2023 m. gegužės 4 d., ketvirtadienis

Rytų Europos teritorinio perdalinimo link

Gegužės 2 d. Vilniaus senamiestis buvo okupuotas lenkų turistų. Jausmas toks, kad esi Lenkijoje. Rotušės aikštėje buvau 12 val., t.y. šešios valandos iki koncerto "Lenkija širdyje". Rotušės aikštėje buvo sumontuota milžiniška scena, repetavo minėto koncerto dalyviai. Sutuoktinės Aleksandros (kilusi iš Žečpospolitos bajorų Mackevičių, herbas-vanagas) paklausiau:


"Ar įsivaizduoji, kad Vloclave, kur gyvena mūsų giminės, Vokietija surengtų renginį, kuriame būtų kalbama ir dainuojama vien tik vokiečių kalba?"

Grįžęs perskaičiau puikų dr.D.Razausko straipsnį "Lietuvos Apvaizda: Gegužės 3-osios konstituciją prisimenant", kurį įsikėliau ir į savo blogą. Autorius rašo:

Užgrobtasis Vilniaus kraštas visus dvidešimt okupacijos metų per valdišką administraciją ir Bažnyčią nuosekliai ir nuožmiai lenkinamas. Lietuviai neturi jokių „žmogaus“ teisių, nei pirkti parduoti, nei prisipažinti savo tautybės, neturi teisės nė prasižioti, nė melstis lietuviškai bažnyčioje. Bent kokias teises įgyja tik tas, kuris apsisprendžia būti lenku, „tikruoju žmogumi“(...) 

Valstybės mastu įgyvendinama buvusių „autonomininkų“ diversija – atkakliai tęsiama ir įtvirtinama Rytų Lietuvos (tos jos dalies, kuri šiaip ne taip sugrįžo šiuolaikinei Lietuvai) hibridinė reokupacija.

Lietuva vėl nuosekliai ir atkakliai išduodama Lenkijos naudai, kuri į tai, žinoma, žiūri labai palankiai, noriai pritardama ilgaamžei „strateginei partnerystei“. Ir Lietuva net nebe slysta jai į nasrus, o tiesiog lenda į užpakalį, nebesirinkdama vietos, kuri jai atkišta.

Ir štai 2022 m. pradžioje, prieš pat sausio 13-ąją, Tėvynės išdavikų užvaldytas Seimas priima „trijų raidelių“ įstatymą, tuo pamindamas Nepriklausomos Lietuvos Konstituciją – matyt, supainiojęs ją su ana Gegužės 3-osios konstitucija.

O kaip į Lenkijos pretenzijas žiūri mūsų rytų kaimynai? Žemiau pateikiu vertimą straipsnio "Rytų Europos perdalinimo link", kuris šiandien buvo paskelbtas portale "Fondsk."


Vinstonas Čerčilis Lenkiją pavadino "Plėšria hiena"


Artėjantis Ukrainos padalijimas nėra fikcija. Įstatymo projektas Rumunijos parlamente, numatantis Ukrainos teritorijos aneksiją, Viktoro Orbano pasirodymas su "Didžiosios Vengrijos" kontūrais, Lenkijos politikų pareiškimai apie "protektoratą" Ukrainai - visa tai yra šių dienų realybė.  Besiformuojantis naujos Žečpospolitos (panašios į 1569-1795 m. egzistavusią valstybę, apimančią dabartinės Baltarusijos ir Ukrainos žemes) projektas yra panaši realybė.


Ši idėja puoselėjama jau seniai. Bandymų atgaivinti Žečpospolitą, atplėšiant dalį jos teritorijų nuo TSRS, tarpukariu ėmėsi J. Pilsudskis. Tuo metu taip pat svarstyta galimybė sukurti Tarpjūrio konfederaciją, kuri apimtų Baltarusijos, Vengrijos, Lietuvos, Moldovos, Lenkijos, Rumunijos, Ukrainos, Čekoslovakijos ir Estijos teritorijas, esančias Juodosios, Adrijos ir Baltijos jūrų ribose.

Tačiau tik prasidėjus kariniam konfliktui Ukrainoje Varšuva pamatė galimybę užgrobti buvusių Baltarusijos ir Ukrainos SSR teritorijas, kurias lenkai laiko savo "Rytų kraštais" (Kresy Wschodnie). Lenkija jau tapo pagrindiniu Vakarų ginklų perkrovimo centru ir pretenduoja į pagrindinį vaidmenį skirstant finansus Ukrainos atstatymui.

