2022 m. lapkričio 21 d., pirmadienis

Apie valiutos bėgimą iš Rusijos ir kompradorinę buržuaziją. prof.V.KatasonovasŽemiau pateikiu šiandien pasirodžiusio garsaus Rusijos ekonomisto prof.Valentino Katasonovo striapsnio "Apie kompradorinę buržuaziją ir valiutos bėgimą į užsienį" vertimą.

Kasmet iš Rusijos buvo išvežamos milžiniškos užsienio valiutos sumos. Eksportuota nafta, naftos produktai, gamtinės dujos, juodieji ir spalvotieji metalai, auksas, grūdai ir daug kitų produktų. Didelė dalis už šį eksportą gautų pajamų užsienio valiuta niekada negrįžo į Rusiją. Nors dalis šių įplaukų sugrįžo ir papildė Rusijos banko valiutos atsargas, taip pat atsidūrė Rusijos Federacijos bankų sistemoje.

Po vasario 24 d. daugelis Rusijos oligarchų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su šalies išteklių eksportu, nusprendė stoti į kolektyvinių Vakarų pusę, kad išsaugotų savo milijardinius turtus.

Šių metų vasario 1 d. rusai bankų sąskaitose laikė 90,6 mlrd. dolerių užsienio valiuta. Be to, gyventojai turėjo valiutos santaupų "po čiužiniu". Rusijos banko ir ekspertų skaičiavimais, SKO (Rusijoje karinė invazija į Ukrainą yra vadinama "specialia karine operacija" SKO, A.L.) išvakarėse Rusijos piliečiai turėjo 90-100 mlrd. dolerių grynųjų pinigų, daugiausia dolerių banknotais ir eurais. Bendra suma yra maždaug 180-190 mlrd. dolerių. Nėra statistinių duomenų apie tai, kaip ši suma pasiskirstė tarp įvairių visuomenės sluoksnių, tačiau manoma, kad ne daugiau kaip 10 % Rusijos piliečių turėjo užsienio valiutos (sociologinių apklausų rezultatai). O tarp pastarųjų, tų, kurie turi daugiau nei milijoną dolerių, tikriausiai ne daugiau kaip 1 proc.


Po vasario 24 d. emigracijos nuotaikos tarp dalies mūsų gyventojų tapo aiškios. Pirmiausia tai minėti oligarchai, kuriems tolesnis buvimas Rusijoje nebuvo saugus jų užsienyje sukauptų santaupų saugumo požiūriu. Be oligarchų, Rusijoje yra ir antrasis turtingųjų sluoksnis, kurių turtas matuojamas ne milijardais, o šimtais ar dešimtimis milijonų dolerių. Jie taip pat nori "ten nuvykti".

Pirmąją ir antrąją grupes jungiu į vieną bendrą pavadinimą - kompradorinė buržuazija. Yra ir trečioji grupė, kurios negalima priskirti buržuazijai. Jis yra labai nevienodas. Yra kūrybinė inteligentija, mokslinė inteligentija, vadinamieji informacinių technologijų specialistai ir, galiausiai, išsisukinėtojai (kurie bijo būti "nušluoti" per kitą mobilizaciją). Jų materialinis "kalibras" paprastai matuojamas ne milijonais dolerių, o kuklesnėmis sumomis. Tačiau juos taip pat veikia emigracijos nuotaikos, o kai kurie iš jų jau emigravo.

Visų trijų kategorijų tikrieji ar potencialūs emigrantai siekia perkelti visą savo turtą "ten". Pirma, tai grynieji ir negrynieji pinigai, sukaupti per daugelį metų. Antra, visas kitas turtas, kurį reikia konvertuoti į likvidžią valiutos formą, kad jį būtų galima nugabenti "ten".

Bet čia yra bėda! Jau pirmąją savaitę po SKO pradžios Rusijos Federacijos prezidentas pasirašė du dekretus (vasario 28 d. ir kovo 1 d.), kuriais buvo nustatytos kliūtys Rusijos "fiziniams asmenims" (fiziniams asmenims) atsiimti valiutą. Tai buvo daroma visais kanalais.

