2022 m. gegužės 18 d., trečiadienis

Kokią paramą gauna Ukrainos pabėgėliai Lenkijoje, Vokietijoje ir Lietuvoje. 1 d. Lenkija

  


Šių metų kovo 12 d. Lenkijos prezidentas Andžejus Duda pasirašė Pagalbos Ukrainos piliečiams įstatymą. Jis legalizavo 1,5 metų trukmės buvimą Lenkijoje ir 300 (66 eurai;1zlotas = 0,22 euro) zlotų išmoką. Jis taikomasatbuline data nuo 2022 vasario 24 d., t. y. nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą dienos.

https://www.rupoland.com/documents/332-novyi-zakon-dlya-bejencev-iz-ukrainy-v-polshe

Įstatymo tekstas - https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000058301.pdf

Ukrainos piliečių (ir jų sutuoktinių, neturinčių Ukrainos pilietybės) buvimas Lenkijoje bus laikomas teisėtu 18 mėnesių. Lenkijoje gimusių vaikų buvimas šalyje taip pat bus įteisintas. 

Pagal įstatymą po 9 mėnesių pabėgėliai, kurių buvimas šalyje pripažįstamas teisėtu, gali prašyti leidimo laikinai gyventi 3 metams.

Pratęsti leidimai gyventi galioja tik Lenkijoje. Su pratęsta viza, "Pobytu" arba bevizio režimo kortele į kitas EB šalis keliauti NEGALIMA!

Materialinė pagalba pabėgėliams iš Ukrainos Lenkijoje

Ukrainos piliečiai, atvykę į Lenkiją nuo vasario 24 d., turės teisę gauti vienkartinę 300 zlotų paramą vienam asmeniui. Norėdami tai padaryti, jie turės pateikti paraišką savivaldybei arba miesto tarybai. Be to, jie turės teisę gauti paramą pagal programą "Gera pradžia" (300 zlotų už vaiko paruošimą mokyklai) ir paramos išmokas mažas pajamas gaunančioms šeimoms.

Kaip gauti išmokas Lenkijoje

Norint gauti išmokas, nereikia gauti pabėgėlio statuso. Pradiniu Ukrainos piliečių buvimo Lenkijoje laikotarpiu skiriama 300 PLN parama.

Pašalpa skirta būtiniausioms išlaidoms maistui, drabužiams, asmens higienos priemonėms ir apgyvendinimui padengti. Reikalavimo dokumentuoti šias išlaidas ar valstybės kontrolės procedūros nėra, nes 300 PLN pašalpa buvo išleista.  Išmokos gavėjui nereikia rinkti sąskaitų ir kvitų iš parduotuvės.

Jei norite gauti pabėgėlio pašalpą Lenkijoje, turite pateikti prašymą savo gyvenamosios vietos kompetentingai apylinkės institucijai - socialinės pagalbos centrui, socialinių paslaugų centrui (jei socialinės pagalbos centras pertvarkomas į socialinių paslaugų centrą) arba kitam apylinkės institucijos nurodytam organizaciniam padaliniui.

Pašalpa mokama atskirai už kiekvieną asmenį, taip pat galima gauti vaiko pašalpą.  Prašymą vaiko vardu pateikia vienas iš tėvų, laikinasis globėjas arba asmuo, kuris faktiškai globoja vaiką.

Be to, pabėgėliai gali gauti išmoką vaikui 500+.

Dekretu taip pat bus leidžiama mokėti pašalpas tiems, kurie Ukrainos piliečiams teiks maistą ir apgyvendinimą. Pinigai bus mokami ne ilgiau kaip 60 dienų, tačiau pagrįstais atvejais šis laikotarpis gali būti pratęstas. Pašalpa turėjo būti mokama pagal su savivaldybe sudarytą sutartį, tačiau po Senato pakeitimo ji bus mokama pagal prašymus skirti pašalpą.