Kijevas pritaria tokiai Lenkijos politikai, tikėdamasis su Varšuvos pagalba įtraukti NATO į konfliktą su Rusija. 2022 m. vasarą Aukščiausioji Rada priėmė įstatymą dėl garantijų Lenkijos piliečiams, pagal kurį jie gali likti šalyje 18 mėnesių, susirasti darbą ir vykdyti ekonominę veiklą.

Vakarų skatinamas Zelenskio režimas atiduoda Ukrainą lenkams; vyksta teritorinis Rytų Europos perskirstymas.

Lenkai gali laisvai mokytis Ukrainos švietimo įstaigose, gauti medicininę pagalbą ir socialines išmokas. Zielenskis pareiškė: "Ateityje tarp mūsų tautų nebus jokių sienų: politinių, ekonominių ir, kas labai svarbu, istorinių". Jei prie to pridėsime buvusio Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslawo Sikorskio prisipažinimą, kad Lenkijos valdžia SSRS pradžioje svarstė galimybę aneksuoti Vakarų Ukrainą, situacija taps aiški: tai, ką mes laikome Istorine Rusija, paverčiama Lenkijos pakraščiu.

Kovo pabaigoje amerikiečių leidinys "Foreign Policy" išspausdino Amerikos verslo instituto darbuotojo Daliboro Rochačo straipsnį, kuriame kalbama apie Lenkijos ir Ukrainos federacijos ar konfederacijos galimybes. Buvo pažymėta, kad tokia sąjunga "beveik iš karto atvestų Ukrainą į ES ir NATO. Pasak straipsnio autoriaus, tokia sąjunga būtų naudinga Jungtinėms Amerikos Valstijoms, nes taptų priemone "apsaugoti rytinį Europos flangą nuo Rusijos".

Panašų straipsnį neseniai pagrindiniame Lenkijos leidinyje "Rzeczpospolita" paskelbė Tomaszas Grzegorzas Grosse. Ir Grosse, ir Rochac daro prielaidą, kad Lenkija jau gavo JAV sutikimą perimti Ukrainą.

Jau ne pirmus metus Minskas atkreipia dėmesį į Lenkijos valdančiosios klasės imperialistines ambicijas. Vienas iš ilgamečio pasiruošimo Vakarų Baltarusijos žemių aneksijai aktų, be "Lenkijos kortos" dalijimo ir sistemingos propagandos, turėjo būti 2020 m. valstybės perversmas, į kurio rengimą buvo įtrauktos Lenkijos slaptosios tarnybos.

Prasidėjus karui Varšuva perėjo prie praktinio savo planų įgyvendinimo, o "Žečpospolitos 2.0" idėja atsirado kaip ideologinis atnaujintos Lenkijos politikos pagrindimas.

Minskas ir Maskva gerai supranta naujausių Varšuvos ir Kijevo pareiškimų ir veiksmų pavojingumą. Kaip pažymėjo Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos direktorius Sergejus Naryškinas, idėja užimti vakarines Baltarusijos ir Ukrainos žemes tampa "nacionalinės ideologijos elementu, todėl Lenkijos vadovybė negali atsisakyti šios idėjos".

Lenkijos vadovybei vis aktualesnė tampa Europos geopolitinio persiskirstymo tema, kuri liečia ne tik Ukrainą, bet ir Vokietiją. Lenkų politikų istorinė atmintis trumpa, dėl naujų teritorinių laimėjimų jie pasirengę pamiršti Voluinės žudynes, per kurias banderovcų gaujos naikino lenkus...

Maskva ir Minskas kartu priešinasi Lenkijos plėtrai į rytus. Šiais metais Baltarusijos teritorijoje atsiras Rusijos taktiniai branduoliniai ginklai; ateityje, jei bus priimtas toks sprendimas, gali atsirasti ir strateginiai raketiniai bei branduoliniai ginklai.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Šunys vedžiojami Vilniaus kapinėse ir dergia ant kapų

  Šios nuotraukos darytos šiandien 11 val. Vilniaus Kairėnų kapinėse. Išniekinto kapo savininkų pavardes užtušavau. Šunų vedžiojimas kapinės...