2022 m. lapkričio 27 d., sekmadienis

Arkivyskupas Viganò: Koronės pandemijos farsas buvo Naujosios pasaulio tvarkos bandomasis balionas

Žemiau pateikiu arkivyskupo Carlo Maria Viganò kreipimąsi į tarptautinę organizaciją "Medical Doctors for Covid Ethics International" (MD4CE International).

Brangūs ir gerbiami draugai, 

Pirmiausia leiskite man padėkoti daktarui Stephenui Frostui už kvietimą pasikalbėti su jumis. Kartu su daktaru Frostu dėkoju ir jums visiems: jūsų įsipareigojimas kovoti su psichopandemine propaganda yra pagirtinas. Puikiai žinau, su kokiais sunkumais jums teko susidurti, kad galėtumėte laikytis savo principų, ir tikiuosi, kad žalą, kurią patyrėte, galės tinkamai atlyginti tie, kurie jus diskriminavo, atimdami iš jūsų darbą ir atlyginimą bei klijuodami jums pavojingų nevaxerių etiketes.


Džiaugiuosi galėdamas kalbėti ir pasidalyti su jumis mintimis apie dabartinę pasaulinę krizę. Krizę, kurią galime laikyti prasidėjusia nuo pandeminės ekstremaliosios situacijos, bet kuri, kaip žinome, buvo planuojama dešimtmečius, žinomoms asmenybėms siekiant labai konkrečių tikslų. Sustoti tik ties pandemija iš tiesų būtų didelė klaida, nes tai neleistų mums įvertinti visų įvykių nuoseklumo ir tarpusavio sąsajų, taigi neleistų mums jų suprasti ir, svarbiausia, nustatyti už jų slypinčių nusikalstamų ketinimų. Jūs taip pat - kiekvienas, turintis savo kompetenciją medicinos, mokslo, teisės ar kitose srityse - sutiksite su manimi, kad apsiribodami tik savo disciplina, kuri kai kuriais atvejais yra labai specifinė, iki galo nepaaiškinsite tam tikrų vyriausybių, tarptautinių institucijų ir farmacijos agentūrų priimtų sprendimų pagrindimo. Pavyzdžiui, "į grafeną panašios" medžiagos radimas žmonių, kuriems buvo įskiepytas eksperimentinis serumas, kraujyje neturi jokios prasmės virusologui, tačiau turi prasmę nanomedžiagų ir nanotechnologijų ekspertui, kuris supranta, kam gali būti naudojamas grafenas. Jis taip pat turi prasmę medicinos patentų ekspertui, kuris iš karto nustato išradimo turinį ir susieja jį su kitais panašiais patentais. Taip pat prasminga karo technologijų ekspertui, kuris žino apie patobulinto žmogaus tyrimus (Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos dokumente transhumanistine prasme jis vadinamas "papildytu žmogumi") ir todėl grafeno nanostruktūrose gali atpažinti technologiją, leidžiančią padidinti karių kovines savybes. O telemedicinos ekspertas tose nanostruktūrose galės atpažinti būtiną prietaisą, kuris siunčia biomedicininius parametrus į paciento valdymo serverį ir taip pat gauna iš jo tam tikrus signalus.

Dar kartą kartoju: vertinant įvykius medicininiu požiūriu, reikėtų atsižvelgti į tam tikrų sprendimų, pavyzdžiui, kaukės uždėjimo ar, dar blogiau, masinio "skiepijimo", padaryto pažeidžiant pagrindines piliečių teises, teisines pasekmes. Ir esu tikras, kad sveikatos valdymo srityje taip pat išryškės manipuliacijos ligų ir gydymo būdų klasifikavimo kodais, kurie buvo sukurti tam, kad žalingas priemonių, kurių buvo imtasi prieš COVID-19, poveikis taptų neatsekamas, pradedant žmonių prijungimu prie kvėpavimo aparatų intensyviosios terapijos skyriuje ir baigiant budriais laukimo protokolais, jau nekalbant apie skandalingus reglamentų pažeidimus, kuriuos padarė Europos Komisija, kuri, kaip žinote, neturi Europos Parlamento delegacijos sveikatos srityje ir kuri yra ne valstybinė institucija, o privatus verslo konsorciumas.


Vos per kelias pastarąsias dienas Balio G-20 aukščiausiojo lygio susitikime Klausas Švabas (Klaus Schwab) vyriausybių vadovams - beveik visi iš Pasaulio ekonomikos forumo programos "Jaunieji pasaulio lyderiai rytojui" - davė nurodymus dėl būsimų veiksmų, kurių reikia imtis siekiant sukurti pasaulinę vyriausybę. Labai galingos privačios organizacijos, turinčios milžiniškas ekonomines priemones, prezidentas nepagrįstai naudojasi valdžia pasaulio vyriausybėms, išgaudamas jų paklusnumą iš politinių lyderių, neturinčių visuotinio mandato pajungti savo tautas elito galios iliuzijoms: šis faktas yra beprecedenčio rimtumo. Klausas Švabas (Klaus Schwab) sakė: "Jei esate Pasaulio ekonomikos forumo pirmūnas, jūs esate laimėtojai" (čia). Šie labai rimti pareiškimai turi dvi pasekmes: pirmoji yra ta, kad "nugalėtojai pasiims viską" ir bus "nugalėtojai" - neaišku, kokiose pareigose ir kieno leidimu. Antroji - kad tie, kurie neprisitaikys prie šios "ketvirtosios pramonės revoliucijos", bus išstumti ir pralaimės - praras viską, įskaitant savo laisvę. Trumpai tariant, Klausas Švabas (Klaus Schwab) grasina dvidešimties labiausiai industrializuotų pasaulio valstybių vyriausybių vadovams, kad jie savo šalyse įgyvendins Didžiojo persitvarkymo programinius punktus. Tai toli peržengia pandemijos ribas: tai pasaulinis valstybinis perversmas, prieš kurį būtina, kad žmonės sukiltų ir dar sveiki valstybių organai pradėtų tarptautinį teisinį procesą. Grėsmė yra neišvengiama ir rimta, nes Pasaulio ekonomikos forumas yra pajėgus įgyvendinti savo ardomąjį projektą, o visi valdantieji valstybes tapo šios tarptautinės mafijos pavergti arba šantažuojami.

