2022 m. sausio 31 d., pirmadienis

Nor-Sultano miestas - masonų sostinė. Dievo pirštas Kazachstanui už velnio garbinimą

 Pirmąją savaitę po Naujųjų prasidėjo revoliucija Kazachstane. Sukilimas vyko daugelyje Kazachstano miestų ir pareikalavo dešimčių žmonių aukų: kaliems pareigūnams buvo nupjautos galvos. Sukilėliai niokojo valstybinius pastatus, policijos nuovadas, ginklų parduotuves. Jie užiminėjo strateginius objektus: oro uostus, geležinkelio stotis, bankus. Padėtį pavyko stabilizuoti sausio 9 d. įvedus Rusijos, Baltarusijos, Armėnijos ir kitų Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos KSSO (rus. ОРГАНИЗА́ЦИЯ ДОГОВО́РА О КОЛЛЕКТИ́ВНОЙ БЕЗОПА́СНОСТИ) šalių karines pajėgas. Jos į Kazachstaną atvyko Kazachstano prezidento Kasimo-Jomarto Tokajevo prašymu ir apsaugojo svarbiausius Kazachstano valstybinius ir strateginius objektus, padėjo Kazachstano pusei palaikyti teisėtvarką.

Sausio 11 d. Kazachstano prezidentas Kasym-Jomartas Tokajevas paskelbė apie KSSO misijos pabaigą ir pajėgų išvedimą. Nuo taikos palaikymo pajėgų dislokavimo iki pranešimo apie misijos pabaigą praėjo tik keturios dienos. Prezidento pranešime buvo sakoma, kad taikos palaikymo misija Kazachstane sėkmingai baigta, o karių išvedimas prasidės sausio 13 d. Jis truks ne ilgiau kaip 10 dienų (1).


Dabar žinoma, kad „spalvotoje revoliucijoje“ dalyvavo ne tik valdžia nepatenkinti kazachai, bet ir iš užsienio atvykę profesionalūs teroristai, praėję pasirengimą Sirijoje, Irake, Afganistane. Buvo čia teroristų ir iš Kinijos uigūrų autonominio regiono. Uigūrai gyvena ir Kazachstane.

Pranešama, kad tarp žuvusiųjų yra 19 policininkų ir karių, o iš viso per susirėmimus Kazachstane žuvo 225 žmonės. Kaip nurodė respublikos generalinė prokuratūra, kai kurie žuvusieji buvo "ginkluoti banditai, dalyvavę teroristiniuose išpuoliuose, užpuolę pastatus ir teisėsaugos pareigūnus (2).

Iki šios dienos nustatytos 4578 aukos, iš kurių 4353 buvo sužeisti, įskaitant 3393 saugumo tarnybų narius. Tuo metu, kai buvo paskelbta nepaprastoji padėtis, į šalies morgus buvo atvežti 225 žuvusieji."

Kokia velniava vyko Kazachstane?

Sukilimo priežasčių daug: Vakarų noras sutrukdyti Kinijos "Šilko keliui" į Europą, Kazachstano uranas, nafta, dujos ir gausybė kitų iškasenų, noras pakiaulinti Rusijai.

Nursultanas Nazarbajevas vadovavo Kazachstanui daugiau kaip 30 metų ir net 2019 m., atsistatydinęs iš prezidento posto, iki 2022 sausio sukilimo jis vadovavo šalies Saugumo tarybai, partijai "Nur Otan" ir Kazachstano liaudies asamblėjai. Į valdžią ir valstybinių bendrovių valdybas jis atvedė dukterį, kitus gimines, prisivogė milijardinį turtą.

Pagrindinė sukilimo Kazachstane priežastis, manau, yra tai, kad Ilgametis Kazachstano vadovas, uzurpavo visą valdžią šalyje, alino gyventojus, o sostinę jis pavertė tarptautine satanistų-masonų irštva.

Netruko laukti Dievo piršto.

Astana - naujoji masonų sostinė

Nor-Sultano miesto pastatai rodo okultinę N. Nazarbajevo ir už jo stovinčių asmenų idėją (3). 
Astanos herbo monograma stebėtinai tiksliai atkartoja masonų garbinamo demono Bafometo galvos kontūrus.

