2023 m. rugpjūčio 5 d., šeštadienis

Pasaulinės jaunimo dienos: Mišios už LGBT asmenis. Policija išvaikė maldininkus, besimeldžiančius už atgailą dėl homoseksualumo nuodėmių


Per Pasaulinę jaunimo dieną Lisabonos bažnyčioje buvo surengtos mišios už LGBT asmenis. Tuo pat metu grupė žmonių meldėsi prie bažnyčios, kad išpirktų Viešpačiui kaltę už homoseksualumo nuodėmes. Tačiau tikinčiuosius išvaikė policija, o vėliau juos apkaltino "tvarkos trikdymu pamaldų vietoje".

Mišias už homoseksualus ir su LGBT judėjimu susijusius asmenis organizavo Arco Iris centras - organizacija, remianti LGBT aktyvistus, kurie save laiko katalikais. Liturgija buvo švenčiama kaip Pasaulinės jaunimo dienos dalis ir vyko Lisabonos Ameixoeira rajone. Mišių metu - priešais bažnyčią - maldai vadovavo 12 žmonių grupė, kuri meldėsi už atsivertimą nuo homoseksualumo nuodėmės ir kaip atgailą už nuodėmes prieš gamtą.


Priešais bažnyčią besimeldžiantys jauni tikintieji su savimi turėjo kryželius. Jie meldėsi atsiklaupę priešais bažnyčios įėjimą.

Grupė maldininkų, besimeldžiančių prie bažnyčios, buvo laikomi nepageidaujamais. Žiniasklaidos pranešimais, policiją esą apie tai įspėjo LGBT liturgiją švenčiantis kunigas. Į Dievo Motinos įsikūnijimo bažnyčią atvykę pareigūnai įsikišo. Tikintieji buvo apkaltinti "maldos vietos tvarkos trikdymu".

Policija teigė gavusi pranešimą, kad priešais bažnyčią maldininkai per garsiai meldžiasi. Sulaikyti maldininkai taip pat paaiškino, kad jų malda taip pat buvo skirta "atgailauti už sunkią nuodėmę, padarytą bažnyčioje surengus pamaldas tiems, kurie šlovina Šventajam Raštui prieštaraujančius veiksmus".

Šaltinis:https://pch24.pl/sdm-msza-swieta-dla-osob-lgbt-policja-przegonila-wiernych-modlacych-sie-za-zadoscuczynienie-za-grzechy-homoseksualizmu/

P.S.

Popiežius Pranciškus, Rotšildų statytinis, griauna Kristas bažnyčią. Apie tai yra daugybė publikacijų mano portale lebionka.blogspot.com (matoma pakeitus VPN). Nuo 2022 m. jas galima rasti ir portale viesulas22.blogspot.com

Žemiau viena iš šių publikacijų:http://lebionka.blogspot.com/2018/03/krokuvos-kunigas-profesorius-edvardas.html

Krokuvos kunigas profesorius Edvardas Staniek meldėsi už popiežiaus Pranciškaus mirtį: „Jei popiežius neklauso Jėzaus, jis nedalyvauja jo valdyme"Aš meldžiuosi už popiežiaus išmintį, už jo širdį atvirą Šventajai Dvasiai, o jei taip nėra, aš meldžiuosi už jo greitą išvykimą į Tėvo namus. Aš visada galiu paprašyti Dievo, kad jam būtų duota laiminga mirtis, nes laiminga mirtis yra puiki malonė, - pasakė pamoksle, pasakytame vasario 25 dieną kunigas profesoriaus Edavardo Staniek, kalbėdamas apie klaidingas, jo nuomone, Pranciškaus pažiūras, prie kurių teologas priskyrė atsivėrimą musulmonams ir gyvenantiems mirtinoje nuodėmėje.Pamoksle, pasakytame Felianų seserų Nekalto Švč. Mergelės Marijos Širdies bažnyčioje Krokuvoje kunigas profesorius Edvardas Staniekas atkreipė dėmesį į autoriteto supratimą.

– Abraomui Dievas buvo aukščiausiasis autoritetas, todėl padarė tai, ką Jis įsakė. Tai tikėjimo Dievui aktas. Jame yra Dievo pripažinimas aukščiausiąja valdžia ir tik su juo skaitomasi, - sakė kunigas.

– Autoritetas ne gaunamas, autoritetas bręsta. Bažnyčioje vieninteliu autoritetu yra Jėzus. Ne popiežius, ne hierarchija, ne vyresnieji. Jėzus. Jo autoriteto pagrindu bažnyčia gyvena.

