2022 m. lapkričio 19 d., šeštadienis

Į nebūtį kartu su broliukais latviaisPolitologai pastebi, kad tereikia į valdžią ateiti konservatoriams ir emigracija padvigubėja, Lietuva ima nykti tiesiog akyse, kuriam laikui juos tuomet pakeičia dubleriai socdemai, įterpiami kokie nors artistai, uspaskiniai ir pan. Atsitiktinumas? Gink Dieve! Mūsų dabartinė valdžia vykdo JAV Demokratų partijos politiką: atviros sienos, LGBT propaganda, koronės plandemija, sveikatos apsaugos ir švietimo naikinimas, žemės išparceliavimas užsieniečiams ir t.t. Tai Rotšildų ir kitų FRS valdovų globalistinė-satanistinė politika. Ar ne todėl iš Nepriklausomybę atgavusios Lietuvos buvo kuo plačiau atvertos durys lietuvių migracijai į DB, pagrindinę Rotšildų buveinę? O Brexit? Ar nežinojo Rusijos-Ukrainos konflikto režisieriai, kuo visa tai baigsis? Nežinojo, kuo baigsis ES pramonei jos atkirtimas nuo pigių Rusijos energijos šaltinių? Pabėgo iš skęstančio laivo, nes žinojo, kad ES ištiks kolapsas ir prasidės griūtis. Tai liečia ir organizuotą Afrikos ir Azijos gyventojų perkėlimą į ES, atviras sienas. Dabar britai bando atsitverti nuo migrantų, plūstančių iš Prancūzijos per Lamanšo sąsiaurį, bet lieka atviri migracijai iš Indijos. Net premjerą paskyrė iš Indijos kilusį!
Į nebūtį 

Britų "The Guardien" aprašo tragišką Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos (Bulgarijos, Serbijos. Kaip tik "Trijų jūrų" projekto valstybės) demografinę krizę, remiantis JTO prognoze. Pagrindinis dėmesys straipsnyje ""Jei nebus pakankamai latvių, nebūsime Latvija": mažėjantis Rytų Europos gyventojų skaičius" sutelkiamas į Latviją.

Pažymima, kad Latvijos gyventojų skaičius yra 30 proc. mažesnis nei 1990 m., o iki 2050 m. gyventojų skaičius sumažės daugiau nei pusėje iš 52 Europos šalių, įskaitant Italiją, Ispaniją, Lenkiją ir Vokietiją. Prognozuojama, kad penkiose šalyse - Bulgarijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Serbijoje ir Ukrainoje - gyventojų skaičius sumažės daugiau kaip 20 proc.

Per ateinančius tris dešimtmečius Latvija, nuo 1990 m. jau netekusi beveik 30 proc. gyventojų, neteks dar 23,5 proc. "Tai egzistencinė problema", - sakė vyriausybės patarėjas demografijos klausimais Imants Parādnieks. "Kiekviena tauta turi atsinaujinti. Neišliksime Latvija, jei nebus pakankamai latvių".

"Iškart po nepriklausomybės paskelbimo 1991 m. žmonės išvyko, o gimstamumo lygis taip pat smarkiai sumažėjo; visi buvo tokie neužtikrinti dėl ateities", - sakė Stokholmo ekonomikos mokyklos Rygoje atstovė Zane Varpiņa.

Praėjusiais metais, centrinės statistikos tarnybos duomenimis, mirė dvigubai daugiau latvių nei gimė. Gimstamumo rodiklis galėjo būti 1,57, šiek tiek didesnis už Europos vidurkį, tačiau tai reiškė 17 420 kūdikių - palyginti su 40 000 ar daugiau kūdikių per metus devintojo dešimtmečio pabaigoje.

Mūsų valstybės padėtis lygiai tokia pati. Per artimiausius metus, reikia tikėtis, mums pavyks įvertinti demografinę žalą, kurią lietuvių tautai padarė koronės plandemija ir LGBT propaganda.


