2024 m. balandžio 10 d., trečiadienis

Popiežius dar kartą apliejo nuodėmių gyvatyną Tiesos rūgštimi: Dignitas infinita ("Begalinis orumas")


Popiežius Bergoglio - ištikimas globalistų tarnas, daug pakenkęs Kristaus Bažnyčiai. Apie tai rašiau ne kartą (1, 2, 3, 4 , ). Vis tiktai, blogėjant jo sveikatai ir artėjant Dieviškojo Teismo valandai, jis jau antrą kartą papila rūgšties ant globalizmo šetonų. Pirmas jo išpuolis prieš raguotuosius buvo jo žodžiai dėl karo Ukrainoje. Duodamas interviu Šveicarijos transliuotojui RSI, popiežius Pranciškus, atsakydamas į klausimą apie karą Ukrainoje, sakė, kad tie, kurie pralaimi, turėtų "turėti drąsos derėtis". Interviu buvo įrašytas vasario mėnesį, o jo fragmentas paskelbtas kovo 9 d. 

Balandžio 8 d. blogio jėgos sulaukė dar didesnio Popiežiaus smūgio, kai Vatikanas paskelbė deklaraciją " Dignitas Infinita", kurioje pakartojo, kad Katalikų Bažnyčia jau seniai atmeta surogatinę motinystę, abortus ir lyčių kaitą. 

Dokumente teigiama, kad Katalikų Bažnyčia lyties teoriją, lyties keitimo operacijas ir surogatinę motinystę laiko "žmogaus orumo įžeidimu." "Sunkiais šio orumo pažeidimais" Bažnyčia taip pat laiko abortus, eutanaziją, mirties bausmę, žmonių išnaudojimą ir prekybą žmonėmis, seksualinę prievartą ir smurtą prieš moteris bei terorizmą. Dokumente taip pat teigiama, kad Bažnyčia nepritaria surogatinei motinystei, nepaisant to, ar moteris, nešiojanti vaiką, yra "verčiama tai daryti, ar pasirenka savanoriškai". Pažymima, kad surogatinė motinystė paverčia vaiką "tik priemone, priklausančia nuo kitų asmenų savavališkos naudos ar troškimų".

Popiežius Pranciškus pasisakė prieš lyčių teorijos dėstymą mokyklose, pagal kurį žmonės gali save priskirti vienai ar kitai lyčiai, abiem vienu metu arba apskritai atsisakyti apibrėžimų. Pontifikas šią teoriją pavadino nenatūralia, o bandymus jos mokyti - "ideologine kolonizacija". Dokumente teigiama, kad žmogui gimstant priskirta lytis yra"neatšaukiama Dievodovana" ir bet koks kišimasis" kelia grėsmę unikaliam orumui, kurį žmogus gavo nuo pat pradėjimo momento". Žmonės, norintys "asmeninio apsisprendimo, kurį numato lyčių teorija", rizikuoja pasiduoti "amžinajai pagundai padaryti save Dievu".

"Asmeninio apsisprendimo siekis, kaip nurodo lyčių teorija, atmetus šią pamatinę tiesą, kad žmogaus gyvybė yra dovana, prilygsta pasidavimui senajai pagundai padaryti save Dievu, pradėjus konkuruoti su tikruoju meilės Dievu, apreikštu mums Evangelijoje", - rašoma dokumente.

Vatikano deklaracijoje pakartojamas nepritarimas lyties keitimo operacijoms: "Iš to išplaukia, kad bet kokia lyties keitimo intervencija kelia grėsmę unikaliam orumui, kurį žmogus gavo nuo pat pradėjimo momento."

Šventasis Sostas atskyrė tokio pobūdžio operacijas nuo procedūrų, kuriomis siekiama ištaisyti "lytinių organų anomalijas", atsiradusias gimimo metu arba išsivysčiusias vėliau. Dokumente teigiama, kad šios anomalijos gali būti gydomos padedant medikams.

Nors popiežius anksčiau ragino katalikų kunigus priimti LGBT asmenis į bažnyčią, jis taip pat išreiškė susirūpinimą dėl to, ką vadina "ideologine kolonizacija". Popiežius Pranciškus nepritaria tam, kad turtingos šalys primestų likusiam pasauliui savo pažiūras - nesvarbu, ar tai būtų lyčių teorija, ar surogatinė motinystė - ir religines tradicijas.

Plačiau šia tema:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Jie žengia Muravjovo koriko pėdomis ir naikina lietuvišką mokyklą

  Vyksta lietuviškos mokyklos naikinimas, prisidengiant mokinių skaičiaus klasėje optimizavimu. Mokykla - bendras gėris, jai negali būti tai...