2022 m. gegužės 4 d., trečiadienis

Užčiauptalūpiai

 


Tereikėjo kelių metų „karantino“, kelių mėnesių karo Ukrainoje, ir tapome užčiauptalūpiais, kaip prieš 40-50 metų sovietijoje. Turime ES „Tiesos ministeriją“ ir paaiškinimus, ką galime viešai kalbėti, bet tylime, nes kalbėti tiesą - uždrausta. Net Romos Popiežiui!

Tapome užčiauptalūpiais, kaip žuvys, uždumblėjusiame ežero dugne.

Daugybė būdų mus užčiaupti. Yra net visai paprastų. Galima sufabrikuoti kokį vaizdo įrašą ir jo pagrindu nekaltą žmogų apkaltinti nebūtais dalykais, nuteisti.

Štai su tokios rūšies feikiniu įrašu valdančioji chunta kišeninės teisėsaugos rankomis mėgina šantažuoti ir mane.

Istorija labai kasdienė:

Vilniečiai moka už papildoma šiukšlių svorį (viršijantį 390 kg/ žmogui/mėnesį) ir už paliekamą statybinį ir kitokį chlamą prie šiukšliadėžių. Turėjau neatsargumo pasielgti taip, kaip parašyta skelbimų lentose, statomose prie šiukšliadėžių Vilniuje, savivaldybės platinamuose bukletuose: perspėti pažeidėją, kuris mūsų bendruomenės atžvilgiu buvo elementarus socialinis parazitas, vagis, iš savo privataus namo į mūsų šiukšlinėlį atgabenęs 5 didelius maišus šiukšlių.

Nors policijos sufalsifikuotame vaizdo įraše (neteisėtai darytame neregistruotomis kameromis) matomi tik neaiškūs šešėliai, pagal kuriuos neįmanoma nieko atpažinti, tai bandoma naudoti kaip įrodymą, neva aš užpuoliau ir sumušiau minėtą socialinį parazitą. Jiems visai nesvarbu, kad šitas socialinis parazitas man išmušė dantį, sužeidė plaštaką ir kelį.

Suprantama, kad mes su advokatu Dr.Antanu Bartusevičiumi pareikalavome atlikti šito feikinio video ekspertizę ir atsakyti į pateikiamus klausimus.

Klausimai vaizdo įrašų techninės ekspertizės ekspertui:

 1. Kokio formato įrašas?

 2. Ar įrašytame įraše yra redagavimo žymių?

 3. Ar yra techninių įrodymų, kad tiriamas įrašymas buvo nutrauktas ir vėliau atnaujintas?

 4. Ar kuri nors pateikto vaizdo įrašo dalis buvo ištrinta?

 5. Ar visi vaizdo klipai nufilmuoti tuo pačiu įrenginiu?

 6. Ar vaizdo įrašas yra kopija ar originalas? Jei pateikiama vaizdo įrašo kopija, koks jos eilės numeris?

 7. Kuriame iš tirtų vaizdo registratorių buvo padarytas įrašas?

 8. Ar analizuojamas vaizdo įrašas buvo paleistas šiuo atkūrimo įrenginiu?

 9. Kiek įrenginių buvo panaudota kuriant analizuojamą vaizdo įrašą – vienas ar keli?

 10. Kokio tipo, tipo ar prekės ženklo įrašymo įrenginys buvo naudojamas kuriant atitinkamą vaizdo įrašą?

 11. Kurioje šalyje šis prietaisas buvo pagamintas?

 12. Ar įraše yra tipiškų įrašymo įrangos problemų požymių?

 13. Kokie tai gedimai?

 14. Ar skirtingos klipo dalys anksčiau buvo viena visuma?

 15. Kokio dydžio objektai yra kadre?

 16. Kokia yra triukšmo pobūdžio vaizdo atkūrimo metu specifika?

 17. Kam priklauso tam tikri dokumentuoti garsai ir kalbos fragmentai?

 18. Ką tiksliai veikia vaizdo įrašo dalyviai?

 19. Kuo ypatingi tiriamame vaizdo įraše esančių žmonių veidai?

 20. Kuo ypatinga šių žmonių ar konkretaus žmogaus kalba? Ar tikslinis asmuo kalba su akcentu?

 21. Ar įraše įrašytas asmuo yra apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotikų?

 22. Ar yra tam tikros ligos požymių?

 23. Ar šiame vaizdo įraše įrašytas asmuo tikrai yra konkretus asmuo.

 24. Kokia pažodinė įrašo kalbos fragmento prasmė?

 25. Ar nurodytas įrašas buvo atliktas su paslėpta kamera?

 26. Ar tiriama vaizdo medžiaga buvo padaryta naudojant standartinę vaizdo stebėjimo įrangą?

 27. Ar tiriamame vaizdo įraše yra garso ir vaizdo sekos atitikimas?

 28. Ar yra tam tikrų laiko neatitikimų tarp garso takelių ir vaizdo įrašų?
Aš nesu naivus. Niekas nedarys jokios rimtos šito feikinio policijos turimo vaizdo įrašo ekspertizės. Dievo užmirštoje užčiauptalūpių valstybėje neegzistuoja jokia teisė. Garai įsiminė kyšio viskio dėžėje istorija. 

Žinote, aš kantrus, priešinsiuos šitai užčiauptalūpių valstybės valdžios savivalei. Aš niekur neskubu. O gal ir šitų parazitų, iš mūsų besityčiojančių, laikui bėgant neliks?

Gal pavyks dar kartą praverti burną, kaip 1991 m. Kovo 11 dieną?

Tą vienintelę dieną buvome laisvi!


Nuotrauka Dr.A.Bartusevičiaus.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Jie žengia Muravjovo koriko pėdomis ir naikina lietuvišką mokyklą

  Vyksta lietuviškos mokyklos naikinimas, prisidengiant mokinių skaičiaus klasėje optimizavimu. Mokykla - bendras gėris, jai negali būti tai...