Visus svarbiausius Astanos pastatus suprojektavo britų architektas lordas Normanas Fosteris. ."Kazachstano didžiųjų ložių" atstovo interviu leidiniui "News of Kazakhstan" teigiama, kad architektas yra masonas.

Masonerija kaip organizuotas judėjimas susiformavo 1717 m., kai įvyko kelių masonų ložių susirinkimas, kuriame buvo įkurta Anglijos Didžioji ložė ir išrinktas Didysis meistras. Šios organizacijos tikslas paprastas: prisidengus taikdariškais šūkiais ir rūpesčiu žmonija, visiškai pajungti pasaulį savo šeimininkams iš žydų superturtuolių (Rokfelerių, Rotšildų, Baruchų ir kt.). Dabar jie turi valdžią, bet neoficialiai, per savo marionečių teatrą, ir jie nori aiškios valdžios, įvesdami žydų karalių Mašiachą ir įvesdami totalitarinį režimą. Be to, dabar žmonių visiškai nekontroliuojame, todėl netrukus jie bus sučipuoti.

Tuo pat metu, atsižvelgiant į piramidinę organizacijos struktūrą, eiliniai masonai gali net nežinoti aukščiausios vadovybės planų, nuoširdžiai manydami, kad jie seka geru tikslu. Tikrieji planai žinomi tik masonų hierarchijos viršūnėms.


Normanas Fosteris. Naujasis daktaras Frankenšteinas ir jo sukurtos stiklinės pabaisos, beveidė naujojo globalizuoto vergų pasaulio architektūra.

Straipsnyje rašoma (3):

Astanos naujosios architektūros apžvalgą pradėkime nuo piramidės formos Taikos ir harmonijos rūmų. Taikos piramidės apačioje yra 61,80339887 m kraštinės ir 61,80339887 m aukščio aikštė.

Normanas Fosteris teigė, kad pastate nėra jokių atpažįstamų religinių simbolių, o tai leidžia darniai sujungti religijas. Iš tikrųjų piramidė yra okultinės religijos - Saulės kulto - šventykla. Ji įkūnija įšventintųjų žinias ir masių neišmanymą. Šiandieninis elitas, įšventintas į okultizmą (satanizmą), naudoja piramidę kaip savo galios šiuolaikiniame pasaulyje simbolį.


Dešinėje nuotraukos pusėje, palyginimui, yra JAV, valstybės, kurią sukūrė masonai, didžiojo antspaudo atvaizdas. Kaip matote, tai lygiai ta pati piramidė su viską matančia akimi viršuje. Apačioje yra užrašas "Novus Ordo Seclorum", kuris išvertus reiškia "Naujoji pasaulio tvarka amžiams". Jei paveikslėlyje nupiešite šešiakampę Dovydo žvaigždę, jos galuose esančios raidės yra MASON.

Tai, kad nėra šios piramidės viršūnės, kuri simboliškai pagaminta iš skaidraus stiklo ir išsiskiria iš viso statinio fono, rodo Naujosios pasaulio tvarkos neužbaigtumą. Viršūnė pasirodys tik tada, kai pasaulį pavergs pasaulio valdovas - Mašiachas, kurio žydai laukė tūkstantmečius. Krikščionys šį žmonijos priešą ir velnio tarną, Šventajame Rašte vadinamą Antikristu, musulmonai vadina Dadžaliu. Keletas prognozių rodo, kad jis pasirodys 2030-aisiais.


Įėję į piramidę lankytojai patenka į rūsio aukštą, kuriame yra tamsus, urvinis vidus. Šiame aukšte įsikūręs Astanos operos teatras, kuriame linksminamos nieko neįtariančios masės. Beveik visas lubas dengia saulės paveikslas.

Virš operos teatro yra centrinė piramidės erdvė. Jame vyksta konferencijos, į kurias susirenka pasaulio religiniai lyderiai, susėdę aplink didžiulę saulės figūrą, kad aptartų, kaip išspręsti nesutarimus, trukdančius ateiti naujai erai. Simbolika aiški: visos šios teologijos tėra pirminio garbinimo objekto - saulės - atšakos.

