2022 m. liepos 4 d., pirmadienis

Išskirtinis Steve'o Bannono interviu su arkivyskupu Vigano

Jūsų Ekscelencija, po psichopandemijos dabar turime Rusijos ir Ukrainos krizę. Ar esame vieno projekto "antrajame etape", ar jau galime manyti, kad Kovido farsas baigėsi, ir susirūpinti energijos kainų didėjimu?

Jei per pastaruosius dvejus metus būtume susidūrę su tikra pandemija, kurią sukėlė mirtinas virusas, nuo kurio nėra jokių kitų vaistų, išskyrus vakciną, galėtume manyti, kad nepaprastoji padėtis nebuvo numatyta. Tačiau taip neatsitiko: SARS-CoV-2 virusas yra ne kas kita, kaip sezoninis gripas, kurį buvo galima išgydyti esamais gydymo būdais ir veiksminga prevencija, pagrįsta imuninės apsaugos stiprinimu. Gydymo uždraudimas, dešimtmečius naudojamų vaistų veiksmingumo diskreditavimas, sprendimas hospitalizuoti slaugos namuose susirgusius pagyvenusius žmones ir eksperimentinio gydymo genais, kuris, kaip paaiškėjo, yra ne tik neveiksmingas, bet ir kenksmingas, o dažnai ir mirtinas, įvedimas - visa tai mums patvirtina, kad pandemija buvo suplanuota ir valdoma siekiant padaryti kuo didesnę žalą. Šis faktas nustatytas ir patvirtintas oficialiais duomenimis, nepaisant to, kad tie patys duomenys buvo sistemingai klastojami.

Be abejo, tie, kurie norėjo taip valdyti pandemiją, dabar nėra linkę lengvai pasiduoti, taip pat ir todėl, kad už viso to slypi milijardierių interesai. Tačiau tai, ko "jie" nori, nebūtinai visada įvyksta.

Jūsų nuomone, Jūsų Ekscelencija, ar pandemija taip buvo valdoma dėl nepatyrimo? O gal tai įvyko dėl korupcijos tų, kurie užima vadovaujančius postus ir yra interesų konflikte, nes jiems moka farmacijos pramonė?

Tai antrasis aspektas, į kurį reikia atsižvelgti: reakcija į pandemiją buvo tokia pati visame pasaulyje, kur sveikatos priežiūros institucijos vergiškai prisitaikė prie sveikatos protokolų, prieštaraujančių mokslinei literatūrai ir medicininiams įrodymams, o vadovavosi direktyvomis save vadinančių "ekspertų", kurie pasižymėjo sensacingomis nesėkmėmis, apokaliptinėmis prognozėmis, visiškai atitrūkusiomis nuo tikrovės, ir labai rimtais interesų konfliktais. Negalime manyti, kad milijonai gydytojų visame pasaulyje prarado pagrindines medicinos meno žinias, manydami, kad gripui reikia leisti išsivystyti į plaučių uždegimą, o tada gydyti tachipirinu arba prijungti pacientus prie dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų. Jei jie taip elgėsi, tai tik dėl sveikatos priežiūros institucijų spaudimo - net iki šantažo - medicinos personalui, padedant skandalingai žiniasklaidos terorizmo kampanijai ir remiant Vakarų lyderiams. Dauguma šių lyderių priklauso lobistinei organizacijai - Pasaulio ekonomikos forumui, kuris juos apmokė ir paskyrė į aukščiausius nacionalinių ir tarptautinių institucijų postus, kad būtų tikras, jog valdantieji bus paklusnūs. Klausas Švabas (Klaus Schwab) ne kartą viešai gyrėsi galįs įsiteikti net religiniams lyderiams. Tai irgi yra dokumentais pagrįsti faktai visose valstybėse, kurios vykdė PSO ir farmacijos kompanijų nurodymus. Akivaizdu, kad egzistuoja vieningas scenarijus, kuriam vadovauja viena režisierė: tai rodo nusikalstamo sumanymo egzistavimą ir jo kūrėjų piktavališkumą.


Kai kuriuose kituose savo pareiškimuose kalbėjote apie "golpe bianco" ("tylųjį perversmą").

