2023 m. vasario 19 d., sekmadienis

Skandalas tapo realybe... Abu Dabyje baigtas statyti "Abraomo šeimos namas"

 


Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Abu Dabyje, baigti statyti "Abraomo šeimos namai", rašoma lenkų portale Polonia Christiana. "Monoteistinį kompleksą" sudaro bažnyčia, sinagoga ir mečetė.  Jis skirtas skatinti vadinamųjų "Abraomo religijų" išpažinėjų tarpreliginį dialogą ir bendradarbiavimą siekiant taikos pasaulyje. Ši iniciatyva yra popiežiaus Pranciškaus 2019 m. "Žmonių brolybės dokumento" pasirašymo kartu su Kairo Al-Azharo universiteto didžiuoju imamu Ahmedu al-Tayyebu pasekmė.

Pasaulinio bendradarbiavimo idėją, kurią išreiškė "Abraominės šeimos namai", popiežius taip pat skatino savo 2020 m. enciklikoje "Fratelli tutti", kuri buvo skirta ne katalikams, bet apskritai visiems "geros valios žmonėms".Bažnyčia, sinagoga ir mečetė yra trys atskiri pastatai. Bažnyčia jau pašventinta; sinagogoje ir mečetėje taip pat vyko įšventinimo ceremonijos. Visa tai lankytojams bus atidaryta kovo 1 d. Per įšventinimo ceremonijas kalbą pasakė Jungtinių Arabų Emyratų, kuriuose įsikūręs Abu Dabis, prezidentas šeichas Mohammedas bin Sajidas al-Nahjanas. Jis kalbėjo apie abipusę pagarbą ir įvairovę kaip pažangą skatinančią jėgą. Šeichas pabrėžė, kad JAE noriai bendradarbiauja su kitų kultūrų veikėjais; kaip pavyzdį jis paminėjo 2020 m. pasirašytą taikos susitarimą su Izraeliu.

Šventėje taip pat dalyvavo Kurijos kardinolas Miguel Angel Ayuso, kuris, kaip ir šeichas, yra Žmogaus brolybės vyriausiojo komiteto narys - iniciatyvos, kuria siekiama skatinti 2019 m. "Žmogaus brolybės dokumentą". Kardinolas, kasdien Vatikane dirbantis tarpreliginio dialogo srityje, sakė, kad Abraomo šeimos namų projektas yra "konkretus skirtingų religijų, kultūrų, tradicijų ir tikėjimo krypčių žmonių atsivertimo į artimo meilę pavyzdys".

Iš architektūros pusės už projektą atsakingas seras Davidas Adjaye iš Jungtinės Karalystės. Trys šventyklos išoriškai labai panašios viena į kitą. Sklypo centre yra sodas, kuriame taip pat įrengtas muziejus ir švietimo centras.

"Dokumentiniame filme..." iš Abu Dabio 2019 m. buvo išsakyti žodžiai, pagal kuriuos Dievas nori religinės įvairovės. Pagal "Dokumento..." Dievas teigiamai norėtų, kad egzistuotų skirtingos religijos, lygiai taip pat, kaip nori, kad egzistuotų skirtingos lytys, rasės ar kalbos.


Į šios formuluotės heterodoksiškumą popiežiui Pranciškui dar 2019 m. atkreipė dėmesį vyskupas Athanasius Schneideris. Tuomet Pranciškus privačioje audiencijoje turėjo pripažinti, kad šis dalykas gali būti suprastas eretiškai, tačiau patikino, kad jis to nesiekė. Tačiau "Dokumento..." turinys taip ir nebuvo pakeistas.

Kita vertus, Astanos VII pasaulio ir tradicinių religijų vadovų kongrese, kuriame dalyvavo ir popiežius, ir Kairo didysis imamas, buvo priimta deklaracija, kurios formuluotė panaši į Abu Dabio, tačiau joje nėra eretiško atspalvio.

Lieka neatsakyta, kaip tokią iniciatyvą kaip "Abraomo šeimos namai" galima suderinti su nekintamu Katalikų Bažnyčios mokymu. Nors šventyklos išlieka atskiros, pašaliniam stebėtojui neišvengiamai susidaro įspūdis, kad krikščionybė, judaizmas ir islamas yra trys lygiaverčiai "keliai į Dievą". Toks įsitikinimas, savo ruožtu, yra grynai eretiškas ir Bažnyčios ne kartą pasmerktas, ypač griežtai nuo XVIII a., kai Vakarų pasaulyje ėmė plisti Apšvietos "racionalistinė" religijos kritika. Tikėjimas skirtingų religijų lygybe taip pat būdingas modernistinėms klaidoms, pasmerktoms XIX ir XX amžiuje.

Neabejotina, kad "Abraomo giminės namai", net jei formaliai ir nėra grindžiami klaidomis, iš tikrųjų veda prie pačių rimčiausių klaidų pripažinimo. Dar 2000 m. Tikėjimo mokymo kongregacija, vadovaujama kardinolo Josepho Ratzingerio, paskelbė deklaraciją Dominus Iesus, kurioje įspėjo dėl bet kokių veiksmų, galinčių net "mesti šešėlį" ant Bažnyčios mokymo apie Jėzaus Kristaus ir Katalikų Bažnyčios išganomąjį išskirtinumą.

Mane galima rasti: VK https://vk.com/id460381786, Telegram  https://t.me/lebionka,

https://faktai1001.blogspot.com ir https://lebionka.blogspot.com (vpn).


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Vimdantis Nausėdos balius

Gyvename valstybėje, kur trečdalis piliečių skursta, o 80 procentų bijo reikšti savo nuomonę.  Gyvename valstybėje, kur pirmieji asmenys pi...