2023 m. spalio 1 d., sekmadienis

Kun.Alfonsas Bulotas: Aš palaikau tik prof. E.Vaitkų, kaip būsimą Laisvos Lietuvos Prezidentą

 


Paskambinau telefonu gerb. kun. majorui Alfonsui Bulotai ir paklausiau, ką jis mano apie prof.Eduardo Vaitkaus ketinimą dalyvauti Lietuvos Prezidento rinkimuose ateinančiai metais.

Gerb. kun. Alfonsas Bulotas atsakė:

Matau, tik dvi asmenybes, šių dienų pasaulyje, kovojančias su šėtono globalizmu. Tai Kristaus įsteigtos Romos katalikų bažnyčios kardinolas Carlo Maria Vigano, o Lietuvoje - prof. gydytojas Eduardas Vaitkus.

Kur dingo Laisvos Lietuvos elitas: medikai, profesoriai? Jie tylėjo, bijodami sakyti tiesą apie Koronės vakcinų pasekmes. Mano tarnystė Viešpačiui rodo, kad Lietuvoje yra 50 procentų padidėjęs mirtingumas, o parapijose trigubai padidėjo laidotuvių.


Ar dar melsimės Geitsui, Sorošui, Baidenui, įsakiusiam JAV saugumui šnipinėti katalikų tikinčiuosius bažnyčiose ir pateikti suklastotus duomenis, kad besimeldžiantys katalikai yra ekstremistai.

Dar 2000 metais Vatikano Tikėjimo kongregacija išsiuntinėjo visiems pasaulio vyskupams perspėjimą apie ruošiamą moraliai pavojingą vakciną, gaunamą naudojant embrionų ląsteles. Tyla, sugebėjusi užčiaupti visą žiniasklaidą ir net Dievo žodį - nežudyk.

Matau, kaip dar moralūs ir dorovingi piliečiai, vienas iš kurių - prof. E.Vaitkus, kuris pareiškė kandidatuosiąs į Lietuvos Respublikos Prezidento postą, yra valstybinės ir privačios sisteminės žiniasklaidos ignoruojami.

Prof. Eduardas Vaitkus, mano nuomone, būsimas Lietuvos Prezidentas, Konstitucijos ir Žmogaus teisių garantas Lietuvoje. Aš nematau kito viešai, aktyviai, žmonių sveikata ir mūsų visų ateitimi besirūpinančio, aukštos moralės kandidato į šias pareigas.

Esu išgyvenęs žiaurią, klastingą asmeninę KGB bolševikinę patirtį – melą paverčiant tiesa. Tai vyksta netgi Laisvoje Lietuvoje, apdurninant politinius kalinius ir tremtinius V. Landsbergio pakiša, pasirenkant „Maskvos paslaptį“- Burokevičiaus partijos narę, komunistę D. Grybauskaitę Lietuvos prezidente?

Man, Laisvės kovų dalyviui, partizanavusiam nuo mokyklos suolo ir sąsiuvinio lapuose vaikiška ranka rašiusiam, kad mano tautiečiai neitų balsuoti už Maskvos okupantus, tai nesuprantamas atvejis, kad atsirado balsavusių už KGB žmogų ir dar šiandieną plojančių tiems, kurie juos trėmė į Sibirą.

Lietuvos istorijoje tokius asmenis, kurie lietuvius išdavinėjo kryžiuočiams, vadino išgamomis. Ar vėl balsuosite už užsienio valstybių „šokoladinę gražią pakišą“, krikščionišką Lietuvą nuo mokyklos suolo paverčiant paleistuvių valstybe, ar prablaivėjusiu protu suvoksime, kad griaunama Lietuva, kad neatsiklausiant Lietuvos piliečių statomi kankinimo kalėjmai, o svetimų valstybių lėktuvai pažeidinėja Lietuvos oro erdvę. Tai mato prof. E.Vaitkus ir netyli. Aš palaikau tik prof. E.Vaitkų, kaip būsimą Laisvos Lietuvos Prezidentą.

Pagarbiai, Laisvės kovų dalyvis, buvęs politinių kalinių ir tremtinių dvasios vadovas. Jo eminencijos kardinolo V. Sladkevičiaus kancleris, LR kariuomenės vyr. kapelionas maj. Alfonsas Bulotas.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

"Berliner Zeitung": kritikuojamas skolos sandoris su „Blackrock“ - „dar labiau padidins skurdą“

  "Berliner Zeitung" rašoma , kad Ukraina išvengė įsipareigojimų nevykdymo (bankroto) grėsmės. Po kelis mėnesius trukusių derybų K...