"Tylusis perversmas" - tai perversmas, kuris įvykdomas nenaudojant jėgos, vykdomas valdžios, kuri vykdo valdžią antikonstituciniu būdu.

Šiuo atveju perversmas buvo įvykdytas visose Vakarų valstybėse beveik vienu metu, pradedant pirmaisiais 1990-ųjų metais. Italijoje šis perversmas prasidėjo nuo įmonių, į kurias investuota, pardavimo ir paslaugų, kurios paprastai apsunkindavo valstybės iždą, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos ir transporto paslaugų, privatizavimo pagal 1992 m. birželio 2 d. jachtoje "Britannia" Mario Dragiui aukštųjų finansų ministro duotas direktyvas. Taip, Mario Draghi, kuris tuo metu ėjo Iždo ministerijos generalinio direktoriaus pareigas ir kurį tuometinis Italijos Respublikos prezidentas Francesco Cossiga pavadino "bailiu verslininku". Kitose valstybėse šis perversmas vyko analogiškai, kai suverenitetas buvo palaipsniui perduodamas viršnacionaliniams subjektams, pavyzdžiui, Europos Komisijai, Europos centriniam bankui, Tarptautiniam valiutos fondui ir Pasaulio bankui. Įvedus eurą [2002 m.] iš Mastrichto sutarties besilaikančių valstybių buvo atimtas monetarinis suverenitetas ir perduotas Europos centriniam bankui, kuris yra privatus bankas. Šis bankas sprendžia, kokiu tarifu finansuoti valstybių biudžetus, naudodamas pinigus, kuriuos tos pačios valstybės jam jau perdavė. Praktiškai Europos centrinis bankas reikalauja palūkanų už pinigus, kuriuos grąžina tik po centą ir tik tam tikromis sąlygomis: vykdant reformas, mažinant valstybės išlaidas, įvedant įstatymus, kuriais skatinama lyčių lygybė, teisė į abortus, vaikų indoktrinavimas ir pan. Reikalavimo subalansuoti biudžetą įtraukimas į [Italijos] Konstituciją - tarsi valstybė būtų įmonė - taip pat buvo tylaus perversmo dalis.

Visi šių institucijų nariai, įskaitant tuos pačius valdininkus, kurie buvo paskirti nerinktos valdžios rekomendacijomis arba kuriems pavyko laimėti rinkimus manipuliuojant informacija, tuo pat metu yra aukštų finansų galios grupių arba didelių investicinių fondų tarnai - kai kurie buvo jų darbuotojai, pavyzdžiui, M. Draghi iš Goldman Sachs, kiti tapo darbuotojais pasibaigus jų kadencijai. Lygiai taip pat, kaip ir vaistų agentūrų ir sveikatos apsaugos organizacijų, kurias sudaro buvę "BigPharma" darbuotojai, dažnai gaunantys konsultavimo sutartis ir gaunantys atlyginimą iš tų pačių farmacijos bendrovių, kurias jie turėtų prižiūrėti.

Iki pandemijos valdžią praktiškai vis dar bent formaliai valdė atskiros valstybės, o įstatymus priiminėjo parlamentai. Tačiau per pastaruosius dvejus metus parlamentai neteko valdžios, o visi tie, kuriuos Pasaulio ekonomikos forumui ir kitoms lobistinėms grupuotėms pavyko pasodinti į aukštus vyriausybių ir tarptautinių institucijų postus, ėmė leisti įstatymus, prieštaraujančius Konstitucijai ir Tautos interesams, Jie mums sako, kad paklūsta nurodymams, duodamiems iš viršaus - "iš rinkų", kurias iš tikrųjų sudaro labai nedidelis skaičius tarptautinių korporacijų, kurios užgrobia konkuruojančias įmones, niveliuoja profesinius įgūdžius ir kenkia produkto kokybei, o profsąjungų ir kairiųjų bendrininkavimo dėka mažina darbuotojų apsaugą ir darbo užmokestį.