Antrojo pasaulio ir tradicinių religijų vadovų kongreso delegatai plenariniame posėdyje Astanoje 2006 m. Oficiali tokių susitikimų, kuriuose religijų ministrai dalijasi būsimus portfelius, priedanga - kova su terorizmu. Nors, remiantis daugybe žurnalistų tyrimų ir atskleistų faktų, jau seniai žinoma, kad terorizmas dažnai yra specialiųjų tarnybų darbas. 

Čia daug šviesiau, nei operos teatre, o tai simbolizuoja pažangą nušvitimo link. Saulės atvaizdas apvalaus stalo viduryje yra tiksliai ant operos teatro saulės. Kol didžioji gyventojų dalis pramogauja materialaus pasaulio tamsoje, apšviestieji, sėdintys tiesiai virš jų, svarsto, ką toliau daryti su žmonėmis, kaip juos įtikinti priimti pasaulio judėjų karalių. Tam jiems reikia gerai išplauti smegenis, kad jie galvotų, kaip visa tai padaryti.

Prieš ateinant Antikristui, kuris suvienys visas šalis savo valdžioje, pasauliui užkulisiuose labai svarbu sukurti naują religiją, kurios dievu jis turi būti pripažintas. Po tam tikrų eksperimentų šioje srityje, kai buvo sukurtos įvairios New Age sektos, jie nusprendė sukurti pasaulinę religiją - neopagonybę, nes daugelis tautų senovėje garbino saulę. Po šia priedanga bus propaguojamas įprastas satanizmas, kurį, kaip skelbia Vakarų žurnalistai, praktikuoja dabartinis pasaulio elitas.


Pasaulinės vyriausybės salė piramidės viršuje.


Atrodo, kad piramidės viršūnė plūduriuoja danguje: visuose languose yra baltų balandžių atvaizdai, simbolizuojantys taiką, kuri, kaip manoma, bus pasiekta suvienijus pasaulio vyriausybes ir religijas po Naujosios pasaulio tvarkos globa. Manoma, kad ši viršūnė reiškia nušvitimo pasiekimą asmeniniu ir pasauliniu lygmeniu. Yra geras posakis: "Kelias į pragarą grįstas gerais ketinimais". Apie tai, kas iš tikrųjų įvyks ir kas slepiasi po žodiniu masonų apvalkalu, galite perskaityti Jono Teologo apokalipsėje arba knygose tų, kurie propaguoja Naująją pasaulio tvarką, tą pačią žydų Tanią, kurioje galutinis tikslas - sunaikinti planetą kartu su nedoromis tautomis ir gyvūnais, kad 600 tūkstančių žydų sielų galėtų skristi virš apleistos (arba eterinės) Žemės. Plačiau apie tai rašoma mano straipsnyje "Antikristo projektas"(4).


Šioje chasidų Tanioje taip pat sakoma: "Nežydų sielos yra kilusios iš kitų, visiškai nešvarių "klipatų", kurie neturi jokio gėrio... Ir visą gėrį, kurį daro pagonys, jie daro tik sau. Ir kaip Gmaroje komentuojamas posakis "Tautų gailestingumas yra nuodėmė": "Visi teisingi ir gailestingi pasaulio tautų darbai daromi tik iš tuštybės" (Šneur-Zalmanas, rabinas iš Liados miesto. Likutei Amarim (Tania) / Redagavo profesorius G. Branoveris. Jeruzalė, 1999 m. С. 45).

Chabado sekta taip sustiprėjo, kad net paskyrė savo prezidentą vadovauti šaliai JAV. Primenu, kad Trumpo svainis ir dukra yra Chabado nariai. Taigi pagalvokite, ką jie ruošia žmonijai tokiomis sąvokomis. Jų Vakarų judaizmo broliai talmudistai šiuo požiūriu ne ką geresni, sprendžiant iš jų religiją tyrinėjančių straipsnių.

Beje, Astanoje yra didžiausia sinagoga visoje Vidurinėje Azijoje.

