų - Jono Noreikos - Generolo Vėtros atminimą. Taip pat protestavau organizavau mitingus bei performansą už Vytį Lukiškių aikštėje

Po protestų ir mano bei bendraminčių raštų buvau kviečiama pasisakyti į Seimo sudarytą komisiją tais klausimais, buvo kalbama su protestuojančia ir ginančia Lietuvos istorijai reikšmingų Didvyrių atminimą, ginančia Lukiškių aikštę nuo išniekinimo betoniniais kalnais puse, ieškoma išeičių, problemų sprendimų.

Tik konservatorių partija, anot Seimo nario Žygimanto Pavilionio, jų „šaika“, turinti ryšių su Kubos mafija, absoliučiai nereagavo į visuomenės raštus, protestus dėl pačios „šaikos“ vykdomos kenkėjiškos veiklos ne tik Lietuvos žmonėms, bet ir visai valstybei.


Kviečiami į protestų mitingus pasisakyti nei valdančiosios Seimo daugumos, nei Vyriausybės nariai - neatėjo. Rugpjūčio 10 d. mitinge pasirodė tik bendražmogiškų, tradicinių, tautinių, šeimos ir konstitucinių vertybių besilaikantys Seimo opozicijos nariai: Petras Gražulis, Mindaugas Puidokas, Valius Ąžuolas, Aidas Gedvilas, Robertas Šarknickas, kiti. O Seime tuo metu buvo visi, nes sušaukė neeilinę Seimo sesiją, kurios metu priiminėjo sukarintus, visiškai taikiai Lietuvai nereikalingus, net kenkiančius piliečių saugumui įstatymus, suteikiant karo policijai eilinės policijos funkcijų kontroliuojant taikius Lietuvos piliečius. Nepanašu į karinę chuntą?..

Valdančiosios koalicijos Seimo nariai tuo baisiuoju persekiojimų laikotarpiu tik tyčiojosi iš visuomenės protestuose išsakytų reikalavimų nebausti, nesegreguoti žmonių fašistiniais „Galimybių pasais“, nepersekioti atsisakančių dalyvauti eksperimentinių skiepų bandymuose, leisti pasirinkti, kur ir kaip eksperimentuose dalyvauti ar nedalyvauti. Juk tai garantuoja Lietuvos piliečiams Konstitucija, kurią be skrupulų valdantieji laužė ir trypė.

TS-LKD ir jų valdančioji koalicija bei šiai „šaikai“ atstovaujanti LRT, kita meinstryminė TV, spauda pasirinko tyčiotis iš protestuotojų, marginalizuoti protestų organizatorius, vadinti žmones, siekiančius išsaugoti ir apginti Konstitucijos garantuotas kiekvieno žmogaus teises - maršistais, antivakseriais, padugnėmis, fašistais, nežmonėmis, dugnu, vatnikais, nusikaltėliais, kurių „gyvenimą reiktų paversti pragaru“.

Negana psichologinės, moralinės, ekonominės (nesitestuojantys ir nesiskiepijantys žmonės buvo nušalinami nuo darbų ir taip netekdavo pragyvenimo šaltinio), bet pradėti net teisiškai persekioti žmonės už protestų organizavimus.

Persekioti už žodžio laisvę išsakyti savo nuomonę apie nusikalstamus Seimo daugumos ir Vyriausybės priimamus nutarimus, įstatymus dėl pandemijos valdymo ir, tuo metu labai aktualiais, valstybės sienų pažeidėjų klausimais.

Akivaizdu, kad pasitvirtino Žygio Pavilionio panegirikos Rusijos provokatoriams, kad Lietuvą valdo landsbergių mafija. Kodėl mafija? Nes mafijai būdingi visi požymiai: jiems dirba LR prokuratūra, policija, teismai, mokėtojų mokesčiais išlaikoma „nacionalinė“ LRT.


Seneliui, mafijos bosui, „Dėdulei“ V. Landsbergiui ir jo „šaikai“ panorėjus, keliamos baudžiamosios bylos protestuotojams, o „šaika“ švenčia valstybines šventes apsistačiusi ginkluotos vidaus kariuomenės, riaušių malšinimo ir eilinės policijos gvardijomis, apsitvėrę tvoromis nuo Tautos ir toliau tyčiojasi iš taikių Lietuvos žmonių.

Paveldėjęs TS-LKD partiją ir Lietuvą „patriarcho“ anūkas, URM ministrais Gabrielius Landsbergis pamiršo, kaip valdant valstiečiams jis, kartu su klapčiuku Andriumi Tapinu, prie pat Seimo pastatų (gal 3 metrai nuo Seimo) sukvietė tūkstantinę Vilniaus hipstrerių minią ir rėkė nuo scenos: „Šitas Seimas turi eiti lauk!“.

Lazda turi du galus, dabar Lietuvos žmonės ne tik arogantiškiems, patyčiomis besitaškantiems Seimo daugumos nariams, bet ir „bukalaurų“ visiškai nekompetetingai Lietuvai, žmonėms kenkiančiai, priimančiai nusiklastamus sprendimus Vyriausybei taip pat mitinguose rėkte išrėkia: „Šitas Seimas, šita Vyriausybė - turi eiti lauk!“

Klausiu Lietuvos žmonių, kokia Jūsų nuomonė, ką reikia teisti: lietuvių kalbos mokytoją Astrą Genovaitę Astrauskaitę (mane), ar Lietuvos žmones engusią ir engiančią mokesčių, maisto produktų kainų didinimais, už ekonominio ir ne tik karo su kaimynais, net su Kinija kurstymus, už ekonomikos, o kartu ir pačios Lietuvos, mūsų kultūros, kalbos (svetimų raidžių patvirtinimas), tradicijų žlugdymą - ką reikia teist?

Manau, kad būtinai reikia teisti Seimo daugumą bei Vyriausybės atstovus. Jie didžiausi nusikaltėliai Lietuvoje.

Šaltinis:https://www.facebook.com/profile.php?id=100069433331989

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Vimdantis Nausėdos balius

Gyvename valstybėje, kur trečdalis piliečių skursta, o 80 procentų bijo reikšti savo nuomonę.  Gyvename valstybėje, kur pirmieji asmenys pi...