2022 m. liepos 23 d., šeštadienis

Kelis metus mane vaizdo kameromis stebėjo neteisėtai: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos sprendimas

Pernai rašiau (lebionka.blogspot.com)*, kad mano gyvenimas (išvykimas iš namų, pasivaikščiojimai, išvykos automobiliu ir t.t.) yra akylai stebimas ant gretimo namo (Vileišio g-vė Nr.14) įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų pagalba.

Gavusi mano 2021-12-15 d. skundą dėl ant Vileišio Nr.14 namo įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDTAI) atliko tyrimą ir nustatė, kad kameros buvo įrengtos neturint daugumos šio namo daugumos gyventojų sutikimo, jomis stebimos nuo šio namo nutolusios viešos erdvės. 

VDTAI nutarimo ( 2012-07-01 Nr. 2R – 311(2.13.Mr)) sprendime sakoma (cituoju pilnai):


Priedas*

Sistema pagrasino ir man 


(skelbta http://lebionka.blogspot.com 2021-11-07; pasiekiamas per VPN)

 

2021-11-07

https://yandexwebcache.net/yandbtm?fmode=inject&tm=1651933504&tld=com&lang=lt&la=1648097536&text=http%3A//lebionka.blogspot.com/2021/11/sistema-pagrasino-ir-man.html&url=http%3A//lebionka.blogspot.com/2021/11/sistema-pagrasino-ir-man.html&l10n=en&mime=html&sign=8c64f01fa401a0c8b4d7bb02ec631e3c&keyno=0

Vakar sužinojome, kad 85 protestavusiems prie Seimo rugpjūčio 10 dienos vakare iškeltos bylos, o prieš tai vykusio mitingo organizatorei Astrai Astrauskaitei iš piršto išlaužtą bylą kelia Vilniaus m. savivaldybė. Neva, idealiai švari (kaip parodė net keli video) aikštė prie M.Mažvydo bibliotekos buvo „prišiukšlinta“, o po sekančio Astros mitingo prokuratūra, nesupratusi šios poetės kalbos metaforų, kurpia bylą dėl „kvietimo organizuoti valstybės perversmą“. Močiutė – valstybės perversmo organizatorė! Taip Lietuvą valdanti landsberginė chunta Lukašenkos metodais susidoroja su visuomenininkais.


Nuo 2015 m., prasidėjus „pabėgėlių“ invazijai, ėmiau aktyviai reikštis spaudoje, o šiais metais kelis kartus pasisakiau MIP (žinomiausias pasisakymas per rugsėjo 10 d. Šeimų sąjūdžio mitingą per „Delfi“ televiziją. Dar pasisakiau keliuose Astros Astrauskaitės organizuotuose mitinguose). Pagrindinė mano liečiama tema – lietuvių tautos genocidas, kuris vykdomas panaudojant politinę „pandemiją“ ir „skiepijimą“ toksino genu, o taip pat vežant į Lietuvą migrantus iš Afrikos ir Azijos.


https://www.youtube.com/watch?v=LHRWlO3sdTI

https://www.youtube.com/watch?v=oJ0HxMzNEi0

http://www.youtube.com/watch?v=DgwfvJdL0kI&t=10m12s

Aš atsitiktinumais netikiu. Netikiu, kad ant gretimo namo sienos (P.Vileišio 14) atsitiktinai atsirado visą laiką įrašinėjančios kameros, nukreiptos į mano gyvenamą namą, kurios fiksuoja kiekvieną mano išvykimą automobiliu, pasivaikščiojimą, šiukšlių išnešimą, atliekamą želdiniu priežiūrą, pokalbius su lauke sutiktais kaimynais. Negaliu patikėti, kad vaikinas iš gretimo namo, vardu Vosilijus (pavardės nežinau), nei iš šio nei iš to imtų domėtis gretimo namo (P.Vileišio 15) kaimynų gyvenimu.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Antrosios knygos 2.23 straipsnis „Teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą“ sako: 1. Fizinio asmens privatus gyvenimas neliečiamas... 2. Privataus gyvenimo pažeidimu laikomas neteisėtas įėjimas į asmens gyvenamąsias ir kitokias patalpas, aptvertą privačią teritoriją, neteisėtas asmens stebėjimas...

Kas kita, jei tai sankcionuoja valstybės jėgos struktūros. Ties šia versija aš ir linkęs apsistoti, nes kitų svarių argumentų, paaiškinančių kaimyninio namo stebėjimą nuolatinio veikimo kameromis aš neturiu.


 Apie provokaciją

 

Mūsų namo gyventojų protestai vaisių neatnešė, parke greta atsirado šiukšlių konteineriai. Didžiausia nelaime tapo net ne tie šiukšlių konteineriai, o tai, kad Antakalnio mikrorajone daugybė privačių namų, o jų šeimininkai dažnai savo šiukšlių klausimą sprendžia kitų sąskaita: apvaginėja mesdami jas kitiems. Šitų vagių aukomis tapome ir mes. Individualių namų gyventojams pakanka mokėti už 120 litrų konteinerį, išvežamą kas savaitę. Kas kita bėdžiai iš daugiabučių. Šie kiekvienas susimoka už 390 kg šiukšlių per mėnesį, o gale metų apmoka už visą tai, ką kiekvieną dieną atveža jiems privačių namų gyventojai. Tokių vagių, apvaginėjančių mažiau pasiturinčius, pas mus atvyksta daugybė. Privažiavimas patogus.

Rugsėjo pabaigoje aš perspėjau pusamžę moterį, atvykusią mus apvaginėtis ir atvežusią daugybę maišų šiukšlių.

Nors ir įžengiau į 8-tą dešimtį, nejauku girtis, kad už viešo intereso gynimą gavau „ausų“ nuo moters.

Ką jau padarysi, prisipažinsiu, buvau gerokai Daivos Miliušienės "patvarkytas": netekau danties ir likau apdraskytas, suplėšytomis kelnėmis. Matyt, ne tik ponia Grybauskaitė dėvi juodą karatė diržą, yra daugiau tokių ponių. Gal įkvėpė motyvas? Įprotis š...ti silpnesniems, ne tokiems turtingiems, ant galvų?

Įdomu tai, kad po kurio laiko policijoje atsirado video falsifikatas, neva aš užpuolęs pasivaikščioti prie konteinerių atėjusią pilietę. 

Ko daugiau žmonės kelis kilometrus vyksta prie konteinerių? Čia toks "tyras oras", kodėl nepasivaikščioti ratu valandą kitą?

Ši istorija, sukurpta paslaptingojo aplinkos stebėtojo Vosyliaus ir jo patronų, dar nesibaigė.

O štai minėtos kameros buvo panaudotos pagal pirminę paskirtį - kurti kompromatą prieš sistemai neįtinkantį asmenį, maištingą biomedicinos daktarą Algimantą Lebionką.

 

 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

"Berliner Zeitung": kritikuojamas skolos sandoris su „Blackrock“ - „dar labiau padidins skurdą“

  "Berliner Zeitung" rašoma , kad Ukraina išvengė įsipareigojimų nevykdymo (bankroto) grėsmės. Po kelis mėnesius trukusių derybų K...