Taikos piramidės lubos taip pat iškalbingos: Saulės dievybė apšviečia nušvitusiuosius.

Šių trijų piramidės lygių simbolika įšventintiesiems iššifruojama taip. Žemesnysis lygis - vergai, vidurinysis - prižiūrėtojai, o aukščiausiasis - nedidelė itin turtingų žydų vergų savininkų grupė.


Astana nėra pirmoji pastatyta tokio tipo piramidė; pasaulyje yra ir kitų piramidžių, pavyzdžiui, Arena Memfyje, Luxor viešbutis Las Vegase ir Raffles viešbutis Dubajuje.

Dabar pakalbėkime apie dar vieną įdomų okultinį statinį - Baiteko bokštą, kuris kazachų kalba reiškia "tuopa", taip pat "atrama", "gynėjas". Šio simbolinio medžio šaknys yra požeminiame pasaulyje, pats medis, jo kamienas - žemiškajame pasaulyje, o vainikas - dangiškajame pasaulyje, remiantis dangų.


Pagal oficialią versiją paminklas buvo sumanytas kaip liaudies pasakos apie mitinį gyvybės medį ir stebuklingą laimės paukštį simbolis. Samrukas kiaušinius deda į plyšį tarp dviejų tuopų šakų. Kiaušinis - auksinis rutulys ant paminklo viršaus - vėl simbolizuoja Saulę, aukščiausiąją dievybę. Šis "gyvybės medis" yra kanalas, kuriuo dvasios palieka materialųjį pasaulį ir patenka į dieviškąjį. Šią koncepciją kartoja daugelis ezoterinių draugijų. Palyginkite su šio straipsnio pradžioje pateiktu Bafometo piešiniu - virš jo galvos yra panašus simbolis.


Pažvelgę į Baitereką iš viršaus (naudodamiesi "Google Earth" ir "Yandex" žemėlapiais) pamatysime aštuonkampę žvaigždę. Oktagrama yra įtraukta į daugelį religijų ir turi skirtingas reikšmes. Pirmieji nuolatiniai šio simbolio atspaudai randami šumerų laikais. Ji dažnai vadinama Ištarės žvaigžde ir tiesiogiai siejama su lytiniais santykiais.

Mano nuomone, kadangi šį pastatą suprojektavo mūrininkas pagal savo ideologiją, į tai reikėtų atsižvelgti iššifruojant šį simbolį. Amerikos klube "Bohemijos giraitė", kur renkasi elitas, įskaitant masonus, per satanistinius ritualus garbinama šventoji pelėda (netikintieji gali rasti ritualo vaizdo įrašų internete), kuri yra deivės Ištar simbolis.

Apie Nor-Sultano masonus pasakoja Ukrainos publicistas Eduardas Hodos (26:30). Šis video yraIštarės ženklą, kaip jau minėta, sudaro aštuonkampė žvaigždė su apskritimu arba be jo. Deivės įsikūnijimas yra Veneros planeta. Ištar yra ta pati Babilono paleistuvė, dangiškoji paleistuvė. Ji turėjo androginiškų bruožų (ir vyriškų, ir moteriškų vienu metu), globojo prostitutes, heteras ir homoseksualus, plačiąja prasme - ištvirkimą, geismą ir draudžiamus malonumus. Pasak mitologijos, akkadų Ištar (šumerų Inana) yra dievo Baalo (Baalo) sugyventinė, šėtono bendravardė.


Viršuje - masonų konstitucija ir oficialaus masonų žurnalo "The Kneph", leisto Anglijoje 1881-1900 m., emblema. Apačioje yra masonų ložės didžiojo meistro vieta. Atkreipkite dėmesį į žurnalo emblemoje esantį užrašą "tolerancija". Štai kur yra šiuolaikinių Vakarų tolerancijos šūkių šaknys.

Ištar taip pat buvo vaisingumo globėja. Du kartus per metus, per pavasario ir rudens saulėgrįžą bei į sostą įžengus naujam valdovui, buvo atliekamas specialus ritualas. Pasak klinajinio rašto tekstų, Inana šią valandą ragino "suarti savo krūtinę", kad aplink ją augtų aukšta žolė, o šalia jos vešliai žydėtų sodai. Taip Ištar padovanojo karaliui ilgą ir garbingą valdymą, padaugino jo turtus ir užtikrino gausų derlių.

