2023 m. balandžio 6 d., ketvirtadienis

Aurimas Drižius: G.Nausėda priklausė organizacijai, kurią siūloma pripažinti nusikalstama, atsakinga už lietuvių genocidą


Net neabejoju, kad Gitanas Nausėda buvo šantažuojamas dėl to, kad priklausė Lietuvos komunistų partijai (LKP) ir bandė tai nuslėpti. Kita vertus, akivaizdu, kad G.Nausėda formaliai vis dar priklauso šiai organizacijai, nes niekada nėra prašęs jį pašalinti iš LKP.

Dabar pasidaro aiškiau, kodėl konservatoriai prieš mėnesį įregistravo diskusijas tiek istorikų, tiek ir politikų tarpe keliantį įstatymo projektą, kuriuo siekiama Lietuvos komunistų partiją (LKP) pripažinti nusikalstama organizacija, atsakinga už Lietuvos piliečių genocidą, nusikaltimus žmogiškumui, trėmimus ir masines represijas. Tada niekaip nesupratau, kodėl po 30 metų konservatoriams taip staiga parūpo įforminti LKP kaip teroristinę organizaciją. Dabar, kai paaiškėjo, kad Nausėda 30 metų „partizanavo”, slėpdamas savo veidmainystę, viskas tapo kaip ir aišku – konservatoriai iš anksto pasirūpino, kad Nausėda kituose rinkimuose turėtų įsiregistruoti kaip teroristinės organizacijos narys. ir matyt, kad tuo ir šantažavo „ekscelenciją”, gąsdindami aukštą ir gražų, kad jeigu jis nedarys taip, kaip reikia landsbergiams, tai konservatoriai priims minėtą įstatymą. Beje, Nausėda pastaruoju metu buvo itin paklusnus Seimui ir pasirašinėdavo visus jam atsiunčiamus įstatymus. Tiesa pasakius, Nausėda niekada nepasižymėjo niekuo, išskyrus tuščių ir banalių kalbų sakymu, todėl akivaizdu, kad net konservatoriai jį niekino, ir ta panieka kartais nuo karto prasprūsdavo.


Matyt, šia aplinkybe paaiškinama ir Šimonytės panieka Nausėda : „aš stengiuosi apie šią personą kuo mažiau kalbėti”.

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2023/03/23/news/i-simonyte-nusprende-nebekomentuoti-g-nausedos-pasisakymu-izvelgia-prezidento-rinkimu-kampanijos-pradzia-26518965

Manau, kad po kiek laiko ši informacija nutekėjo, nes ji tapo žinomai daugeliui žmonių, ir žurnalistas nuėjo į Genocido centrą, ir rado visą tai, kas yra paviešinta.


Taip pat buvo siūloma nustatyti, kad buvę LKP Centro Komiteto (LKP CK) nariai ir sekretoriai, buvę kandidatai į LKP CK narius, LKP CK Prezidiumo nariai, LKP CK biuro nariai, kandidatai į LKP CK biuro narius, buvę LKP CK instruktoriai, skyrių vedėjai ir jų pavaduotojai ir kiti vadovybei priklausę asmenys, pageidaujantys būti kandidatais į prezidentus, Seimo narius, Europos Parlamento narius, savivaldybės tarybos narius ar merus, savo anketose ir biografijose turėtų nurodyti savo priklausomybę minėtoms struktūroms.

 „Akivaizdu, kad Sovietų Sąjungos komunistų partijos padalinio Lietuvoje LKP veikloje galimai yra nusikalstamos veiklos požymių organizuojant ir per pavaldžias represines struktūras vykdant nusikaltimus prieš Lietuvos gyventojus – genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus. Tačiau jos kaip prisidėjusios organizuojant sovietinius nusikaltimus veikla iki šiol nėra deramai įvertinta“, – rašoma registruoto projekto aiškinamajame rašte.

Akivaizdu, kad Nausėdos likimas yra Landsbergio rankose, nes Seimas jau senokai grasina pradėti parlamentinį tyrimą dėl to, kodėl VSD per prezidento rinkimus sekė ir rinko „kompromatą” apie Nausėdą ir jo komandą. VSD sako, kad tai darė Nausėdos prašymu, o Nausėda tai neigia, sakydamas, kad jis buvo niekas, todėl negalėjo duoti komandos spec. tarnyboms. Vien ši aplinkybė rodo, kad kažkas meluoja – arba Nausėda, arba VSD, tačiau kol Nausėda pasirašinėja lansbergių įstatymus, viskas gerai.

Įstatymo projektu siūloma, kad LKP būtų pripažinta nusikalstama organizacija, 1940–1941 metais ir 1944–1990 metais SSRS okupuotoje Lietuvos Respublikoje įtvirtinusi diktatūrą, veikusi kaip paklusni ir iniciatyvi Sovietų Sąjungos komunistų partijos valios reiškėja ir įgyvendintoja srities organizacijos teisėmis.

Šia iniciatyva siekiama teisiškai įtvirtinti, kad Lietuvos komunistų partija yra atsakinga už šias SSRS okupacinės valdžios priemones: Lietuvos piliečių genocidą, nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus, įskaitant masines represijas, terorą, baudžiamąsias akcijas, trėmimus, kovotojų už Lietuvos laisvę, taip pat civilių gyventojų naikinimą, režimo priešininkų kalinimą ir kankinimą, kitokį jų persekiojimą.

Įstatymo projektu siekiama įtvirtinti ir tai, kad Lietuvos komunistų partija atsakinga už sovietizaciją, okupuotos Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų turto nacionalizavimą ir konfiskavimą, prievartinę kolektyvizaciją, prievartinę mobilizaciją į SSRS kariuomenę, ateizaciją, cenzūrą, kultūros ir religijos paminklų naikinimą ir kitokį pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių paneigimą.

LKP buvę nariai, dalyvaudami konkursuose į diplomatinę tarnybą, valstybės tarnybą ar skiriami į bet kokias aukštesnes pareigas valstybės tarnyboje, pateikdami savo gyvenimo aprašymą, jame irgi turėtų nurodyti savo priklausomybę minėtoms LKP struktūroms.

Taip pat siūloma nustatyti, kad aukščiau minėtiems asmenims ketinant dalyvauti rinkimuose į Respublikos prezidento postą, Seimo, Europos Parlamento narius, savivaldybės tarybos narius – merus, VRK tikrintų jų anketas ir biografijas, ar jose nurodyti duomenys apie priklausomybę minėtoms LKP struktūroms yra teisingi.

Siūloma, kas teikiamas įstatymas įsigaliotų dar prieš artėjančius prezidento, Seimo ir Europos Parlamento rinkimus – 2023 m. lapkričio 1 d.

Dalis politikų ir istorikų šią iniciatyvą vertina kritiškai. Pasak jų šis įstatymo projektas yra pavėluotas, nes dauguma LKP priklaususių asmenų jau yra mirę. Taip pat keliamas klausimas, kaip priėmus tokį įstatymo projektą reikėtų vertinti Lietuvos sąjūdžio narius bei Nepriklausomybės akto signatarus, kurie taip pat buvo ir LKP nariai.

Šaltinis: https://www.laisvaslaikrastis.lt/g-nauseda-priklause-organizacijai-kuria-siuloma-pripazinti-nusikalstama-atsakinga-uz-lietuviu-genocida/
 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Šunys vedžiojami Vilniaus kapinėse ir dergia ant kapų

  Šios nuotraukos darytos šiandien 11 val. Vilniaus Kairėnų kapinėse. Išniekinto kapo savininkų pavardes užtušavau. Šunų vedžiojimas kapinės...