2023 m. spalio 17 d., antradienis

S.Tichanovskaja konstituciškai vagia Lietuvos herbą Vytį, o mūsų Konstitucijos garantas tyli

Spalio 17 d. Lietuvos Seimo paskirta Baltarusijos Prezidente Svetlana Tichanovskaja savo oficialiame portale paskelbė „Svetlanos Tichanovskajos ofiso finansinio audito rezultatus. Atsakymus ir pagrindinius klausimus.“

https://tsikhanouskaya.org/ru/

https://tsikhanouskaya.org/ru/events/news/adae5f0c23fa020.html


2023 m. rugsėjo 19 d. Svetlanos Tichanovskos biuras gavo audito įmonės ataskaitą apie veiklos finansinio audito rezultatus. Su rezultatais galima susipažinti čia: https://tsikhanouskaya.org/OST_auditas.pdf.

Toliau pateikiami atsakymai į pagrindinius klausimus apie Svetlanos Tichanovskajos biuro finansinio audito rezultatus.

Septintame atsakymų punkte yra rašoma:

 1. Ką nuveikė Svetlanos Tihanouskajos biuras?

  Svetlanos Tihanovskajos biuras yra viena svarbiausių Baltarusijos demokratinio judėjimo organizacijų. Pirmiausia Biuro misija - remti išrinktosios Prezidentės Svetlanos Tihanovskos darbą, dirbant baltarusių labui šalies viduje ir tarptautinėje bendruomenėje.

  - Svetlanos Tihanovskajos biuras kartu su partneriais vykdė nemažai informacinių ir politinių kampanijų, surengė keletą konferencijų (pvz., konferenciją "Naujoji Baltarusija", Pasaulio baltarusių konferenciją).

  - Biuro komanda organizavo Svetlanos Tihanouskajos darbo vizitus į dešimtis šalių, surengė šimtus susitikimų ir pokalbių su partneriais ir baltarusiais šalyje. Sviatlanos Tihanouskajos ir jos biuro darbo tarptautinėje arenoje dėka Baltarusijos piliečių problemos išlieka tarptautinės bendruomenės dėmesio centre. Daugiau informacijos apie Biuro veiklą galima rasti oficialioje interneto svetainėje https://tsikhanouskaya.org.

  - Bendradarbiaujant su Europos Komisija parengtas Visapusiškos paramos Baltarusijai planas, kuriame numatyta, kad pradėjus reformas mūsų šalies ekonomikai bus skirtas 3 mlrd. eurų paramos paketas.

  - Parengtas Naujosios Baltarusijos Konstitucijos projektas, kuris šiuo metu yra viešai svarstomas ir jau sulaukė aukštų tarptautinių ekspertų įvertinimų. Parengti keli pagrindinį dokumentą papildantys projektai. (https://kanstytucyja.online/)

  - Bendradarbiaudama su Baltarusijos žmogaus teisių organizacijomis, teisininkais ir buvusiais teisininkais, Tarnybos teisininkų grupė parengė Represuotiems asmenims skirto žalos atlyginimo koncepcijos projektą.

  - Bendradarbiaujant su ekspertais ir organizacijomis parengtas Pereinamojo laikotarpio į naująją Baltarusiją strategijos projektas, kuris skirtas daugiau nei penkerių metų laikotarpiui. Artimiausiu metu jis bus pateiktas viešam aptarimui.

  - Bendradarbiaudamas su organizacijomis partnerėmis, biuras padeda baltarusiams, kurie dėl režimo represijų buvo priversti išvykti į užsienį. Įvairiose šalyse jau išspręstos problemos, susijusios su legalizavimu, dokumentų išdavimu ir patekimu į darbo rinką.

  8) Kiek darbuotojų turi Sviatlanos Tihanouskajos biuras?

  Svetlanos Tichanovskajos biure pagal neterminuotą darbo sutartį dirba tik keli žmonės. Dauguma žmonių, su kuriais dirba biuras, dirba pagal laikinas darbo sutartis ir gauna atlyginimą proporcingai atliktam darbui. Biure taip pat dirba savanoriai ir laisvai samdomi konsultantai.
  Visa informacija apie darbuotojus saugumo sumetimais neatskleidžiama.

  9) Ar Svetlanos Tichanovskos biuro darbuotojai moka mokesčius ir ar galima susipažinti su jų deklaracijomis?

  Biuro darbuotojai ir konsultantai moka mokesčius kaip ir bet kuris kitas Lietuvos Respublikoje teisėtai dirbantis asmuo. Deklaracijų prieinamumą nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. (...)

https://kanstytucyja.online/index.php/constitution-of-belarus.html

S.Tichanovskajos Konstitucijos projekte sakoma:

8 straipsnis. Nacionaliniai simboliai
Baltarusijos Respublikos nacionaliniai simboliai yra jos vėliava, herbas, himnas ir šūkis.
Baltarusijos Respublikos valstybinė vėliava yra stačiakampio formos skydas, kurį sudaro trys vienodo pločio horizontaliai išdėstytos spalvotos juostos: viršutinė ir apatinė yra baltos spalvos, o vidurinė - raudona. Vėliavos pločio ir ilgio santykis yra 1:2.
Baltarusijos Respublikos valstybinis herbas yra "Vytis“ - raudoname fone pavaizduotas baltas raitelis raudoname fone, atsisukęs į kairę, su pakeltu kalaviju ir skydu su kryžiumi.
Valstybės šūkis yra "Tegyvuoja Baltarusija!".
Valstybinių simbolių etaloninis aprašas ir naudojimo tvarka nustatyta organiniame įstatyme.


Lietuvos Konstitucija apie mūsų valstybės herbą sako:

https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

15 straipsnis
Valstybės vėliavos spalvos – geltona, žalia, raudona.
Valstybės herbas – baltas Vytis raudoname lauke.
Valstybės herbą, vėliavą ir jų naudojimą nustato įstatymai.

Apie Svetlanos Tichanovskajos valstybės himno ypatumus, kitus nusavintus Vyties variantus, rašiau anksčiau:

Svečiai, kurie iš mūsų vagia Tėvynę Lietuvą. 1 dalis

https://viesulas22.blogspot.com/2023/10/sveciai-kurie-is-musu-vagia-tevyne.html

Mano nuomone, Lietuvos Konstitucijos garantas Prezidentas Gitanas Nausėda neturi teisės tyli, kai greta jo įsikūrusi Baltarusijos „prezidentė“ Svetlana Tichanovskaja vagia Lietuvos valstybės herbą Vytį, kitus Lietuvos simbolius, kėsinasi į Lietuvos valstybės sostinę Vilnių.


Alko nuotrauka

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Viktoras Orbanas: Europoje mums gresia pavojus

  Briuselyje, vadovaujant Manfredui Weberiui, susiformavo promaskvietiška, proimigracinė ir prieš ekonomiką nukreipta koalicija, penktadienį...