Kunigo žodžiais, Popiežius Pranciškus aiškiai nukrypsta nuo Jėzaus mokymo, jis neteisingai supranta jo gailestingumą.


Profesorius Edvardas Staniek pamoksle pasakė:

– Gailestingumo vardan jis ragina parapijas ir vyskupijas atidaryti duris islamo pasekėjams. Kaip religija, jie yra priešiški Evangelijai ir Bažnyčiai. Religiniuose karuose nužudė milijonus. Ir mes, lenkai, prisimindami pergalę prieš jų armijas prie Vienos, geriau, nei kiti, suprantame, kad negalima kalbėti apie dialogą su jais. Mes galime parodyti gailestingumą tiems musulmonams, kurie miršta nuo bado ar troškulio. Vyskupijos ir parapijos durys gali būti atviros tik tikintiems į Jėzų Kristų.

– Antruoju neteisingo gailestingumo supratimo punktu yra durų į Eucharistiją atidarymas, suteikimas malonės žmonėms, kurie pasirinko nuodėmę, kaip savo pasaulį. Jie gali turėti prieigą prie Eucharistijos tol, kol jie atgailauja dėl savo nuodėmės.

– Kuo vadovaujasi popiežiaus? Aš nežinau. Koks jo pasisakymų tikslas? Aš taip pat nežinau. Aš žinau, kaip šie jo teiginiai naudojami masinės informacijos priemonėse, nukreiptose sunaikinti Jėzų ir jo Bažnyčią. Aš meldžiuosi už išmintį popiežiui, už jo širdies atvirumą Šventos Dvasios poveikiui, o jei tai neįvyks, aš meldžiuosi už jo greitą išvykimą į Tėvo namus. Aš visada galiu paprašyti Dievo, kad jam būtų laiminga mirtis, nes laiminga mirtis yra puiki malonė.

– Jei popiežius neklauso Jėzaus nuo Taboro kalno, jis nedalyvauja Jo valdžioje. Kristaus Bažnyčia nėra pastatyta ant valdžios. Remiasi autoritetu. Tas, kuris vertina galią aukščiau valdžios, yra svetimkūnis Jėzaus Bažnyčioje. Klausykite Jėzaus, taip, kaip mums prisakė Jo Tėvas ant Taboro kalno – baigė pamokslą tėvas profesorius Edvardas Staniek.

Šventikas profesorius Staniek yra didelis teologijos autoritetas Lenkijoje. Jis daug metų buvo Krokuvos dvasinės seminarijos rektoriumi, parašė kelias dešimtis knygų, buvo Lenkijos Teologijos Mokslų Akademijos komiteto nariu.

http://www.pch24.pl/ksiadz-staniek--jesli-papiez-nie-slucha-jezusa-to-nie-uczestniczy-w-jego-autorytecie,58937,i.html#ixzz5A7fZnvTx

Ankstesnės mano publikacijos apie Popiežių Pranciškų:
Rotšildams ir inkliuzyviam kapitalizmui jis netiko

 

Popiežius Benediktas XVI mirė gruodžio 31 d., eidamas 95-uosius metus. Šią žinią paskelbė Šventojo Sosto spaudos tarnyba, kurios direktorius Matteo Bruni rašė: "Su liūdesiu pranešu, kad šiandien 9.34 val. vienuolyne Mater Ecclesiae Vatikane mirė popiežius emeritas Benediktas XVI". 

JAV portalas "Life Site News" paskelbė nekrologą, kuriame išsamiai apžvelgiamas šio Kristaus bažnyčios tarno gyvenimas. Jo veikla neįtiko Pasaulio valdovams, todėl jis buvo pakeistas satanistu Bergoglio, kuris išsijuosęs griauna Kristaus bažnyčią. Tai mano nuomonė, aš jos niekam neprimetu, bet taip galvoti verčia faktai. Kai kuriuos iš jų pateiksiu priede.

Iki sausio 2 d. mirusio pontifiko palaikai ilsėsis Mater Ecclesiae vienuolyne, o nuo pirmadienio iki trečiadienio Benedikto kūnas bus pašarvotas Šventojo Petro bazilikoje. Popiežius Pranciškus sausio 5 d. 9.30 val. bazilikoje vyks laidotuvės.