Atsižvelgdami į šiuos pareiškimus - ir į kitų ne mažiau klaidinančių asmenų, kaip Yuval Noah Harari, Schwabo patarėjo, pareiškimus - suprantame, kaip pandemijos farsas pasitarnavo kaip bandomasis balionas, skirtas kontrolės, prievartos priemonėms įvesti, asmens laisvėms apriboti, nedarbui ir skurdui didinti. Kitus žingsnius teks žengti pasitelkus ekonomines ir energetines krizes, kurios padeda sukurti sinarchinę vyriausybę globalistinio elito rankose.

Ir čia, brangūs draugai, leiskite man kalbėti kaip vyskupui. Nes šioje įvykių serijoje, kurios liudininkais esame ir būsime, jūsų įsipareigojimas gali būti sužlugdytas ar apribotas dėl to, kad nesugebate įžvelgti jo iš esmės dvasinės prigimties. Žinau, kad du šimtmečiai Apšvietos minties, revoliucijų, ateistinio materializmo ir antiklerikalinio liberalizmo įpratino mus galvoti apie tikėjimą kaip apie asmeninį reikalą arba kad nėra objektyvios Tiesos, į kurią visi turime lygiuotis. Tačiau tai yra propedeutinės indoktrinacijos vaisius, kuri vyko gerokai anksčiau nei tai, kas vyksta šiandien, ir būtų kvaila manyti, kad antikrikščioniška ideologija, kuri XVIII a. skatino slaptąsias sektas ir masonų grupes, neturi nieko bendra su antikrikščioniška ideologija, kuri šiandien skatina tokius žmones kaip Klausas Švabas (Klaus Schwab), Džordžas Sorošas (George Soros) ir Bilas Geitsas (Bill Gates). Jų varomieji principai tie patys: maištas prieš Dievą, neapykanta Bažnyčiai ir žmonijai, destruktyvus įniršis, nukreiptas prieš kūriniją ir ypač prieš žmogų, nes jis sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą.


Jei pradėsite nuo šių įrodymų, suprasite, kad neįmanoma apsimesti, jog tai, kas vyksta prieš mūsų akis, yra tik pelno siekimo ar valdžios troškimo rezultatas. Be abejo, negalima neatsižvelgti į ekonominę dalį, turint omenyje, kiek daug žmonių bendradarbiavo su Pasaulio ekonomikos forumu. Ir vis dėlto, be pelno, esama neišreikštų tikslų, kylančių iš "teologinės" vizijos - tiesa, apverstos aukštyn kojomis, bet vis tiek teologinės - vizijos, kurioje įžvelgiamos dvi priešingos pusės: Kristaus ir Antikristo.

Neutralumo negali būti, nes kai susiduria dvi armijos, tie, kurie nusprendžia nekovoti, taip pat daro pasirinkimą, turintį įtakos mūšio baigčiai. Kita vertus, kaip galima savo kilniose ir aukštose profesijose pripažinti nuostabią tvarką, kurią Kūrėjas įdiegė gamtoje (nuo žvaigždžių žvaigždynų iki atomo dalelių), o paskui neigti, kad žmogus su savo moraliniu jausmu, įstatymais, kultūra ir atradimais taip pat yra šios tvarkos dalis? Kaip žmogus, kuris yra Dievo kūrinys, gali manyti, kad jis pats nėra pavaldus amžiniems ir tobuliems dėsniams?

Mūsų kova vyksta ne prieš kūrinius iš kūno ir kraujo, bet prieš kunigaikštystes ir galybes, prieš šio tamsybių pasaulio valdovus, prieš piktojo dvasias, gyvenančias danguje (Ef 6, 12).

Viena vertus, yra Dievo miestas - tas, apie kurį rašo šventasis Augustinas, - o kita vertus, yra velnio miestas. Galima sakyti, kad šioje eroje velnio miestas aiškiai atpažįstamas neomaltūziškame globalizme, Naujojoje pasaulio tvarkoje, Jungtinėse Tautose, Pasaulio ekonomikos forume, Europos Sąjungoje, Pasaulio banke, Tarptautiniame valiutos fonde ir visuose tuose vadinamuosiuose "filantropiniuose fonduose", kurie vadovaujasi mirties, ligų, naikinimo ir tironijos ideologija. Taip pat tose jėgose, kurios įsiskverbė į institucijas ir kurias vadiname gilumine valstybe ir gilumine bažnyčia.


https://www.lifesitenews.com/opinion/abp-vigano-the-covid-pandemic-farce-served-as-a-trial-balloon-for-the-new-world-order/?utm_source=featured-news&utm_campaign=catholicKomentarų nėra:

Rašyti komentarą

"Berliner Zeitung": kritikuojamas skolos sandoris su „Blackrock“ - „dar labiau padidins skurdą“

  "Berliner Zeitung" rašoma , kad Ukraina išvengė įsipareigojimų nevykdymo (bankroto) grėsmės. Po kelis mėnesius trukusių derybų K...