2023 m. vasario 27 d., pirmadienis

Juodojo angelo skrydis virš Vilniaus


 
"Atlikę trumpą apžvalgą ritualinių veiksmų ir jų atminties ženklų, grįžkime prie pagrindinės mūsų pokalbio temos – Juodojo Angelo, kurį aš pavadinčiau vainiku ritualinio pasityčiojimo iš švenčiausios Kijevo Rusios žemės, uždengusio jos tautą nuo dangiškos šviesos.


 
Tam, kad jūs suprastumėte tikrą prasmę spalvinės metamorfozės, įvykusios su Archistratego Archangelo Mykolo paminklu, kreipkimės į šaltinius, aiškinančius, kas yra globėjas Kijevo ir kokia jo Dieviška misija. Tam panaudosime enciklopediją „Pasaulio tautų mitai“, kurioje išdėstyta biblinė tematika, bet skirtingai nuo specializuotos religinės literatūros tai padaryta prieinamoje plačiam skaitytojų ratui formoje (žiūr. knygos tekstą). 
 
Laikas išvadoms. Išvadoms siaubingo siautėjimo šetono kariaunos mūsų žemėje.
 
Viena iš pagrindinių Naujojo Testamento tezių teigia: „Dievas yra šviesa, ir jame nėra tamsos“ (Jokūbo 1, 5). Taigi NĖRA IR NEBŪT BŪTI JOKIOS TAMSOS ir vadove šviesios angelų kariaunos, nuvertusiame patį Šetoną iš dangaus! Neatsitiktinai ji Viešpats paskyrė užtarėju Kijevui - Rusijos miestų motinai, daugelio šimtmečių tikro ir tyro tikėjimo simboliui.
 

 

Bet šiandien Kijevas apako. Ir nemato, kaip jo baltas Angelas-sargas išniekintas juodumu. Kaip džiaugiasi šetonai, iškėlę paminklą velniui Dievo Archangelo pavidalu į dangų. Kaip juoda kariauna švenčia pergalę prieš tautą, lenkiančiam galvą prieš Juodą Angelą. O juk praregėti taip paprasta: reikia tik atsimerkti ir tai pamatyti".
 
Gal tai ir sutapimas, bet po to, kai juodas angelas išskleidė sparnus virš Kijevo, čia prasidėjo revoliucijos ir karai, kuriems nematyti pabaigos, o Ukrainos gyventojų skaičius sumažėjo dviem dešimtimis milijonų. O gal velnio iškėlimas virš miesto ir buvo artėjančios nelaimės ženklas! Juk sakė Konfucijus: "Pasaulį valdo ženklai ir simboliai, o ne žodis ir įstatymas."
 
Prieš kelias dienas KAM ministras Arvydas Anušauskas atvilko į sakralinę reikšmę lietuvių tautai turinčią Katedros aikštę iš Ukrainos trofėjinį sudaužytą rusišką tanką.
 


Netruko laukti ir velniava prasidėjo jau mūsų sostinės širdyje. Vieni nešė ir dėjo ant tanko gėles, degė žvakeles, o kiti - visa tai naikino. Pasireiškė fizinis smurtas: kažkas gavo per ausį. Policija pradėjo tyrimą. 

Lietuvoje priimta pagerbti karuose žuvusius, nepriklausomai ar tai buvo naciai-hitlerininkai, ar raudonarmiečiai. Tanko sužalojimai rodo, kad ir jame važiavę kariai galėjo sudegti gyvi. Tai koks gi nusikaltimas dėti gėles ant tanko, virtusio karių kapu?

Tik, matyt, juodasis angelas, tame tanke tūnojęs ir su juo atvežtas iš Kijevo, kitaip pakuždėjo mūsų policijai, todėl ši stojo vandalų, naikinančių gėles ir žvakeles, pusėje.

 

Kelios nuotraukos, primenančios mums istoriją, hitlerininkus Berlyne 1942 metais, pozuojančius prie trofėjinio sovietų tanko, mūsų laikų "didvyrį", pozuojantį Katedros aikštėje. Žinome, kuo visa tai pasibaigė fašistams. 

Gal juodasis angelas nesunaikins mūsų sostinės? Duok Dieve!


Delfi nuotraukos.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Jie žengia Muravjovo koriko pėdomis ir naikina lietuvišką mokyklą

  Vyksta lietuviškos mokyklos naikinimas, prisidengiant mokinių skaičiaus klasėje optimizavimu. Mokykla - bendras gėris, jai negali būti tai...