Ratzingerio bažnytinė karjera buvo ilga ir verta dėmesio nuo pat pirmųjų kunigystės dienų. Po šventimų 1951 m. Vatikano II Susirinkimo metu Ratzingeris buvo kardinolo Josepho Fringsio patarėjas, veikė kaip įtakingo ir labai organizuoto liberalaus lobizmo, siekusio visuotinių permainų, narys.  


Vėliau penkerius metus 1977-1982 m. jis buvo Miuncheno ir Frizingo arkivyskupas, o 1982 m. Jonas Paulius II jį perkėlė į Tikėjimo doktrinos kongregacijos prefekto pareigas. 1978 m. tapęs kardinolu, Ratzingeris nuo 1998 m. ėjo Kardinolų kolegijos vicedekano, o vėliau dekano pareigas.

Popiežiumi jis buvo išrinktas 2005 m. balandžio 19 d. ir pasivadino Benediktu XVI. Tikriausiai labiau išgarsėjo tuo, kad po 8 metų įėjo į istoriją - tapo pirmuoju atsistatydinusiu popiežiumi per beveik 600 metų.

Vienas iš dabar žinomesnių jo veiksmų buvo 2007 m. paskelbtas apaštališkasis laiškas "Summorum Pontificum", kuriame išdėstytas platus leidimas kunigams švęsti senąją Romos liturgijos formą. Nuo to laiko šis dokumentas tapo popiežiaus Pranciškaus žingsnių prieš tradicines Mišias taikiniu. 2021 m. Pranciškus jį panaikino.

Per beveik aštuonerius popiežiavimo metus parašė tris enciklikas - Deus Caritas Est, Spe Salvi ir Caritas in Veritate, 13 motu proprio, 68 apaštališkuosius laiškus ir 4 apaštališkuosius paraginimus. Jis įsteigė 90 kardinolų penkiose konsistorijose ir surengė 25 oficialias keliones už Italijos ribų. 

Už gyvybę pasisakanti pozicija

Per visą savo pontifikatą Benediktas padarė keletą pareiškimų, kuriais pasisakė prieš abortus ir kuriais rėmėsi kaip CDF prefektas, siekdamas neleisti abortus remiantiems politikams priimti šventosios Komunijos.  

Pačioje savo pontifikato pradžioje Benediktas, kalbėdamas apie abortus, pareiškė, kad popiežius negali "skelbti savo idėjų, bet nuolat įpareigoti save ir Bažnyčią paklusti Dievo Žodžiui, nepaisydamas jokių bandymų jį pritaikyti ar sušvelninti ir bet kokio oportunizmo". Šį Dievo įstatymo laikymąsi Jonas Paulius II parodė, sakė Benediktas, gindamas negimusį kūdikį.  

Savo 2009 m. enciklikoje Caritas in veritate Benediktas rašė: "Jei trūksta pagarbos teisei į gyvybę ir į natūralią mirtį, jei žmogaus pradėjimas, nėštumas ir gimimas paverčiami dirbtiniais, jei žmogaus embrionai aukojami moksliniams tyrimams, visuomenės sąžinė galiausiai praranda žmogaus ekologijos, o kartu ir aplinkos ekologijos sampratą." 

Smerkdamas "prieš gimdymą nukreiptą mentalitetą", jis rašė, kad "atvirumas gyvybei yra tikrojo vystymosi pagrindas". 

Prieš įžengdamas į popiežiaus sostą, 2004 m. Ratzingeris įsikišo į JAV vyskupų diskusiją dėl Komunijos abortus remiantiems katalikų politikams. Savo laiške, pavadintame "Vertas priimti Komuniją", jis teigė, kad katalikas politikas, kuris, būdamas tinkamai pamokytas ir įspėtas, balsuotų už "abortus ir eutanaziją leidžiančius įstatymus", "privalo" atsisakyti priimti Komuniją. 

Pozicija dėl homoseksualumo 

Jam einant prefekto pareigas, CDF išleido laišką "Dėl homoseksualių asmenų pastoracijos", kuriame pažymėjo, kad homoseksualus "polinkis pats savaime turi būti vertinamas kaip objektyvus sutrikimas".  

"Todėl ypatingas rūpestis ir pastoracinis dėmesys turėtų būti skiriamas tiems, kurie turi šią ligą, kad jie nesusidarytų įspūdžio, jog šios orientacijos išgyvenimas homoseksualia veikla yra moraliai priimtina galimybė", - pridūrė Ratzingeris. "Taip nėra." 

