2022 m. gegužės 9 d., pirmadienis

Aktualios kun.majoro A.Bulotos mintys


 

Turėjau laiko naktį perskaityti eilę straipsnių. Siaubas pasaulyje. Aūūūūū Lietuvos kunigai ir vyskupai! Neatsirado nė vienos Lietuvoje tikinčios parapijos katalikų, kad parašytų protestą prieš Švento Tėvo Pranciškaus įžeidinėjimus. Ar durnas Pranciškus, kad nemato kiek cheminio ir biologinio ginklų sunaikinta Ukrainoje? Ar tai gyvybėms saugoti? Užgorodas, kurortinė vieta, kur aš apsistodavau pogrindžio sąlygomis, ir ten biologinio ginklo laboratorija? Vidurinės Azijos postsovietinės valstybės apraizgytos biologinio ginklo laboratorijomis. Kas sustabdys šitą šėtono siautėjimą, kaip prezidentas Ukrainos Zelenskis su nusivylimu kreipėsi per žiniasklaidą, kad tyli Šventas Tėvas Pranciškus. Tai ką jis turėjo pasakyti Zelenskiui? Užteko Šventam Tėvui tik savo nuomonę pareikšti dėl karo Ukrainoje ir kaip per pasaulio žiniasklaidą, neaplenkiant ir Lietuvos, nuvilnijo pasipiktinimas. Musulmoniškame krašte tai sulauktų griežto atsako už bandymą užčiaupti Švento Tėvo pasisakymą. Pamiršome tragišką Prancūzijos atvejį, kai žurnalistai pasityčiojo iš Alacho. Iš tikinčios Dievu musulmonų tautos Afganistano kudašių išnešė JAV net palikę savo darbuotojus likimo valiai, bekurdami šių dienų demokratiją be Dievo. JAV Bidenas pažadėjo Ukrainai daug tankų. Kažin ar su tankais kuriama Demokratija? Kol neprabilo šitie tankai ir spręskite derybomis „DEMOKRATIJOS“ klausimus, bet ne kareivių ir civilių žudynėmis. Landsbergis šaukė Ukrainoje: „Maidan na vsių Ukrainų“. Išsipildė prakeiksmo šauksmas. Dabar profesorius neveža ir nedalina ne tik duonos, bet ir vandens, atkirstų rajonų gyventojams dėl, manau, Maidano pasekmių. Duoną ir vandenį dalina pasaulio savanoriai. Tame tarpe ir Lietuvos savanoriai, kuriems Ukrainiečiai labai dėkingi.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Jie žengia Muravjovo koriko pėdomis ir naikina lietuvišką mokyklą

  Vyksta lietuviškos mokyklos naikinimas, prisidengiant mokinių skaičiaus klasėje optimizavimu. Mokykla - bendras gėris, jai negali būti tai...