2022 m. rugpjūčio 28 d., sekmadienis

Arkivyskupas Vigano: Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas, giriamas už legalizuotus abortus, prisijungė prie antikristinės JT, PSO ideologijos


Arkivyskupas Carlo Maria Viganò pasakė: "Kaip Apaštalų ganytojas ir įpėdinis, negaliu nepasmerkti skandalingų Paglia žodžių, prieštaraujančių Evangelijai ir Romos popiežių mokymui".

Nuotraukoje Popiežiškosios gyvybės akademijos vadovas abatas Vincenzo Paglia.

LifeSiteNews rašoma - Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas Vincenzo Paglia, rugpjūčio 26 d. duodamas interviu Italijos televizijos kanalui RaiTre (čia),paminėjo liūdnai pagarsėjusį 194 įstatymą, įteisinantį abortus, "mūsų socialinio gyvenimo ramstį, ", tuo papiktindamas milijonus Italijos katalikų, kurie yra ištikimi Magisteriumui ir vis dar prisimena ugningus Jono Pauliaus II žodžius, nukreiptus prieš šį baisų nusikaltimą, dėl kurio vien Italijoje ant egoizmo ir liberalios antikristinės ideologijos altoriaus buvo paaukota daugiau kaip šeši milijonai nekaltų vaikų. 

Teisingą Bažnyčios pasipiktinimą dėl Jono Pauliaus II įkurtos akademijos, būtent tam, kad pasipriešintų abortams, prezidento pareiškimų lydi plojimai "reprodukcinės sveikatos" ir "nėštumo nutraukimo" šalininkams, kurie visada pasirengę apkaltinti Bažnyčią kišimusi, kai ji kalba Kristaus balsu, bet vis tiek šlovina, kai tik jos blogiausi atstovai ištvirkauja su suderinta pasaulio mintimi ir priima nežmoniškus neomaltusianizmo principus kaip savus. 

Kaip Apaštalų ganytojas ir įpėdinis, negaliu kuo griežčiausiai nepasmerkti skandalingų Paglijos žodžių, prieštaraujančių Evangelijai ir Romos popiežių mokymui. 

Naujoji pasaulio tvarka, Jungtinės Tautos, PSO, Europos Sąjunga, Pasaulio ekonomikos forumas, Trišalė komisija, Bilderbergo klubas ir visos organizacijos, kurios vadovaujasi Darbotvarke iki 2030 m., barbarišką nekalto vaiko žudymą motinos įsčiose laiko teise, "socialinio gyvenimo ramsčiu". Simboliška ir parodo, kad katalikų hierarchiją užkrėtusi ir aukščiausius jos sluoksnius užėmusi apostatų sekta atsiduria vienoje gretoje su Kristaus priešų ideologinėmis nuostatomis ne tik iš pirmo žvilgsnio nesusijusiais klausimais, pavyzdžiui, psichopandemijos naratyvu ir žaliąja ideologija, bet ir neigdama pačius prigimtinės teisės pagrindus, įskaitant pagarbą gyvybei nuo prasidėjimo iki natūralios mirties.  

Nerimą kelia tai, kad niekas iš mano brolių episkopate, o juo labiau iš Kardinolų kolegijos narių, nedrįsta pakelti balso, kad pasmerktų Paglia iliuzinius žodžius ir pareikalautų nedelsiant atsistatydinti iš Popiežiškosios gyvybės akademijos. 

Tegul tikintieji, gerų kunigų pamokyti, pasitraukia kuo toliau nuo šių vilkų avies kailyje ir meldžiasi Viešpačiui, prašydami, kad Jis įsikištų ir išgelbėtų savo Bažnyčią, okupuotą sugedusių ir iškrypėlių sinedriono, kuris ir toliau kryžiuoja Jėzų Kristų Jo Mistiniame Kūne.  

+ Carlo Maria Viganò, arkivyskupas

https://www.lifesitenews.com/opinion/abp-vigano-by-praising-legalized-abortion-the-president-of-the-pontifical-academy-for-life-has-aligned-himself-with-the-anti-christ-ideology-of-the-un-who/?utm_source=top_news&utm_campaign=usa


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Jie žengia Muravjovo koriko pėdomis ir naikina lietuvišką mokyklą

  Vyksta lietuviškos mokyklos naikinimas, prisidengiant mokinių skaičiaus klasėje optimizavimu. Mokykla - bendras gėris, jai negali būti tai...