Šią poziciją jis pakartojo ir vėlesniuose dokumentuose, o ypač per 2012 m. kalėdinį kreipimąsi į Romos kuriją, kai, regis, pasmerkė tos pačios lyties asmenų "santuokas" ir kritikavo tuos, kurie "ginčija mintį, kad jie turi prigimtį, kurią suteikia jų kūno tapatybė, tarnaujanti kaip žmogų apibrėžiantis elementas". 


Po atsistatydinimo jis paskelbė esė, kuriame aiškiai pasisakė prieš "homoseksualų klikas" seminarijose, "kurios veikė daugiau ar mažiau atvirai ir gerokai pakeitė seminarijų klimatą". 

Po dvejų metų jis vėl užsipuolė tos pačios lyties asmenų "santuokų" plitimą, sakydamas, kad "16 Europos valstybių įteisinus "homoseksualų santuokas", atsirado "sąžinės deformacija", kuri peržengė pasaulietinės sferos ribas ir "giliai įsiskverbė į katalikų tautos sektorių santuokos pasaulį". 

Atsistatydinimas 

2013 m. vasario 11 d. Benediktas XVI šokiravo pasaulį, paskelbęs apie savo atsistatydinimą iš "Petro pareigų". Trumpoje kalboje, pasakytoje lotynų kalba susirinkusiems kardinolams, Benediktas atsistatydinimo priežastimi nurodė prastėjančią sveikatą ir senatvę.  

Šis pranešimas sukėlė audrą Bažnyčioje ir pasaulyje, daugelis išreiškė abejonių dėl paviešintų atsistatydinimo priežasčių. 

Po šio pranešimo Benediktas atsistatydino vasario 28 d., trumpam apsistojęs Castel Gandolfo, o 2013 m. gegužės 2 d. persikėlė į savo nuolatinius namus - vienuolyną Mater Ecclesiae Vatikano soduose. 

Kreipimasis Regensburge 

Savo pontifikato pradžioje naujasis popiežius pateko į tarptautines antraštes dėl 2006 m. rugsėjo 12 d. kalbos Regensburgo universitete - kalbos, kuri įsiutino musulmonus ir paskatino grasinimus popiežiui mirtimi.  

Jis citavo Bizantijos imperatoriaus, neigiamai apibūdinusio Mahometą, žodžius: "Parodykite man, ką naujo atnešė Mahometas, ir rasite tik blogio ir nežmoniškų dalykų, pavyzdžiui, jo įsakymą kardu skleisti jo skelbiamą tikėjimą." 

Kilus plataus masto diskusijoms žiniasklaidoje ir kilus ypatingam musulmonų pasipiktinimui, po kelių dienų Benediktas pareiškė, kad cituoti žodžiai "jokiu būdu neišreiškia mano asmeninės minties". 


Summorum Pontificum 

2007 m. liepos 7 d. Benediktas XVI paskelbė motu proprio "Summorum Pontificum", kuriame išdėstė ir iš naujo įtvirtino tradicinių lotyniškų Mišių teisinę teisę, rašydamas, kad tradicinės Mišios "niekada nebuvo teisiškai panaikintos ir todėl iš esmės visada buvo leidžiamos". Novus Ordo Mišias jis apibūdino kaip "normalią" arba įprastą Romos rito formą, o lotyniškąsias Mišias - kaip "nepaprastąją formą", sakydamas, kad jos gali "viena kitą praturtinti".  

Jo lydimajame laiške prie motu proprio buvo parašyta eilutė, kurią nuo to laiko išgarsino tradicinių Mišių šalininkai: "Tai, ką ankstesnės kartos laikė šventa, išlieka šventa ir didinga ir mums, ir tai negali būti staiga visiškai uždrausta ar net laikoma kenksminga. Šį dokumentą šiltai priėmė naujai padrąsinti tradicinių Mišių garbintojai ir dėl jo visame pasaulyje labai padaugėjo lotyniškų Mišių. 


Tačiau motu proprio tapo popiežiaus Pranciškaus 2021 m. motu proprio "Traditionis Custodes" taikiniu, kuris prieštaravo ir panaikino "Summorum Pontificum". 

Visas nekrologas čia.  


PRIEDAS

Viena iš pagrindinių „Didžiojo perkrovimo“ ( The Great Reset) sąvokų yra Inclusive Capitalism (inkliuzyvus kapitalizmas), arba  kapitalizmas „atviras visiems“, „visus apimantis“, „visus aprėpiantis“. 