Trumpai tariant, mus valdo aukštuomenė, sudaryta iš lupikautojų ir spekuliantų, pradedant Billu Gatesu, kuris investuoja į stambius ūkius maisto krizės išvakarėse arba į vakcinas prieš pat prasidedant pandemijai, ir baigiant George'u Sorosu, kuris spekuliuoja valiutų ir vyriausybės obligacijų svyravimais ir kartu su Hunteriu Bidenu finansuoja biolaboratoriją Ukrainoje.

Manyti, kad nėra jokio ryšio tarp šių nusikaltimų iniciatorių ir tų, kurie juos vykdo aukščiausiu nacionalinių vyriausybių, ES ir JT lygmeniu, yra nesąžiningumo požymis, nes net vaikas galėtų suprasti, kad esame įkaitai grupės technokratų, kurie yra ideologiškai iškrypę ir morališkai korumpuoti. Pasaulio tautos turi susigrąžinti savo suverenitetą, kurį pasisavino globalistinis elitas.

Šio nusikaltimo iniciatoriai išdidžiai puikuojasi Davoso forume, Trišalės komisijos ar Bilderbergo grupės susitikimuose kartu su valdininkais, ministrais pirmininkais, laikraščių ir televizijos transliuotojų direktoriais, socialinių bankų vadovais ir socialinių platformų bei tarptautinių korporacijų direktoriais, bankininkais ir reitingų agentūrų direktoriais, fondų prezidentais ir savamoksliais filantropais. Visi jie turi tą pačią darbotvarkę, kurią skelbia savo interneto svetainėse, ir taip pasitiki savo galia, kad nebaudžiamai ją patvirtina, kaip neseniai padarė Sorosas ir Schwabas, kad būtina sukurti naratyvą, kuris būtų perteikiamas per pagrindinę žiniasklaidą, kad jų sprendimai būtų priimtini žmonėms. Cenzūrą ir masinį manipuliavimą jie priima kaip instrumentum regni, ir tai įrodė tiek pandeminis farsas, tiek prozelenskinė propaganda Ukrainoje.

Turime suprasti, kad mūsų valdovai yra mūsų Tautos išdavikai, kurie siekia sunaikinti gyventojus, o visi jų veiksmai vykdomi siekiant padaryti kuo didesnę žalą piliečiams. Tai ne nepatyrimo ar nesugebėjimo, o intentio nocendi - sąmoningo ketinimo pakenkti - problema. Sąžiningi piliečiai neįsivaizduoja, kad tie, kurie juos valdo, galėtų tai daryti turėdami iškrypėliškų ketinimų juos pakenkti ir sunaikinti, todėl jiems labai sunku tuo patikėti. Pagrindinė šios labai rimtos problemos priežastis yra valdžios sugedimas kartu su rezignuojančiu valdomųjų paklusnumu.

Katalikų Bažnyčia taip pat, pradedant Vatikano II revoliucija ir visų pirma per pastaruosius devynerius Bergoglio "pontifikato" metus, patyrė tą patį kognityvinį disonansą: tikintieji ir dvasininkija susitaikė su paklusnumu paprasčiausiems ciniškiems pareigūnams - kurie yra ne mažiau korumpuoti ir iškrypę nei jų kolegos giliojoje valstybėje - nors buvo akivaizdu, kad tariamų "reformų" tikslas visada buvo sistemingas Bažnyčios naikinimas, vykdomas aukščiausių jos vadovų, kurie yra eretikai ir išdavikai. Ir pastebiu, kad gilioji Bažnyčia griebėsi tų pačių melagingų argumentų, norėdama praeiti pro doktrininį, moralinį ir liturginį išsigimimą: pirmiausia melagingo tvirtinimo, kad tų reformų buvo pareikalauta "iš apačios", o ne primestos jėga iš viršaus. Lygiai taip pat, kaip Pasaulio ekonomikos forumo, Bilderbergo grupės ir Trišalės grupės planuojamas reformas priima jų infiltruotojai aukščiausiuose valstybių ir tarptautinių organizacijų sluoksniuose, sudarydami įspūdį, kad jų planai yra ratifikuoti visuotiniu pritarimu.

O ką patartumėte, Jūsų Ekscelencija, kaip išeiti iš šios aklavietės?

