2022 m. balandžio 20 d., trečiadienis

Jugoslavijos karo taikos palaikymo misijos kario kun. majoro A.Bulotos mintys dėl Ukrainos

 


Kada dvi galingos valstybės JAV ir TSRS įsivėlė į Karibų konfliktą, dėl slapta prekiniuose laivuose gabenamų TSRS balistinių raketų į komunistinę Kubą, šį galimą branduolinį karą sustabdė blaivūs protai iš JAV ir TSRS pusės. Priartėjus sovietų laivams prie Kubos, jie sutiko JAV laivų blokadą. TSRS laivai grįžo atgal. Kas ginčijosi dėl Kubos likimo, tas ir blaiviu protu išsprendė konfliktą, neįvėlė Kubos ir savo valstybių į branduolinį karą.

Kur dingo šie blaivūs protai dabar? Kodėl jie nesprendžia Rusijos ir NATO konflikto, greičiau jį kurstė, įvėlė į karą Ukrainą. Kodėl jie žaidžia vargšės Ukrainos ir jos gyventojų likimais, gyvybėmis? Skaudu tai.

Prisimenu sausio 13 ir mūsų kovas. Jau buvome laisvi, bet niekas iš galingųjų nenorėjo pripažinti mūsų laisvės, nors vadavo mus nuo 1945 m. Tik pačios mažiausios valstybės, kaip Vatikanas ir Islandija, tą naktį pripažino mūsų nepriklausomybę.

Kiek tikra buvo NATO žvalgybos informacija, skelbusi "nesikišti į Lietuvos laisvės reikalą, nes TSRS ją sutvarkys"? Su JAV kapelionais pasidalindavome informacija. TSRS okupacijos metu, pogrindžio sąlygomis, patarnavau Ukrainos tikintiesiems ir mačiau, kad problemų Ukrainoje yra.

O kaip su Vengrų, Čekų, slovakų užgrobtomis žemėmis Užkarpatėje? Ten panašiai, kaip ir Mūsų Seinų krašte. Kas turi tą problemą spręsti? Ar Putinas, kaip su Krymu?

Sielovados metu apsigyvendavau Užgorode, iš vengrų tautos atimtame krašte, kurio pusę valdė ukrainiečiai, gavę kaip dovaną jį iš sovietų, ištrėmus chorvatų ir vengrų šeimą į Sibirą.

Mekenanti ES, slapta pataikaujanti Putinui, manau, dar labiau skaudina Ukrainos gynėjus, kurie paliekami tarp dviejų galingųjų vieni. Paskutinės žinios, kad JAV labai parems Ukrainą? Bet ar liks kam ginti Ukrainą, kai ukrainiečiai Lietuvoje, užuot ją gynę, atidarinėja restoranus. Ne pensininkai juos atidarinėja, o jauni vyrai, neginantys savo tėvynės.

Ne vėliavėlėmis jiems mojuokime, o paprašykime vykti ginti savo tėvynės, kaip kad mes nepabėgom ir gynėme ją sausio 13 plikomis rankomis ir niekas apie mus nešokinėjo. Padėti reikia, bet ne gražbyliavimais. Paaiškinime brangių ukrainietiškų džipų jauniems savininkams, kad savo problemas jie turi spręsti patys, o tik tuomet NATO ir visas pasaulis.

Pagarbiai, Jugoslavijos karo dalyvis, taikos palaikymo misijos vyriausiasis kapelionas majoras Alfonsas Bulotas.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Tamsėjančio Europos futbolo ateitis

Dar niekada Europos futbolo čempionatuose nebuvo tiek daug juodaodžių futbolistų . Man, tūlam Lietuvos gyventojui, tai nekelia nuostabos, ne...