2024 m. balandžio 20 d., šeštadienis

Išlaikytinė jau diktuoja savo valią šeimininkams. Gal laikas namolio?


Lietuvos Seimo 2020 m. pripažinta Baltarusijos "prezidente" Svetlana Tichanovskaja, save vadinanti "lyderka" ir sėdinti, kartu su jos apsišaukėlių "kabinetu", ant sprando Lietuvos mokesčių mokėtojams, sukritikavo Lietuvos Seime svarstomą siūlymą apriboti baltarusių keliones į tėvynę.


Priminsiu. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) balandžio 17 d. pritarė kompromisiniam siūlymui apriboti baltarusių kelionių į gimtinę skaičių. Nuspręsta, kad Rusijos ir Baltarusijos piliečiams suteiktas leidimas gyventi Lietuvoje būtų naikinamas tuo atveju, jeigu šie asmenys daugiau kaip kartą per tris mėnesius grįžtų į savo gimtąją šalį ir jų kelionės keltų grėsmę šalies nacionaliniam saugumui.

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2022 m. Baltarusijos Respublikos piliečiams išduotas 31 tūkst. leidimų laikinai gyventi Lietuvoje, 2023 m. – apie 23 tūkst. Iš viso į Lietuvą atvykusių ir gavusių leidimą laikinai gyventi skaičius siekia apie 62 tūkst.

Lietuvos Seimo pripažinta Baltarusijos "prezidentė" taip komentavo Lietuvos Seimo komiteto nutarimą:

"Suprantame Lietuvos politikų susirūpinimą dėl saugumo, tačiau šis įstatymo projektas nesprendžia saugumo problemos, jis paliečia ne režimą, o paprastus baltarusius ir padės Putinui ir Lukašenkai dar labiau izoliuoti mūsų šalį ir mūsų žmones", - pabrėžė ji. 

Pasak Baltarusijos "prezidentės", šis įstatymo projektas prieštarauja bendrai ES politikai Baltarusijos atžvilgiu ir Europos Sąjungos Tarybos išvadai, kurioje raginama remti baltarusių mobilumą ir žmonių ryšius.

"Lietuvoje jau veikia veiksminga visų prašytojų, norinčių gauti leidimus gyventi, tikrinimo sistema, o režimo atstovai ieškos kitų būdų, jei jiems reikės prasiskverbti į ES. Leidimų gyventi Lietuvoje turėtojai dažniausiai yra represuoti aktyvistai, studentai, paprasti darbininkai, vairuotojai, verslininkai ir IT specialistai. Jie palaikė protestus. Dabar jie remia Ukrainą", - sakė J. Tihanovska.

Baltarusių politologas ir politikas dr.Pavelas Usovas

Ar tikrai Svetlana Tichanovskaja atstovauja baltarusių tautai?

Baltarusių politikas Pavelas Usovas reikalauja, kad Tichanovaskaja būtų perrinkta 2025 m. Jis  įsitikinęs, kad Svetlanai Tichanovskajai suteiktas rinkimų pasitikėjimas baigsis po metų. Tai reiškia, kad reikia surengti rinkimus ir taip būtų užtikrinta Tichanovskajos formali teisė į "titulą".

Pavelas Usovas pateikia dar keletą pretenzijų Svetlanai Tichanovskajai ir jos komandai.

Pirmasis klausimas yra piniginis. P. Usovas domisi, kiek kainavo P. Tichanovskajos vizitai. Kartą jis paskaičiavo, kad kiekvieno delegacijos nario kelionė turėtų kainuoti mažiausiai 1000 JAV dolerių. Tai reiškia, kad vien per metus vienam asmeniui tai kainuoja apie 90 000 JAV dolerių.

Usovas pripažįsta, kad vizitai vyksta kviečiančiosios šalies sąskaita, tačiau tuoj pat klausia savęs: "Bet ar taip yra visada?".

"Vis dėlto faktas lieka faktu, kaip ir tai, kad iš dalies šie vizitai yra tušti ir nereikalingi, nes jie neturi jokios įtakos baltarusių ir Baltarusijos likimui", - apibendrina politikas.

Todėl V. Usovas siūlo sukurti laidą "Liaudies politikas" - kad per 15 minučių kiekvienas ministras, kiekvienas kandidatas į prezidentus, kiekvienas patarėjas, demokratinių struktūrų ir fondų vadovas papasakotų apie savo finansinę padėtį, iš ko gyvena ir kaip uždirba.

Antrasis klausimas - teisėtumas. Čia Usovas turi pretenzijų Tichanovskai, jos ministrams ir Koordinacinei tarybai.

"Kokia teise Tichanovskaja vadina save išrinktąja prezidente?" - klausia Usovas ir atsako, kad iš tikrųjų ji yra "neegzistuojanti išrinktoji prezidentė, išrinkta neteisėtuose, suklastotuose rinkimuose".

"Kokia teise ir kokiu pagrindu buvo sudarytas ministrų kabinetas ir sušaukti "ministrai"? - Usovas pasipiktina. - Net pagal Lukašenkos Konstituciją prezidentas negali būti vyriausybės vadovu!" "Iš tikrųjų opozicija sukūrė struktūras, kurios neturi jokio, bent jau elementaraus teisėtumo, kurios neturi teisės atstovauti baltarusiams ir kalbėti baltarusių vardu", - baigia jis. Pasak Usovo, Tichanouskaja turi tik emocinį legitimumą, paremtą teigiamais baltarusių santykiais.

Ir čia jis prieina prie pagrindinio dalyko:

"Svetlanai Tichanovskajai suteiktas rinkėjų pasitikėjimas baigiasi po metų. Šiai dienai nėra jokių kitų teisėtų mechanizmų, išskyrus rinkimus, kurie užtikrintų S. Tichanovskajai formalią teisę į "titulą". Ir kokia teise ji "išlaikys" savo kaip "išrinktosios prezidentės" ir "kabineto vadovės" poziciją - nežinoma. Bet kokiam politiniam statusui reikalinga legitimacija: ideologinė, emocinė, struktūrinė ir institucinė (rinkiminė), o iki 2025 m. nė vienos iš jų nebus."

Mano nuomonė. Lietuva šitoje komedijoje lieka išnaudojamo "durniaus vietoje"

Mano nuomone, Lietuvos mokesčių mokėtojai, kurie apmoka "prezidentės" S. Tichanovskajos, jos vaikų, jos apsišaukėlių "ministrų ir Koordinacinėsei tarybos" karališką pragyvenimą Vilniuje, o gal ir ekskursijas po pasaulį, vietoj dėkingumo girdi vien pretenzijas. Šita litvinistų okupacinė armija vagia Lietuvos valstybės simbolius, istoriją, kėsinasi į teritorijos vientisumą, reiškia pretenzijas į sostinę Vilnių, organizuoja masinę migraciją iš Baltarusijos, kenkia normaliems tarpvalstybiniams santykiams su kaimynais.

Savo įgaliojimus baigiantis Lietuvos Seimas, mano nuomone, turėtų pabaigti jo pradėtą nesusipratimą su S.Tichanovskajos išrinkimu "prezidente" kaimynams, nutrakti šitos kvailybės finansavimą ir išprašyti svetelius namolio, kad jie galėtų Baltarusijoje atlikti opozicijos vaidmenį, o ne parazituotų Lietuvą ir jai kenktų.

     
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Jie žengia Muravjovo koriko pėdomis ir naikina lietuvišką mokyklą

  Vyksta lietuviškos mokyklos naikinimas, prisidengiant mokinių skaičiaus klasėje optimizavimu. Mokykla - bendras gėris, jai negali būti tai...