2022 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis

Generalinei prokurorei Nidai Grunskienei: savo pavaldume galimai turite ne vieną durnių, tai kam durniais daryti mokytojus ir poetus?


Gerb. Gen. Prokurore, aš, būdamas už jus vyresnis amžiumi, noriu jums patarti. Jei jau partija ir vyriausybė Jums suformulavo užduotį – vykdyti durnių paiešką, tratinti valdiškas tam lėšas, tai aš siūlau tiek nevargti, neieškoti durnių tarp mokytojų ir poetų, o suintensyvinti dvasinių ligonių paieškas savo kolegų tarpe, taip, manau, bus daug pigiau valstybei, o prokuratūra išsivalys nuo nereikalingo balasto.

Nevaisingas Jūsų vadovaujamos įstaigos durnių paieškos pavyzdys buvo mokytojos-metodininkės ir poetės Astros Astrauskaitės darymas beprote už tai, kad ji viešai kritikavo neįgalią dabartinės valdžios politiką, vykdomą Valstybės griovimą, lietuvių Tautos naikinimą. Žodžiu, ji darė tai, ką mus daryti įpareigoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, atsiradus grėsmei valstybingumui.

Apie galimo nusikaltimo prieš Astrą Astrauskaitę peripetijas išgirsite šiame video:

 


https://youtu.be/g87oBYXEC2Q

Žemiau aš pateiksiu kandidatą į Jūsų vadovaujamos įstaigos paieškomų durnių tarpą, tik, pradžiai, užduosiu jums kelis klausimus:

Ar gali sveiko proto prokuroras kaltinamajame akte nurodyti "nukentėjusįjį" dviem skirtingomis pavardėmis?

Ar gali sveiko proto prokuroras šaipytis ir rodyti grimasas, kai žmogus pasako, kad yra žydų tautybės, o buvo užpultas Rugsėjo 23 d. t. y. Lietuvos žydų genocido dieną?

 Aš jums rekomenduoju savo darbuotojams pateikti tokį teiginį-testą:

„Kiekvienas save gerbiantis lietuvis per savo gyvenimą turi užmušti žydą ir sugauti voverę“.

Išmėginkite šį testą, ir sužinosite, kiek daug durnių dirba Jūsų įstaigoje. Tikrai neverta ieškoti durnių tarp mokytojų ir poetų.

Tikiuosi, kad Gen.Prokuratūra viešai atsiprašys mokytojos ir poetės Astros Astrauskaitės, o jūsų įstaiga išsivalys nuo durnių ir antisemitų.


P.S. Mano minėtas pretendentas į jūsų paieškomus durnius yra Vilniaus Apygardos prokuratūros, skyriaus prokuroras Gediminas J. 

P.P.S. Labai gaila, kad teismo posėdžiai nėra filmuojami! Tai palengvintų durnių paiešką.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Jie žengia Muravjovo koriko pėdomis ir naikina lietuvišką mokyklą

  Vyksta lietuviškos mokyklos naikinimas, prisidengiant mokinių skaičiaus klasėje optimizavimu. Mokykla - bendras gėris, jai negali būti tai...