Šią tarnystę deivei lydėjo orgijos. Istorikų teigimu, jos garbei taip pat buvo vykdoma religinė prostitucija. Garbindamos deivę moterys kartą gyvenime atsiduodavo pirmam pasitaikiusiam vyrui, kuris už tai atsilygindavo atnešdamas išmaldą į šventyklą.

Šventajame Rašte sakoma: "O žvėris, kuris buvo ir kurio nėra, yra aštuntasis, septynių skaičiaus ir eis į pražūtį. (Apr 17, 11) Manau, kad oktagrama yra būsimos žvėries karalystės - aštuntosios Antikristo karalystės - simbolis.


Šios žvaigždės išsidėsčiusios palei visą vandens ir žaliąjį bulvarą (fontanai, grindinio raštai ir lietaus latakai). Jų yra visur.


Auksinio rutulio viduje yra du postamentai, ant vieno iš jų - auksinis trikampis su Nazarbajevo dešinės rankos atspaudu. Tai rodo, kad jis prisidėjo prie visų šių statybų.  Ant kito postamento yra gaublys su septyniolikos religinių konfesijų atstovų parašais, simbolizuojantis visų religijų suvienijimą į vieną, kad būtų sukurta Naujoji pasaulio tvarka.


Dar vienas Prezidento rankos atspaudas yra Alma Atoje, "Linkėjimų knygoje". Įdomus užrašas ant šios knygos: "Pasirink ir būk palaimintas". Atėjęs į valdžią Antikristas žadės žmonėms žemiškąjį rojų ir pirmieji jo valdymo metai bus labai pažangūs, bet po kurio laiko jis parodys savo tikrąjį vidų, įsakys garbinti jį kaip dievą, o žmonės su siaubu pamatys jo tikrąją beatodairišką prigimtį įvedant totalitarinę santvarką.


Dvi auksinės kolonos iš abiejų Baiteko pusių simbolizuoja du masonerijos stulpus - Boazą ir Jahiną, o centre yra spindinti delta. Dvi varinės, žalvarinės arba bronzinės kolonos, kurios, pasak Biblijos, stovėjo Saliamono šventyklos, pirmosios Jeruzalės šventyklos, prieangyje. Tarp kolonų pavaizduoti laipteliai, simbolizuojantys išbandymą ir apsivalymą nuo stichijų priimant masonų įšventinimą.


XX a. pradžioje daugelis masonų nustojo slėpti savo kilmę iš judaizmo. Štai žydų masonas Gustavas Karnelis 1902 m. šventiniame pranešime B'nai B'rith ordinui rašė:

"Laisvųjų mūrininkų idėjos atėjo iš judaizmo. Jų įkūrėjas buvo didysis karalius Saliamonas, kuris, numatydamas didelį Izraelio klestėjimą, svarbiausią apeigų dalį sukūrė statydamas Saliamono šventyklą. Žodžiai ir pavadinimai taip pat dažniausiai perimti iš žydų.


Pažvelgus kitu kampu į prezidento rezidenciją, matyti virš pastato iškilusi piramidė. Šis paveikslas taip pat sutampa su masonų schemomis. Pavyzdžiui, aukščiau esantį paveikslėlį palyginau su paveikslu ant masonų prijuostės, kur virš trobos kabo spinduliuojanti delta, apsupta Boazo ir Jahino kolonų, kaip Kazachstano piramidė virš prezidento rūmų. Labai simboliška, kad Nazarbajevas, įsileisdamas masonus į šalį, faktiškai palaidojo Kazachstano valstybingumą; dabar velnio garbintojai nebus taip lengvai išvaryti.Pažvelgus kitu kampu į prezidento rezidenciją, matyti virš pastato iškilusi piramidė. Šis paveikslas taip pat sutampa su masonų schemomis. Pavyzdžiui, aukščiau esantį paveikslėlį palyginau su paveikslu ant masonų prijuostės, kur virš trobos kabo spinduliuojanti delta, apsupta Boazo ir Jahino kolonų, kaip Kazachstano piramidė virš prezidento rūmų. Labai simboliška, kad Nazarbajevas, įsileisdamas masonus į šalį, faktiškai palaidojo Kazachstano valstybingumą; dabar velnio garbintojai nebus taip lengvai išvaryti.


