2022 m. gruodžio 7 d., trečiadienis

Aurimas Drižius: Kada Policijos departamentas ims šaudyti žurnalistus?

Žemiau pateikiu vakar "Laisvas laikraštis" paskelbtą publikaciją. Joje minimas ir mano portalas www.lebionka.blogspot.com, kurį policija neteisėtai užblokavo š.m. vasario 27 d., kaip ir "Laisvą laikraštį", "L.diena" ir kitus straipsnyje minimus leidinius.

Prokuratūra vėl atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Policijos departamento organizuotos akcijos prieš laisvą spaudą.


Primenu, kad dar vasario pabaigoje Policijos departamentas (PD) surengė organizuotą ataką prieš laisvą spaudą. Vieną ir tą pačią dieną – vasario 27 d. PD pareigūnai ėmė terorizuoti hostingo bendroves, kad šios išjungtų serverius, palaikančius nepriklausomus nuo valdžios portalus. Nors sprendimą uždaryti visuomenės informavimo priemonę gali priimti tik teismas motyvuota nutartimi, šią Šimonytės vyriausybės  pavedimą ėmė uoliai vykdyti „policija“, kuri tam neturi nei žinių, nei įgaliojimų.

Pvz., portalą www.laisvaslaikrastis.lt palaikančios bendrovės synergy administratorius Tomas Čepaitis man aiškiai pasakė : „buvo gautas teisėsaugos nurodymas išjungti portalą“.  Todėl jis ir paklusęs šiam „teisėsaugos“ nurodymui: Pvz., tą pačią dieną buvo išjungti portalai bukimevieningi.lt, ldiena.lt, ekspertai.eu, kazimieras juraitis.lt, lebionka.lt. Visų portalų atstovams buvo  aiškinama, kad jų turinys „neatitinka vertybių“, todėl juos palaikantis serveris yra išjungiamas. Hostingo bendrovės „Interneto vizija“ atstovai mano kolegoms aiškino, kad sulaukė Policijos departamento pareigūnų reikalavimo išjungti nepriklausomus interneto portalus, ir jiems pakluso:https://ekspertai.eu/visasekspertai-eutinklalapio-turinys-kovo-7-dbus-uzsaldytaskol-paaiskes-pazeidimai106041/

Atkreipiu teismo dėmesį, kad minėta Policijos departamento ataka prieš laisvą spaudą sutapo su PD vyr. komisaro Požėlos potvarkiu „Del neskelbtinos informacijos viešinimo ir platinimo“ (kopija pridedama), kuriame nurodė, kad „PD imasi visų priemonių, kad sustabdytų informacijos sklaidą“.Visos šios minėtos aplinkybės įrodo, kad tai buvo organizuota Policijos departamento ataka prieš laisvą spaudą, ir paaiškėjus, kad PD neturėjo tam nei teisės, nei įgaliojimų, dabar viską neigia, ir prokuratūra kartu su teismas pridenginėja šią nusikalstamą Policijos departamento veiklą.

2022-11-23 Vilniaus apygardos prokuratūra dar kartą priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl PD teroro prieš laisvą spaudą. Pirmą kartą dar pavasarį toks prokuroras Šileika atsisakė pradėti tyrimą, neva trūksta įrodymų, kad tai PD darbas. Užuot vykdę savo pareigą surinkti įrodymus ir ištirti nusikaltimą, prokurorai šią naštą permeta patiems nukentėjusiems, ir vėliau nurodo, kad „trūksta įrodymų“.


Žodžiu, minėtas Šileika nurodė, kad „buvo raštiškas teisėsaugos nurodymas uždaryti www.laisvaslaikrastis.lt“. Administraciniame teisme, kuriam aš padaviau ieškinį dėl PD teroro prieš laisvą spaudą, buvo pareikalauta pateikti minėtą raštą. Tada Šileika parašė dar vieną raštą – kad tokios „kreipimosi nebuvo“, o jis viską išgalvojo.

Tada paprašiau pradėti IT ir prokuroro Šileiko atžvilgiu, nes savo pateiktame rašte teismui jis pripažino, kad jis suklastojo minėtą nutartį, įrašęs į ją savo išgalvotus melagingus duomenis.

Jis nurodė, kad neva buvo „teisėsaugos raštas“ reikalaujantis išjungti portalą laisvaslaikrastis.lt, ir kad neva apie tai aš rašiau savo skunde.

Prokuroras Šileika iš pradžių  nurodė, kad „..Tačiau, kaip jau buvo minėta, tokia aplinkybė (teisėsaugos kreipimasis raštu į UAB „Synergy space“ dėl serverio išjungimo, esant duomenų apie Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus dėl neskelbtinos informacijos platinimo) pati savaime nesuponuoja pareigūnų nusikalstamo piktnaudžiavimo konstatavimo“.