Jeigu mūsų, baltųjų, neliks, tai kam visas tai? Kodėl mes nebeklausome Dievo žodžio: „veiskitės ir dauginkitės“? 


Apie demografinę situaciją vakaruose, Izraelio fenomeną, paskelbė straipsnį Izraelio politologas Gai Bechor (1-2).

Hedonizmas – vakarų pasaulio požymis, mano Bechor. Anksčiau vaikai „buvo tėvų investicija į senatvę, savotiška pensija.“ Dabar vaikai Vakaruose – „skola su neigiamais procentais.“

JAV. Gimstamumas mažėja, mirtingumas auga, ypač „baltųjų“ gimstamumas ir „baltųjų“ mirtingumas. Pirmą kartą JAV baltųjų miršta daugiau, negu gimsta. „Baltieji dabar tapo greičiausiai išmirštančia bendruomene, bet aršus rasistinis diskursas neleidžia kalbėti apie baltuosius, todėl jie išmiršta tylėdami. O juk būtent jie, ne negrai, ne lotyno amerikiečiai, ir ne musulmonai buvo vakarų kultūros stuburu“, – rašo Bechor.

Nuo 1950 metų gimstamumas JAV sumažėjo dvigubai. 1950 – 1955 moteris JAV vidutiniškai gimdė 3,3 vaiko. 1955 – 1960 šis rodiklis pakilo iki 3,6. 2016 metais šis rodiklis sumažėjo iki 1,7 vaiko motinai. Tuo tarpu, kad populiacija neišmirtų, gimstamumo rodiklis negali būti mažesnis už 2,1.

Kanadoje vienai motinai tenka 1,5 vaiko. Tai pats žemiausias lygis per visą Kanados istoriją. Be to įskaitomas ir gimstamumas pas imigrantus.

Europa ir islamas. Gai Bechor žodžiais gimstamumo lygis šiose šalyse, absorbuojančiose milijonus imigrantų, gerėja dėka gyventojų musulmonų skaičiaus augimo. Daugiausiai musulmonų priėmė Prancūzija ir Švedija. Čia akivaizdi koreliacija tarp imigracijos ir gimstamumo. 2000 metais gimstamumo rodiklis buvo 1,75, 2003 – 1,85, 2008 – 1,98, 2013 – 2,08, tačiau 2017 metais jis vėl ėmė mažėti iki 2,07. Nepaisant dosnių pašalpų vaikams Prancūzijoje ir Britanijoje, daugiavaikės šeimos gyvenimas nėra lengvas, konstatuoja Izraelio politologas.
Švedija. Iki migracijos bangos gimstamumo rodiklis buvo 1,53. Atvykus beveik milijonui žmonių 2006 šis rodiklis tapo 1,66, o 2014 metais – 1,88. Vėliau, 2017 metais, nepaisant masinės imigracijos bangos iš Sirijos, Irako, Afganistano, Pakistano ir kitų valstybių, jis išlieka 1,88. Didėjant imigracijai švedai ėmė emigruoti iš Švedijos. Musulmonų gimstamumas yra du ir daugiau kartų didesnis, negu vietos gyventojų. Jau po dešimtmečio tai sukels dramatines nacionalines pasekmes, mano Bechor ir konstatuoja: „Abiejose šiose šalyse, kaip mes matome, gimstamumas išaugo, bet išimtinai dėka musulmonų imigracijos, kuri grasina praryti vakarų kultūrą. Todėl, ypatingai džiaugtis ten nėra kam: staigiai gimstamumas neišaugo, tačiau atsirado patys rimčiausi religiniai, etniniai, kultūrinės ir kriminalinės problemos, keliančios saugumo pavojus.“

Didžioji Britanija: 1,74 vaiko motinai 2000 metais, sumažėjimas iki 1,66 vaiko 2008 metais, 1,9 –2010 ir vėl sumažėjimas iki 1,88 vaiko motinai 2017 metais.