Žinoma, daugelis "fizinių asmenų" pradėjo ieškoti būdų, kaip apeiti kliūtis. Lengviausias būdas apeiti šią problemą - kontrabanda. Tai taip pat laikoma kontrabanda, kai pilietis išvyksta į užsienį nedeklaravęs valiutos. Federalinės muitinės tarnybos (FMT) duomenimis, nuo vasario 24 d. iki kovo 31 d. pasienio punktuose rasta daugiau kaip 100 mln. rublių - rubliais, doleriais ir eurais. Norint įvertinti tikrąjį eksporto mastą, šią sumą reikėtų padauginti iš maždaug 100.


Taip pat buvo naudojamos pilkosios schemos. Pavyzdžiui, prezidento dekretu gyventojams uždrausta pervesti pinigus į užsienio bankų sąskaitas. Tačiau draudimas nebuvo taikomas prekių pirkimui, mokėjimams už mokslą, gydymą ir komunalines paslaugas už nekilnojamąjį turtą nacionaline ar užsienio valiuta. Labai suintensyvėjo valiutos išėmimas prisidengiant fiktyviais sandoriais ir padirbtais dokumentais.

Taip pat buvo pasinaudota kaimyninių šalių, kuriose nebuvo apribojimų išsiimti užsienio valiutą, galimybėmis. Rublių lėšos ten buvo įvairiais būdais išgryninamos, konvertuojamos į dolerius, eurus ir kitas valiutas ir pervedamos į "pageidaujamą" kolektyvinių Vakarų šalį. Pavasarį daugelyje NVS šalių išaugo JAV dolerių ir eurų paklausa.

Spaudžiant įvairiems lobistams, pradiniai prezidento dekretais nustatyti valiutos išėmimo iš apyvartos apribojimai ėmė švelnėti. Atsipalaidavimas prasidėjo jau balandžio mėnesį, tęsėsi vasarą ir tęsiasi iki rudens. Jie buvo ir yra vykdomi po kovos su "stipriu rubliu" vėliava. Apie tai jau rašiau. Vertingiausia dovana "fiziniams asmenims" buvo Rusijos banko sprendimas beveik visiškai panaikinti užsienio valiutos pervedimų į užsienio bankų sąskaitas apribojimus. Nuo 2022 m. liepos 1 d. fiziniams asmenims bus leista pervesti iki 1 mln. dolerių per mėnesį į užsienio sąskaitas! Rugsėjo pabaigoje Centrinis bankas pranešė, kad dabartinės taisyklės bus pratęstos dar šešiems mėnesiams (nuo 2022 m. spalio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.). Užsimenama, kad po to gali būti panaikinta 1 mln. dolerių riba tarpbankiniams pervedimams. O iki kitų metų kovo 31 d. pagal "žaliąjį koridorių" galima atsiimti 9 mln.

Tai, kad fizinių asmenų valiuta iškeliauja į užsienį, netiesiogiai rodo Rusijos banko statistiniai duomenys apie gyventojų indėlius užsienio valiuta. 2022 m. pradžioje jos sudarė 96,1 mlrd. dolerių. Vasario pradžioje - 90,6 mlrd. Liepos pradžioje buvo 76,7 mlrd. dolerių, o rugpjūčio pradžioje - 73,7 mlrd. dolerių. Pagrindinė tokio elgesio priežastis - mažos (net nulinės) nominaliosios užsienio valiutos palūkanų normos. O realiosios palūkanų normos (t. y. pakoreguotos atsižvelgiant į infliaciją) apskritai buvo neigiamos. Be to, įvedus komisinius mokesčius už mažmenines sąskaitas ir pan. Tačiau kažkodėl niekas nepaminėjo tokios svarbios užsienio valiutos indėlių kaupiamųjų indeksų mažėjimo priežasties kaip užsienio valiutos išvežimas į užsienį. Ši priežastis yra ne finansinė ir komercinė, o politinė.

Iš viso vasario-rugsėjo mėn. fizinių asmenų indėlių užsienio valiuta nutekėjimas Rusijoje siekė 29,8 mlrd. Rekordinis nutekėjimas įvyko kovo mėnesį - 9,8 mlrd. Tuomet nuotėkio intensyvumas sumažėjo. Liepos mėn. jis siekė 3 mlrd. JAV dolerių, rugpjūtį - taip pat 3 mlrd. JAV dolerių, o rugsėjį staiga išaugo iki 7 mlrd. JAV dolerių.


