2023 m. kovo 28 d., antradienis

„Foreign Policy“ skelbia Žečpospolitos atkūrimo idėją

 


Iš kur atsirado anūko viduriavimas dėl vokiečių karių brigados nuolatinio dislokavimo Lietuvoje, iš kur atsirado januškų galvose idėja dėl lenkų legionierių, su kuriais lietuviai pries šimtą metų kovėsi ties Giedraičiais, dislokavimo Lietuvoje?

Šios idėjos, kaip ir galima buvo įtarti, atsirado užjūryje. Prieš kelias dienas JAV leidinyje „Foreign Policy“ pasirodė daug ką paaiškinantis straipsnis „Laikas atkurti Lenkijos ir Lietuvos uniją“.


Piešinyje: Viduramžių paveikslas, vaizduojantis Jogailą ir Jadvygą Lenkijos, iš Krokuvos (Lenkija) Jogailos universiteto muziejaus kolekcijos.


Dalibor Rohac, Amerikos verslo instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis, šiame straipsnyje rašo, kad beveik prieš 700 metų sukurta politinė konstrukcija siūlo sprendimus šiandieninei Europai.

1386 m. paskutinis pagoniškos Lietuvos valdovas Jogaila vedė tuomet dar paauglę Lenkijos karalienę Jadvygą. Šia santuoka buvo sudaryta Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinė sąjunga, kuri apėmė didelę dabartinės Baltarusijos ir Ukrainos dalį. Taip buvo išspręsta dvejopa problema. Pirma, ji padėjo įtraukti didžiules Rytų Europos teritorijas, įskaitant buvusios Kijevo Rusios žemes, į Vakarų krikščionybės glėbį. Antra, unija išsprendė tiesioginę lenkų ir lietuvių saugumo problemą - kryžiuočių grėsmę.

Lenkijos ir Lietuvos sandrauga vėliau tapo viena didžiausių Europos valstybių ir įdomia politinio valdymo laboratorija, kurią išsamiai tyrinėjo Jungtinių Amerikos Valstijų įkūrėjai, ypač Federalistų dokumentuose. Pasibaigus Jogailaičių dinastijai, ji virto rinkimine monarchija, panašia į Italijos miestus-valstybes, tačiau veikusia daug didesniu mastu. Sandraugos įstatymų leidžiamoji valdžia ir vietos parlamentai vadovavosi vienbalsiškumo principu - panašiai kaip šiandien daugeliu klausimų sprendžia Europos Vadovų Taryba. Sandraugos religinės tolerancijos ir laisvės atmosfera, kuria naudojosi jos diduomenė, buvo ryškus kontrastas absoliutistinėms Vakarų Europos monarchijoms, jau nekalbant apie tragišką istoriją, kuri sekė po Sandraugos žlugimo 1795 m.

Straipsnio autorius klausia: Kas būtų, jei panašus politinis sprendimas būtų prieinamas sprendžiant problemas, su kuriomis šiandien susiduria Ukraina ir Lenkija?

Pažymima, kad argumentas už aiškią politinę dviejų šalių sąjungą grindžiamas ne nostalgija, o bendrais interesais.

Autoriaus nuomone, dėl keturis šimtmečius trukusios bendros Lenkijos ir Lietuvos sandraugos istorijos didžioji dalis dabartinės Ukrainos (ir Baltarusijos) praeities su Lenkija turi kur kas daugiau bendrų praeities bruožų nei su Rusija, nepaisant to, kad Rusijos propagandistai teigia priešingai ir kad šie santykiai dažnai būdavo labai komplikuoti, kaip parodė XVII a. potvynio įvykiai, visų pirma Chmelnickio sukilimas ir prieštaringos lenkų ir ukrainiečių interpretacijos.

Tačiau greitai persikelkime į dabartį ir netolimą ateitį. Abi šalys susiduria su Rusijos keliama grėsme. Šiandien Lenkija yra geros reputacijos ES ir NATO narė, o Ukraina nori prisijungti prie abiejų organizacijų - ne taip, kaip kadaise Didžioji Kunigaikštystė, trokštanti tapti pagrindinės krikščioniškos Europos dalimi. Net jei Ukrainos karas prieš Rusiją baigsis lemiama Ukrainos pergale, išstumiant iš šalies degradavusias Rusijos pajėgas, Kijevo laukia galimai dešimtmečius truksianti kova dėl narystės ES, jau nekalbant apie patikimų saugumo garantijų iš Jungtinių Valstijų gavimą. Prastai valdomos, nestabilios Vakarų Balkanų šalys, į kurias kišasi Rusija ir Kinija, yra įspėjimas apie tai, kur gali nuvesti užsitęsęs "kandidatės statusas" ir Europos neryžtingumas. Sukarinta ukrainiečių tauta, įsiutusi ant ES dėl jos neveiklumo ir galbūt įsižeidusi dėl nepatenkinamai pasibaigusio karo su Rusija, gali lengvai tapti prievole Vakarams.