Italija. 2000 metais siaubingas rodiklis 1,18 vaiko motinai. Išaugo iki 1,3 – 2008 metais. Šiuo metu 1,44. Nepaisant į milijonus priimtų ir pilietybę gavusių imigrantų, gyventojų skaičius čia kiekvienais metais sumažėja 100 tūkstančių. 2017 metais Italijoje, kurioje yra 60,5 milijonai gyventojų, gimė 464 tūkstančiai vaikų. Izraelyje, kuriame 9 milijonai gyventojų, gimė 180 tūkstančių vaikų.

Ispanija: 2000 metais – 1,15, 2008 – 1,3, 2017 – 1,5. Čia akivaizdi įtaka musulmonų imigracijos. 

Graikija: 2000 metais – 1,4 vaiko, šiuo metu –1,43.

Portugalija: 2000 – 1,47, dabar – 1,53.

Situacija pas Izraelio kaimynus arabusGai Bechor konstatuoja, kad „visumoje gimstamumas pas juos mažėja, išskyrus Egiptą“.

Libanas. 2000 metais gimstamumas 2,08 vaiko motinai, 2011 metais – 1,77. Šiuo metu – Gai Bechor 1,72 vaiko motinai. Čia sumarinis arabų ir krikščionių gimstamumas. (arabų gimstamumas Izraelyje – mažiau 2,1).


Jordanija. 1990 – 5,6 vaiko, dabar – 2,7.

Egipte stebimas gimstamumo augimas. Bechor žodžiais dauguma netiki, kad valstybė pajėgs pasirūpinti jais senatvėje, todėl vaikai atstoja senatvės draudimą. 2000 metais – 3,15, 2000 -2,72. Prasidėjus „arabų pavasariui“ – 3,47.

Prezidento Mubarako žmona Siuzana propagavo gimstamumo kontrolę, skatino kontraceptyvų naudojimą. Tuomet, 2000 metais vienai motinai teko 3,15 vaiko. 2008 metais sumažėjo ik 2,72, po to išaugo iki 3,01, o atėjus „arabų pavasariui“ išaugo ik 3,47. Prezidentas Muchamedas Mursi (2012-2013) skatino gimstamumą, kurį prezidentas Sisi stengiasi suvaldyti.


Judėja ir Samarija. 2000 – 5,02 vaiko motinai. 2007 – 4,17, 2014 – 2,83. Judėją ir Samariją (Jordano upės vakarinis krantas), Gazos sektorių – 1967 metais vykusio karo metu okupavo Izraelis. Šios okupacijos nepripažįsta JTO, daugelis pasaulio šalių. Autorius nenagrinėja priežasčių, kodėl šiose palestiniečių autonomijos teritorijose taip sumažėjo gimstamumas. Atsakymą galima rasti kituose šaltiniuose. Aabų šaltiniai teigia, kad čia Izraelis vykdo apartheido, segregacijos ir tikro arabų genocido politiką. Izraelio kariai, gyventojai neteisėtų žydų nausėdijų, kurių legalumo nepripažįsta JTO, naikina arabus, žudo net mažus arabų vaikus. Genocidas ir ateities perspektyvų nebuvimas, visų pirma, sąlygoja mažėjimą palestiniečių šiose teritorijose. Mes šį reiškinį stebime ir Lietuvoje, žmonės negimdo, nes nemato perspektyvų, juos persekioja skurdas, juk tai ir yra pagrindinė jaunimo emigracijos iš Rytų Europos priežastis. Lietuvių tautos genocidas vykdomas užmaskuota forma.

Sirija. Šios valstybės Gai Bechor nemini, nors Izraelio ir jo satelitų čia sukurstytas pilietinis karas jam davė puikius vaisius. Milijonai sirų išvaryti iš namų, perkelti į Europą, Turkiją, kitas kaimynines valstybes, šimtai tūkstančių žuvo, keli milijonai negimė, o svarbiausia, kad Sirija bus suskaldyta ir Izraeliui nebereikės niekada jai gražinti 1967 metais okupuotų ir aneksuotų Sirijos Golano aukštumų.

