2024 m. balandžio 20 d., šeštadienis

Gediminai, suolo Drauge, ilsėkis ramybėje!

 


Šiandien mus pasiekė liūdna žinia, kad į anapilį iškeliavo buvęs Premjeras Gediminas Kirkilas. Šis iškilus žmogus man brangus todėl, kad jis buvo mano mokyklos suolo Draugas 10-11 klasėse Vilniaus 23-čioje vidurinėje mokykloje, kurią baigėme 1969 metais. 

Šiandien žiniasklaida Lietuvos visuomenei priminė Gedimino biografiją, daug gražių žodžių pasakė politikai, kolegos. Noriu tarti žodį apie tą dviejų metų jo gyvenimo laikotarpį, kuomet su Gediminų praleidau betarpiškai bendraujant mokykloje.

Vargu ar kas žino, kad Gediminas Kirkilas Seimo nariu tapo dar 10-je klasėje. Šis klasės "Seimas" buvo įkurtas Gedimino iniciatyva. Jo nariais, be jo, tapo Antanas Urbas, vėliau fizikos m. dr., Algimantas Žemgulis, vėliau fizikos m.dr. ir Algimantas Lebionka, vėliau biomedicinos m. dr.

Šis klasės "seimas" inicijavo seniūno ir komjaunimo sekretoriaus rinkimus. Klasės seniūnu buvo išrinktas Aloyzas Duksa, būsimas Premjero patarėjas, ilgametis Vyriausybės darbuotojas, o komjaunimo sekretoriumi tapo būsimas Anykščių duonos kombinato direktorius Kazimieras Morkvėnas.

Klasės Seimo organizacinė politika rėmėsi  tuo, kad Antanas Urbas prieš pamoką išspręsdavo matematikos namų darbus, tuomet juos nusirašydavo "seimo" nariai, o tuomet keturi egzemplioriai buvo išplatinami klasėje tiems, kas namų darbų nebuvo paruošęs. Antanas buvo akademinio irklavimo sporto meistras, su aštuonviete tapęs Europos jaunimo čempionu, daug treniravosi, todėl namuose namų darbų neruošė. Mes stengėmės neatsilikti ir fiziškai lavinomės mokyklos sporto salėje, lankėme kitas sporto sekcijas. Kartu sportavo klasės seniūnas Aloyzas Duksa ir paralelinės klasės mokinys Eugenijus Laurinaitis, dab. medicinos dr., profesorius.

10C klasės "herakliai": Gediminas Kirkilas ir Algimantas Lebionka

Turėjome labai gerą ir mus mylinčią klasės auklėtoją mokytoją Laimą Dūdienę (garsaus tuometinio futbolininko sutuoktinę). Žemiau - 11C klasės mokinių nuotrauka.

Greta klasės auklėtojos iš kairės -A.Žemgulis ir G.Kirkilas, o iš dešinės - aš ir A.Duksa.

Gediminai, tu buvai puikus suolo Draugas, o politiku Tu buvai dar mokykloje, nes bendravimo su žmonėmis gebėjimus turėjai užkoduotus genuose. 

Ilsėkis ramybėje, brangus suolo Drauge. Iki susitikimo anapilyje. Gal ir ten kokį seimelį suorganizuosime, angelus ar kipšus pagainiosime, jaunystę prisiminę.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

"Berliner Zeitung": kritikuojamas skolos sandoris su „Blackrock“ - „dar labiau padidins skurdą“

  "Berliner Zeitung" rašoma , kad Ukraina išvengė įsipareigojimų nevykdymo (bankroto) grėsmės. Po kelis mėnesius trukusių derybų K...