Įsivaizduokite, kad pasibaigus karui Lenkija ir Ukraina sukuria bendrą federacinę ar konfederacinę valstybę, sujungia savo užsienio ir gynybos politiką ir beveik iš karto įtraukia Ukrainą į ES ir NATO. Lenkijos ir Ukrainos sąjunga taptų antrąja pagal dydį ES valstybe ir tikriausiai didžiausia jos karine galia, kuri būtų daugiau nei tinkama atsvara Prancūzijos ir Vokietijos tandemui - ko ES labai trūksta po "Brexit".

Autorius pažymi, kad Jungtinėms Valstijoms ir Vakarų Europai ši sąjunga būtų nuolatinis būdas apsaugoti Europos rytinį flangą nuo Rusijos agresijos.

Straipsnyje prisimenamas lietuvių „mėgiamas“ Lenkijos politinis veikėjas Jozefas Pilsudskis, okupavęs Vilnių ir Pietryčių Lietuvą. 

"Be nepriklausomos Ukrainos negali būti nepriklausomos Lenkijos", - garsiai teigė tarpukario Lenkijos lyderis Jozefas Pilsudskis, pasisakydamas už Lenkijos vadovaujamą Rytų Europos federaciją, į kurią įeitų Lietuva, Baltarusija ir Ukraina - iš esmės viduramžių sandraugos atkūrimą.

Tai nėra fantazijos. Dar karo pradžioje Lenkija priėmė teisės aktus, leidžiančius ukrainiečių pabėgėliams gauti lenkiškus asmens tapatybės numerius, todėl jie galėjo naudotis daugeliu socialinių ir sveikatos apsaugos lengvatų, kurios paprastai skirtos tik Lenkijos piliečiams. Ukrainos vyriausybė pažadėjo atsakyti tuo pačiu ir suteikti Ukrainos lenkams specialų teisinį statusą, kuriuo negali naudotis kiti užsieniečiai. Lenkijoje gyvena daugiau kaip 3 mln. ukrainiečių, įskaitant nemažą prieškario gyventojų skaičių, todėl kultūriniai, socialiniai ir asmeniniai ryšiai tarp abiejų tautų kasdien stiprėja.


Portale rmx.news, kuriame perpasakojamas aukščiau aprašomas straipsnis, Lietuvos vardas iš viso dingsta ir niekur net neminimas, tačiau svarstoma, kas nutiktų, jei po karo Lenkija ir Ukraina sukurtų bendrą federacinę ar konfederacinę valstybę, sujungiančią užsienio ir gynybos politiką ir iš karto įtraukiančią Ukrainą į ES ir NATO.


"Lenkijos ir Ukrainos sąjunga taptų antrąja pagal dydį ES valstybe ir tikriausiai didžiausia jos karine galia, kuri būtų daugiau nei tinkama atsvara Prancūzijos ir Vokietijos tandemui - to ES labai trūksta po "Brexit", - spėlioja "Foreign Policy".

Visos šitos somnambuliškos amerikietiškos svajos grindžiamos kliedesiais, kad Ukraina nugalės antrą branduolinę pasaulio galybę Rusiją. Aš tik buvęs sovietų atsargos leitenantas, tačiau net man akivaizdu, kad to niekada nebus, kad šitie planai kurti iš Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių Antirusiją yra tiesus kelias į trijų Baltijos valstybių sunaikinimą. 

Vinstonas Čerčilis Lenkiją prieškaryje, kai ji su fašistine Vokietija pasidalino Čekiją, yra pavadinęs „plėšria hiena.“ Gali būti, kad „hienos“ instinktai Lenkijos valdančiųjų neapleidžia, tačiau, mano nuomone, šita jų afera turės fatalinių pasekmių pačiai Lenkijos valstybei.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Šunys vedžiojami Vilniaus kapinėse ir dergia ant kapų

  Šios nuotraukos darytos šiandien 11 val. Vilniaus Kairėnų kapinėse. Išniekinto kapo savininkų pavardes užtušavau. Šunų vedžiojimas kapinės...