Civilizuotam žmogui pagarba valdžiai yra prigimtinė, tačiau būtina atskirti paklusnumą nuo vergiškumo. Matote, kiekvieną dorybę sudaro teisingas vidurkis tarp dviejų priešingų ydų, nesileidžiant į kompromisus, bet ir kaip viršūnė tarp dviejų slėnių, taip sakant. Nepaklusnumas nuodėmiauja tuo, kad jo pritrūksta, nenorėdamas paklusti geram teisėtos valdžios įsakymui; kita vertus, servilizmas nuodėmiauja pertekliumi, paklusdamas neteisingiems įsakymams ar neteisėtos valdžios nurodymams. Geras pilietis turėtų žinoti, kaip nepaklusti civilinei valdžiai, o geras katalikas - kaip tą patį daryti su bažnytine valdžia, nepaklusdamas, kai valdžia reikalauja paklusti neteisėtam įsakymui.

Argi tokios kalbos neatrodo šiek tiek revoliucingos, Jūsų Ekscelencija?

Toli gražu ne. Ir anarchistai, ir dvariškiai turi iškreiptą valdžios sampratą: pirmieji ją neigia, o antrieji dievina. Teisingas vidurkis yra vienintelis moraliai gyvybingas būdas, nes jis atitinka tvarką, kurią Viešpats įspaudė pasauliui ir kuri gerbia dangiškąją hierarchiją. Teisėtai valdžiai privalome paklusti tiek, kiek jos valdžia vykdoma tais tikslais, dėl kurių valdžią įsteigė Dievas: valstybės atveju - dėl laikinosios piliečių gerovės, o Bažnyčios atveju - dėl dvasinės tikinčiųjų gerovės. Valdžia, kuri savo pavaldiniams primetinėja blogį, būtent dėl šios priežasties yra neteisėta, o jos įsakymai - niekiniai. Nepamirškime, kad tikrasis Viešpats, iš kurio kyla visa valdžia, yra Dievas, ir kad žemiškoji valdžia - tiek civilinė, tiek dvasinė - visada yra pavaduojanti, t. y. pavaldi Jėzaus Kristaus, Karaliaus ir Vyriausiojo Kunigo, valdžiai. Vietoje Viešpaties karališkojo autoriteto iškelti valdovų pakaitinę valdžią yra beprotiškas gestas ir - taip - revoliucingas bei maištingas.

Ką elitas nori gauti? Jis mums žada taiką, saugumą, gerovę ir darbą, tačiau šiuo metu pasaulyje vyksta daugiau kaip penkiasdešimt ginkluotų konfliktų, mūsų miestai yra negyvenami, pilni nusikaltėlių, paskendę nuosmukyje ir juose dominuoja iškrypėlių mažumos.

Tai trečias neginčijamas elementas, kurio nevalia nepastebėti: pandemija buvo suplanuota kaip totalitarinio režimo sukūrimo priemonė, sumanyta nerinktų technokratų, neturinčių jokio demokratinio atstovavimo jausmo.

Tas pats vyksta ir Ukrainos krizės atveju: dauguma piliečių visiškai nepritaria ginklų siuntimui į Ukrainą ir sankcijų Rusijos Federacijai įvedimui, tačiau vyriausybių vadovai elgiasi taip, tarsi juos visiškai remtų jų pačių tautos, o pagrindinei žiniasklaidai padeda gėdingai klastoti tikrovę. O kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Italijoje, tai vyksta esant nerimą keliančiam visų valstybės valdžių bendrininkavimui, tiek įteisinant pagrindinių teisių pažeidimą pagal antikovidų nuostatas, tiek ratifikuojant dalyvavimą konflikte, nors Italijos parlamentas niekada nesvarstė galimybės į jį įsitraukti, ir kuriam pritaria ir skatina net Respublikos prezidentas, Konstitucijos garantas, pritariant Europos technokratams. Ir šiuo atveju valdantieji nepaklūsta žmonių valiai ir nesiekia bendrojo gėrio, o vykdo viršvalstybinių subjektų, turinčių savų interesų, kurie, kaip žinome, yra ardomieji, nurodymus.

