2024 m. balandžio 29 d., pirmadienis

Prof.E.Vaitkus suabejojo teisėtumu karinių manevrų rinkimų metu


Kandidatas į Lietuvos Prezidento postą prof. Eduardas Vaitkus šiandien kreipėsi į šalies vadovus ir LR Vyriausią rinkimų komisiją:


LR Vyriausiajai rinkimų komisijai, Kandidatui į 2024 m. Respublikos Prezidentus, Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai, povilas@prezidentasnauseda.lt, kanceliarija@prezidentas.lt 

Kandidatui į 2024 m. Respublikos Prezidentus, Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei, edela.raksteliene@tsajunga.lt, LRVkanceliarija@lrv.lt 

Kandidatas į 2024 m. Respublikos Prezidentus Eduardas Vaitkus 

eduardasvaitkus@yahoo.com 

PRAŠYMAS dėl politinės reklamos ir rinkimų kampanijos įtakojimo užkardinimo 2024-04-29 Kaunas 

1. 2024-04-16 d. žiniasklaidos priemonėse masiškai skelbiama apie 2024 m. Respublikos  Prezidento rinkimų, 2024-05-12 referendumo dėl LR Konstitucijos 12 str. keitimo, 2024 m.  Europos Parlamento rinkimų ir 2024 m. LR Seimo rinkimų politinių kampanijų metu pradėtas ir  vykdomas didelio masto karines pratybas Lietuvoje. Pvz. www.komentaras.lt/nuomones/dainius gaizauskas-per-visus-rinkimus-karines-pratybos/196920/ paviešinta, kad š.m. balandžio  mėnesį prasideda Lietuvos-Lenkijos karių pratybos, kad prieš pat Prezidento ir Europos  Parlamento rinkimus prasidės intensyvioji didžiausių NATO pratybų fazė, Lietuvoje treniruosis  daugiau nei 20 tūkst. šalies ir sąjungininkų karių. „Bus didžiulis matomumas kariuomenės  Lietuvoje, tai turėtų būti pastebėta ir (…) turės efektą mūsų visuomenei. Keliais judės daug  technikos, gali būti ir trikdžių ar įvykių. Pranešame gyventojams, kad tokia technika važinės,  raginame elgtis atsakingai tiek lenkiant, tiek prasilenkiant, taip pat bendraujant su kariais“, – paskelbė Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys. 

Anot V. Rupšio, pratybos orientuotos į nacionalinį ir regioninį pasirengimą realiai kovoti, jei  prasidėtų kariniai veiksmai, o kaip papildoma kryptis numatomos dvišalės pratybos su JAV.  „Visos pratybos pagrįstos reališkumu. Tai nebus pasitreniravimas dėl pasitreniravimo. Bus  testuojami operaciniai planai, išskleidžiamos strateginės operacinės vadavietės, taip kaip mes  darytume realiai pasirengdami karinio konflikto metu, ir sąjungininkų atėjimas čia, pagrįstas  regioniniu principu ir tiesioginiu JAV ginkluotųjų pajėgų dalyvavimu atgrasyme ir gynyboje  Lietuvoje“, – vardijo generolas V. Rupšys (www.tv3.lt/naujiena/lietuva/pasiruoskite-matysite daug-kariu-ir-karines-technikos-lietuvoje-prasideda-intensyvus-pratybu-ciklas-n1331535).  

2. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai, 2024-05-12 referendumas dėl LR Konstitucijos  12 str. keitimo, 2024 m. Europos Parlamento rinkimai ir 2024 m. LR Seimo rinkimai, kaip ir visi  kiti rinkimai bei politinės kampanijos turi vykti laisvai ir lygiateisiškai, niekas neturi teisės įtakoti  Lietuvos Respublikos piliečių konstitucinės laisvos valios pareiškimo ir pasirinkimo balsuojant  rinkimuose bei referendume. Didelio masto užsienio kariuomenės ir Lietuvos kariuomenės  manevrai daro ne tik spaudimą jų laisvai valiai pasireikšti, gasdina ir verčia juos balsuoti taip,  kaip savo rinkimų programose pasisako dalis kandidatų į Respublikos Prezidentus, o dalis jų  (Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ir Ministrė Pirmininkė) pagal savo dabartines  vykdomas atsakingas pareigas dalyvavo, priimant sprendimus dėl užsienio ir Lietuvos  kariuomenių didelio masto karinių pratybų Lietuvoje šiuo atsakingu Lietuvos piliečiams  apsisprendimo metu – vykdant net keturias politines kampanijas, tiek renkant valstybės vadovą ir parlamentą bei Europos Parlamento narius, taip pat ir balsuojant referendume dėl atsakingo  Tautos sprendimo keisti Konstitucijos 12 straipsnį, atsisakant Tautai konstitucinės teisės spręsti,  kas yra Lietuvos Respublikos pilietis, perduodant šią teisę LR Seimui. 

Geriausiai situaciją žinantis Lietuvos kariuomenės vadas generolas V. Rupšys viešai  patvirtino, kad šie kariniai manevrai turės įtaką Lietuvos visuomenei. 

3. 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimų kandidatų rinkimų programose  (www.vrk.lt/documents/10180/784347/Leidinys+A5+Prezidento+rinkimams.pdf/c084997d-19ac 4b92-b3b9-84ebc7cfdbe0) tik dviejų iš aštuonių kandidatų programose pasisakoma už taikų  plačiai įsiliepsnojusių karinių konfliktų sprendimą, bet ne už karinių veiksmų eskalavimą. Tai – Eduardo Vaitkaus ir Remigijaus Žemaitaičio rinkimų programos. Todėl intensyvūs kariniai  manevrai Lietuvoje nesuderinami su Lietuvos Respublikos piliečių teise laisvai pareikšti savo  pilietinę valią šiose keturiose politinėse kampanijose. Šių karinių veiksmų įtaką mūsų visuomenei,  taip pat ir rinkėjams patvirtino ir Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys,  viešai paskelbęs, kad šios didelio masto karinės pratybos „turės efektą mūsų visuomenei“. 