Saudo Arabija. 2000 metais – 6,3 vaiko, šiandien – 2,09. „Artimųjų Rytų musulmonai tapo vos ne pačiu pesimistiškiausiu pasaulio regionu. Dabartinė karta bėga iš jo fiziškai, o sekanti tiesiog negimsta.“

Rytų Europa. Čia pati blogiausia demografinė situacija. Rumunijoje ir Lenkijoje vienai motinai tenka 1,39 vaiko, Vengrijoje, Čekijoje ir Slovakijoje 1,4 – 1,5 vaiko motinai. Bulgarijoje gimstamumo koeficientas 1,4. 1989 metais Bulgarijoje gyveno 9 milijonai žmonių, dabar – 7 milijonai. Manoma, kad 2050 metais čia gyvens 5 milijonai žmonių. Didelę įtaką turi emigracija į kitas ES valstybes, pirmiausiai Vokietiją ir Didžiąją Britaniją. „Palaipsniui visos šios šalys virsta į milžiniškus senelių namus“, – teigia Izraelio politologas.

Latvija, Lietuva, Estija, Kroatija, Serbija, Juodkalnija, Slovėnija – 1,3 – 1,5 vaiko motinai.

Japonija. 2000 – 1,41, toks išlieka ir 2017 metais. Japonijoje šiandien gyvena 125 milijonai žmonių. Daugelis Japonijoje iš viso nenori turėti vaikų, teigia autorius. Trečdalis nesituokia, jauni žmonės, sulaukę trisdešimties metų, toliau gyvena su tėvais. Juos vadina „viengungiais parazitais“.

Pietų Korėja. 1,2 vaiko motinai.

Izraelis. 3,16 vaiko vienai motinai. Tai vienintelė šalis tarp išsivysčiusių valstybių. Šis rodiklis turi tendenciją augti. Gai Bechor pastebi, kad krito gimstamumas pas Izraelio musulmonus ir druzus, o pas arabus-krikščionis tapo neigiamas. Pamažu mažėja gimstamumas pas žydus ortodoksus. Gimstamumo rodiklio augimas, reziumuoja autorius, vyksta dėka žydų pasauliečių ir religingų-sionistų. 2017 metais žydų gimstamumas Izraelyje pirmą kartą viršijo arabų gimstamumą. Žydei šis rodiklis buvo 3,16, o arabei – 3,11. Šis atotrūkis ir toliau auga.


Kaip autorius aiškina šį „žydų stebuklą“? Jis rašo: „Bevaikė pora priimama su atvira užuojauta, o trys vaikai šeimoje yra skaitoma būtinybe. Dauguma jaunų porų siekia turėti keturis vaikus.“

Net pas repatriantus iš Tarybų Sajungos gimstamumas Izraelyje išaugo nuo vieno vaiko iki trijų vaikų. Pas žydus, apsigyvenusius žydiškose nausėdijose Judėjoje ir Samarijoje, šis rodiklis viršijo 5 vaikus vienai motinai.

Reikia priminti, kad žydų nausėdijų statybą gausiai materialiai remia pasaulio žydiška finansinė oligarchija, finansuojame ir mes per „skandinaviškus bankus“, lupančius nuo Lietuvos devynis kailius palūkanų ir nuolatos brangstančių paslaugų kainų pavidalu, praktiškai jų nemokamų mokesčių pavidalu.