              Kairėje - Astanos centrinių turgaviečių projektas, dešinėje - Dniepropetrovsko sinagoga.

Centriniai Astanos turgūs (Abu Dabio aikštė) savo architektūra primena Dnepropetrovsko žydų centrą "Menora". Taip pat galima įžvelgti paralelę su skirtingais įšventinimo etapais masonerijoje.


Kitas įdomus pastatas - Chan Šatyro pramogų centras, kuris yra milžiniška permatoma palapinė. Jo "skeletas" pagamintas iš plono tinklelio, padengto unikalia medžiaga, kuri praleidžia šviesą. Kupolas pagamintas iš specialios medžiagos, kuri sugeria saulės šviesą, todėl palapinės viduje sukuriamas vasariškas efektas. Bendras palapinės plotas didesnis nei 10 futbolo stadionų.

Ieškant istorinių ir religinių šios konstrukcijos šaknų, į galvą ateina Sandoros tabernakulis (palapinė) - žydų stovyklavietės šventykla, kuri, pasak Biblijos, buvo naudojama aukoti aukas ir laikyti Sandoros skrynią prieš pastatant Jeruzalės šventyklą. Žydai svajoja pastatyti Trečiąją šventyklą savo Mašiachui-Antikristui, galbūt šis statinys bus pritaikytas?


Kelionę baigiu prie pagrindinių miesto vartų - Astanos geležinkelio stoties. Fasade pavaizduota piramidė su virš jos kylančia saule, iš kurios sklinda aštuoni spinduliai. Centre esantis laikrodis rodo, kad artėja laikas. Taip pat galima daryti analogiją tarp 8 spindulių ir keltų švenčių metinio ciklo, susijusio su svarbiausiais astronominiais metų įvykiais.

Žinoma, visa tai nėra statoma tiesiog pagal Kazachstano prezidento užgaidą. Už jo stovi organizacija, kuri nuosekliai siekia savo tikslo. Visuomenės sąmonė, kaip plastilinas ar molis, virsta įgudusio mūrininko (masono) rankose. Pasak tyrėjų, masonai, pasitelkdami architektūros simboliką, siekia įdiegti žmonėms mintį, kad jie yra neatsiejamas gyvenimo atributas visose jo apraiškose. Kai ši idėja tvirtai įsišaknys visų žemiečių galvose, masonai galės perimti planetos kontrolę.Pastatų komplekso vaizdas iš viršaus - aiškiai matomas masonų apskritimas.

Lieka tik vienas klausimas: ar buvęs TSKP CK narys Nazarbajevas supranta, kad organizuodamas religijas vienijančius kongresus padeda pasauliui žengti į apokalipsę, ar buvo apgautas, nes visoms šioms statyboms skyrė daug pinigų? Jis buvo komunistas ir tapo satanistu, sprendžiant iš Astanos architektūros, kuriai jis pritarė.

2018 m. N. Nazarbajevas žengė dar vieną žingsnį Naujosios pasaulio tvarkos link - kazachų abėcėlę pakeitė į lotynišką. Kadangi planuojama viską suvienodinti, kalbos taip pat bus suvienodintos.

Tačiau tai dar ne viskas. 2018 m. N. Nazarbajevas savo šalyje taip pat įsteigė teismą, kuriame dirba britų teisėjai. Teismas nagrinės standartinius komercinius ir sutartinius ginčus ir taikys Astanos tarptautinio finansų centro įstatymus, kurie iš esmės yra bendroji Anglijos teisė. Tai pirmasis tokio pobūdžio teismas Eurazijoje. Nepriklausomybė bus užtikrinta šalies konstitucijos pataisomis. Taip pat bus įsteigtas naujas Tarptautinis arbitražo centras, kurio pirmuoju pirmininku taps britų teisininkas.


