2023 m. gruodžio 22 d., penktadienis

Kardinolas Mülleris: gėjų porų palaiminimas "trivializuoja nuodėmę", "klaidina tikinčiuosius

Roma - Kardinolas Gerhardas Ludwigas Mülleris, buvęs Vatikano doktrinos biuro vadovas, aštriai kritikavo neseniai Vatikano priimtą dokumentą, kuriuo leidžiama palaiminti homoseksualias poras.

Vatikano dokumente, pavadintame "Fiducia Supplicans" (FS), pateiktas "teiginys, neturintis precedento Katalikų Bažnyčios mokyme", - rašo kardinolas Miuleris ketvirtadienį žurnale "The Pillar Catholic" paskelbtoje esė, būtent, kad kunigas gali laiminti "poras, gyvenančias ne santuokoje, įskaitant tos pačios lyties poras".

Mülleris, Vatikano Tikėjimo mokymo kongregacijos (CDF) prefektas nuo 2012 m. iki 2017 m., sakė, kad jokie Biblijos tekstai, Bažnyčios tėvų ir daktarų tekstai ar ankstesni magistraliniai dokumentai "nepalaiko FS išvadų", kurios yra "ne plėtra, o doktrininis šuolis".

Naujasis tekstas tiesiogiai prieštarauja paskutiniam magisteriniam pareiškimui šiuo klausimu - 2021 m. dokumentui, kuriame "kategoriškai atmetama galimybė palaiminti šias sąjungas", rašo jis.

Norėdamas apeiti akivaizdžią problemą, kad ankstesnis mokymas būtų pakeistas ir būtų leista laiminti Evangelijai prieštaraujančias situacijas, Vatikanas "siūlo originalų sprendimą: išplėsti palaiminimo sąvoką", - pažymi Mülleris.

Vis dėlto, nors Bažnyčia gali papildyti esamus sakramentus naujais, "ji negali pakeisti jų prasmės taip, kad sumenkintų nuodėmę, ypač ideologiškai įtemptoje kultūrinėje situacijoje, kuri taip pat klaidina tikinčiuosius", - pastebi jis.

"Būtent toks prasmės pasikeitimas vyksta FS, kuris sukuria naują palaiminimų kategoriją, pranokstančią tas, kurios siejamos su sakramentu ar palaiminimu, kaip juos supranta Bažnyčia", - priduria jis.

FS siūlomi nauji palaiminimai būtų pastoraciniai palaiminimai, kuriuos būtų galima taikyti ne tik nuodėmėje esantiems asmenims, "bet ir Evangelijai prieštaraujantiems dalykams, vietoms ar aplinkybėms", - rašo jis.

Bažnyčia jau leido kunigui palaiminti nuodėmėje gyvenantį asmenį, tačiau naujasis "pastoracinis" palaiminimas leistų palaiminti "Dievo įstatymui prieštaraujančią tikrovę, pavyzdžiui, nesantuokinius santykius".

"Tiesą sakant, pagal tokio tipo palaiminimų kriterijų būtų galima palaiminti net abortų kliniką ar mafijos grupuotę", - samprotauja jis.

Atrodo, kad naujoviškas pastoracinis palaiminimas "sukurtas ad hoc, kad būtų galima palaiminti situacijas, prieštaraujančias įstatymui ar Evangelijos dvasiai", - sako jis.


"Atkreipkite dėmesį, kad čia laiminami ne tik nuodėmingi asmenys, bet, palaiminus porą, palaiminami ir patys nuodėmingi santykiai", - pabrėžia jis.

Dėl to kyla esminė naujojo Vatikano teksto problema, tvirtina Mülleris, nes "Dievas negali siųsti savo malonės į santykį, kuris yra tiesiogiai jam priešingas ir negali būti nukreiptas į jį".

"Lytiniai santykiai už santuokos ribų, qua sexual intercourse, negali priartinti žmonių prie Dievo ir todėl negali atsiverti Dievo palaiminimui", - aiškina jis.

"Todėl, jei šis palaiminimas būtų suteiktas, vienintelis jo poveikis būtų suklaidinti jį gaunančius ar jame dalyvaujančius žmones", - įspėja jis. "Jie manytų, kad Dievas palaimino tai, ko negali palaiminti."

Nors būtų galima teigti, kad palaiminama ne sąjunga, o pora, tačiau toks skirtumas yra beprasmis, "nes porą kaip porą apibrėžia būtent tai, kad ji yra sąjunga".

Be to, palaiminti tikrovę, prieštaraujančią kūrinijai, "ne tik neįmanoma, bet ir šventvagiška", - teigia jis.

Prašydami palaiminimo sau, kaip porai, abu "netiesiogiai ar atvirai siekia pateisinti patį savo santykį Dievo akivaizdoje, nesuvokdami, kad būtent jų santykis atitolina juos nuo Dievo", priduria kardinolas.

Jis rašo, kad homoseksualių porų skiriamasis bruožas yra "bendras lytinis gyvenimas", kuris "jokiu būdu negali būti nukreiptas į Dievą".

Naujasis dokumentas iš tiesų yra skandalingas, pažymi jis, nes "būtent paprasti žmonės, kuriems dokumentas nori būti palankus skatindamas liaudies pamaldumą, yra imliausi būti apgauti simbolinio poelgio, prieštaraujančio doktrinai, nes jie intuityviai suvokia doktrininį poelgio turinį".

Jis daro išvadą, kad vienintelis būdas, kuriuo žmogus gali sutikti, jog palaiminti homoseksualias poras yra gerai, yra "jei tiki, kad tokios sąjungos objektyviai neprieštarauja Dievo įstatymui".

Taigi iš to išplaukia, kad FS mokymas yra "prieštaraujantis pats sau" ir todėl reikalauja "tolesnio paaiškinimo", teigia jis.

https://www.breitbart.com/faith/2023/12/22/former-vatican-chief-blessing-gay-couples-trivializes-sin-confuses-the-faithful/Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Jie žengia Muravjovo koriko pėdomis ir naikina lietuvišką mokyklą

  Vyksta lietuviškos mokyklos naikinimas, prisidengiant mokinių skaičiaus klasėje optimizavimu. Mokykla - bendras gėris, jai negali būti tai...