Kalbėdami apie "prekių pavertimą paslaugomis", "dalijimosi ekonomiką" skaitmeniniame sektoriuje, jie ketina nusavinti piliečių privačią nuosavybę: "Jūs nieko neturėsite ir būsite laimingi". O kai jie primeta valstybinių prekių ar paslaugų privatizavimą, jie nori pasisavinti pelną, o išlaidas palikti ant bendruomenės pečių. Bet kadangi ne visos šalys nori atlikti šį "perkrovimą", jie verčia jas su tuo sutikti, provokuodami ekonomines krizes, pandemijas ir karus. Tai yra išdavystė ir perversmas.

Iš anksto apgalvotas šio perversmo pobūdis yra akivaizdžiai aiškus, kaip ir suvokimas, kokias pražūtingas pasekmes gali turėti socialiniai, ekonominiai ir sveikatos apsaugos sprendimai, priimti tiek dėl pandemijos, tiek dėl Ukrainos krizės. Bergoglio taip pat tai pripažino: valstybės vadovas, likus keliems mėnesiams iki V. Putino karinės operacijos Ukrainoje, jam atskleidė, kad NATO ir Europos Sąjunga sąmoningai provokuoja Rusijos Federaciją, daugelį metų ignoravusios Kijevo vykdomą etninį valymą prieš rusakalbių mažumą Donbase ir Kryme. Šios provokacijos tikslas - sukelti konfliktą, kuris suteiktų priedangą įteisinti sankcijų Rusijos Federacijai įvedimą ir priversti Vakarų valstybes imtis "žaliojo perėjimo". Ir kartu tai būtų išstumdę tautų ekonomiką kelių tarptautinių investicinių fondų ir rinkos spekuliacijų naudai. Iš esmės pateikiamos tos pačios prielaidos, kuriomis buvo pateisinami Anglijos aptvėrimo aktai, o vėliau ir Holodomoras Ukrainoje, siekiant paversti valstiečių mases pigia darbo jėga didžiųjų miestų industrializacijai. Jei norėta išvengti karo, NATO neturėjo būti plečiama pažeidžiant sutartis, o rusakalbių mažumai Ukrainoje turėjo būti užtikrinta apsauga, kaip reikalaujama 2014 m. Minsko protokole.

Jei tai nebuvo padaryta, tai todėl, kad tikrasis tikslas, kurio jie norėjo pasiekti, neturi nieko bendra su jų viešai deklaruojamu tikslu. Pažymiu, kad tai ne abstraktūs samprotavimai, o konkretūs faktai, kuriuos jau prieš dešimtmečius numatė ir suplanavo Didžiojo persitvarkymo teoretikai, siekdami primesti niekam nereikalingus socialinius pokyčius ir priversti Vakarų pasaulio ekonomiką ir finansus pradėti viską iš naujo - panašiai kaip perkrauti kompiuterį.

Tai, kad dėl to kyla vargas, bankrotai, žlunga įmonės, nedarbas, socialinis nestabilumas, didėja atotrūkis tarp turtingųjų ir vargšų, mažėja gimstamumas ir mažėja būtiniausių paslaugų, laikoma nereikšminga detale, o vienintelis tikslas - indoktrinuoti mases melagingais argumentais už karą ar kiekvienos žmonių gyvenimo detalės kontrolę, kriminalizuoti visus, kurie nesutinka, ir nurodyti juos kaip liaudies priešus. Man atrodo, kad šis naratyvas grimzta po elito ir jo bendrininkų melo svoriu.

Ar galėtumėte pateikti mums pavyzdį, Jūsų Ekscelencija?

Akivaizdžiausias pavyzdys - atradimas, kad Ričardas Kalergis, vienas iš Europos Sąjungos įkūrėjų, norėjo vykdyti socialinės inžinerijos politiką, kurios tikslas - pakeisti Europos nacionalines visuomenes per imigraciją ir kryžminimą, skatinant migracijos bangas pigesnės darbo jėgos patrauklumu. Matant piktą užsispyrimą, su kuriuo ir toliau sveikinamos nelegalių imigrantų bangos, net kai šio reiškinio poveikis miestų saugumui, bendram nusikalstamumo lygiui ir valstybių gyventojų identitetui yra akivaizdus, matyti, kad pirminis planas didžiąja dalimi įgyvendintas ir reikia imtis veiksmų, kad jis nebūtų užbaigtas.