Indėlių užsienio valiuta dalis bendroje visų Rusijos bankų sistemos fizinių asmenų indėlių sąskaitose esančių lėšų apimtyje palaipsniui mažėja. Liepos pabaigoje jis buvo 12,8 %, o rugsėjo pabaigoje pasiekė rekordiškai žemą lygį - 10,3 %. Pažymėtina, kad per pastaruosius kelerius metus indėlių užsienio valiuta dalis stabiliai svyravo apie 20 %. Taip pat įdomūs duomenys apie fizinių asmenų indėlių užsienio valiuta vertės metinius pokyčius. Šių metų birželį indėliai užsienio valiuta buvo 20,4 proc. mažesni nei prieš metus. Liepą - 23,6 proc. mažiau, rugpjūtį - 26,9 proc. mažiau, rugsėjį - 35,6 proc. mažiau.

Ekspertai šiuos naujausius Rusijos banko duomenis komentuoja kaip spartesnį bankų sistemos nuvertėjimo procesą ir apibūdina jį kaip teigiamą procesą. Iš dalies su tuo sutinku. Vienintelis painus dalykas: nėra gerai, kad ši devalvacija vyksta ne tik ir ne tiek konvertuojant dolerius ir eurus į Rusijos rublius, kiek išvežant tuos pačius dolerius ir eurus iš Rusijos Federacijos.

Rusijos bankas savo statistikoje neatskleidžia "fizinių asmenų" indėlių užsienio valiuta struktūros pagal valiutos rūšį. Tačiau ekspertai daro prielaidą, kad šiais mėnesiais JAV dolerį, eurą ir kitas "nedraugiškas" valiutas pastebimai pakeitė "draugiškos" valiutos, daugiausia Kinijos juanis. Nesu tikras, kad "fiziniai asmenys" labai noriai laikytų savo indėlius Kinijos juaniais. Juk tai yra nuvertėjanti valiuta (ir pagal grafiką). Pavyzdžiui, rugsėjo mėn. juanis nuo metų pradžios rublio atžvilgiu nuvertėjo 9 %.

Manau, kad "toksiška" valiuta ir toliau liks Rusijos Federacijos bankų sistemoje pagal dabartines žaidimo taisykles. Ji jau pradeda veikti kaip visų "sunkiai uždirbtų prekių" gabenimo į Vakarus priemonė. Straipsnio pradžioje minėjau, kad rusų kilmės kompradorinė buržuazija siekia perkelti "ten" ne tik Rusijos bankų sistemoje sukauptą valiutą, bet ir kitą turtą. Ką šiandien veikia šie turtingi žmonės? Jie bando parduoti savo turtą (akcijas, pajus, ištisas įmones, dvarus, valdas). O už pardavimą gautos pajamos būtinai turi būti išreikštos ta "nuodinga" valiuta, kurią jie vėliau išveš į Vakarus. Doleriai ir eurai reikalingi tam, kad Rusijos apiplėšimo rezultatai būtų nukreipti per "žaliąjį koridorių", kurį Rusijos bankas dar vasarą praplėšė buržuazijos kompradoriams.

Norint išvengti šios pagundos, reikia skubiai uždaryti "žaliąjį koridorių". Taip pat iškelkite klausimą dėl oligarchų ir kitų kompradorinės buržuazijos atstovų, kurie jau emigravo arba ruošiasi emigruoti artimiausiu metu, turto nacionalizavimo. Laimei, tokia mintis kilo ne tik man. "Atsižvelgdami į nedraugiškų šalių veiksmus, kurių imasi nedraugiškos šalys, siekdamos nustatyti Rusijos milijardierių turtą (įskaitant nuosavybę) šių valstybių teritorijose, šio turto areštą (įšaldymą), manome, kad turėtume apsvarstyti galimybę taikyti panašias priemones tokiems asmenims, kurie nuo vasario 24 d. išvyko iš Rusijos Federacijos, ypač tiems, kurie atsisakė Rusijos pilietybės", - neseniai pareiškė Federacijos Tarybos ekonominės politikos komiteto vadovas Andrejus Kutepovas.

https://www.fondsk.ru/news/2022/11/21/o-kompradorskoj-burzhuazii-i-begstve-valjuty-za-rubezh-57736.htmlKomentarų nėra:

Rašyti komentarą

"Berliner Zeitung": kritikuojamas skolos sandoris su „Blackrock“ - „dar labiau padidins skurdą“

  "Berliner Zeitung" rašoma , kad Ukraina išvengė įsipareigojimų nevykdymo (bankroto) grėsmės. Po kelis mėnesius trukusių derybų K...