2022 m. gegužės 5 d., ketvirtadienis

Kiti Europos Parlamento rinkimai bus tarptautiniai, tegyvuoja postdemokratija!

 

Gegužės 3 d., antradienį, Europos Parlamento nariai balsavo už tarptautinių sąrašų sudarymo principą kituose Europos Parlamento rinkimuose. Tai buvo dar vienas žingsnis įgyvendinant tai, ką galima pavadinti (kad nebūtų per daug šokiruojantis) postdemokratine visuomene.

Jau keletą metų François Mitterrand'o (Mastrichto sutartis), Nicolas Sarkozy (Lisabonos sutartis) ir visos Prancūzijos politinės klasės "dėka" žmonės nebegali nieko nuspręsti, nors vis dar turi teisę balsuoti.

Tautoms nustatytas tvarkaraštis buvo galutinai nustatytas Sutarties tekste. Be to, tradicinių nacionalinių institucijų (vyriausybių, parlamentų) kompetencija perduota sui generis institucijoms, kurios savo ruožtu nurodo vyriausybėms, ką daryti. Vyriausybės, kurios gali pasidalyti savo prerogatyvomis su privačiomis organizacijomis, sudarydamos paprastą sutartį (neseniai McKinsey, o rytoj, kodėl gi ne, "Davoso forumas" ar bet kuri kita struktūra, kurioje susitinka finansinių, pramonės, komercinių ir žiniasklaidos interesų atstovai...).

Ir ką reikia padaryti (sutartys ir "Europos" institucijų sprendimai): sukurti sistemą, kurioje kapitalas, prekės ir žmonės laisvai cirkuliuotų didžiulėje teritorijoje (Amerikos siuzereniteto valdžioje). Šioje sistemoje nacionalinių institucijų prašoma, kad jos, naudodamosi savo likusia kompetencija, panaikintų reguliavimą to, kas anksčiau buvo reguliuojama: darbo teisė, valstybės tarnybos teisė - valstybės tarnautojai laikomi darbuotojais, kaip ir visi kiti (žr. ambasadorių ir prefektų korpuso reformas ir ENA panaikinimą). Privačiam sektoriui atiduoti tai, kas priklauso visuomenei (viešosios paslaugos). Ir apskritai skatinti verslą, neatsižvelgiant į nacionalinius interesus (įskaitant "Alstom" pardavimą).

Tačiau šios naujos visuomenės funkcionavimui rinkimai, savaime suprantama, išlaiko dalį savo naudingumo. Tiesa, daugelis žmonių suprato, kad balsavimo biuletenių naudojimas tapo "pokštu": didelis procentas susilaikiusiųjų ir tuščių ar negaliojančių balsų; pasiūlymai dėl imperatyvaus mandato suteikimo ir (arba) išrinkto asmens atleidimo, kol jis eina pareigas, piliečių iniciatyvos referendumo, balsavimo burtų keliu pakeitimo ir t. t.

Tačiau dauguma piliečių vis dar tiki lygtimi: rinkimai = (būtinai) demokratija. Ypač tie (beveik visi), kurie neskaitė minėtų sutarčių (ir kai kurių kitų). Piliečiai, kurie nepastebėjo, kad šie tekstai atėmė iš jų galimybę daryti įtaką politikai. Piliečiai, o tiksliau, "pavaldiniai", kuriuos į neišmanymą įtraukia sumani propaganda, verčianti juos manyti, kad idėja gyventi Europoje pagal kitokias nei dabartinės taisykles yra intelektualinis monstras (plg. "pagrindinių" kandidatų į prezidentus kalbas).

Taigi, įvedus "europinius" sąrašus, galima dar labiau atskirti "rinkėją" nuo "išrinktojo". Jau sudarant nacionalinius Europos Parlamento rinkimų sąrašus nebuvo aišku, kaip gali būti "fizinis" ar kitoks ryšys tarp piliečio ir kelių dešimčių žmonių, kurie turėjo atlikti sutartyse numatytą darbą (ir kai kuriems iš jų reikėjo "darbo" politikoje, kol jie vėl taps parlamento nariais ar ministrais). "Europos" sąrašuose prancūzams "atstovaus" ir prancūzai, kurių jie nepažįsta, ir vokiečiai, lenkai ar kitų partijų lyderių paskirti politikai, kuriuos jie pažįsta dar mažiau, jei norite.

Tai bus visiškas "atstovavimo" sąvokos paneigimas, tačiau veikėjai, įgyvendinantys politiką, kurios negalima kritikuoti, kurios negalima pakeisti, turės tik pseudoteisėtumą, tačiau vis tiek veikiantį teisėtumą. Priversti režimą, kuris nebėra žmonių režimas, veikti žmonėms ir žmonėms.


https://unser-mitteleuropa.com/die-naechsten-europawahlen-werden-laenderuebergreifend-sein-es-lebe-die-postdemokratie/

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Jie žengia Muravjovo koriko pėdomis ir naikina lietuvišką mokyklą

  Vyksta lietuviškos mokyklos naikinimas, prisidengiant mokinių skaičiaus klasėje optimizavimu. Mokykla - bendras gėris, jai negali būti tai...