Ir vis dėlto tai nėra atsitiktiniai dalykai: jie mums apie tai pasakė.

Jūs visiškai teisus: mane glumina tai, su kokiu įžūlumu Darbotvarkės iki 2030 m. šalininkai mums iš anksto pasakė, kokius nusikalstamus projektus jie ketina mums primesti prieš mūsų valią; nepaisant to, yra žmonių, kurie stebisi, kad po daugelio metų nesustabdomos infiltracijos jie iš tikrųjų įgyvendina savo planus tiesiai prieš mūsų akis, nors kaltina mus "sąmokslo teorijų šalininkais". Sąmokslas neabejotinai egzistuoja, tačiau teisiami turi būti tie, kurie jį vykdė, o ne tie, kurie jį smerkia.

Džo Baidenas (Joe Biden) atsakomybę už krizę suverčia Vladimirui Putinui. Ar sutinkate su tokiu vertinimu?

Amerikiečiai puikiai žino, kad benzino kaina išaugo gerokai prieš Rusijos ir Ukrainos krizę ir dar labiau padidėjo dėl tarptautinės bendruomenės sankcijų - tikrų ar tariamų - Rusijos Federacijai. Šiandien žinome, kad sankcijos - kaip ir buvo galima numatyti - nė kiek nepaveikė V. Putino, tačiau jų motyvas - jos turėjo smogti Vakarų valstybėms, ypač Europos valstybėms, siekiant išprovokuoti ekonominę ir energetinę krizę, kuria būtų galima įteisinti ekologinį perėjimą, racionalizaciją, gyventojų kontrolę ir informacijos cenzūrą.

Putinas neužkibo ant masalo, kurį jam siūlė giliosios valstybės provokacijos, ir apsiribojo tik būtinu įsikišimu, kad užtikrintų saugumą ir apsaugą rusakalbiam Donbasui. Jis šturmavo plieno gamyklą "Azovstal", kurioje slėpėsi viena iš slaptų amerikiečių biologinių laboratorijų, gaminusių bakteriologinius ginklus ir vykdžiusių eksperimentus su SARS-CoV-2. Kita vertus, Bidenų šeima buvo suinteresuota, kad Ukrainoje kiltų karas, siekiant nuslėpti su Hanteriu Bidenu susijusias korupcijos bylas ir atitraukti žmonių dėmesį nuo gresiančių skandalų, gresiančių Obamai ir Hillary Clinton dėl "Russiagate" ir "giliajai valstybei" dėl prieš Trumpą vykdyto rinkimų klastojimo.

JAV tarpinis karas prieš Rusijos invaziją iš tikrųjų yra giluminės valstybės karas prieš tautą, kuri nesutiko, kad ją užvaldytų globalistų technokratų iliuzijos, ir kuri šiandien turi įrodymų apie giluminės valstybės įvykdytus nusikaltimus. Tačiau nors ES gali šantažuoti Europos valstybes, susiedama lėšų skyrimą ir paskolų palūkanų normas su "reformų" įgyvendinimu, nes šios valstybės turi ribotą pinigų ir fiskalinį suverenitetą, tai negalioja Rusijai, kuri yra suvereni ir nepriklausoma valstybė, taip pat savarankiška žaliavų, energijos ir žemės ūkio maisto išteklių požiūriu.

Ar ši bipoliarinė vizija, kurioje iš naujo siūloma Šaltojo karo laikų JAV ir SSRS konfrontacija, nebegalioja?

Hegemoninė kairė įtvirtino manichėjišką gėrio ir blogio skirstymą: kairė prieš dešinę, liberalizmas prieš fašizmą, globalizmas prieš suverenizmą, vakcinizmas prieš "No-vax". Akivaizdu, kad "geriečiai" yra tie, kurie yra kairieji: liberalūs, bet solidarūs, globalistai, integraciniai, ekumeniniai, atsparūs ir tvarūs. "Blogiukai" lygiai taip pat akivaizdžiai yra patriotai, krikščionys, dešinieji, suverenistai ir heteroseksualai.