Tačiau teismą tas pats Šileika informavo, kad  tokio dokumento nėra ir būti negali: „informuoju, kad minėtoje medžiagoje tokio kreipimosi nėra ir jis negali būti pateiktas teismui. Nutarime atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą toks kreipimas minimas, nes apie tokį kreipimą savo prašyme pradėti IT nurodo pats pareiškėjas Aurimas Drižius“.

Pripažinęs, kad surašė melagingą nutartį atsisakyti pradėti IT, ir kad rėmėsi dokumentu, kurį neva aš nurodžiau (raštišką kreipimąsi), prokuroras R.Šileika vėl meluoja, neva aš tokį dokumentą nurodžiau savo skunde pradėti IT.

Tai dar viena prokuroro Šileiko klastotė, nes mano skunde to nėra. Suklastojęs savo nutarimą atsisakyti pradėti IT, prokuroras R.Šileika toliau klastoja ir bando suklaidinti teismą, rašydamas, kad neva mano skunde paminėtas raštiškas PD nurodymas išjungti portalą www.laisvaslaikrastis.lt.
Prie skundo pridėjau minėtą mano skundą, kaip įrodymą, kad nieko panašaus nėra, tai viena prokuroro R. Šileikos klastotė. Todėl prašiau pradėti IT dėl prokuroro R.Šileikos nusikaltimo – dokumento suklastojimo ir netinkamo pareigų atlikimo.

Tada prokuratūra vėl atsisakė pradėti tyrimą, ir nurodė tą patį Šileikos jau pasakytą melą.

Nors Policijos departamentas teisme jau paneigė bet kokia forma dalyvavęs uždarant portalą www.laisvaslaikrastis.lt, tačiau prokuroras Šileika kažkodėl pateisina neteisėtus policijos veiksmus : „Dėl Pareiškėjo teiginių, kad policija grubiai pažeidė Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas, reglamentuojančias teisę ginti informavimo laisvę ar draudimą taikyti neteisėtus informacijos laisvės apribojimus, ar tai, kad visuomenės informavimo priemonė gali būti uždaryta tik motyvuotu teismo sprendimu už daugkartinius Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus ir kt., pažymima, kad policija, saugodama ir gindama nuo visuomenei pavojingų kėsinimųsi piliečių gyvybę, sveikatą, garbę ir orumą, jų teises, laisves, teisėtus interesus bei turtą ir vykdydama kitus nustatytus uždavinius, atlieka Lietuvos Respublikos policijos įstatyme nurodytas funkcijas, kaip: nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, nusikaltimų atskleidimą ir tyrimą bei kt., todėl nustačius galimus Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus dėl neskelbtinos informacijos platinimo, ne tik turi teisę, remiantis Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsniu, kreiptis į elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjus (domenų valdytojus), bet ir privalo, siekiant užkirsti kelią neskelbtinos informacijos sklaidai. Atsižvelgiant į tai, matyti, kad pareigūnai veikė savo kompetencijos ribose ir vadovaudamiesi įstatymais vykdė savo teisines pareigas, o duomenų, rodančių, kad pareigūnai veikė priešingais tarnybai interesais ir siekė savo veiksmais tyčia padaryti Pareiškėjui žalos, negauta. Atkreiptinas dėmesys, kad Pareiškėjas prašyme pradėti ikiteisminį tyrimą be savo paties reiškiamų įtarimų ir samprotavimų daugiau jokių objektyvių duomenų nepateikė“.

Prokuroras Šileika nurodo, kad policijos departamento pareigūnai veikė „įstatymų nustatyta tvarka, kai pats PD kategoriškai sako nieko nedaręs. Akivaizdu, kad tokios dvi prokuratūros ir PD pozicijos prieštarauja viena kitam, ir šis prištaravimas nėra pašalintas ar paaiškintas.

Visos šios minėtos aplinkybės įrodo, kad tai buvo organizuota Policijos departamento ataka prieš laisvą spaudą, ir paaiškėjus, kad PD neturėjo tam nei teisės, nei įgaliojimų, dabar viską neigia, ir prokuratūra kartu su teismas pridenginėja šią nusikalstamą Policijos departamento veiklą.

Taip pat prašiau iš naujo nagrinėti mano 2022-03-14 skundą, nes prokuroras Šileiką, priimdamas nutartį atsisakyti pradėti IT, ją suklastojo, įrašydamas žinomai melagingus duomenis. Be to, bandė suklaidinti teismą, dar kartą parašydamas melagingą pažymą teismui.

