2023 m. lapkričio 20 d., pirmadienis

Astra Astrauskaitė. „Prapulkit skradžiai!"

 


Namų neranda briedžiai, pelėdžiukas –

Kur vakar buvo, šiandien - nebėra!

Su kuo kariaujat, niekšai išprotėję,

Riaumodami miškų šventovės tyloje?


Sustingdė skausmo speigas geliantis

Miškų kraujuojančias žaizdas – tuščias akis.

Tankmėj šios aklos akys atsimerkia

Vien plynių plynėm – žaizdos neužgis.


Štai griūna pušys, eglės, ąžuolai,

Beržai, lazdynai, drebulės vaitoja.

Užvaldę Lietuvą vien dvasios ubagai

Mūs žemę plėšia, dergia ir maitoja.


Te trenks Perkūnas, prapulkit skradžiai -

Jūs širdį perskėlėt Tėvynės Lietuvos!

Tegul grobuonių, išdavikų mūsų žemė,

Gimtoji žemė niekšų nenešios!


2023-11-20, „Prapulkit skradžiai!"

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Jie žengia Muravjovo koriko pėdomis ir naikina lietuvišką mokyklą

  Vyksta lietuviškos mokyklos naikinimas, prisidengiant mokinių skaičiaus klasėje optimizavimu. Mokykla - bendras gėris, jai negali būti tai...