Londone 2014 metų gegužę įvyko konferencija, kurioje dalyvavo TVF vykdančioji direktorė Kristin Lagard, jo karališkoji didenybė princas Čarlzas, ledi Linn de Rotšild, buvęs JAV prezidentas Bilas Klintonas, Londono Siti lordas-meras Fione Vulf. Linn de Rotšild buvo pagrindine iniciatore. Prieš tai ji pasisakė už Inclusive Capitalism (taip kad jį sugalvojo ne profesorius Švabas). 

Lagard ėmė kalbėjo apie Marksą ir padarė išvadą, kad, jos požiūriu, „inkliuzyvinis kapitalizmas“ – žodžių darinys, jungia nesuderinamas sąvokas: „Oficialiai įsitvirtinęs žodis „kapitalizmas“ kilo XIX amžiuje. Su pramonine revoliucija atėjo Karlas Marksas, kuris pagrindinį dėmesį skyrė gamybos priemonių pasisavinimui ir kuris pranašavo, kad kapitalizmas su jo ekscesais neša savyje susinaikinimo sėklas – kaupimas kapitalo nedaugelio rankose, pagrinde tų, kurie siekia kaupti pelną, veda link rimtų konfliktų ir ciklinių krizių. Ir taip, „inkliuzyvus kapitalizmas“ yra oksimoronas?“


Popiežius Pranciškus su Rotšildais sukūrė naują paramasonišką tautų ir valstybių valdymo organizaciją "Inkliuzinio kapitalizmo Tarybą"

 http://lebionka.blogspot.com/2020/12/popiezius-pranciskus-su-rotsildais.html2020 m. gruodžio 8 dieną virš šimto stambiausių pasaulyje kompanijų ir investuotojų, patronaujant Romos popiežiui Pranciškui, suformavo Vatikane Inkliuzinio kapitalizmo Tarybą. Ji siekia fundamentalių ekonomikos pasikeitimų. Judėjimą, kuriam vadovaus Pranciškus, o inicijavo Lynn Forester de Rothschild, jungia vadovus Bank of America, Visa, Mastercard, Allianz, BP, Johnson and Johnson, Estee Lauder, atstovus Rotšildo, Rokfelerio, Fordo fondo, o taip pat JTO ir EBPO.

Pasak Lynn Forester de Rothschild, taryba „vykdys popiežiaus perspėjimą išklausyti žemės ir vargšų šauksmus“.

Naujoji ne pelno organizacija siekia „sukurti teisingesnį, labiau įtraukiantį ir tvarų pasaulio ekonominį pagrindą“, sutelkdama pakankamą privataus ir viešojo sektoriaus įtaką, kad paskatintų sisteminius pokyčius. Jos pagrindiniai principai yra pasitikėjimas, sąžiningumas, atsakingumas, dinamiškumas ir tvarus vystymasis, apibrėžti žmonėms ir planetai.

Prisijungusios prie valdybos įmonės įsipareigojo nustatyti išmatuojamus tikslus, kaip šiuos principus įtvirtinti savo verslo modeliuose ir išorės veikloje, ir pranešti apie pažangą pagal JT darnaus vystymosi tikslus. Dvidešimt aštuonios organizacijos prisiėmė 231 pasižadėjimų tokiais klausimais kaip klimato kaita, atliekos, rasinė ir lyčių lygybė. Naująją Tarybą taip pat remia JT specialusis pasiuntinys kovos su klimato kaita ir finansų klausimais Markas Carney.


Abejonės dėl veiklos

Dėl Tarybos veiklos kyla daug abejonių, pavyzdžiui, kodėl organizacijos nariai nepradeda nuo pokyčių savo korporacijose, skirdami tam tikras lėšas didesnei savo darbuotojų paramai. Abejonių tarybos veikla kelia ir verslo žurnalas „Forbes“.

Kyla klausimas, ar ši organizacija nepasirodys tik generalinių direktorių PR hitu. Jie sušildys žiniasklaidos palankumo šviesoje, praktiškai parodydami, kokie jie nuostabūs ir rūpestingi - stebisi žurnalas.

Steigimo įsipareigojimai yra nuo paskolų mažas pajamas gaunančioms šeimoms iki didelio masto medžių sodinimo.
Vyriausybių ir tautų „sargai“?

Popiežiaus ir turtingiausių pasaulio oligarchų suformuotos Tarybos puslapyje nurodoma, kad jie valdo 10,5 trilijonus JAV dolerių, 2,1 trilijonus sudaro rinkos kapitalizacija kompanijų-dalyvių, organizacija atstovauja 200 darbuotojų iš 163 valstybių.