Taip pat prašiau prokuratūrą atlikti bent jau elementariausius tyrimo veiksmus dėl mano skunde nurodytų aplinkybių :
Policijos departamento darbuotojai 2022 m. vasario 27 d. apie 11:00 val. telefonu kreipėsi į mano administruojamos svetainės www.laisvaslaikrastis.lt hostingo bendrovę Synergy.ltd ir pareikalavo, kad būtų išjungtas mano administruojamas ir redaguojamas naujienų portalas www.laisvaslaikrastis.lt. Portalą administruojančios įmonės Synergy.ltd administratorius Tomas Čepaitis pakluso neteisėtiems Policijos departamento reikalavimams ir išjungė serverį, kuris palaikė svetainę www.laisvaslaikrastis.lt. Tokiu būdu padarė nusikaltimą – neteisėtą elektroninės priemonės atjungimą. Tada kreipiausi į policiją dėl šio nusikaltimo. Vilniaus VPK miesto trečiojo policijos komisariatas atsisakė pradėti tyrimą, tačiau nurodė, kad policijos apklausiamas: „<…> aplinkybių tikslinimo metu Tomas Čepaitis paaiškino, kad jis yra Synergy.ltd direktorius bei vienintelis šios įmonės akcininkas. Synergy Servers Limited priklauso vhost.lt projektas, vykdantis internetinių svetainių prieglobos paslaugas, kuriomis taip pat naudojosi minėtas UAB „Grėsmė nacionaliniams saugumui“ vadovas, Aurimas Diržius. 2022 vasario 27d. apie 11:09 val. sulaukė skambučio iš asmens, kuris prisistatė Gedimino vardu, tačiau iš kur skambina nesutiko atskleisti. Tuo metu susidarė nuomonę, jog skambino teisėsaugos atstovai, kurie domėjosi internetine svetaine laisvaslaikrastis.lt. Atsakė jog žino, kad yra laikoma tokia svetainė, tačiau į turinį paskutiniu metu nesigilina. Jis pasiūlė pasidomėti bei sustabdyti šios svetainės veiklą. Jis paprašė, kad pateiktų oficialų raštą, jog turėtų pagrindą internetinės svetainės veiklos nutraukimui. Tačiau nuėjęs į puslapį ir perskaitęs kelias antraštes, susidarė nuomonę, jog tai yra prorusiškas propagandinis naujienų portalas. Dėl paskutinių įvykių Ukrainoje, sureagavo labai emocionaliai…“.


Ten pat nurodyta, kad „iš Tomo Čepaičio parodymų akivaizdu, kad jis tik samprotauja, jog jam galėjo skambinti pareigūnai. Jis pats nurodo, kad jam tuo metu susidarė nuomonė, kad skambino iš teisėsaugos.

Atsakovas PD administracinėje byloje nurodo, kad Policijos departamentas niekaip nedalyvavo šiame nusikaltime, nes visi PD darbuotojai sekmadieniais nedirba.

Atkreipiamas dėmesys, kad nei policija, nei prokuratūra nepajudino ne piršto, siekiant išsiaiškinti šį nusikaltimą – neteisėtą poveikį elektroninei sistemai www.laisvaslaikrastis.lt. Policija formaliai apklausė minėtą pilietį Tomą Čepaitį, kuris neteisėtai išjungė portalą laisvaslaikrastis.lt. Iš pradžių teigęs, kad jam išjungti šį portalą liepė anoniminis teisėsaugos pareigūnas, vėliau Tomas Čepaitis ėmė kalbėti, kad jam nepatiko portalo tūrinys, todėl jis jį ir išjungė. Kitaip sakant, Tomas Čepaitis pripažino, kad padarė poveikį elektroninei sistemai – ją nulaužė dėl to, kad jos turinys jam neva nepatiko. Tai atviras prisipažinimas padarius nusikaltimą ir net nurodytas motyvas. Tačiau prokuratūra vis tiek atsisakė pradėti IT ir nurodė melagingas aplinkybes – neva buvo kažkoks teisėsaugos raštas, reikalaujantis T.Čepaitį išjungti minėtą portalą. Teisme paaiškėjo, kad tai melas, ir kad jokio rašto nėra, tai prokuroro Šileikos fantazija.
Atkreipiamas teismo dėmesys, kad policija net nepadarė elementariausio veiksmo – nenustatė asmenis, kuris skambino T.Čepaičiui, prisistatė policijos arba teisėsaugos pareigūnu, ir nurodė jam padaryti nusikaltimą – tai yra išjungti portalą laisvaslaikrastis.lt. Nustatyti skambinusį labai paprasta.
Šiuo atveju prieš mane ir mano atstovaujama bendrovę buvo padaryta visa eilė galimų nusikalstamų veiklų :
1. Neteisėtas elektroninės priemonės išjungimas (BK 197 straipsnis. Neteisėtas poveikis informacinei sistemai: Tas, kas neteisėtai sutrikdė ar nutraukė informacinės sistemos darbą padarydamas žalos, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
2. Valstybės pareigūnų piktnaudžiavimas. Jeigu IT metu paaiškėtų policijos pareigūnai, kurie organizavo ir vykdė teroro arba įbauginimo akciją prieš nepriklausomą žiniasklaidą (kaip tik vasario 27 d. buvo masiškai išjungti ir kiti spaudos portalai – ldiena.lt, ekpertai.eu, lebionka,. lt, todėl akivaizdu, kad tai buvo koordinuota akcija prieš nepriklausomą spaudą.
15. Šiuo atveju Tomas Čepaitis, gavęs raštišką nurodymą ir išprievartautas anoniminių teisėsaugos pareigūnų išjungti portalą, taip ir padarė – jį išjungė, dėl to daugiau nei 100 tūkst. portalo skaitytojų neteko galimybės jo skaityti. Taip buvo padarytas nusikaltimas – neteisėtas poveikis elektroninei sistemai ir mūsų įmonei buvo padaryta didelė žala. Negana to, T.Čepaitis prisipažino, kad padarė tai prievartaujamas „teisėsaugininkų“. Tai, kad T.Čepaitis žinojo, kad Visuomenės informavimo priemonę galima išjungti arba sustabdyti jos veiklą tik motyvuotu teismo sprendimu, ką įrodo ir jo parodymai, kad jis „teisėsaugininkų“ paprašė pateikti minėtą nutartį. Tačiau jos negavęs, T.Čepaitis, žinodamas, kad dar nusikaltimą, vis tiek neteisėtai išjungė serverį, kurį buvo įsipareigojęs palaikyti ir prižiūrėti. Tai tyčinė veikla, nukreipta prieš laisvą spaudą.