Panašūs teismai jau įsteigti Singapūre, Honkonge, Dubajuje, Abu Dabyje ir Katare. Tai jau visiška kolonizacija. Ką Anglijos teisė, musulmoniškoje šalyje teisėjai turėtų vadovautis islamo taisyklėmis, o ne užsieniečių įstatymais.

Kazachstano bankų simbolika. Aštuonkampyje esantis trikampis yra lygiai toks pat, kaip ir masonų žurnalo "The Kneph" emblemoje, apie kurią rašiau pirmiau. Štai kas valdo Kazachstano finansus, įskaitant naftos dolerius.

Tuo pat metu Jungtinės Karalystės vyriausiasis teisėjas lordas Wolfe'as pažymėjo: "Visi teisėjai yra pasiryžę ginti žmogaus teises, nors teismas nagrinės ir kitas bylas. Wolfe taip pat pažymėjo, kad Kazachstane atsisakoma vyrų vadovavimo tradicijos. Atrodytų, kad tai neturi nieko bendra su šia ir komercinėmis bylomis, kurias jie turi spręsti, tačiau, kaip suprantu, tai susiję su ateitimi.

Globalizacija artėja. Jos adeptų tikslas - įsibrauti į tradicines šeimas ir jas sugriauti, nuteikiant žmoną prieš vyrą, o vaikus - prieš tėvus. Nuo tada, kai Anglija ėmė dainuoti apie žmogaus teises, užgesino šviesą, kaip sakoma. Dabar, kazachai, galite tikėtis, kad jūsų moterys bus paverstos prostitutėmis, LGBT sekta pradės siautėti ir prašyti ypatingų teisių, o jūsų vaikams mokyklose, kaip ir Kanadoje, bus skelbiami homoseksualumo pamokymai.

Jei atvyksta anglai, viskas. Tereikia prisiminti praėjusių amžių kitų šalių kolonizavimo istoriją, kai saulė niekada nenusileido virš Britų imperijos ir kaip mažos pakrančių prekybos tarp agluosaksų ir papuasų gamyklos atsidūrė visame pasaulyje. Niekas nesimoko iš kitų klaidų.

Nazarbajevas iš esmės atidavė šalį okupacijai. Arba jis nesuprato ir nepatikėjo saldžiais pažadais, arba sąmoningai, kaip Judas Gorbačiovas. Skaitau forumus, žmonės palieka Kazachstaną ir išvyksta kitur, jie netiki jo šviesia ateitimi. Toks grėsmingas kapitalas nestebina. Leisti masonams valdyti šalį yra tas pats, kas įsileisti į savo namus vilką avies kailyje!

P.S. Straipsnio (3) paskelbimo dieną (2019.03.20) Astana buvo pervadinta į Nur-Sultan. Tariamai buvusio prezidento Nursultano Nazarbajevo garbei. Sostinės pavadinimą siūloma rašyti su brūkšneliu; du pavadinimą sudarantys žodžiai arabų kalba reiškia "nur" - "šviesa" ir "sultonas" - "valdžia", "autoritetas". Verta prisiminti tokį personažą kaip Liuciferis, kurio vardas (Luciferis) išvertus iš lotynų kalbos reiškia "nešantis šviesą" (iš lux "šviesa" + fero "nešantis").


Nuoroda:

1.https://www.rbc.ru/politics/11/01/2022/61dd162f9a794783f88c7571

2.https://www.gazeta.ru/politics/2022/01/15/14422453.shtml

3.https://pobasenki.ru/biblioteka/mirovaya-zakulisa/astana-novaya-masonskaya-stolitsa.html

4.https://pobasenki.ru/biblioteka/mirovaya-zakulisa/proekt-antihrist-o-kontse-vremyon.html

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Jie žengia Muravjovo koriko pėdomis ir naikina lietuvišką mokyklą

  Vyksta lietuviškos mokyklos naikinimas, prisidengiant mokinių skaičiaus klasėje optimizavimu. Mokykla - bendras gėris, jai negali būti tai...