Tarybos piramidės viršuje yra valdymo struktūra, vadinama „sargais“. Iš viso yra 27 tokie „sargai“. Čia svarbu atkreipti dėmesį į labai įdomų „sutapimą“: masonijoje 27 laipsnis yra „suverenus šventyklos vadovas“. Pašventus į tokį laipsnį, paaiškinama, kad nauji šio lygio nariai turi apginti jų doktrinas ir principus, taip pat stebėti vykdymą nurodymų, kuriuos teikia aukščiausiųjų laipsnių ordino nariai. Manoma, kad 27-ojo laipsnio masonai yra savotiški teisėjai, turintys teisę vadovauti net vyriausybėms ir tautoms.Linn Forester de Rotschild, kuri yra tarybos steigėja ir vadovaujančiu partneriu Inclusive Capital Partners, taip pat prezentacijoje pasakė, kad „ši taryba seks popiežiaus Pranciškaus įspėjimui įsiklausyti į „Žemės ir neturtingųjų šauksmą“ ir atsakyti į visuomenės reikalavimus dėl teisingesnio ir tvaresnio augimo modelio“.

„Davoso forumas“, „sargai“, „Bilderbergo klubas“ - vieningi vieningos pasaulio užkulisės sprendimai, mano Katehon analitikai.


Skyriuje apie pagrindinius tarybos principus sakoma, kad reikalingas požiūris, kuris suteikia:

- vienodos galimybės visiems žmonėms siekti gerovės ir gyvenimo kokybės, neatsižvelgiant į tokius kriterijus kaip socialinė ir ekonominė padėtis, lytis, etninė priklausomybė, religija ar amžius;

- teisingus rezultatus tiems, kurie turi tas pačias galimybes ir vienodai jomis naudojasi;

- teisingumą tarp kartų, kad viena karta neperkrautų planetos ir negautų trumpalaikės naudos, dėl kurios ateities kartos turėtų ilgalaikių išlaidų;

- teisingumą tų visuomenės narių atžvilgiu, kurių aplinkybės neleidžia jiems visapusiškai dalyvauti ekonomikoje.

Tarybos deklaruoti tikslai stulbinančiai primena tuos, kuriuos „laisvųjų mūrininkų“ ordinas neslepia nuo visuomenės ir net juos sąmoningai viešina. Tačiau jei kai kurios analogijos su masonais yra netiesioginės, tai su kita galinga pasaulio masto jėga - globalistais - jos yra kuo tiesiausios. Panašių teiginių apie sąžiningumo ir išteklių paskirstymo poreikį galima rasti tose struktūrose, kuriose dažnai dalyvauja tie patys žmonės - Davoso forume, Bilderbergo klube ir kt. Ten priimti sprendimai ir šių sprendimų pasekmės yra plačiai žinomos. Taigi nereikia turėti iliuzijų dėl šios tarybos ir jos vadovybės ketinimų, mano Katehon grupė.

Vatikano dalyvavimas akivaizdžiai rodo tam tikrą globalistų spaudimą į religijas. Pakanka, pavyzdžiui, prisiminti teigiamą popiežiaus Pranciškaus požiūrį į sodomitus, nekontroliuojamą imigraciją, islamizaciją, satanizmą, nuolatinį katalikų bažnyčios griovimą ir skaldymą, siekį jungti visas Abraomo tradicijų religijas ir joms vadovauti. Šiuose Vatikano projektuose įžvelgiami paskutiniųjų laikų ir Antikristo (Mošiacho) atėjimo ženklai.
 

1 komentaras:

  1. Kad griauna Kristaus bažnyčią - nieko nėra smerktina. Smerktina, kai sektantai gina dievą, tuo parodydami, kad nei Kristus, nei patsai dievas nesugeba pats vienas, be fanatikų-idiotų, apsiginti. Tai dievui įžeidimas, jeigu jis būtų - pasakytų: "durneliai-nemokšos, nesikiškite į mano nustatytą pasaulio tvarką. Pakeisti dėsnius - ne jūsų kompetencijai". Ir žemė kaip sukosi apie saulę, taip ir tebesisuka, nežiūrint inkvizicijos pastangų.

    AtsakytiPanaikinti

Tamsėjančio Europos futbolo ateitis

Dar niekada Europos futbolo čempionatuose nebuvo tiek daug juodaodžių futbolistų . Man, tūlam Lietuvos gyventojui, tai nekelia nuostabos, ne...