Kuo dabartinė Vakarų šalių struktūra skiriasi nuo praeities?

Blogiausio liberalizmo ir blogiausio kolektyvinio socializmo sintezė. Šiandien, praėjus dvejiems pandeminio farso metams, matome, kaip globalistinis liberalizmas naudojasi komunistiniais ir diktatoriškais metodais, kad primestų savo Didįjį Resetą, o komunistiniai režimai naudojasi liberaliais metodais, kad praturtėtų partijos viršūnės, neprarasdami visiškos gyventojų kontrolės. Tai rodo, kad geopolitinė pusiausvyra keičiasi daugiapolės vizijos link, o giliosios valstybės kurstomas bipoliarizmas traukiasi.

Ar yra analogijų tarp to, kas vyksta Katalikų Bažnyčioje Jorge Mario Bergoglio pontifikato metu?

Tam tikra prasme gilioji Bažnyčia yra giliosios valstybės atšaka. Dėl šios priežasties mūsų neturėtų stebinti, kad ekumenizmo ir sinodalumo vardan stebime Tikėjimo ir moralės griovimą, liberalių klaidų taikymą teologijos srityje; kita vertus, popiežystės ir Romos kurijos virsmą politbiuru, kuriame bažnytinė valdžia yra ir absoliuti, ir kartu atleidžiama nuo ištikimybės Magisteriumui, laikantis komunistinio tipo diktatūros valdžios vykdymo modalumų. Įstatymas grindžiamas nebe Teisingumu, o veikiau jį taikančiųjų patogumu ir naudingumu: užtenka pamatyti, kaip griežtai Vatikanas elgiasi su dvasininkais ir tikinčiaisiais, kurie laikosi tradicijų, ir, kita vertus, su kokiu atlaidumu Vatikanas giria pagarsėjusius abortų šalininkus (tarp ryškiausių atvejų turiu galvoje Bideną ir Pelosi), taip pat LGBTQ ideologijos ir gender teorijos propagandistus. Čia liberalizmas ir komunizmas taip pat sudarė sąjungą, kad sugriautų instituciją iš vidaus, kaip ir pilietinėje srityje. Tačiau žinome, kad contra legem fit, quod in fraudem legis fit - tai, kas apeina įstatymą, daroma prieš įstatymą.

Jūsų Ekscelencija, kaip, Jūsų manymu, artimiausiu metu gali pasikeisti padėtis Jungtinėse Valstijose?

Donaldo Trumpo sugrįžimas į Baltuosius rūmus leistų pradėti tikras taikos derybas, kai tik iš administracijos ir vyriausybinių agentūrų bus išgyvendinta "gilioji valstybė". Tačiau atstatymui neabejotinai prireiks visų bendradarbiavimo ir pasiaukojimo bei tvirtos dvasinės vizijos, kuri įkvėptų atkurti socialinį audinį. Jei visa tai įvyko dėl per pastaruosius prezidento rinkimus pademonstruoto rinkimų klastojimo, D. Trumpo pergalė būtų dar ryškesnė ir turėtų stiprių pasekmių giluminės valstybės atšakoms Europoje, ypač Italijoje.

Bet kokiu atveju, kadencijos vidurio rinkimai galėtų leisti respublikonams turėti daugumą Atstovų Rūmuose ir Senate, kai tik bus išstumti "giliosios valstybės" tarnai, įskaitant visų pirma "neokonus".

Nesėkmingos pastangos apkaltinti D. Trumpą dėl farso, susijusio su Kapitolijaus užpuolimu, turėtų atgrasyti jų organizatorius, tarp kurių negalime nepaminėti Nancy Pelosi, nuo bandymo pakartoti šią sceną kitą rudenį, nes tai būtų ne tik déjà vu atvejis, bet ir groteskas.

Taigi, ar Didysis atstatymas nepavyko? Ar galime giedoti pergalės giesmę?