Po vasario 24 d. į Lenkiją atvykę Ukrainos piliečiai turės teisę gauti nemokamą psichologinę pagalbą ir paramą maistu. Ją turėtų teikti savivaldybių ir bendruomenių administracijos. Dirbantys tėvai taip pat galės prašyti nuolaidų mokėjimams už vaikų darželius ar kitas vaiko dienos priežiūros įstaigas. Kol kas neaišku, kaip tiksliai veiks ši taisyklė, nes kiekvienas privatus darželis ar kita įstaiga turi nuspręsti, kokio dydžio nuolaidą taikyti.

Išvykstant iš Lenkijos gautų išmokų grąžinimas

Jei jau gaunate pinigines išmokas iš ZUS (pvz., išmokų šeimai schemą 500+ arba išmokų šeimai schemą Rodzinny Kapitał Opiekuńczy) arba bent jau pateikėte prašymą jas gauti, bet dabar nusprendėte išvykti iš Lenkijos, turėtumėte pranešti ZUS apie savo išvykimą. Jie įspėjo, kad jei to nepadarysite, teks grąžinti visas finansines išmokas, kurias gavote išvykę, taip pat ir palūkanas.

Šios išmokos pabėgėliams iš Ukrainos mokamos tik tuo metu, kai jie su vaikais yra Lenkijoje. Jei išvyksite iš šalies ilgiau nei vienam mėnesiui, neteksite teisės į visas išmokas.

Darbo vietos pabėgėliams Lenkijoje

Pabėgėliai taip pat galės dirbti Lenkijoje ir naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Ukrainos piliečiai, atvykę į Lenkiją po 2022 m. vasario 24 d., galės legaliai dirbti Lenkijoje, neatsižvelgiant į jų dokumentus. 

Ukrainos piliečiai, atvykę į Lenkiją po vasario 24 d., galės legaliai užsiimti savarankiška veikla tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lenkijos piliečiai. Ho tik gavus PESEL numerį. Taip pat bus galima atidaryti individualią įmonę be atskiro leidimo dirbti, tačiau apie tai reikės pranešti darbo biržai.

Gydytojų ir medicinos darbuotojų iš Ukrainos įdarbinimas Lenkijoje

Ukrainos piliečiai, kurie yra gydytojai, odontologai, slaugytojai ar akušeriai, turės teisę dirbti Lenkijoje pagal savo profesiją. Jie turės informuoti Lenkijos sveikatos apsaugos ministeriją apie savo įdarbinimą.

Nemokama medicininė priežiūra pabėgėliams Lenkijoje

Nuo vasario 24 d. Ukrainos piliečiai, atvykę į Lenkiją, galės gauti nemokamą medicininę pagalbą iš Nacionalinio sveikatos draudimo fondo (NFZ).

Moksleiviai ir studentai galės tęsti studijas Lenkijos mokyklose ir universitetuose. Ir galės gauti socialines stipendijas bei studentų paskolas. Moksleivių ugdymas bus nemokamas.

Dauguma įstatymo nuostatų netaikomos ukrainiečiams, kurie prieš karą teisėtai gyveno Lenkijoje.

Teisėto gyvenimo Lenkijoje pratęsimas

Ukrainos piliečiai, atvykę į Lenkiją po vasario 24 d., gali teisėtai gyventi ir dirbti Lenkijoje 18 mėnesių (nuo 2022 m. vasario 24 d.), su galimybe pratęsti šį terminą dar 18 mėnesių.

Jei įvažiuodami į Lenkiją pasieniečiai dėl kokių nors priežasčių nepadėjo antspaudo pase (arba jie įvažiavo į šalį be paso), Ukrainos piliečiai turės per 60 dienų užsiregistruoti savo buvimą šalyje. Tam reikės pateikti paraišką.

Įstatyme taip pat sugriežtintos bausmės už nusikaltimus, susijusius su prekyba žmonėmis ir suteneriavimu, padarytus karo Ukrainoje metu.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Jie žengia Muravjovo koriko pėdomis ir naikina lietuvišką mokyklą

  Vyksta lietuviškos mokyklos naikinimas, prisidengiant mokinių skaičiaus klasėje optimizavimu. Mokykla - bendras gėris, jai negali būti tai...