4. Dėl nurodytų priežasčių šios karinės pratybos Lietuvoje yra ir likusių šešių Respublikos  Prezidento rinkimų kampanijos kandidatų paslėpta politinė reklama bei agitacija balsuoti už juos,  daryti didelį psichologinį spaudimą rinkėjams, kurie nepritaria karinių veiksmų eskalavimui. Ši  didelio masto paslėpta politinė reklama bei agitacija įtakoja rinkėjų pasirinkimą, naudojant ir  administracinius sprendimus Lietuvos Respublikos vardu. Sprendimams dėl nurodytų karinių  pratybų Lietuvoje priimti tiesioginę įtaką darė kandidatai į Respublikos Prezidentus – Respublikos  Prezidentas Gitanas Nausėda ir Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė.  

Susidariusi padėtis akivaizdžiai ir dideliu mastu pažeidžia ir 2024 m. Respublikos Prezidento  rinkimų kandidatų lygiateisiškumą ir tik dėl to, kad sau naudingus sprendimus dėl šių didelio  masto karinių pratybų Lietuvoje Respublikos Prezidento rinkimų metu priėmę kandidatai šiuose  rinkimuose G. Nausėda ir I. Šimonytė jų įtakojamais sprendimais Lietuvos Respublikos vardu  sudarė jų rinkiminėms kampanijoms išskirtines naudingas sąlygas, lyginant su kitas kandidatais  šiuose rinkimuose. Šeši iš aštuonių Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos dalyvių savo  rinkimų programose skelbia karinius sprendimus šioje sudėtingoje tarptautinėje politinėje  padėtyje, kiti du kandidatai Eduardas Vaitkus ir Remigijus Žemaitaitis skelbia alternatyvias rinkimų programas, siūlo ne karinėmis priemonėmis, bet diplomatinėmis pastangomis vykdyti  užsienio politiką bei ieškoti santykių tarp valstybių sureguliavimo taikiomis priemonėmis ir diplomatine veikla. Dėl nurodytų priežasčių šiurkšiai pažeidžiamas šios rinkimų kampanijos  dalyvių lygiateisiškumas, bet ir didelio masto karinėmis pratybomis vykdoma dalies kandidatų į  Respublikos Prezidentus paslėpta didelio masto politinė reklama, apmokėta ne politinės  kampanijos dalyvių lėšomis, bet Lietuvos valstybės lėšomis. 

5. Dėl nurodytų priežasčių prašau LR Vyriausiąją rinkimų komisiją pradėti vykdomų politinių  kampanijų metu karinių pratybų stebėseną, fiksuoti ir šalinti pažeidimus, taip pat ištirti 2024 m.  Respublikos Prezidento rinkimų kandidatų Gitano Nausėdos ir Ingridos Šimonytės sprendimus dėl  karinių pratybų vykdymo Lietuvos Respublikoje, vykstant net keturioms politinėms kampanijoms,  įvertinti tai, o nustačius pagrindą, t.y. jų įtaką šiems sprendimams priimti, fiksuoti 2024 m.  Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos pažeidimus ir pareikalauti, kad Lietuvos Respublikos  Prezidentas ir Vyriausybė priimtų sprendimus dėl karinių pratybų stabdymo Lietuvoje LR VRK  vykdomų politinių kampanijų metu.  

6. Nebuvo ir nėra jokių teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitinkančių  priežasčių, kodėl nurodytos didelio masto karinės pratybos Lietuvoje negalėjo būti suorganizuotos  iki šių politinių kampanijų pradžios ar pasibaigus joms, mūsų Tautai laisvai pareiškus savo valią.

7. Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos ir Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės prašau nedelsiant priimti sprendimus jų kompetencijos srityje dėl karinių pratybų Lietuvoje  stabdymo 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimų, 2024-05-12 referendumo, Europos  Parlamento ir LR Seimo rinkimų politinių kampanijų metu. 

8. Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai ir Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei  atsisakius priimti sprendimus jų kompetencijos srityje dėl karinių pratybų Lietuvoje stabdymo  2024 m. Respublikos Prezidento rinkimų, 2024-05-12 referendumo, Europos Parlamento ir LR  Seimo rinkimų politinių kampanijų metu, taip pat vykdyti atitinkamus LR VRK sprendimus ir/ar  nurodymus šiems dviem 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimų kandidatams, LR Vyriausiosios  rinkimų komisijos prašau priimti sprendimus dėl kandidatų Gitano Nausėdos ir Ministrės  Pirmininkės Ingridos Šimonytės šalinimo iš 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimų kandidatų  dėl šių rinkimų lygiateisiškumo pažeidimo, naudojantis jų dabartinėmis valstybės valdymo  pareigomis, taip pat karinių pratybų stabdymo 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimų, 2024-05- 12 referendumo, Europos Parlamento ir LR Seimo rinkimų politinių kampanijų metu. 

Eduardas Vaitkus 

Šaltinis

Delfi nuotrauka


Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Kodėl karinės pratybos Lietuvoje suorganizuotos rinkimų metu?“
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

"Berliner Zeitung": kritikuojamas skolos sandoris su „Blackrock“ - „dar labiau padidins skurdą“

  "Berliner Zeitung" rašoma , kad Ukraina išvengė įsipareigojimų nevykdymo (bankroto) grėsmės. Po kelis mėnesius trukusių derybų K...