Pergalės giesmę galima giedoti tik tada, kai karas jau laimėtas. Didysis perskaičiavimas ontologiškai yra pasmerktas nesėkmei, nes jį įkvėpė nežmoniški ir velniški principai. Tačiau jo pabaiga, kad ir kokia neišvengiama, dar gali užtrukti, priklausomai nuo mūsų gebėjimo jam pasipriešinti, taip pat nuo to, kas numatyta Dieviškosios Apvaizdos planuose.

Jei Viešpats nori mums suteikti paliaubas, taikos laikotarpį po to, kai suprasime, koks baisus yra pragaras žemėje, kurio trokšta Dievo ir žmogaus priešai, turime įsipareigoti atstatyti - ne "atstatyti geresnį", bet kaip tik atvirkščiai - taip, atstatyti tai, kas buvo sugriauta: šeimą, santuokos ryšį, moralinį vaikų auklėjimą, meilę tėvynei, atsidavimą sunkiam darbui ir brolišką meilę, ypač tiems, kurie yra labiausiai beginkliai ir vargstantys. Turime dar kartą patvirtinti gyvybės šventumą ir neliečiamą šventumą nuo prasidėjimo iki natūralios mirties; ginti abiejų lyčių papildomumą nuo lyčių ideologijos beprotybės, saugoti vaikus nuo sugedimo ir garantuoti nekaltumą, į kurį jie turi teisę. Galiausiai turime atsisakyti pelno logikos, būdingos liberaliajam mentalitetui, kad atgautume pasididžiavimą atlikti savo pareigą net tada, kai niekas mūsų nežiūri, profesionaliai gaminti tai, ką gaminame, ir parduoti tai už sąžiningą kainą. Turime nustoti laikyti save prastesniais vien dėl to, kad kažkas nusprendė, jog jų bedieviškame distopinės visuomenės modelyje būti sąžiningam, ištikimam, nuoširdžiam ir dievobaimingam yra kažkas, ko reikia gėdytis. Turėtų gėdytis tie, kurie ragina žudyti vaikus ir pagyvenusius žmones, planingai naikinti gyventojus per piktas skiepų kampanijas, masinę sterilizaciją, sodomiją, pedofiliją ir visus iškrypimus.

Jūsų Ekscelencija, ar tikite, kad pasaulis gali sugrįžti pas Dievą?

Pasaulis gali ir turi grįžti pas Dievą: tai yra būtinybė, kurią diktuoja dieviškoji tvarka, kurią Kūrėjas įspaudė kūrinijai. Jis turi grįžti pas Dievą, nes tik ten, kur viešpatauja Kristus, gali būti tikras teisingumas ir tikra taika. Ir pasaulis gali tai padaryti, bet ne kolektyvistine ar komunitarine vizija, kai individai išnyksta masėje, bet asmenine ir individualia vizija, kai kiekvienas iš mūsų laisvai pripažįsta, kad nieko negali būti geriau už tai, ką mums paruošė Dangiškasis Tėvas, nes Jis mus myli ir nori padaryti mus savo šlovės dalininkais.

Jei visi sugrįšime pas Dievą, mūsų tautos taip pat pripažins Jo viešpatavimą ir pritaikys savo įstatymus prie Jo Įstatymo. Tad melskimės, kad išsipildytų tai, ką gieda psalmininkas: Laudate Dominum omnes gentes; laudate eum omnes populi (Ps 116, 1). Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus; et veritas Domini manet in æternum (Ps 116, 2) - Nes Jo gailestingumas mums patvirtintas, ir Viešpaties tiesa pasilieka per amžius.

+ Carlo Maria Viganò, arkivyskupas

2022 m. birželio 21 d., Šventasis Aloyzas Gonzaga

https://warroom.org/2022/06/30/exclusive-steve-bannon-interviews-the-heroic-archbishop-vigano/

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Tamsėjančio Europos futbolo ateitis

Dar niekada Europos futbolo čempionatuose nebuvo tiek daug juodaodžių futbolistų . Man, tūlam Lietuvos gyventojui, tai nekelia nuostabos, ne...