2022 m. balandžio 9 d., šeštadienis

Lietuvos patriotus lietuvių Tautos kankintojai, jų vaikai ir anūkai, šiandien padarė „grėsmėmis nacionaliniam saugumui“


Vakar iš „Laisvo laikraščio“ leidėjo Aurimo Drižiaus gavau trumpą laišką: „Paskaitykite mentų atsakymą, nes ir jūs ten paminėtas, siūlau jungtis prie ieškinio, nes mentūra skęsta su šimonyte, net teismui meluoja.“ 

Iš vieno laiško priedo, kurio tekstą pridedu, seka, kad mano kuklus blogas www.lebionka.blogspot.com buvo Lietuvoje užblokuotas ir nematomas policijos Generalinio komisaro nurodymu, prisidengiant karu Ukrainoje ir „nepaprastąja padėtimi“. Štai šio rašto tekstas:

 

POLICIJOS DEPARTAMENTAS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

Adresatams pagal sąrašą

Žiniai

Ministrei Pirmininkei

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai

Ryšių reguliavimo tarnybai

Nr.

DĖL NESKELBTINOS INFORMACIJOS

 Rusijai pradėjus suplanuotą karą Ukrainos teritorijoje, atsižvelgiant į didelio masto Rusijos karinių pajėgų sutelkimą prie Ukrainos sienos ir okupuotoje Ukrainos teritorijoje, taip pat Baltarusijos teritorijoje, galimas grėsmes Lietuvos nacionalinio saugumo interesams, 2022 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikoje įvesta nepaprastoji padėtis. Pažymėtina, kad dabartinė situacija Rytų Europoje sudaro itin palankias sąlygas Rusijos ir Baltarusijos valdžios institucijų nurodymu vykdyti hibridines atakas ir bet kokio pobūdžio provokacijas prieš Lietuvą ir kelia grėsmę visuomenės rimčiai bei viešajai tvarkai.

Lietuvos policija, užtikrindama jai pavestų funkcijų įgyvendinimą ir veikdama nepaprastosios padėties sąlygomis, nustatė galimus Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus dėl neskelbtinos informacijos platinimo ir imasi visų įmanomų priemonių, siekdama užkirsti kelią neskelbtinos informacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, sklaidai.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 290 „Dėl Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) nuostatomis, atsižvelgdami į tinklo paslaugų teikėjui Nutarimo 14 punktu nustatytą pareigą, reikalaujame nedelsiant nutraukti prieigą Lietuvos Respublikoje prie šių interneto tinklalapių:

https://lenta.ru/, https://ria.ru/, https://ria.ru/lenta/, https://www.rbc.ru/, https://www.rt.com, https://kremlin.ru/, https://en.kremlin.ru/, https://smotrim.ru/, https://tass.ru/, https://tvzvezda.ru/, https://vsoloviev.ru, https://ltv.ru/, https://www.vesti.ru/, https://online.sberbank.ru/, https://zakupki.gov.ru/, https://lt.sputniknews.ru, https://baltnews.ru/, https://sputniknews.ru/, https://regnum.ru/, https://iz.ru/, https://eadaily.com, http://lebionka.blogspot.com/, http://ausra.info/, https://www.rubaltic.ru/, https://politexpert.net/, https://tsargrad.tv/, https://rg.ru, https://vz.ru/, https://www.tvr.by/, https://dziennik-polityczny.com/, https://ru-an-info.livejournal.com, , https://cont.ws/@Chervonec001 https://cont.ws/@Colonel-Cassad, https://cont.ws/@who-who, https://cont.ws/@rustik8448, https://www.rbth.com/, https://vk.com/public77836574, https://nikolaiarhep.livejournal.com/, https://vk.com/againstthewest, https://vk.com/the_face_of_war, https://vk.com/evropy_net, https://bb.lv/, https://vk.com/opvnato, https://rusonline.org, https://vk.com/public172944148, https://www.fondsk.ru, https://moderndiplomacy.eu, https://iarex.ru, https://www.ritmeurasia.org/tag--litva-1152, https://criticismoflife.wordpress.com/, https://vk.com/natowar.

Dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingumą. 

Mes stiprūs kartu!

Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla

 

Ką aš galiu pasakyti apie šį raštą. Viena vertus, tai, kad privatus mano blogas www.lebionka.blogspot.com  yra prilygintas valstybinėms Rusijos ir Baltarusijos MIP rodo, kad interneto džiunglėse esu matomas ir tai man – savotiška garbė. Antra vertus, tai rodo, kokiu beprotynu per 31 Nepriklausomybės metus virto Lietuva, kokie neadekvatūs žmonės vadovauja mūsų valstybei.

Aš neturiu pagrindo pykti ant Google korporacijos, priglaudusios mano blogą savo platformoje. Jie savininkai, jie nustato tvarką. Jie dirba Lietuvos teritorijoje, paklūsta valdžios nurodymams. Pas mane nėra sutarties su šia korporacija. Nori skelbia, nori išjungia. Jei panašūs gigantai galėjo išjunginėti JAV prezidentą Donaldą Trampą...

Lietuvos premjerė Ingrida Šimonytė sakosi mėgstanti „Narsųjį kareivį Šveiką“. Mane, prisipažinsiu, tai kažkiek nustebino, nesitikėjau, kad tokio menko, vertinant jos veiklą, intelekto žmogus gali domėtis Jaroslavo Hašeko kūryba. Juk ten, aure, ne Čekija, ne Austro Vengrijos imperija, o mūsų Šimonytės valdoma Lietuva pavaizduota! Ar aplink mus neknibžda bukapročiai sekliai, kaip Šveiko Pragoje, o ar mūsų valdžia kilo ne iš tų lietuvių tautos kankintojų, per naktį išvertusių kailį, kaip įvyko Čekijoje, žlugus Austro-Vengrijos imperijai? O Šveiko laikų generolai? Kuo mūsiškiai už juos geresni? O ar mūsų kareivėliai ne tokie patys antrarūšiai prieš amerikonus, kaip tuometiniai čekai prieš austrus?

Vakar pirmasis Nepriklausomos Lietuvos karo kapelionas, kunigas majoras Alfonsas Bulotas man vėlai vakare parašė žinutę: „Kas kovojo prieš KGB jau tapo priešais. Manau, kad užsislaptinę jaučia artėjančius draugus. Drižius dirbo „Lietuvos Aide“, laužė kelius į nepriklausomą Lietuvą“.

Aš irgi tuomet buvau aktyvus sąjūdietis, vadovavau Mokslų Akdemijos Botanikos instituto Sąjūdžio grupei, buvau deleguotas į Steigiamąjį Sąjūdžo suvažiavimą, dalyvavau Kauno ekologijos klubo „Atgaja“ ekologiniuose žygiuose po Lietuvą, žadinusiuse Tautą. O kur tuomet buvo kgb-istai valatkos, dabartiniai auksaburniai? Ar kas abejoja, kad pasirodžius rusų tankams Vilniuje, visas šitas žiniasklaidą okupavęs 75 metams įslaptintas senelių-anūkų kgb-istinis mėšlas neis jų pasitikti su raudonomis vėliavomis rankose, ar nebėgs su iš anksto padalintais lagaminai grynųjų per sieną į užsienį?

Taip bus, nes taip jau buvo ne kartą.

Netikite, paklausykite tuomet nariojo kareivio Šveiko, jis jums apie tai linksmai papasakos.

 „Mes stiprūs kartu“? O aš manau, kad mes būsime stiprūs tik tada, kai jūsų, 75-metams įslaptintų kgb-istų, jūsų vaikų ir anūkų neliks valdžioje!

 


1 komentaras:

  1. #Fuckebookas blokuoja tą visą sąraša. O būtų verta visiems žinoti, pasidalinti.

    AtsakytiPanaikinti

Tamsėjančio Europos futbolo ateitis

Dar niekada Europos futbolo čempionatuose nebuvo tiek daug juodaodžių futbolistų . Man, tūlam Lietuvos gyventojui, tai nekelia nuostabos, ne...