 

Policijos departamentas, neturėdamas teismo nutarimo sustabdyti žiniasklaidos priemonę, ir net nesikreipęs į teismą dėl minėtų portalų, telefoniniais skambučiais nurodė hostingo bendrovėms išjungti minėtus portalus, tame tarpe ir www.laisvaslaikrastis.lt. Tai nusikalstama ir banditiška PG akcija, skirta įbauginti laisvą spaudą. Kitaip sakant, yra padarytas sunkus nusikaltimas – neteisėtas žiniasklaidos priemonių uždarymas.
Apgailėtina, kad prokuratūra ir teismai tradiciškai dengia išvardintus nusikaltimus. Visi mano išvardinti fakati yra objektyvūs ir lengvai patikrinami, o prokuratūra dengia šiuos nusikaltimus, įvardijama juos kaip mano išgalvotus. Tai akivaizdus piktnaudžiavimas.
Remdamasis, išdėstytu, prašau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neįvardijamų Policijos departamento pareigūnų neteisėtų veiksmų (piktnaudžiavimo) uždarant ir terorizuojant minėtas žiniasklaidos priemones. taip pat – prokuroro R. Šileikos atžvilgiu dėl galimai padarytų nusikalstamų veikų numatytų BK 300 straipsnyje („Dokumentų klastojimas“), BK 229 („Tarnybinių pareigų neatlikimas“) ir T. Čepaičio atžvilgiu pagal BK 197 straipsnį („Neteisėtas poveikis informacinei sistemai“).
Prokuratūra visus išvardintus faktus vadina „deklaratyvaus pobūdžio samprotavimais bei subjektyvia aplinkybių interpretacija bei jau įvertinti įsiteisėjusiomis ir neskundžiamomis teismų nutartimis“. Tai melas, nes tai lengvai patikrinami faktai, ir teismas atsisakė juos patikrinti.
Nepagrįstas ir prokuratūros nutarimas nepradėti tyrimo Tomo Čepaičio atžvilgiu – iš jo parodymų akivaizdu, kad jis įvykdė neteisėtus PD reikalavimus ir išjungė portalą, padarydamas jam didelę žalą. Tai niekaip nebuvo vertinama nei prokuratūros, nei teismo.
Šis policijos išpuolis prieš laisvą spaudą turi būti paskutinis skambutis. Toleruojant tokį smurtą, kitas žingsnis bus žurnalistų grobimas ir žudymas.
Todėl prašau pradėti IT dėl piktnaudžiavimo, dokumento klastojimo, tarnybos pareigų neatlikimo, neteisėto poveikio elektroninei sistemai.

Aurimas Drižius

Šaltinis: https://www.laisvaslaikrastis.lt/kada-policijos-departamentas-ims-saudyti-zurnalistus/


1 komentaras:

Vimdantis Nausėdos balius

Gyvename valstybėje, kur trečdalis piliečių skursta, o 80 procentų bijo reikšti savo nuomonę.  Gyvename valstybėje, kur pirmieji asmenys pi...