2022 m. liepos 8 d., penktadienis

Tyrimas Izraelyje: perikarditas ir miokarditas pasekmė ne koronės, o dūrio

 

Grupė Izrelio mokslininkų Ortal Tuvali ir kt., vedančioji įstaiga - Jeruzalės universiteto Širdies centras, moksliniame žurnale "Journal of Clinical Medicine" paskelbė straipsnį "The Incidence of Myocarditis and Pericarditis in Post COVID-19 Unvaccinated Patients—A Large Population-Based Study" (Miokardito ir perikardito paplitimas tarp COVID-19 neskiepytų pacientų - didelis populiacijos tyrimas).

Tai didžiausias žinomas tokio pobūdžio tyrimas, o didelis dalyvių skaičius reiškia, kad jo rezultatai yra itin svarūs ir patikimi. Reikėtų prisiminti, kad pasaka apie infekcinius besimptomius pacientus buvo sugalvota remiantis vieninteliu pacientu, o kai kurie kiti tyrimai, turintys esminę reikšmę Corona priemonėms, taip pat buvo pagrįsti vienženkliu dalyvių skaičiumi. Taigi, tie, kurie šūkalioja "pasitikėkite mokslu", "sekite mokslu", turėtų pažvelgti į veidrodį ir iš tiesų pasidomėti mokslu, nelikti kvailių kvailevičių ir intelekto dulkių kahortoje.

Izrelio mokslininkai, ištyrę 196 992 suaugusiuosius, užsikrėtusius COVID-19, nustatytė, kad rizika susirgti miokarditu ir perikarditu nepadidėjo. Tai reiškia, kad nuo 2021 m. stebima miokardito "epidemija" turi būti kitos kilmės.

Žemiau pateikiu aukščiau minėto straipsnio santrauką ir jos vertimą: 

Miokarditas ir perikarditas yra galimi COVID-19 infekcijos padariniai po ūmios širdies ligos, atsirandantys dėl adaptyvaus imuninio atsako. Mes siekėme ištirti ūminio COVID-19 miokardito ir perikardito paplitimą po infekcijos. Retrospektyvus kohortinis 196 992 suaugusiųjų po COVID-19 infekcijos tyrimas "Clalit Health Services" narių Izraelyje nuo 2020 m. kovo mėn. iki 2021 m. sausio mėn. Stacionarinio miokardito ir perikardito diagnozės buvo gautos nuo 10 dienos po teigiamo PGR. Stebėjimas buvo cenzūruotas 2021 m. vasario 28 d., minimalus stebėjimo laikotarpis - 18 dienų. Kontrolinė grupė, kurią sudarė 590 976 suaugusieji, kuriems buvo nustatyta bent viena neigiama PGR ir nebuvo nustatyta teigiama PGR, buvo suderinta pagal amžių ir lytį. Kadangi Izraelio vakcinacijos programa buvo pradėta 2020 m. gruodžio 20 d., kontrolinės kohortos atitikimo laikotarpis buvo skaičiuojamas atgal nuo 2020 m. gruodžio 15 d. Devyniems pacientams po COVID-19 išsivystė miokarditas (0,0046 proc.), o vienuolikai pacientų buvo diagnozuotas perikarditas (0,0056 proc.). Kontrolinėje kohortoje 27 pacientai sirgo miokarditu (0,0046 %) ir 52 pacientai sirgo perikarditu (0,0088 %). Su miokarditu buvo susijęs amžius (pakoreguotas rizikos santykis [aHR] 0,96, 95 % pasikliautinasis intervalas [PI]; nuo 0,93 iki 1,00) ir vyriška lytis (aHR 4,42; 95 % PI, nuo 1,64 iki 11,96). Vyriška lytis (aHR 1,93; 95 % PI 1,09-3,41) ir periferinių kraujagyslių ligos (aHR 4,20; 95 % PI 1,50-11,72) buvo susijusios su perikarditu. Infekcija po COVID-19 nebuvo susijusi nei su miokarditu (aHR 1,08; 95% CI 0,45-2,56), nei su perikarditu (aHR 0,53; 95% CI 0,25-1,13). Nepastebėjome nei perikardito, nei miokardito dažnio padidėjimo suaugusiems pacientams, sveikstantiems po COVID-19 infekcijos.

Pilnas straipsnio tekstas: https://www.mdpi.com/2077-0383/11/8/2219/htm

Myocarditis and pericarditis are potential post-acute cardiac sequelae of COVID-19 infection, arising from adaptive immune responses. We aimed to study the incidence of post-acute COVID-19 myocarditis and pericarditis. Retrospective cohort study of 196,992 adults after COVID-19 infection in Clalit Health Services members in Israel between March 2020 and January 2021. Inpatient myocarditis and pericarditis diagnoses were retrieved from day 10 after positive PCR. Follow-up was censored on 28 February 2021, with minimum observation of 18 days. The control cohort of 590,976 adults with at least one negative PCR and no positive PCR were age- and sex-matched. Since the Israeli vaccination program was initiated on 20 December 2020, the time-period matching of the control cohort was calculated backward from 15 December 2020. Nine post-COVID-19 patients developed myocarditis (0.0046%), and eleven patients were diagnosed with pericarditis (0.0056%). In the control cohort, 27 patients had myocarditis (0.0046%) and 52 had pericarditis (0.0088%). Age (adjusted hazard ratio [aHR] 0.96, 95% confidence interval [CI]; 0.93 to 1.00) and male sex (aHR 4.42; 95% CI, 1.64 to 11.96) were associated with myocarditis. Male sex (aHR 1.93; 95% CI 1.09 to 3.41) and peripheral vascular disease (aHR 4.20; 95% CI 1.50 to 11.72) were associated with pericarditis. Post COVID-19 infection was not associated with either myocarditis (aHR 1.08; 95% CI 0.45 to 2.56) or pericarditis (aHR 0.53; 95% CI 0.25 to 1.13). We did not observe an increased incidence of neither pericarditis nor myocarditis in adult patients recovering from COVID-19 infection.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

"Berliner Zeitung": kritikuojamas skolos sandoris su „Blackrock“ - „dar labiau padidins skurdą“

  "Berliner Zeitung" rašoma , kad Ukraina išvengė įsipareigojimų nevykdymo (bankroto) grėsmės. Po kelis mėnesius trukusių derybų K...