„Visa tai reiškia, kad jau 2019 metais Izraelyje bus 9 milijonai gyventojų, o 2024 metais šis skaičius taps dviženkliu, “ – pažymi Gai Bechor ir konstatuoja: „Žydai bėga iš Vakarų dėl migrantų antplūdžio. Tame skaičiuje ir į Izraelį. Ir tai, savo ruožtu, kelia demografinį bumą. Ne veltui meinstriminės izraelietiškos MIP, visos kaip viena progresyvios, ėmė vimdančiai šaukti prieš vaikų gimimą. Ir tai po dešimtmečius trukusių bauginimų, dėl politinių, suprantama, sumetimų, neva, žydų vaikų gimsta per mažai. Dabar jie vėl, dėl politinių motyvų gąsdina mus tuo, kad vaikų, atsirado per daug: neva, ankšta čia tampa, kenkia aplinkai, skatina globalų atšilimą ir bendrai kenkia karjerai ir laimei.“

Tai hedonizmas, bet izraeliečiai antihedonistai


Į Izraelį per metus sugrįžta 30 tūkstančių repatriantų. „Vakarų senėjimas ir islamizacija tapo garantu mūsų jėgos ir jaunystės. Imigracija į Vakarus silpnina nacionalines valstybes, bet stiprina mus.


Tavo mirtis – tai mano gyvenimas“ (Mors tua, vita mea). Paklausykite, ką kalba jauni repatriantai, atvykę į šalį šiais metais – jie atvyksta čia, kad susirasti sau žydą gyvenimo draugą ar draugę, kad sukurti šeimą, kad realizuotis. Tuo metu kai Vakaruose plinta nuomonė, kad vaikai – kliūtis savirealizacijai, pas mus būtent vaikai ir tampa jo neatskiriama dalimi. Vaikai – tai džiaugsmo ir laimės šaltinis“, – rašo Gai Bechor.

„Štai kas įvyksta, kai kiekvienas rūpinasi tiks malonumais ir savęs realizavimu, atsisako prisiimti nacionalinę ir ekonominę atsakomybę. Nėra vaikų – nėra problemų!“ – reziumuoja straipsnio autorius ir pateikia bevaikių ES vadovų iškalbingą pavyzdį.

Bevaikiai Europos lyderiai tapo egoizmo ir hedonizmo įsikūnijimu


  1. Lietuva – Dalia Grybauskaitė – nėra vaikų
  2. Anglija – Theresa May – nėra vaikų
  3. Prancūzija – Emmanuel Macron – nėra vaikų
  4. Škotija – Nicola Sturgeon – nėra vaikų
  5. Italija – Paolo Gentiloni – nėra vaikų
  6. Vokietija – Angela Merkel – nėra vaikų
  7. Liuksemburgas – Xevier Bettel – nėra vaikų
  8. Švedija – Stefan Lofven – nėra vaikų
  9. Olandija – Mark Rutte – nėra vaikų
  10. Europos Komisija – Jean-Claude-Juncker – nėra vaikų

Lietuvoje tas pats. Bevaikės prezidentės Dalios Grybauskaitės dešimtmetį trūkusį lietuvių tautos naikinimą tęsia bevaikė Ingrida Šimonytė, be to nuo nosies iki kulnų susitepusi su Lietuvos praskolinimu užsienio komerciniams bankams. Tai ji darė, būdama finansų ministre, tai ji daro, būdama premjerės rolėje.

Bevaikių nejaudina ateinančių kartų perspektyvos. 

Izraelio pavyzdys rodo, kad pagrindinis veiksnys, skatinantis gimstamumą, yra valstybės parama (ES pavyzdys - V.Orbano politika remiant šeimą) ir tikėjimas valstybės ateitimi. Su dabartine valdžia Lietuva neturi jokios ateities perspektyvos. Einama į valstybės sunaikinimą.

Nuorodos:

The Guardien ir 15min. nuotraukos.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

"Berliner Zeitung": kritikuojamas skolos sandoris su „Blackrock“ - „dar labiau padidins skurdą“

  "Berliner Zeitung" rašoma , kad Ukraina išvengė įsipareigojimų nevykdymo (bankroto) grėsmės. Po kelis mėnesius trukusių derybų K...