2023 m. rugsėjo 25 d., pirmadienis

Šiandien tvarkiau "zoo-mylėtoją"


Gyvenu gražioje vietoje, Antakalnyje, prie Neries upės, baigiamo rengti dviračių-pėsčiųjų tako, kuris tęsiasi iki pat miesto centro. Bėdos-tos pačios. Pagrindinė - nevalyvi vilniečiai, kurie teplioja namų sienas, šiukšliadėžes, konteinerius, nesurenka šunų kakučių, leidžia jiems kapstyti žemę prie kultūrinių augalų, šiukšlina.  

Šiukšlintojų yra įvairių, visi puikiai žinom, aš apie unikalią rūšį šiukšlintojų.

Mano įamžintas šiukšlintojas yra plastikinių butelių ir kitokio šlamšto rinkėjas. Ne visi pensininkai Lietuvoje gyvena "oriai", kaip žadėjo Prezidentas, todėl pinigai, gauti už plastikinius butelius yra šiokia tokia kompensacija siekiant "orumo". Bėda ta, kad mūsų gatvės senjoras prieš kelis mėnesius ėmė šerti laukinius paukščius, todėl po perspėjimo ir ilgo dvejojimo kreipiausi į Vilniaus miesto savivaldybės viešosios tvarkos skyrių, kad sudrausmintų varnų ir balandžių mylėtoją.


Žemiau pateikiu laišką savivaldybei:

Skundas dėl sistemingo Gyvūnų laikymo Vilniaus m. taisyklių pažeidimo

Pilietis, gyvenantis Antakalnio g. .., apie 70+ amžiaus, šlubuojantis, kiekvieną dieną P.Vileišio gatvėje renka iš šiukšlių konteinerių plastikinius butelius ir kt. daiktus. Jis traukia maisto atliekas iš konteinerių, šeria jomis paukščius: varnas ir balandžius. Kai kas tenka ir čia naktį atbėgantiems graužikams. Jis sistemingai apeina konteinerius 8-9 ir 14-15 val. prie P.Vileišio 20C, 19A namo (nuotrauka prie jo apie 15 val.) ir prie namo 18A. o, galop, pasiekia šiukšliadėžes prie namo Nr.15.

Prieš kelias savaites aš perspėjau šį pilietį, kad jis pažeidinėja viešąją tvarką, kelia epidemiologinę grėsmę Vilniečiams dėl paukščių platinamų užkrečiamų ligų. Paaiškinau, kad tai draudžia daryti „Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklės“, kurių 9.2 punktas sako:

9. Draudžiama:

9.2 šerti bepriežiūrius, bešeimininkius, laukinius gyvūnus viešosiose, bendrojo naudojimo vietose ar patalpose, daugiabučių gyvenamųjų namų balkonuose, mėtyti maistą, jo likučius iš balkonų, per langus ar panašiai. Vandens paukščius galima lesinti vandens telkinių pakraščiuose, šiems pasidengus ledu. Kitus laukinius paukščius, išskyrus balandžius, galima lesinti tik žiemą, tinkamu lesalu, jei tam tikslui įrengiamos ir prižiūrimos lesyklėlės.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2e6fd34035c811e598499e1e1ba6e454/asr

Žmogus man atsakė: „supratau, nebešersiu“. Noriu pažymėti, kad paukščių būrys, kuriuos jis šeria, nuolatos didėja. Esu biologas, biomedicinos daktaras, todėl negaliu nereaguoti į šito piliečio elgesį, pavojingą vilniečiams.

Rugpjūčio 16 d. 15 val. aš su sutuoktine Aleksandra Lebionkiene ėjome pasivaikščioti Petro Vileišio gatve ir vėl pamatėme mano minėtą viešosios tvarkos pažeidėją, kuris ir vėl traukė iš konteinerio buitines šiukšles ir jomis maitino laukinius paukščius. Aš šį pilietį nufotografavau ir pasakiau, kad dabar man teks kreiptis į policiją. Buvau iškeiktas necenzūriniais rusiškais žodžiais: na... ir pan. Paukščių šėrimas atliekomis iš konteinerio vykdomas kiekvieną dieną jau keliolika mėnesių, iki dabar.

Prašau nubausti „Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių“ pažeidėją.

P.S. Manau, kad man pavyks nulaužyti ragus "zoo-mylėtojui".

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

"Berliner Zeitung": kritikuojamas skolos sandoris su „Blackrock“ - „dar labiau padidins skurdą“

  "Berliner Zeitung" rašoma , kad Ukraina išvengė įsipareigojimų nevykdymo (bankroto) grėsmės. Po kelis mėnesius trukusių derybų K...